Categories
92

Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava

Fondul iniţial de publicaţii a fost de aproximativ 2.000 volume, la care se adăugau "cele mai bune reviste şi publicaţiuni periodice româneşti", însă în perioada interbelică biblioteca publică suceveană a primit numeroase donaţii de la o serie de intelectuali bucovineni, ajungându-se ca în 1944 să se dispună de peste 15.000 volume (cărţi, seriale şi periodice). În primăvara anului 1944 oraşul a fost evacuat, iar biblioteca, adăpostită de impunătoarea clădire a Casei Naţionale, a fost închisă, inventarele fiind pierdute. Au urmat 6 ani (1944-1950) în care biblioteca nu a funcţionat iar fondul de carte a fost "purificat" ideologic, distrus, furat. A fost reînfiinţată în 1950, purtând succesiv titulaturile: raională, centrală, regională, municipală (1968-1974) şi judeţeană (începând in 1974). Din 1993 poartă titulatura de Biblioteca Bucovinei "I.G.Sbiera".

Ion G. Sbiera, fost profesor la gimnaziul cernăuțean, unde a învățat și Mihai Eminescu, primul profesor de istorie a limbii și literaturii române de la Universitatea din Cernăuți, filolog și istoric literar, folclorist și, nu în ultimul rând istoric. Operă acestuia a fost mai puțin cercetată, biografii prinvindu-l mai mult ca profesor, promotor al unui anume sistem lingvistic sau ca istoric literar și folclorist, cercetător avizat al trecutului neamului românesc. 

În prezent Biblioteca Bucovinei urmăreşte creşterea gradului de interacţiune cu publicul său ţintă prin prestarea unor servicii sau programe cu adresabilitate directă ori prin achiziţionarea unui fond de carte cât mai apropiat de cerinţele publicului ţintă şi utilizarea unor materiale informative sau publicitare atractive pentru fiecare categorie de public.

Prin activitatea sa, Bibliotecii Bucovinei “I. G. Sbiera” din Suceava, asigură:

    implementarea proiectelor, programelor şi formelor de cooperare pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă;

   susţinerea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii;

    dezvoltarea resurselor de informare puse la dispoziţia membrilor comunităţii;

    promovarea şi încurajarea actului cultural, prin organizarea de manifestări diverse,etc.

Biblioteca Bucovinei a devenit un adevărat forum al culturii, informării şi educaţiei. Volumul patrimonial depășește cifra de 350.000 de volume, spaţiul în care funcţionează biblioteca fiind format din 55 de încăperi(depozite, săli de lectură, ateliere) sediul central, şi câte 3 încăperi cele două filiale din cartierele Obcini şi Burdujeni.

Surse de informare:

http://www.bbsv.ro/index.php?limba=ro

Suceava.Pagini de monografie  – N. Monteoru, Editura Ţara Fagilor, 1997

Ion G. Sbiera viaţa si opera  – Alis Niculică, Suceava, 2005

Material realizat de:

Nichifor Diana, 16 ani, Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” Suceava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *