Categorii

Biseria ortodoxă din Ceica

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

72

cult mai importante, de valoare istorică documentară, rămase de la vechea bisericuţă, amintim: clopot din 1882; Cazanii tipărită la Râmnic în 1748; Minologhion, în 2 volume, tipărit la Blaj în 1751; Octoilul Mare, tipărit la începutul secolul XIX; Tipiconul, tipărit la Budapesta în anul 1826.

"MDS00027"

"MDS00026"

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete