Categories
105

Asociații, societăți și alte organizații nonguvernamentale vâlcene

Menţionăm câteva dintre obiectivele principale ale asociaţiei, prevăzute în statut:

 Să creeze o bază pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor inginereşti, caracterizate prin excelenţa profesională, prin perfecţionare, prin respect pentru valorile umane şi sociale şi prin disponibilitate pentru consultare şi comunicare;

 Să scoată în relief cultura inginerească prin cercetare, dezvoltare, proiectare, inovare, producţie şi comercializare, utilizând cât mai eficient resursele umane şi financiare;

 Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea întreprinderilor productive şi inovative, care pot să determine o dezvoltare economică durabilă şi creşterea stabilităţii sociale şi a protecţiei mediului înconjurător                     ;

 Să acţioneze pentru exercitarea profesiei de inginer, cu respectarea principiilor deontologice specific. Dintre activităţile desfăşurate de filial, menţionăm: întrunirea de sărbătorire a Zilei Inginerului Român, organizată în ziua de 13.09.2003, în sala de conferinţe a Camerei de Comert şi Industrie din Râmnicu-Vâlcea; în aceeaşi zi, un grup de 5 membri ai AGIR – filiala Vâlcea (dr. ing. Mihai Sporiş, dr. ing. Constantin Pârâianu, dr. ing. conferenţiar Alexandrina Sârbu, ing. Cristian Mateescu şi ing. Toma Florica) au susţinut la televiziunea localâ „Vâlcea 1”, timp de 2 ore, discuţii privitoare la tema respectivă. Simpozionul din 22 apr. 2008, a avut tema „Tehnici moderne de proiectare a amenajărilor în construcţii civile si industriale“, fiind organizat în colaborare cu Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Râmnicu-Valcea şi cu S.C. Hidroserv municipiu. Sunt semnificative câteva titluri din comunicările susţinute de specialişti cu această ocazie: Popescu Magda (S.C. Proiect S. A. Vâlcea), Tehnologii noi in proiectarea cladirilor civile si industriale; Pârâianu Constantin (S.C. Hidroelectrica – Sucursala Râmnicu-Vâlcea), Urmărirea comportării arborelui de turbină la oboseală şi la coroziune ş. a. şi conferinţa cu participare internatională, „Ecotehnologia si alimentatia publica“ (Filiala Valcea). Cele mai bune dintre lucrările şi comunicările prezentate de membrii AGIR cu diverse ocazii, au fost publicate in Buletinul AGIR, sau în revista “Univers ingineresc” a asociaţiei central.

Asociaţia Română de Cosmonautică şi Aeronautică (ARCA) a fost înfiinţată în 1998 de către Dumitru Popescu din Râmnicu-Vâlcea (inginer aerospaţial, preşedinte), împreună cu un grup de studenţi – Teodor Diaconu din Râmnicu-Vâlcea – chimist (concepţia vehiculelor, dinamica zborului), Simona Popescu din Drăgăşani – filolog PR manager) şi alţi împătimiţi (din alte judeţe) ai zborurilor cosmice. ARCA este o organizaţie non-guvernamentală, lider naţional în domeniul cercetării aerospaţiale. Beneficiind de sponsorizări generoase, ei au construit rachetele Demonstrator 2 şi 2 B, cu care, în anul 2003, ARCA s-a înscris în competiţia „Ansari X Prize”. Dumitru Popescu a reprezentat echipa la evenimentele importante din cadrul competiţiei, precum: „X Prize Teams Meeting” (2004), „X Prize Gala” (2004) şi „X Prize Cup” (2005, 2006). El a fost director de proiect şi de lansare pentru racheta Demonstrator 2B (echipată cu primul motor rachetă din lume monopropelant, reutilizabil, din materiale compozite), lansată cu succes din Poligonul Forţelor Aeriene de la Capul Midia, precum şi pentru vehiculul suborbital pilotat Stabilo, coordonând zborurile misiunilor 1 şi 2, şi testele la sol. În prezent, coordonează programul Haas-ELE şi departamentul de propulsie al ARCA113.  

ARCA a participat, începînd cu anul 2002, la cea mai prestigioasa competiţie astronautică, Ansari X Prize, fiind unul dintre competitorii importanţi. ARCA a dezvoltat două mari programe: Demonstrator şi Stabilo. Racheta Demonstrator 2B, echipată cu primul motor rachetă din lume din materiale compozite, reutilizabil, monopropelant, a fost lansată cu succes, la data de 9 Sept 2004, de la Baza Forţelor Aeriene de la Capul Midia, de pe ţărmul Marii Negre. Stabilo este un vehicul rachetă în două trepte, lansat din aer, care a executat două zboruri până în acest moment. Prima treaptă este cel mai mare balon solar din lume, iar a doua treaptă este un vehicul rachetă pilotat. Primele zboruri la joasă altitudine ale sistemului au fost efectuate în 2006. În acelaşi an, Misiunea1 a fost lansată la o altitudine de 14.700 m. În 2007 Misiunea 2 a fost lansată la o altitudine de 12.000 m deasupra Mării Negre. Echipa a primit datele de zbor prin intermediul unui satelit de telecomunicaţii. Locul de amerizare a fost în perimetrul alocat, la 30 km faţă de punctul de lansare. Marina Militară a recuperat vehiculul rachetă, nava militară fiind dirijată de la Centrul de Comanda al ARCA.

În ziua de 2 februarie 2009, la Râmnicu-Vâlcea, ARCA a lansat oficial Competiţia „Zece”, secţiunea pentru aeronautică, oferind un premiu de 10000€ pentru realizarea unui aeromodel planor construit exclusiv din hârtie şi/sau carton şi adeziv. Pentru a câştiga premiul ZECE, o echipă ai cărei membri au vârsta de până la 16 ani, trebuie să proiecteze, să construiască şi să lanseze în cadrul sesiunilor de zbor, un aeromodel planor, până la data de 17 iunie 2010. Competiţia va fi câştigată de echipa al cărei aparat de zbor va petrece cel mai mult timp în aer. Competiţia ZECE are caracter educaţional şi comemorează 100 de ani de la primul zbor efectuat în ţară de un român, Aurel Vlaicu, cu un aparat românesc.

Reformele eşuate din învăţământ, problemele din familiile româneşti generate de sărăcie, influenţa discutabilă a mass-media din ultimii 20 de ani etc. – au dus la scăderea substanţială a nivelului de pregătire a tinerilor, precum şi la diminuarea dorinţei acestora de a învăţa, ceea ce a avut drept consecinţă, traversarea unei crize morale acute, care nu va putea fi depăşită decât prin educaţie. Concret, prin iniţierea acestei competiţii, ARCA urmăreşte să atingă două obiective:

– Să le transmită tinerilor semnalul/mesaj că, indiferent de pătura socială de care aparţin şi de statutul social, doar învăţământul le poate oferi un succes real! Concursul „Zece” doreşte sa amplifice legaturile de familie avand drept tematica educatia şi să-i trimită pe tineri în biblioteci, să-i înveţe să-şi asume responsabilităţi, să ia decizii, să devină modele pentru cei din jur;

– să contribuie la comemorarea centenarului zborului realizat de Aurel Vlaicu în România, la data de 17 iunie 1910114.

În 1990, a luat fiinţă la Râmnicu-Vâlcea, Filiala Vâlcea a Societăţii Inventatorilor din România (SIR), avându-l ca preşedinte pe Dumitru Misailescu Panu (preşedinte de onoare: ing. Marian Pătraşcu), iar ca vicepreşedinţi – pe inginerii Petre Cichirdan şi Eugen Armăşoiu. Obiectivul de bază al organizaţiei este stimularea creativităţii în domeniul inventicii. Concret, asociaţia a creat cadrul organizatoric pentru întâlnirea inventatorilor din judeţ (D. M. Panu, M. Pătraşcu, P. Cichirdan, Eug. Armăşoiu, Emilian şi Florentina Georgescu, Petre Vasilescu, Gheorghe Belgun, Petre Gluck, Ştefan Curcăneanu etc.) în scopul unor schimburi de experienţă, a realizat contacte cu instituţii presigioase precum Universitatea din Bucureşti şi diferite firme particulare şi a participat cu standuri la toate expoziţiile HERVEX. La această secvenţă, se cuvine să menţionăm numele câtorva inventatori ai zonei şi ale unor invenţii ale acestora: Ioan Ştefănescu, Petre Cichirdan, Dumitru Misailescu Panu, Marian Pătraşcu, Teofil Preda şi mulţi alţii.

– Inginerul Petre Cichirdan, fost angajat la IEH Râmnicu-Vâlcea, este autor a peste patruzeci de invenţii şi inovaţii, printre care Semaforizare mobilă pentru reabilitarea drumurilor naţionale şi Crearea de miniprocesori şi postprocesori pentru proiectarea asistată de calculator a tehnologiilor pe maşinile unelte cu comandă numerică (MUCM): soft – creată în 1978, prezentată public la sesiunea de cercetare ştiinţifică în domeniul infromaticii, Sibiu – 1982, şi premiată în 1986 la Sesiunea naţională de informatică, de la Cluj-Napoca şi la Maratonul tehnico-ştiinţific naţional din acelaşi an, prin lucrarea Sculptură cibernetică. În timpul cât a lucrat la IEH, înainte de 1989, a coordonat activitatea de informatică şi de proiectare asistată de calculator şi a colaborat, la nivel de studii şi prototipuri, cu firme din Elveţia, Anglia şi Germania, Canada şi SUA.

Liviu Sandu din Râmnicu-Vâlcea, este inventatorul motorului nepoluant, cu consum zero, pe bază de magneţi. Din octombrie anul trecut (2007), vâlceanul a trimis documentaţia la OSIM, în vederea brevetării invenţiei sale. Din spusele lui, rezultă că a primit deja vizitele unor reprezentanţi ai BMW şi Daimler-Chrysler, care vor să-i cumpere invenţia. „Forţa de reacţie între polii magneţilor – spune inventatorul – este destul de mare pentru a permite realizarea unui autovehicul care să funcţioneze pe acest sistem. Eu am construit deocamdată un piston care să meargă pe principiul acesta. Am documentaţia depusă la OSIM şi deja se bat mai multe firme pe ea (. . .). Lucrul de care mă tem este reacţia magnaţilor din sectorul petrolier”115. Un lucru demn de menţionat: Bill Gates, fondatorul Microsoft, a făcut nu demult o cerere de patent la Biroul American pentru Invenţii, impreună cu încă nouă investitori. Potrivit cererii lor, ei par să fi reuşit să schimbe modul de funcţionare a motorului electromagnetic. Cei zece inventatori vor să breveteze motorul electromagnetic şi injectorul de plasmă!116

O invenţie originală îi aparţine cercetătorului (istoric de profesie) George Rotaru:  « Calendarul perpetuu universal grego-rotarian ». Invenţia a fost înregistrată la OSIM şi a stârnit déjà interesul specialiştilor. După propria mărturisire a autorului, punctul de plecare al ideii sale a fost calendarul de la Sarmizegetusa, care avea ca scop măsurarea şi orientarea temporală pe baza elementelor cosmice. Concret, calendarul este alcătuit după cele 72 de cruguri solare, respectiv 2016 ani, şi ia în consideraţie Pulsul Terrei sau Rezonanţa Schumann, constituindu-se într-o adevărată reformă a vechiului calendar gregorian, din 1562, aplicat în ţara noastră din 1919 şi adoptat de Biserică abia în 1924. După părerea lui George Rotaru, acesta „nu mai este în rezonanţă cu organismul uman, şi poate avea consecinţe nefaste asupra lui”.

În domeniul chimiei, cercetătorii vâlceni au obţinut rezultate remarcabile în ceea ce priveşte invenţiile. La loc de frunte, se cuvine să reamintim117 rezultatele obţinute de Uzina G sub conducerea savantului Marius Peculea şi de el personal: A elaborat tehnologii pentru separarea apei grele, separarea tritiului, separarea azotului, a heliului etc. Invenţiile sale au fost cunoscute, recunoscute şi apreciate la nivel mondial, fiind medaliate la saloanele internaţionale de inventică: 6 cu aur (Bruxelles – 1998, 1999; Geneva – 1999, 2000; Ungaria – 2000), 4 cu argint (Bruxelles – 1998, 1999; Geneva – 1999) şi 2 cu bronz (Bruxelles – 1998; Ungaria – 2000).

În perioada 5-9 aprilie 2006, Elveţia a găzduit al "34-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi". Printre cele 45 de ţări participante, s-a numărat şi România, cu invenţie Metoda nepoluantă pentru curăţarea apelor reziduale. Juriul de la Geneva a acordat medalia de aur unei noi metode de tratare a apelor reziduale, nepoluantă pentru mediu, propusă de trei cercetători români de la Institutul de Criogenie şi Separări Izotopice (ICSI) Râmnicu-Vâlcea: Elena David, Ioan Ştefănescu şi Petru Niculiţă. Invenţia a primit şi Premiul special al Asociaţiei Inventatorilor din Ungaria. Metoda propusa de români este simplu de realizat, curată pentru mediu şi furnizează o soluţie fezabilă şi eficientă pentru colectarea şi tratarea apelor reziduale. Apele reziduale, înainte de a fi reciclate, trebuie sa fie corespunzător tratate pentru a fi compatibile cu mediul. Tratarea se realizează prin adaugarea controlată a două componente în timpul procesului de epurare a apei reziduale: Iniţiator de apă curată – CWI (solubil în apă) şi Amplificator de apă curată – CWE (insolubil în apă). Prin aplicarea metodei, rezultă o apă curată şi un sediment care nu conţine componente toxice, şi este bogat în fier, magneziu, fosfor, componente esenţiale pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. După opinia cercetătoarei Elena David, „aceasta face posibilă utilizarea acestui sediment în agricultură, ca fertilizator pentru sol"118.

– Un grup de cercetători de la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice I.C.S.I. Râmnicu-Vâlcea (INC-DTCI-ICSI Râmnicu-Vâlcea (Ştefănescu Ioan, Tiţescu Gheorghe ş.a,) au descoperit un nou tip de apă potabilă. Este vorba de un produs sută la sută românesc şi care se caracterizează printr-un conţinut scăzut de deuteriu; de aceea, specialiştii o numesc apă sărăcită în deuteriu sau prescurtat ASD. ”O apă microbiologic pură, mineralizată conform legislaţiei din România, cu o concentraţie de 25 de părţi pe milion de deuteriu în compoziţie” – precizează prof. univ. dr. fiz. Ioan Ştefănescu, directorul ICSI.Alţi şase cercetători de la INC, DTCI şi ICSI Râmnicu-Valcea – Mirică Dumitru, Culcer Mihai, Pătularu Laurenţiu, Lazăr Roxana, Stoenescu Daniela şi Stanciu Vasile – sunt autorii invenţiei Ansamblu de pile de combustie cu membrană polimerică schimbătoare de protoni, care are ca scop îmbunătăţirea sistemului de răcire a pilelor de combustie cu membrană schimbătoare de protoni, prin dispunerea optimizată a traseelor de fluide din interiorul ansamblului de pile119. Anterior, un grup de cercetători (Marian Pătraşcu, Paul Oşanu, Radu Negrescu, Iulia Ichim, Ecaterina Moldovan, Emilian Georgescu, Grigore Arnăutu şi Nicolae Chiroiu) de la Laboratorul „Cercetare PVC şi Copolimeri din cadrul Centrului de Cercetări Râmnicu-Vâlcea, preocupaţi de perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie ale PVC-S (policlorura de vinil suspensie) şi PSL (polimeri sulfidici lichizi sau tiocoli) şi elaborarea unor noi sortimente din produsele de mai sus (PVC-S de uz electrotehnic, nuclear, medical, biomedical, cu densitate mărită, cu greutate moleculară mare, cu greutate moleculară joasă etc., au descoperit un nou Procedeu de polimerizare, în suspensie, a clorurii de vinil, invenţie brevetată, pentru care a obţinut Certificatul de inventator nr. 91256/26.08.1986120.Alte teme de cercetare ale colectivului respectiv, s-au referit la domeniile produselor clorosodice, pesticidelor şi apei oxigenate121.

Nu vom relua, redundant, realizările creative din sferele viticulturii şi pomiculturii, care au fost evidenţiate la acest capitol, în secvenţa Cercetarea ştiinţifico-tehnică instituţionalizată . . . Vom adăuga doar activitatea susţinută pe care o desfăşoară Filiala Vâlcea (înfiinţată în anul 2000) a Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (1958). – organizaţie profesională non-profit, care are drept scop asigurarea cadrului organizatoric la nivel „judeţean, care să conducă la crearea şi dezvoltarea unei apiculturi profesioniste sau de amatori, ca o activitate utilă societăţii”122. Conform informaţiilor furnizate de Petre Moraru, preşedintele filialei vâlcene, în judeţul Vâlcea există aproximativ 2.000 de apicultori şi circa 60.000 de familii de albine. Pentru acest domeniu, menţionăm invenţia lui Teofil Preda (înscrisă la OSIM) – Electro-freză pentru recondiţionat faguri uzaţi.

În Râmnicu-Vâlcea, îşi are sediul Asociaţia Profesională COGEN din România, al cărei preşedinte este ing. Mihai Bălan – directorul general al SC CET Govora SA – societate care se numără printre membrii fondatori ai asociaţiei. Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2003; din ea fac parte o serie de societăţi similare din ţară şi are drept scop, conform statutului, „crearea de parteneriate cu persoane fizice şi juridice, inclusiv cu autorităţi publice, pentru facilitarea accesului la resurse private şi publice, având drept ţintă promovarea unei politici de dezvoltare energetică şi protejarea mediului şi naturii (. . .), în ideea de a promova tehnologia de cogenerare ca factor determinant pentru realizarea unui sistem energetic naţional descentralizat, eficient în utilizarea combustibililor cu impact redus asupra mediului şi în acord cu cerinţele şi practica Uniunii Europene”. La buna desfăşurare a activităţii asociaţiei, îşi mai aduc contribuţia următorii vâlceni: Constantin Lepădat – director economic la CET Govora (CFI), ing. Alexandra Andreescu (probleme de secretariat) şi ing. Ion Dina.

În incinta complexului FEDERAL COOP din Râmnicu-Vâlcea, îşi desfăşoară activitatea Asociaţia de Tineret pentru Învăţământ şi Ştiinţă SOLARIS Piteşti, filiala Râmnicu-Vâlcea, preşedintele ei fiind Ion Viorel Mihalcea. Este o asociaţie implicată în programe de susţinere şi instruire a tineretului. Printre altele, conducătorii ei organizează cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare în domeniul învăţământului.

Asociatia Kogayon are sediul în comuna Costeşti din judeţul Vâlcea şi a fost înfiinţată în ianuarie 2004, la initiaţiva unui grup de studenţi ai Facultăţii de Geologie şi Geofizică din Bucureşti. Preşedintele ei este Florin Stoican. Asociaţia şi-a propus un scop generos: protecţia mediului înconjurător. Printre altele, în anul 2008 ea a desfăşurat campania „STOP vânătorii în parcurile naţionale din România!”, pentru care a primit 5 premii: Marele premiu al Galei, Premiul I la secţiunea Protecţia Mediului şi Premiul I la secţiunea Buget-Eficienţă. Pentru a ne face o idee cât mai clară despre activitatea acestei generoase organizaţii, menţionăm câteva realizări ale acesteia: implicarea in administrarea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa; proiecte pentru parcul naţional, cercetarea ştiinţifică a parcului şi a zonei adiacente acestuia, managementul Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovantilor Costeşti etc.123.

Asociaţia Psihologilor Vâlcea. Şedinţa de constituire a Colegiului Psihologilor Vâlcea, a avut loc în ziua de 21 decembrie 2005; ca preşedinte, a fost ales psihologul Gheorghe Ionescu. Scopul principal al acestei organizaţiei este promovarea profesiei de psiholog, a calităţii şi eficienţei practicii psihologice în România, prin servicii acordate tinerilor, comunităţii şi participarea la procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii124.

Asociaţia Generală a Inginerilor din România – filiala Vâlcea, s-a înfiinţat în anul . . . . , avându-l ca preşedinte pe ing. dr. Constantin Părâianu şi un număr de 47 membri activi. Îşi are sediul la Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea. Organizarea şi funcţionarea sa sunt stabilite prin statut. Ca şi asociaţia mamă (Asociatia Generala a Inginerilor din România – AGIR), ea este o organizaţie apolitică, cu personalitate juridică, cu activitate non profit şi cu autonomie deplină; ea reprezintă una dintre cele mai serioase şi mai prestigioase asociaţii profesionale, implicându-se eficient în viaţa economico-socială a ţării. Menţionăm câteva dintre obiectivele principale ale asociaţiei, prevăzute în statut:

 Să creeze o bază pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor inginereşti, caracterizate prin excelenţa profesională, prin perfecţionare, prin respect pentru valorile umane şi sociale şi prin disponibilitate pentru consultare şi comunicare;

 Să scoată în relief cultura inginerească prin cercetare, dezvoltare, proiectare, inovare, producţie şi comercializare, utilizând cât mai eficient resursele umane şi financiare;

 Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea întreprinderilor productive şi inovative, care pot să determine o dezvoltare economică durabilă şi creşterea stabilităţii sociale şi a protecţiei mediului înconjurător                     ;

 Să acţioneze pentru exercitarea profesiei de inginer, cu respectarea principiilor deontologice specific. Dintre activităţile desfăşurate de filial, menţionăm: întrunirea de sărbătorire a Zilei Inginerului Român, organizată în ziua de 13.09.2003, în sala de conferinţe a Camerei de Comert şi Industrie din Râmnicu-Vâlcea; în aceeaşi zi, un grup de 5 membri ai AGIR – filiala Vâlcea (dr. ing. Mihai Sporiş, dr. ing. Constantin Pârâianu, dr. ing. conferenţiar Alexandrina Sârbu, ing. Cristian Mateescu şi ing. Toma Florica) au susţinut la televiziunea localâ „Vâlcea 1”, timp de 2 ore, discuţii privitoare la tema respectivă. Simpozionul din 22 apr. 2008, a avut tema „Tehnici moderne de proiectare a amenajărilor în construcţii civile si industriale“, fiind organizat în colaborare cu Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Râmnicu-Valcea şi cu S.C. Hidroserv municipiu. Sunt semnificative câteva titluri din comunicările susţinute de specialişti cu această ocazie: Popescu Magda (S.C. Proiect S. A. Vâlcea), Tehnologii noi in proiectarea cladirilor civile si industriale; Pârâianu Constantin (S.C. Hidroelectrica – Sucursala Râmnicu-Vâlcea), Urmărirea comportării arborelui de turbină la oboseală şi la coroziune ş. a. şi conferinţa cu participare internatională, „Ecotehnologia si alimentatia publica“ (Filiala Valcea). Cele mai bune dintre lucrările şi comunicările prezentate de membrii AGIR cu diverse ocazii, au fost publicate in Buletinul AGIR, sau în revista “Univers ingineresc” a asociaţiei central.

Asociaţia Română de Cosmonautică şi Aeronautică (ARCA) a fost înfiinţată în 1998 de către Dumitru Popescu din Râmnicu-Vâlcea (inginer aerospaţial, preşedinte), împreună cu un grup de studenţi – Teodor Diaconu din Râmnicu-Vâlcea – chimist (concepţia vehiculelor, dinamica zborului), Simona Popescu din Drăgăşani – filolog PR manager) şi alţi împătimiţi (din alte judeţe) ai zborurilor cosmice. ARCA este o organizaţie non-guvernamentală, lider naţional în domeniul cercetării aerospaţiale. Beneficiind de sponsorizări generoase, ei au construit rachetele Demonstrator 2 şi 2 B, cu care, în anul 2003, ARCA s-a înscris în competiţia „Ansari X Prize”. Dumitru Popescu a reprezentat echipa la evenimentele importante din cadrul competiţiei, precum: „X Prize Teams Meeting” (2004), „X Prize Gala” (2004) şi „X Prize Cup” (2005, 2006). El a fost director de proiect şi de lansare pentru racheta Demonstrator 2B (echipată cu primul motor rachetă din lume monopropelant, reutilizabil, din materiale compozite), lansată cu succes din Poligonul Forţelor Aeriene de la Capul Midia, precum şi pentru vehiculul suborbital pilotat Stabilo, coordonând zborurile misiunilor 1 şi 2, şi testele la sol. În prezent, coordonează programul Haas-ELE şi departamentul de propulsie al ARCA113.  

ARCA a participat, începînd cu anul 2002, la cea mai prestigioasa competiţie astronautică, Ansari X Prize, fiind unul dintre competitorii importanţi. ARCA a dezvoltat două mari programe: Demonstrator şi Stabilo. Racheta Demonstrator 2B, echipată cu primul motor rachetă din lume din materiale compozite, reutilizabil, monopropelant, a fost lansată cu succes, la data de 9 Sept 2004, de la Baza Forţelor Aeriene de la Capul Midia, de pe ţărmul Marii Negre. Stabilo este un vehicul rachetă în două trepte, lansat din aer, care a executat două zboruri până în acest moment. Prima treaptă este cel mai mare balon solar din lume, iar a doua treaptă este un vehicul rachetă pilotat. Primele zboruri la joasă altitudine ale sistemului au fost efectuate în 2006. În acelaşi an, Misiunea1 a fost lansată la o altitudine de 14.700 m. În 2007 Misiunea 2 a fost lansată la o altitudine de 12.000 m deasupra Mării Negre. Echipa a primit datele de zbor prin intermediul unui satelit de telecomunicaţii. Locul de amerizare a fost în perimetrul alocat, la 30 km faţă de punctul de lansare. Marina Militară a recuperat vehiculul rachetă, nava militară fiind dirijată de la Centrul de Comanda al ARCA.

În ziua de 2 februarie 2009, la Râmnicu-Vâlcea, ARCA a lansat oficial Competiţia „Zece”, secţiunea pentru aeronautică, oferind un premiu de 10000€ pentru realizarea unui aeromodel planor construit exclusiv din hârtie şi/sau carton şi adeziv. Pentru a câştiga premiul ZECE, o echipă ai cărei membri au vârsta de până la 16 ani, trebuie să proiecteze, să construiască şi să lanseze în cadrul sesiunilor de zbor, un aeromodel planor, până la data de 17 iunie 2010. Competiţia va fi câştigată de echipa al cărei aparat de zbor va petrece cel mai mult timp în aer. Competiţia ZECE are caracter educaţional şi comemorează 100 de ani de la primul zbor efectuat în ţară de un român, Aurel Vlaicu, cu un aparat românesc.

Reformele eşuate din învăţământ, problemele din familiile româneşti generate de sărăcie, influenţa discutabilă a mass-media din ultimii 20 de ani etc. – au dus la scăderea substanţială a nivelului de pregătire a tinerilor, precum şi la diminuarea dorinţei acestora de a învăţa, ceea ce a avut drept consecinţă, traversarea unei crize morale acute, care nu va putea fi depăşită decât prin educaţie. Concret, prin iniţierea acestei competiţii, ARCA urmăreşte să atingă două obiective:

– Să le transmită tinerilor semnalul/mesaj că, indiferent de pătura socială de care aparţin şi de statutul social, doar învăţământul le poate oferi un succes real! Concursul „Zece” doreşte sa amplifice legaturile de familie avand drept tematica educatia şi să-i trimită pe tineri în biblioteci, să-i înveţe să-şi asume responsabilităţi, să ia decizii, să devină modele pentru cei din jur;

– să contribuie la comemorarea centenarului zborului realizat de Aurel Vlaicu în România, la data de 17 iunie 1910114.

În 1990, a luat fiinţă la Râmnicu-Vâlcea, Filiala Vâlcea a Societăţii Inventatorilor din România (SIR), avându-l ca preşedinte pe Dumitru Misailescu Panu (preşedinte de onoare: ing. Marian Pătraşcu), iar ca vicepreşedinţi – pe inginerii Petre Cichirdan şi Eugen Armăşoiu. Obiectivul de bază al organizaţiei este stimularea creativităţii în domeniul inventicii. Concret, asociaţia a creat cadrul organizatoric pentru întâlnirea inventatorilor din judeţ (D. M. Panu, M. Pătraşcu, P. Cichirdan, Eug. Armăşoiu, Emilian şi Florentina Georgescu, Petre Vasilescu, Gheorghe Belgun, Petre Gluck, Ştefan Curcăneanu etc.) în scopul unor schimburi de experienţă, a realizat contacte cu instituţii presigioase precum Universitatea din Bucureşti şi diferite firme particulare şi a participat cu standuri la toate expoziţiile HERVEX. La această secvenţă, se cuvine să menţionăm numele câtorva inventatori ai zonei şi ale unor invenţii ale acestora: Ioan Ştefănescu, Petre Cichirdan, Dumitru Misailescu Panu, Marian Pătraşcu, Teofil Preda şi mulţi alţii.

– Inginerul Petre Cichirdan, fost angajat la IEH Râmnicu-Vâlcea, este autor a peste patruzeci de invenţii şi inovaţii, printre care Semaforizare mobilă pentru reabilitarea drumurilor naţionale şi Crearea de miniprocesori şi postprocesori pentru proiectarea asistată de calculator a tehnologiilor pe maşinile unelte cu comandă numerică (MUCM): soft – creată în 1978, prezentată public la sesiunea de cercetare ştiinţifică în domeniul infromaticii, Sibiu – 1982, şi premiată în 1986 la Sesiunea naţională de informatică, de la Cluj-Napoca şi la Maratonul tehnico-ştiinţific naţional din acelaşi an, prin lucrarea Sculptură cibernetică. În timpul cât a lucrat la IEH, înainte de 1989, a coordonat activitatea de informatică şi de proiectare asistată de calculator şi a colaborat, la nivel de studii şi prototipuri, cu firme din Elveţia, Anglia şi Germania, Canada şi SUA.

Liviu Sandu din Râmnicu-Vâlcea, este inventatorul motorului nepoluant, cu consum zero, pe bază de magneţi. Din octombrie anul trecut (2007), vâlceanul a trimis documentaţia la OSIM, în vederea brevetării invenţiei sale. Din spusele lui, rezultă că a primit deja vizitele unor reprezentanţi ai BMW şi Daimler-Chrysler, care vor să-i cumpere invenţia. „Forţa de reacţie între polii magneţilor – spune inventatorul – este destul de mare pentru a permite realizarea unui autovehicul care să funcţioneze pe acest sistem. Eu am construit deocamdată un piston care să meargă pe principiul acesta. Am documentaţia depusă la OSIM şi deja se bat mai multe firme pe ea (. . .). Lucrul de care mă tem este reacţia magnaţilor din sectorul petrolier”115. Un lucru demn de menţionat: Bill Gates, fondatorul Microsoft, a făcut nu demult o cerere de patent la Biroul American pentru Invenţii, impreună cu încă nouă investitori. Potrivit cererii lor, ei par să fi reuşit să schimbe modul de funcţionare a motorului electromagnetic. Cei zece inventatori vor să breveteze motorul electromagnetic şi injectorul de plasmă!116

O invenţie originală îi aparţine cercetătorului (istoric de profesie) George Rotaru:  « Calendarul perpetuu universal grego-rotarian ». Invenţia a fost înregistrată la OSIM şi a stârnit déjà interesul specialiştilor. După propria mărturisire a autorului, punctul de plecare al ideii sale a fost calendarul de la Sarmizegetusa, care avea ca scop măsurarea şi orientarea temporală pe baza elementelor cosmice. Concret, calendarul este alcătuit după cele 72 de cruguri solare, respectiv 2016 ani, şi ia în consideraţie Pulsul Terrei sau Rezonanţa Schumann, constituindu-se într-o adevărată reformă a vechiului calendar gregorian, din 1562, aplicat în ţara noastră din 1919 şi adoptat de Biserică abia în 1924. După părerea lui George Rotaru, acesta „nu mai este în rezonanţă cu organismul uman, şi poate avea consecinţe nefaste asupra lui”.

În domeniul chimiei, cercetătorii vâlceni au obţinut rezultate remarcabile în ceea ce priveşte invenţiile. La loc de frunte, se cuvine să reamintim117 rezultatele obţinute de Uzina G sub conducerea savantului Marius Peculea şi de el personal: A elaborat tehnologii pentru separarea apei grele, separarea tritiului, separarea azotului, a heliului etc. Invenţiile sale au fost cunoscute, recunoscute şi apreciate la nivel mondial, fiind medaliate la saloanele internaţionale de inventică: 6 cu aur (Bruxelles – 1998, 1999; Geneva – 1999, 2000; Ungaria – 2000), 4 cu argint (Bruxelles – 1998, 1999; Geneva – 1999) şi 2 cu bronz (Bruxelles – 1998; Ungaria – 2000).

În perioada 5-9 aprilie 2006, Elveţia a găzduit al "34-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi". Printre cele 45 de ţări participante, s-a numărat şi România, cu invenţie Metoda nepoluantă pentru curăţarea apelor reziduale. Juriul de la Geneva a acordat medalia de aur unei noi metode de tratare a apelor reziduale, nepoluantă pentru mediu, propusă de trei cercetători români de la Institutul de Criogenie şi Separări Izotopice (ICSI) Râmnicu-Vâlcea: Elena David, Ioan Ştefănescu şi Petru Niculiţă. Invenţia a primit şi Premiul special al Asociaţiei Inventatorilor din Ungaria. Metoda propusa de români este simplu de realizat, curată pentru mediu şi furnizează o soluţie fezabilă şi eficientă pentru colectarea şi tratarea apelor reziduale. Apele reziduale, înainte de a fi reciclate, trebuie sa fie corespunzător tratate pentru a fi compatibile cu mediul. Tratarea se realizează prin adaugarea controlată a două componente în timpul procesului de epurare a apei reziduale: Iniţiator de apă curată – CWI (solubil în apă) şi Amplificator de apă curată – CWE (insolubil în apă). Prin aplicarea metodei, rezultă o apă curată şi un sediment care nu conţine componente toxice, şi este bogat în fier, magneziu, fosfor, componente esenţiale pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. După opinia cercetătoarei Elena David, „aceasta face posibilă utilizarea acestui sediment în agricultură, ca fertilizator pentru sol"118.

– Un grup de cercetători de la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice I.C.S.I. Râmnicu-Vâlcea (INC-DTCI-ICSI Râmnicu-Vâlcea (Ştefănescu Ioan, Tiţescu Gheorghe ş.a,) au descoperit un nou tip de apă potabilă. Este vorba de un produs sută la sută românesc şi care se caracterizează printr-un conţinut scăzut de deuteriu; de aceea, specialiştii o numesc apă sărăcită în deuteriu sau prescurtat ASD. ”O apă microbiologic pură, mineralizată conform legislaţiei din România, cu o concentraţie de 25 de părţi pe milion de deuteriu în compoziţie” – precizează prof. univ. dr. fiz. Ioan Ştefănescu, directorul ICSI.Alţi şase cercetători de la INC, DTCI şi ICSI Râmnicu-Valcea – Mirică Dumitru, Culcer Mihai, Pătularu Laurenţiu, Lazăr Roxana, Stoenescu Daniela şi Stanciu Vasile – sunt autorii invenţiei Ansamblu de pile de combustie cu membrană polimerică schimbătoare de protoni, care are ca scop îmbunătăţirea sistemului de răcire a pilelor de combustie cu membrană schimbătoare de protoni, prin dispunerea optimizată a traseelor de fluide din interiorul ansamblului de pile119. Anterior, un grup de cercetători (Marian Pătraşcu, Paul Oşanu, Radu Negrescu, Iulia Ichim, Ecaterina Moldovan, Emilian Georgescu, Grigore Arnăutu şi Nicolae Chiroiu) de la Laboratorul „Cercetare PVC şi Copolimeri din cadrul Centrului de Cercetări Râmnicu-Vâlcea, preocupaţi de perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie ale PVC-S (policlorura de vinil suspensie) şi PSL (polimeri sulfidici lichizi sau tiocoli) şi elaborarea unor noi sortimente din produsele de mai sus (PVC-S de uz electrotehnic, nuclear, medical, biomedical, cu densitate mărită, cu greutate moleculară mare, cu greutate moleculară joasă etc., au descoperit un nou Procedeu de polimerizare, în suspensie, a clorurii de vinil, invenţie brevetată, pentru care a obţinut Certificatul de inventator nr. 91256/26.08.1986120.Alte teme de cercetare ale colectivului respectiv, s-au referit la domeniile produselor clorosodice, pesticidelor şi apei oxigenate121.

Nu vom relua, redundant, realizările creative din sferele viticulturii şi pomiculturii, care au fost evidenţiate la acest capitol, în secvenţa Cercetarea ştiinţifico-tehnică instituţionalizată . . . Vom adăuga doar activitatea susţinută pe care o desfăşoară Filiala Vâlcea (înfiinţată în anul 2000) a Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (1958). – organizaţie profesională non-profit, care are drept scop asigurarea cadrului organizatoric la nivel „judeţean, care să conducă la crearea şi dezvoltarea unei apiculturi profesioniste sau de amatori, ca o activitate utilă societăţii”122. Conform informaţiilor furnizate de Petre Moraru, preşedintele filialei vâlcene, în judeţul Vâlcea există aproximativ 2.000 de apicultori şi circa 60.000 de familii de albine. Pentru acest domeniu, menţionăm invenţia lui Teofil Preda (înscrisă la OSIM) – Electro-freză pentru recondiţionat faguri uzaţi.

În Râmnicu-Vâlcea, îşi are sediul Asociaţia Profesională COGEN din România, al cărei preşedinte este ing. Mihai Bălan – directorul general al SC CET Govora SA – societate care se numără printre membrii fondatori ai asociaţiei. Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2003; din ea fac parte o serie de societăţi similare din ţară şi are drept scop, conform statutului, „crearea de parteneriate cu persoane fizice şi juridice, inclusiv cu autorităţi publice, pentru facilitarea accesului la resurse private şi publice, având drept ţintă promovarea unei politici de dezvoltare energetică şi protejarea mediului şi naturii (. . .), în ideea de a promova tehnologia de cogenerare ca factor determinant pentru realizarea unui sistem energetic naţional descentralizat, eficient în utilizarea combustibililor cu impact redus asupra mediului şi în acord cu cerinţele şi practica Uniunii Europene”. La buna desfăşurare a activităţii asociaţiei, îşi mai aduc contribuţia următorii vâlceni: Constantin Lepădat – director economic la CET Govora (CFI), ing. Alexandra Andreescu (probleme de secretariat) şi ing. Ion Dina.

În incinta complexului FEDERAL COOP din Râmnicu-Vâlcea, îşi desfăşoară activitatea Asociaţia de Tineret pentru Învăţământ şi Ştiinţă SOLARIS Piteşti, filiala Râmnicu-Vâlcea, preşedintele ei fiind Ion Viorel Mihalcea. Este o asociaţie implicată în programe de susţinere şi instruire a tineretului. Printre altele, conducătorii ei organizează cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare în domeniul învăţământului.

Asociatia Kogayon are sediul în comuna Costeşti din judeţul Vâlcea şi a fost înfiinţată în ianuarie 2004, la initiaţiva unui grup de studenţi ai Facultăţii de Geologie şi Geofizică din Bucureşti. Preşedintele ei este Florin Stoican. Asociaţia şi-a propus un scop generos: protecţia mediului înconjurător. Printre altele, în anul 2008 ea a desfăşurat campania „STOP vânătorii în parcurile naţionale din România!”, pentru care a primit 5 premii: Marele premiu al Galei, Premiul I la secţiunea Protecţia Mediului şi Premiul I la secţiunea Buget-Eficienţă. Pentru a ne face o idee cât mai clară despre activitatea acestei generoase organizaţii, menţionăm câteva realizări ale acesteia: implicarea in administrarea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa; proiecte pentru parcul naţional, cercetarea ştiinţifică a parcului şi a zonei adiacente acestuia, managementul Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovantilor Costeşti etc.123.

Asociaţia Psihologilor Vâlcea. Şedinţa de constituire a Colegiului Psihologilor Vâlcea, a avut loc în ziua de 21 decembrie 2005; ca preşedinte, a fost ales psihologul Gheorghe Ionescu. Scopul principal al acestei organizaţiei este promovarea profesiei de psiholog, a calităţii şi eficienţei practicii psihologice în România, prin servicii acordate tinerilor, comunităţii şi participarea la procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii124.


Note bibliografice

113. www.arcaspace.ro/orbital/rowww.dumitrupopescu.ro.

114. www.competitiazece.ro

115. Marius Jianu, Un vâlcean spune că a inventat motorul cu zero consum, în CLICK.RO. nr. 239, 4 febr. 2008,

pag. 1.

116. www.inventatori.ro

117. V. mai sus, capitolul Cercetarea ştiinţifico-tehnică instituţionalizată

118. http//www.romania/Israel.com

119. „Romanian Tribune.net”, anul 6, nr. 24/ 30 nob. 2007, pag. 1; v. şi www.apasaracitaindeuteriu.ro

120. „Forum-V”, an I. nr. 1/2006, pag. 14.

121. Câineni, pag. 367.

122. Statutul ACAR, art. XIV.

123. http://www.kogayon.ro

124. http://www.tineretvl.go.ro/psihologi.htmlSursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag.437-441). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *