Despre noi

Proiectul Istoria locală@biblioteca ta publică (Local History@Your Public Library) s-a născut din trei dorinţe legitime:

 - de a valorifica colecţiile tradiţionale de documente privind istoria şi, în general, cunoaşterea locală, iniţiativa având şi rol de prezervare a informaţiilor, pentru evitarea degradării/dispariţiei lor o data cu suportul fizic

- de a crea această posibilitate şi pentru parteneri - biblioteci sau alţi tezaurizatori de astfel de documente (arhive, muzee etc.)

-  de a oferi on-line, gratuit, tuturor celor interesaţi, conţinutul de informaţii pe suport tradiţional existent în bibliotecile noastre sau în locuri care ne sunt accesibile.

 

 Acest site nu este doar o culegere de obiecte digitale, ci se doreşte a fi o bază de date complexă, cu informaţii care combină textul şi multimedia, în folosul utilizatorului modern. La creşterea conţinutului site-ului pot contribui instituţii (biblioteci, muzee, arhive etc.), dar şi persoane fizice care deţin informaţii relevante pentru cunoaşterea şi - de ce nu? - promovarea memoriei locale. Orice bună intenţie de a contribui cu informaţii la acest site va fi luată în considerare cu toată responsabilitatea.

 

Proiectul - prima iniţiativă de acest fel la nivel naţional, demarată de reprezentanţi ai unor biblioteci publice - este înfăptuit ca urmare a participării subsemnaţilor-membri ai Echipei de proiect la Programul de Training pentru Lideri si Inovatori al Centrului Mortenson, din cadrul din cadrul Universităţii din Illinois, SUA. Cu sprijin şi prin aderarea la proiect şi a altor biblioteci judeţene din România, www.istorielocala.ro poate deveni în relativ scurt timp un instrument eficient de studiu şi de cunoaştere pentru elevi şi studenţi, de ajutor în procesul educaţional pentru cadrele didactice, dar şi de informare/ formare, în general, pentru publicul larg (evident, utilizator de Internet).

 

Considerăm importantă atragerea în proiect şi a altor biblioteci judeţene din România, dacă este posibil a tuturor, pentru că ne dorim ca informaţiile despre istoria şi memoria  locală a oricărui colţ de ţară să fie scoase o  dată pentru totdeauna din circuitul restrâns bazat pe colecţiile tradiţionale şi introduse în acest site, unde să devină accesibile on-line.

 

 Iniţiatorii proiectului sunt:

 

Blogul proiectului, care prezinta etapele poate fi găsit la adresa: http://istorielocala.blogspot.ro/

 

 

Dorim să mulţumim celor fără de care acest proiect nu ar fi prins viaţă şi anume:

 

 

Echipa de proiect