Categorii

Statuia lui Mihail Sadoveanu

July 3, 2024 by

Istorie Locala

74

Statuia lui Mihail Sadoveanu din Fălticeni, opera maestrului Ion Irimescu, a fost turnată în bronz prin topirea statuii lui Stalin.  Această informaţie inedită apare într-un material al prof. univ. dr Mihai Iacobescu, publicat în volumul realizat de profesorul univ dr Gh Buzatu, „Nicolae Ceauşescu – biografii paralele, stenograme, agende, cuvântări secrete, dosare inedite, procesul şi execuţia”. Mihai Iacobescu prezintă cititorilor o mărturisire a maestrului Ion Irimescu, legată de întâlnirea pe care a avut-o cu Nicolae Ceauşescu, în anul 1975, la câteva zile după ce la Fălticeni a fost inaugurat muzeul care-i poartă numele. La acea întâlnire, Ion Irimescu a vorbit cu Ceauşescu despre dorinţa sa de a realiza o statuie a scriitorului Mihail Sadoveanu, care să fie amplasată în Fălticeni. Nu avea însă cantitatea de bronz necesară. A doua zi, Ion Irimescu a primit, la atelierul său din Bucureşti, statuia lui Stalin, demolată din Piaţa Aviatorilor în anul 1962, care era depozitată în subsolurile Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din care realizează statuia lui Mihail Sadoveanu din Falticeni.

Material  realizat de  :

Morosanu Theodora – Ruxandra, 16 ani, Colegiul Naţional ,,Nicu Gane” Fălticeni, cl.a X-a Roscaniuc Roxana – Elena, 18 ani, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni, cl.a XII-a  

Sursa de informare : http://cronicadefalticeni.com/tag/mihail-sadoveanu/

 

 

Statue of Mihail Sadoveanu

 

      Mihail Sadoveanu has been an important personality for Fălticeni town. In Fălticeni the writer spent his adolescence, youth and the early years of adulthood. He was 38 years old when he left Fălticeni and a third of his entire work had been written here.

 

In Fălticeni the people stop now not only to visit "Grădina liniștii" ( eng. Peace garden ) to „visit” Mihail Sadoveanu, but also to feel the emotion of meeting the powerful art of Ion Irimescu. At „Piața adormirii, the statue of Mihail Sadoveanu brings forward the two great spirits who have blessed these places.

 

The statue of Mihail Sadoveanu from Fălticeni, the work of artist Ion Irimescu, was cast in bronze by melting the statue of Stalin. This original information appears in a work of prof. Dr. Mihai Iacobescu, published in the volume conducted by Univ.Professor Dr. Gh Buzatu, "Nicolae Ceausescu – parallel biographies, transcripts, diaries, secret speeches, unpublished records, the trial and the execution." Mihai Iacobescu presents to the readers a confession of the artist Ion Irimescu about the meeting he had with Nicolae Ceausescu in 1975, a few days after the opening in Fălticeni of the museum that bears his name.

At that meeting, Ion Irimescu talked to Ceaușescu about his desire to make a statue of the writer Mihail Sadoveanu which is located in Fălticeni. However it didn’t have the amount of bronze that had been required. The next day, Ion Irimescu received at his workshop in Bucharest, the statue of Stalin, demolished from Piața Aviatorilor in 1962, which was stored in the basement of the Central Committee of the Romanian Communist Party; from that he had made the statue of Mihail Sadoveanu from Fălticeni.

 

Powered by

 

Morosanu Theodora – Ruxandra, 16 ani, Colegiul Naţional ,,Nicu Gane” Fălticeni, cl.a X-a Roscaniuc Roxana – Elena, 18 ani, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni, cl.a XII-a  

 

Source of information:

 

http://cronicadefalticeni.com/tag/mihail-sadoveanu/

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete