Categorii

Mănăstirea Hagigadar

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

74

Biserica Mănăstirii Hagigadar este construită în stilul artei moldovenești. Din punct de vedere arhitectonic, ea are o formă dreptunghiulară cu absida altarului spre răsărit, la fel ca la toate bisericile armenești. Turla este octogonală, cu patru ferestre înguste îndreptate către cele patru puncte cardinale. Bolţile naosului şi pronaosului sunt realizate tot în stil moldovenesc. Mănăstirea este înconjurată de ziduri de incintă nu foarte înalte. În interior se află o trapeză, un grup sanitar, o fântână cu roată acoperită, o troiță și o clopotniță amenajată între două trunchiuri de copac.

În inventarul bisericii se află mai multe obiecte de patrimoniu, precum Icoana Maicii Domnului din altar, considerată a fi făcătoare de minuni, o icoană a Sfinţilor Apostoli Bartolomeu şi Iacob, icoanele celor patru evanghelişti, icoanele Sfinţilor Ştefan şi Laurenţiu, şi un clopot, găsit în urma unor săpături efectuate în cimitirul bisericii Sfântului Simion.

Mănăstirea se află pe culmea unui deal cunoscut sub numele de „Dealul lui Bulai”, special parcă înălţat pentru a găzdui lăcaşul sfânt. Panta este înclinată şi accesul este posibil numai pe jos. Drumul până aici este parcurs în tăcere. Conform tradiţiei, până la intrarea în curtea bisericii este bine să nu se rostească nici un cuvânt cu voce tare, altfel rugile nu vor fi ascultate. Pentru împlinirea dorinţelor, oamenii urcă dealul în genunchi şi, din când în când, se opresc, se roagă, aprind o lumânare, se odihnesc, iar apoi merg mai departe. Tot în genunchi intră pe poartă şi înconjoară biserica de trei ori, rugându-se la fiecare dintre cele patru colţuri pentru iertarea păcatelor şi pentru un trai mai bun. Tradiţia povesteşte că urcatul dealului în genunchi a debutat atunci când, fiind loviţi de boală, credincioşii au promis Divinităţii această jertfă pentru totdeauna, dacă li se va acorda ajutor. De atunci, ritualul este urmat an de an, indiferent de anotimp sau de eveniment.

De peste 100 de ani, Hramul “Adormirea Maicii Domnului” se prăznuiește în duminica cea mai apropiată de data de 15 august, indiferent în ce zi a săptămânii cade acesta. Pelerinajul, care adună armeni din toată ţara şi din diaspora, este condus de către parohul armean din Suceava, participând, de asemenea, lideri ai armenilor din România și, uneori, înalți ierarhi. După oficierea slujbei în limba armeană, toți cei care sosesc la Mănăstirea Hagigadar, indiferent de religie, sunt invitați la o agapă creștină numită “hurban”, la care se servesc mâncăruri specific armenești.

Există aici două morminte armeneşti. Unul dintre ele are o piatră funerară din marmură albă pe care se află o inscripţie cu caractere armeneşti. Pe această placă, pelerinii au pus sute de monede pentru îndeplinirea dorinţelor. Cel de-al doilea mormânt este al protoiereului iconom stavrofor Knel Mandalian (1885-1970) si al soţiei sale, prezbitera Araxi Mandalian (1899-1979).

Biserica este de mult timp închisă. Doar joia şi vinerea, câte o oră pe zi, preotul armean vine de la Suceava, o deschide şi oficiază slujba de sfinţire a apei. Armenii vin odată pe an la mănăstire, dar creştinii ortodocşi vin în fiecare zi, în special joi şi vineri.

Surse de informare:

„Judeţul Suceava – Ghid turistic”, seria Ghiduri, editura Bucovina istorică, Suceava 2003

„Suceava – pagini de monografie”, N. Monteoru, editura Ţara fagilor a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Filiala Suceava, 1997

Material realizat de CALISTRU OANA MARIA,

 

Hagigadar Monastery

 

Located in the neigbourhood of European route E85 (Fălticeni-Suceava), on the left side before entering Suceava town, Hagigadar Monastery is the most famous place of pilgrimage for Armenians from everywhere. The monastery was built by Donavachian brothers, consecrated in 1512 and included in the list of historical monuments from Suceava, under the code SV-II-aA-05504. Hagigadar monastery, a former convent, was the place of residence of Armenian bishops. The name of this halidom derives from the Armenian terms "hagiu" (desire) and "gadarel" (to fulfill), namely Monastery of wishes.

 

The Church of Hagigadar Monastery is built in the style of Moldavian art. Architectonically, the monastery is rectangular in shape with the altar apse to the east, as in all Armenian churches. The tower is octagonal, with four narrow windows pointed to the four cardinal points. The vaults of the nave and the narthex are also made according to the Moldavian style. The monastery is surrounded by not very high enclosure walls. Inside the monastery there is a refectory, a bathroom, a roofed fountain with wheel, a crucifix and a belfry fitted between two tree trunks.

 

The Church owns several heritage items such as the Icon of Our Lady from the altar, considered to be miracle-working, an icon of the Holy Apostles Bartholomew and Jacob, icons of the the four Evangelists, icons of Saints Stephen and Lawrence and a bell discovered after some excavations inside the cemetery of St. Simon Church.

 

The monastery is located on the top of a hill known as " Bulai Hill`s " looking as if it was especially elevated to accommodate the halidom. The hill top is declivitous and the entry is possible only on foot. The trip to this place is taken in silence. According to tradition, when entering the churchyard it is better not to utter a word aloud, otherwise your prayers will not be heard. In order to have their wishes fulfilled, people climb the hill on their knees and stop here and there to pray, light a candle, take a breath and then go ahead . They enter the gate also on their knees and go round the church three times, praying at all four corners for redemption and for a better life . Tradition says that the climbing of this hill on the knees started the moment that, being afflicted by disease, the believers have promised this sacrifice forever to Divinity, if they will be assisted in their misery. Since that time, the ritual is followed every year, regardless of the season or event.

 

For more than 100 years, „The Assumption" parish is celebrated on the last Sunday before the 15th of August, no matter in what day of the week it is. The pilgrimage which brings together Armenians from all over the country and from diaspora, is led by the Armenian parson from Suceava but leaders of Armenians from Romania and sometimes high hierarchs also take part. After the performance of the church service, all the people present at Hagigadar Monastery, regardless of religion, are invited to a Christian agape called "Hurban" where Armenian dishes are served.

 

The monastery includes two Armenian tombs. One of them has a white marble tombstone that has an inscription in Armenian characters. On it, the pilgrims placed hundreds of coins to fulfill their wishes. The second tomb belongs to the stavrophore archpriest Knel Mandalian (1885-1970) and his wife, Elder Araxi Mandalian (1899-1979).

 

The Church was closed long ago. Only on Thursday and Friday, one hour per day, the Armenian priest comes from Suceava, opens it and officiates the ritual for the holy water. Armenians come once a year to the monastery but Orthodox Christians come every day, especially on Thursday and Friday.

 

Sources of information:

 

 

Powered by CALISTRU OANA MARIA

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete