Categories
74

Uliţa Rădăşenilor

La fel, a mers, pe urmele lui Creangă şi Sadoveanu, elevul Nicolae Labiş. În poezia lui se răsfrânge lumina de adânc a celor două mari spirite tutelare. Dar de câte amintiri nu e încărcată Uliţa Rădăşenilor! În 1864 a parcurs drumul, spre piaţa Adormirei, alaiul ţăranilor din Rădăşeni, în frunte cu falnicul luptător pentru Unire, săteanul Toader Grumăzescu, pentru a-l întâmpina pe domnul Cuza.

Pe uliţa Rădăşenilor au vieţuit pictorii Aurel Băeşu şi Ştefan Şoldănescu, profesorul şi folcloristul Vasile Popa, artistul Jules Cazaban, scriitorul Vasile Savel, aici au fost găzduiţi pentru o vreme G.T. Kirileanu, sculptorul Ion Irimescu.

Uliţa e presărată cu grădini şi case în care oamenii au trăit sub puterea de fascinaţie a frumosului. Erau vestitele crâşme “La Hoisie’’ şi aceea de dincolo de  ”Grădina Liniştii”, pe care Sadoveanu a numit-o, pentru vecie, “Crâşma lui Moş Precu”. 

Surse de informare:

Mic îndreptar turistic – Grigore Ilisei, Stefan S. Gorovei, editura Sport- Turism Bucuresti 1987, pag 48-49

Oraşul Muzelor –  Eugen Dimitriu, Editura “Bucovina Istorica” / Suceava / 2002 , pag 19 – 30

Material realizat de :

Gafincu Petruţa, 18 ani, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu”, cl.a XII-a.

Gafincu Paula, 18 ani, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu”, cl.a XII-a.

Rădăşeni Alley

We can find the most valuable testimonies of the old townspeople on this Alley. Officially it is called Ion Creanga Street, but people got used to connect its name to the village it leads to, located only 3 km away. The road is sloped, winding up to Sadoveanu`s house.

Mihail Sadoveanu who turned the Rădășeni street into the garden of his soul, came more than once on the traces of Ion Creangă, who had a house across the street from Ciubotaru`s house and he had a little house at the bottom of the garden and from the house, the place was going out into the Alley.

The student Nicolae Labiș also followed Creangă and Sadoveanu`s traces. In his poetry the light reflecting from the tutelary spirits reflects deeply. But Rădășeni Alley is rich in memories! In 1864 the farmers suite from Rădăşeni, led by the glorious warrior for the Union, the villiger Toader Grumăzescu, came to welcome Ruler Cuza.

The painters Aurel Băeşu and Ștefan Şoldănescu, teacher and folklorist Vasile Popa, artist Jules Cazaban, writer Vasile Savel lived on Rădăşeni Alley and here GT Kirileanu, sculptor Ion Irimescu were hosted for a while.

The Alley is dotted with gardens and houses where people have lived under the fascinating power of beauty. The pubs "La Hoisie'' and that beyond the "Grădina Liniștii" were famous ; Sadoveanu named it "Crâșma lui Moș Petru" for eternity.

References:

Mic îndreptar turistic – Grigore Ilisei, Stefan S. Gorovei, editura Sport- Turism Bucuresti 1987, pag 48-49

Oraşul Muzelor – Eugen Dimitriu, Editura “Bucovina Istorica” / Suceava / 2002 , pag 19 – 30

Powered by

Gafincu Petruţa, 18, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu”, cl.a XII-a

and

Gafincu Paula, 18, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu”, cl.a XII-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *