Categories
63

Sportul vâlcean în Evul Mediu

În această pregătire intra, desigur, şi învăţarea mânuirii armelor – obiecte cunoscând o paletă diversă, folosite nu numai în lupte, ci şi la vânătoare, precum şi în anumite sporturi: lancea, sabia, suliţa, arcul şi săgeata, buzduganul, flinta etc. – denumiri de arme întâlnite deseori în folclorul vâlcean (poveşti, balade ş.a.) şi, deopotrivă, în literatura cultă; mânuirea armelor se făcea frecvent de pe cal, călăria constituind, la rândul ei, un exerciţiu fizic utilitar. Trânta sau lupta (corp la corp) erau practicate, de asemenea, atât în timpul unor bătălii (uneori alternând cu folosirea armelor), cât şi ca modalităţi de încercare a puterii în vremuri paşnice8.

Judeţul Vâlcea a fost situat, în cea mai mare parte a existenţei sale, pe partea dreaptă a Oltului (beneficiind şi de binefacerile unor afluenţi puternici, precum Lotrul, Olteţul ş. a.); abia după reînfiinţarea judeţului ca unitate administrativ-teritorială (1968), acesta “a trecut râul”, prin includerea între hotarele sale, a unui număr de comune – existente şi azi – din stânga Oltului. Era normal ca locuitorii – măcar cei din aşezările riverane – să practice înotul şi vâslitulavem în vedere şi realitatea că Oltul a fost, din vechime, unul dintre râurile navigabile ale ţării9.

Note bibliografice

7. Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”, Bălceşti pe Topolog, 1978, pag. XXII-XXV.

8. Constantin Kiriţescu, Palestrica. O istorie universală a culturii fizice, <Bucureşti>, Editura Uniunii de Cultură Fizică şi Sport, 1964, pag. 506.

9. Vezi: Sergiu Purece, Un regulament de navigaţie pe râul Olt, în „Studii vâlcene”, VII, Bălceşti pe Topolog, 1985, pag. 87-88.

 

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag.679). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *