Categories
80

Dumbrava Minunată

Luând-o pe alee, pe unde Lizuca şi Patrocle au pornit-o într-o zi, coborând din închipuirea fără margini a maiestrului Sadoveanu, poţi ajunge la huciul Buciumenilor, la locul numit pentru totdeauna Dumbrava Minunată. Multe dintre răchitele pletoase s-au trecut de bătrâneţe, huciul nu deloc sălbatic şi înspăimântător, cum  îl văzu duduia Lizuca cândva. Pârâul se varsă într-un bazin olimpic. În Dumbrava Miunată s-au ridicat acareturi noi: o cabană, căsuţe, terenuri de tenis, locuri de joacă pentru copii.

Cabana turistică  Dumbrava Minunată, un adevărat complex de agrement construit în cea mai mare parte prin muncă voluntară, a fost pusă la dispoziţia marelui public în august 1971. Cabana dispunea de un mic spaţiu hotelier la etaj, un restaurant, terasă, căsuţe de vacanţă, teren de tenis şi volei, popicărie, bazin de înot. În perioada sezonului cald, artiştii amatori din oraş şi din zonă prezentau spectacole, se organizau întreceri sportive şi, în general, oamenii se simţeau bine. După 1990, terenul pe care se afla cabana a intrat în proprietatea Schitului de maici Sf. Buciumeni, restaurantul şi strandul au dispărut.

Deși in zilele de astăzi complexul e desființat, Huciul de la Buciumeni mai păstrează unul din farmecul de altă dată, printre care se numără copacii, tufişul şi pârâiaşul cu apă limpede între urbanismul după care tânjesc tot mai puţin oamenii. Dumbrava Minunată încă neatinsă de mâna civilizatoare a omului, a avut ca oaspeţi ani la rând pe cei din familia Sadoveanu, iar pictorul Aurel Băeşu a realizat pânze de o rară frumuseţe.

Surse de informare:  

Un album al viselor frumoase – Eugen Dimitriu, Editura „Geoge Tofan”,2009

Fălticeni, Mic îndreptar turistic – Grigore Ilisei, Ştefan. S. Gorovei, Editura Sport-Turism, 1987

Material realizat de: 

Leți Livia Ioana – 17 ani, Colegiul Naţional ,,Nicu Gane” Fălticeni, cl.a XI-a

Pascariu Ștefana – 16 ani, Colegiul Naţional ,,Nicu Gane” Fălticeni, cl.a X-a

Tofan Daria – 17 ani, Colegiul Naţional ,,Nicu Gane” Fălticeni, cl.a XI-a

 

 

The Magic Grove

 

Mihail Sadoveanu wrote once about a place called "The Magic Grove" where people and nature kept a sacred relation: "Birches and poplar trees and elms with straggly and immovable branches arose uphill on the cliff on the sundown. From up there, a tissue of rosy waters ran from under the branches. And in the silence of glades, on an old tree, a woodpecker voiced the arrival of travellers, as if they were awaited, small birds came out of the blue swaying on the supple tiptoe. They looked at Lizuca`s face with the eyes like pin-points and they all asked her suddenly, what was she doing there. "

 

Walking on the alley, where Lizuca and Patrocle walked once, coming down from master Sadoveanu’s boundless imagination, you can reach Huciul Buciumenilor, the place called once for all the Magic Grove. Many of osiers passed the old age, the wild and scary forest, as Lizuca has seen it once, is old too The stream flows into an Olympic pool. New buildings were erected in the Magic Grove: a cottage, small houses, tennis courts, playgrounds for children.

 

The Magic Grove chalet, a real entertainment complex built mostly by volunteer work, was placed at public`s disposal on August 1971. The cottage had a small hotel upstairs, a restaurant, a garden, cottages, tennis and volleyball – court, a bowling alley, and a swimming pool.

 

During the warm season, amateur artists from the city and from the area presented shows, sports competitions were held and people generally were enjoying themselves. After 1990, the land where the chalet was located, was owned by St. Gheorghe Buciumeni nuns hermitage, the restaurant and the swimming pool disappeared, and instead a nuns’ hermitage was built.

 

Although nowadays the complex is closed, the thick forest from Buciumeni retains the charm of the old times, including trees, bushes and the stream with pure water, in the middle of the urban areas which are less and less desired by people. The Magic Grove still untouched by human civilization, had as a guest the Sadoveanu`s family for many years and the painter Aurel Băeşu created paintings of a rare beauty.

 

Sources of information:

 

Un album al viselor frumoase – Eugen Dimitriu, Editura ,,Geoge Tofan”,2009

 

Fălticeni, Mic îndreptar turistic – Grigore Ilisei, Ştefan. S. Gorovei, Editura Sport-Turism, 1987

 

Powered by:   Leți Livia Ioana – 17, Colegiul Naţional ,, Nicu Gane” Fălticeni, cl.a XI-a

Pascariu Ștefana – 16 ani, Colegiul Naţional ,,Nicu Gane” Fălticeni, cl.a X-a

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *