Aspecte ale sportului vâlcean din Perioada postdecembristă

iulie 3, 2024 by

Istorie Locala

Totodată, s-a întărit colaborarea cu cluburile şi asociaţiile sportive care au secţii de performanţă, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu autorităţile publice de la nivel judeţean – Prefectura Judeţului Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea – şi local (îndeosebi cu primăriile municipiilor Râmnicu-Vâlcea şi Drăgăşani, dar şi din celelalte oraşe şi din comunele mari ale judeţului, cu sponsorii care dispun de potenţial economic. Activitatea sportivă din Vâlcea a s-a caracterizat prin bogăţie şi diversitate, fiind coordonată (după 1992) de Oficiul Judeţean pentru Tineret şi Sport Vâlcea, devenit în 1994 – Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Vâlcea56. Printre principalele sale atribuţii, se numără aplicarea Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Ministerului Tineretului şi Sportului, în domeniu, la nivel local; elaborarea pe baza metodologiei, a programelor în domeniu şi a consultării cu instituţiile şi autoritaţile locale, serviciile publice deconcentrate, structurile de şi pentru tineret, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice cu atribuţii şi preocupări în domeniu; alcătuirea şi realizarea (după obţinerea aprobării lui de către MTS), a calendarului anual de acţiuni de tineret proprii şi în parteneriat etc.

 

Cu sprijinul nemijlocit al Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea (primarul Mircia Gutău – fost sportiv de performanţă, dovedindu-se deosebit de receptiv şi la acest capitol), s-a modernizat la standarde înalte Complexul sportiv „Zăvoi”, asigurându-se în prezent condiţii optime de antrenament, dar şi de cazare şi masă pentru sportivi. Trebuie menţionată şi încheierea lucrărilor de modernizare a pistei sintetice de atletism, precum şi refacerea în totalitate a gazonului şi a drenajului. S-a reuşit astfel crearea unor condiţii bune de pregătire a sportivilor de performanţă şi înaltă performanţă, precum şi a tinerilor cu perspective reale de a obţine rezultate de podium.

 

În cadrul colaborării cu Primăria, această instituţie a avut o frumoasă iniţiativă, implicându-se în festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi ai judeţului. Cu această ocazie, atât sportivii laureaţi, cât şi antrenorii lor au primit din partea primarului Mircia Gutău personal, în numele instituţiei pe care o conduce, stimulente morale şi materiale substanţiale. Şi în alte localităţi ale judeţului Drăgăşani, Horezu, Călimăneşti etc.), primarii au avut iniţiative asemănătoare

 

În luna noiembrie 2005, la Râmnicu-Vâlcea, a fost constituită filala Vâlcea a Academiei Olimpice Române (aceasta fiind înfiinţată la 21 martie 1991). Printre principale obiective ale AOR, ca şi ale filialei, amintim: promovarea ideilor generoase ale olimpismului, a spiritului şi principiilor olimpice în activitatea sportivă din judeţ şi din întreaga ţară; studierea aspectelor istorice, culturale, de învăţământ, artistice, sportive, etice şi sociale ale mişcării olimpice mondiale din ţara noastră şi din judeţul Vâlcea, cât şi a jocurilor olimpice de vară şi de iarnă; promovarea spiritului de fairplay, lupta împotriva violenţei, a dopajului şi a corupţiei în sport; formarea în spiritul nobil al idealurilor olimpice, a tuturor specialiştilor, profesori şi antrenori, medicilor şi arbitrilor, conducătorilor de cluburi şi asociaţii sportive care lucrează nemijlocit în educaţie fizică şi sport; încurajarea activităţii de studiu şi cercetare, precum şi a creaţiei artistice, literar-ştiinţifice cu tematică sportivă etc. Academia are un caracter social, educativ, cultural, ştiinţific, artistic şi de învăţământ, sportiv şi umanitar, nonprofit, apolitic şi nonconfesional. Cluburile şi cercurile olimpice constituie structuri organizatorice de bază ale Academiei Olimpice Române, prin intermediul cărora se realizează principiile organizaţiei. Până în prezent, prin eforturile şi pasiunea conducerii filialei vâlcene – al cărei director este inimosul profesor Nicolae Dinescu (fost fotbalist şi antrenor internaţional de fotbal), iar director onorific, prof. univ. dr. Al. Popescu-Mihăeşti – , s-au înfiinţat în judeţ un număr însemnat de cercuri şi cluburi olimpice. Acestora li s-au dat numele unor mari personalităţi ale sportului local vâlcean; astfel: în localitatea Grebleşti din Ţara Loviştei s-a înfiinţat cercul olimpic „Rodica Frântu” – în cinstea marii canotoare care a obţinut Medalia de bronz la J. O. de la Moscova, din 1980; la Malaia – Cercul Olimpic „Nicoliţa Băzărâncă”, în memoria marii handbaliste de la „”Oltchim” Râmnicu-Vâlcea, aceasta , fiind considerată ca titulară în prima garnitură de pionierat a handbalului vâlcean; la Călimăneşti – Clubul Copiilor „Aurel Berbece”, în cinstea marelui campion al atletismului vâlcean din deceniile 6 şi 7 ale secolului trecut; la Berislăveşti – Clubul Olimpic „George Boroi” – în cinstea cunoscutului atlet, campion naţional, balcanic şi european la probele scurte din atletismul românesc (în prezent – comandantul Clubului militar „Steaua” din Bucureşti); la şcoala din Jiblea a luat fiinţă Cercul olimpic „Ion şi Adrian Duminicel” (tată şi fiu), participanţi la 3, respectiv – 4 ediţii la jocurile sportive de iarnă, proba de bob – 4 şi 2 persoane; la Şcoala cu clasele I-VIII din Goranu a luat fiinţă Cercul olimpic „Ion Petrică”, în cinstea talentatului jucător de fotbal – director al acestei şcoli, mulţi ani de zile, căpitan al echipei de fotbal „Chimia”, câştigător al Cupei României din 1973; cercul olimpic „Nicolae Dinescu”, de la Grupul Olimpic „Henri Coandă”, care a fost profesor şi director al acestei şcoli timp de 35 de ani, arbitru internaţional, antrenor de fotbal la diviziile A şi B, preşedinte al Clubului Sportiv „Chimia” în anii de glorie ai fotbalului vâlcean etc. (v. infra, cap. Personalităţi vâlcene)

 

În anul olimpic 2008, filiala Vâlcea a Academiei Olimpice Române a organizat participarea la două acţiuni majore iniţiate de Comitetul Olimpic Sportiv Român – Departamentul Educaţie Olimpică, Sport Şcolar şi Universitar: Concursul de literatură şi jurnalism sportiv – „Un condei numit Fairplay” şi Concursul de Arte plastice „Fair Play”, iar în 2009 a înfiinţat Clubul Olimpic „Ivan Paţaichin”, la Heidelberg (Germania), cu ocazia participării (14-18 mai 2009) la acţiunile legate de comemorarea lui Al. I. Cuza 8 (m. 15 mai 1873, Heidelberg).

 

Consolidarea şi dezvoltarea bazei materiale. Un obiectiv important care a stat permanent în atenţia conducerii structurilor organizatorice sportive din judeţ, a fost şi a rămas modernizarea bazei materiale sportive existente şi amenajarea unor noi baze de profil în mediul rural. În anul 1991, a fost construită Sala de Sport a Liceului “Constantin Brâncoveanu” din Horezu, aparţinând de MEC şi fiind în administrarea liceului menţionat; este o sală multifuncţională cu terenuri bitumate, vestiare, grupuri sanitare, cabinet medical, cantină, internat cu 200 de locuri, centrală termică proprie57. Tot pentru Horezu, a fost finalizat proiectul de construire a unui centru olimpic în localitate, care va cuprinde un hotel, un restaurant, baze sportive pentru sporturile olimpice, baschet, handbal, nataţie.

 

Direcţia pentru Sport a Judeţului Vâlcea a acordat o atenţie deosebită întreţinerii şi funcţionării tuturor bazelor sportive din patrimoniul ANS care sunt în administrare proprie, dar şi sprijinirii desfăşurării competiţiilor pe celelalte baze. În conformitate cu programul de guvernare 2004-2008, pe lângă cele opt săli de educaţie fizică şi sport, date în folosinţă în municipii şi în alte localităţi din judeţ, DSJ a susţinut şi întărit propunerea Prefecturii privind construirea a încă opt săli de acest gen, dintre care două – Şcoala Generală nr. 9 din Râmnicu-Vâlcea şi Şcoala Generală Alunu – au fost deja inaugurate, precum şi a unor terenuri de fotbal în diverse localităţi vâlcene. S-a reluat şi propunerea de amenajare cu suprafeţe sintetice, a cinci terenuri în incinta Arenelor „Traian” şi de reamenajare a unora dintre terenurile existente, care au fost folosite intensiv de către amatori de toate vârstele; a fost înaintată la ANS (devenită, în zilele noastre MTS – Ministerul Tineretului şi Sportului) documentaţia necesară în vederea realizării unui parteneriat public pentru refacerea totală a Arenelor „Traian”, în vederea transformării acestei baze într-un complex sportiv multifuncţional.

 

Sala Sporturilor „Traian” – principala bază sportivă a judeţului, a fost complet reamenajată şi modernizată, odată cu dotările din sala propriu-zisă de jocuri, din sala de judo, lupte şi karate, şi finalizarea sălii de fitness şi forţă, precum şi a saunei, acestea din urmă – cu sprijinul direct al OLTCHIM, prin C. S. „Oltchim”. În urma implicării directe a instituţiei Prefecturii, s-a reuşit achiziţionarea unei surse neîntrerupte de energie electrică – UPS, a unei instalaţii de aer condiţionat şi a unei tabele electronice moderne, toate aceste investiţii fiind făcute din venituri proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Sport. Din dorinţa de obţinere a performanţei, a sprijinirii şi stimulării practicării exerciţiilor fizice şi sportului, Direcţia pentru Sport a Judeţului Vâlcea a acordat, prin finanţare nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive şi ale asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport, suma de 50.000 RON – pentru sportul de performanţă şi 15.000 RON – pentru Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi”. Pentru realizarea programului, au fost consolidate asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, respectiv: handbal, atletism, fotbal, sportul pentru toţi, karate, judo, volei, tenis şi şah, intensificându-se demersurile pentru organizarea asociaţiilor judeţene de baschet şi box. Ca urmare a pregătirii şi antrenamentelor desfăşurate, a competenţei tehnico-profesionale a antrenorilor şi profesorilor, precum şi a sprijinului consistent al cluburilor, asociaţiilor sportive şi sponsorilor, în anul 2007, sportivii vâlceni au obţinut rezultate bune la nivel de seniori, tineret şi juniori, atât la sporturile individuale, cât şi la cele de echipă. De o mare importană, prin scopul şi eficienţa ei, a fost acţiunea din luna iulie 2007, când oficialii forului fotbalistic judeţean s-au deplasat pe teren, de la Malaia până la Laloşu şi de la Nicolae Bălcescu până la Zătreni, pentru a verifica absolut toate bazele sportive, în vederea îmbunătăţirii acestora, întrucât unele începuseră să se degradeze, iar altora le lipseau elementele minimale: “un gard, două bănci de rezervă şi o baracă pe post de vestiar”. Cele mai mari probleme în acest sens, au fost constatate, la acea dată, la bazele din Băbeni şi Fedeleşoiu58.

 

În anul 2007, terenul de fotbal din Căzăneşti a fost reamenajat şi dat în folosinţă. La începutul aceluiaşi an, se vorbea chiar despre o gazetă a CSM-ului, după ce, mai înainte, avusese loc lansarea site-ului acestuia pe Internet59. De asemenea, au fost terminate modernele săli de sport din Râmnicu-Vâlcea, Călimăneşti şi Suteşti, precum şi baza sportivă (de Divizia D) din Ioneşti (cu sprijinul lui Ancuţa Aron, fiu al comunei, care a făcut o important donaţie către primăria comunei), iar până la sfârşitul acestui an (2009), se preconizează finisarea stadionului din Şirineasa.

 

La propunerea şi iniţiativa Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Vâlcea, a fost organizată recent Tabăra de Educaţie Fizică şi Sport (in perioada 20.07 – 26.07. 2008) în Centrul de Agrement Brădişor. Această tabără urmăreşte nu numai stabilirea unor standarde de performanţă, ci şi sentimentul că cei care practică un sport sunt învingători. Cursurile teoretice privind istoria sportului, creionarea profilului sportivului de succes, concursurile de handbal, volei, fotbal, tenis de câmp, au menirea de a cristaliza nu numai noi concepţii privind relaţionarea interpersonală, ci şi determinarea calităţilor sportive la tinerii care au o vârstă cuprinsă între 12-25 ani. Centrul de agrement Brădişor, situat pe malul râului Lotru, fapt ce-i conferă o imagine de vis a unui refugiu muntos, frumuseţea şi puritatea locurilor fiind apreciate de toţi iubitorii de natură, are în componenţă vilele “Păstrăvul” şi “Brădişor”. Funcţionează cu o capacitate de 90 locuri, dintre care 30 – în regim permanent, în camere cu 2-3-4 paturi, TV color şi aparatură muzicală, grupuri sanitare în interiorul clădirii. Lucrările de modernizare au avut în vedere obţinerea unui confort sporit, realizarea unor alternative pentru petrecerea timpului liber, cea mai importantă fiind construirea unui teren sintetic de sport, multifuncţional, care se ridică la standarde internaţionale, foarte apreciat şi solicitat de nenumărate cluburi sportive profesioniste.

 

În afară de Centrul de Agrement Brădişor, au mai fost construite şi amenajate alte două: Centrul de Agrement Cozia şi Centrul de Agrement Căciulata care, şi ele, oferă cele mai confortabile şi moderne condiţii de cazare şi agrement, pentru petrecerea timpului în aer liber, fapt datorat recentelor lucrări de modernizare (încălzire centrală, grupuri sanitare proprii, sală de mese complet utilată). Locaţia de la Căciulata dispune de un număr de 5 vile (“Condorul”, “Albatrosul”, “Pescăruşul”, “Egreta” şi “Vila Nouă”), compartimentate în camere de 2-5 locuri şi administrate de personal calificat.

 

Întrucât în această perioadă activitatea sportivă din judeţul Vâlcea este bogată şi diversă, necesitând, poate – numai ea – o lucrare amplă, vom recurge mai jos la metoda eşantioanelor – de timp, acţiuni şi rezultate, din care lectorul, prin alăturarea lor, îşi va putea face o imagine destul de apropiată de realitate, despre bogăţia şi intensitatea vieţii sportive vâlcene.

 

Fotbal. Iată cum este percepută şi caracterizată, succint, dar expresiv şi destul de adevărat, situaţia fotbalului vâlcean în această perioadă, de către un comentator: „Fotbalul valcean este in degringoladă de aproape 2 decenii (…). Acum, marea echipă Chimia este în campionatul judeţean şi joacă la Călimăneşti. În locul ei au apărut formaţii mărunte: CSM Rămnicu-Valcea şi Oltchim Rămnicu-Vâlcea (. . .) . CSM e înfiinţată prin 2001, se trage din Rarora, care se trage din F. C. Mateeşti”60. (N. n., I. S.: în realitate, clubul din Zăvoi a împlinit cinci ani de la înfiinţare). Este evident că analistul sportiv Ovidiu Ciutescu accentua pe speranţele şi amăgirile unui microbist de fotbal şi ale unui fan al fostei echipe: “În 1986 – spunea un alt comentator – Chimia Râmnicu-Vâlcea îşi ducea în spate povara ultimului sezon de primă divizie. (. . .) în anul care a urmat, la primul meci în “B” după un deceniu de grandoare, învingeam Turnu-Severin cu 4-1 şi credeam într-o revenire rapidă în primul eşalon. De atunci, de peste două decenii, speranţa microbistului vâlcean s-a transformat într-o perpetuă amăgire. An de an visam frumos. În ultimul timp chiar cochetam cu vârful clasamentului şi ne îmbătam cu speranţa unei performanţe61. Mai exact, după 1987, timp de 10 ani, Chimia a jucat „numai în eşalonul secund, până în 1996, când a mai făcut un pas în jos, ajungând în eşalonul trei (din 1994, sub denumirea de FC Vâlcea). În 1999 revine în Divizia B sub numele FC „Flacăra Bere Alutus” Vâlcea, ieşind, cu mari sacrificii, din conul de umbră al fotbalului românesc. (. . .) În campionatul 2000-2001 retrogradează, sub denumirea de FCM Vâlcea, şi va activa, în anul 2001-2002, în Divizia C”62.

 

Sintetizând, în anii de după 1989, fotbalul vâlcean nu a mers tocmai bine; în orice caz, a fost departe de marea performanţă şi de gloria de altădată. Cauzele au fost mai multe: dificultăţile financiare, care nu au lipsit niciodată din viaţa primului (ca valoare) club vâlcean de fotbal: încă din 2003, pe când echipa se numea “Rarora”, unii fotbalişti erau tentaţi să părăsească gruparea din Zăvoi, în căutarea unor angajamente mai sigure (Rădoi plecase printre primii, la divizionara B din Arad), spre dezamăgirea antrenorilor de atunci – Mitică Teleşpan şi Gică Lepădatu care, din aceleaşi motive, se gândeau să renunţe la conducerea tehnică a echipei63 o coordonare şi organizare slabe, frecventele schimbări de preşedinţi ai AJF (Persu, apoi Neacşu, Pintilie, Lovin . . . 64. S-ar mai putea adăuga aici, şi arbitrajul, de multe ori – discutabil; în legătură cu acest aspect, trebuie menţionat aici recentul scandal în care a fost implicat şi Gheorghe Constantin65. O altă cauză ar putea fi neimplicarea unor cunoscuţi oameni de fotbal, de notorietate naţională, punct de vedere exprimat cu exactitate şi adevăr, de George Păunescu: „de la Bucureşti, Vâlcea nu există decât prin handbal, ceea ce (. . .) nu este suficient. (. . .). Paradoxul acestei zone este că a dat, probabil, cele mai mari personalităţi din conducerea fotbalului românesc actual – Dumitru Dragomir, Ion Crăciunescu, Gheorghe Constantin – însă niciunul nu s-a implicat vreodată în fotbalul din Vâlcea”66.

 

Altfel, Vâlcea n-a dus lipsă de antrenori talentaţi şi nici de jucători buni: profesorul Nicolae Bugheanu , de pildă, a dat fotbalului românesc, de-a lungul timpului, fotbalişti de valoare, ajunşi ulterior să joace în campionatul primei divizii. Mai mult, Sergiu Radu, fotbalist descoperit şi crescut de el, este acum sigurul fotbalist vâlcean care evoluează într-un campionat străin, în speţă – cel francez. Începând cu anul 2003, profesorul Bugheanu a pregătit, la Clubul Sportiv Şcolar, o grupă de copii născuţi în 1992-1993, pe care i-a antrenat zilnic la baza sportivă din Nord (Stadionul Electra). Din această grupă se disting deja câţiva jucători despre care profesorul Nicu Bugheanu spune că ar putea ajunge fotbalişti de clasă. E vorba de George Cornea, Adrian Mihăescu, Marius Stoica, Ştefan Sbârnea, Florin Chiriţă, Eduard Petrescu şi Flavius Diaconu – fiul căpitanului divizionarei C, FC Nova Lăpuşata, Nae Diaconu, antrenat, de asemenea, de Bugheanu. Tot el l-a pregătit şi pe Iosif Melcea, golgheterul CSM-ului, fotbalist care aşteaptă să facă cât mai curând pasul spre Liga I 67.

 

În paralel, profesorul Bugheanu este şi preşedintele Comisiei Tehnice care organizează, din partea Inspectoratului Şcolar, faza judeţeană a Campionatului Naţional al liceelor la fotbal în sală68. În liga a III-a există, e asemenea, echipe şi fotbalişti vâlceni valoroşi. FC Oltchim, componentă a seriei a V-a din divizia C, dispune de câţiva jucători de clasă şi a făcut nu o dată jocuri spectaculoase, dacă ar fi să menţionăm doar pe cel din ultima etapă a turului, din 28 nob. 2003, când a învins cu 8-1 pe FC Olt Scorniceşti. O altă echipă ambiţioasă din Liga a III-a, este Minerul Berbeşti, care a aspirat întotdeauna nu numai la primul loc în serie, ci – implicit – şi la promovarea în liga a II-a valorică69 Electra Râmnicu-Vâlcea.

 

Fotbal judeţean. În fotbalul vâlcean judeţean, la începutul anului 1990, echipele şi clasamentul judeţean al fotbalului vâlcean de seniori, seria Râmnicu-Vâlcea, arăta astfel: Topologul Galicea, Viitorul Budeşti, Energia Malaia, Minerul Ocnele Mari, Metalul IPPC Râmnicu-Vâlcea, Victoria IIL Bujoreni, Viitorul Olanu, Recolta Mihăeşti, Alutus Sălătrucel, Diamantul Frânceşti, Oltul Ioneşti, Unirea P. Măglaşi, Topologul Milcoiu şi Unirea Bogdăneşti70. Din momentul în care s-a implicat în fotbalul judeţean, adică în urmă cu mai bine de 10 ani, profesorul Dan Săraru şi-a fixat un obiectiv ambiţios: şi-a dorit să ajungă la un moment dat în Liga a III-a. A fost aproape de a obţine acest lucru cu AS Şirineasa, dar neşansa şi alţi factori au făcut ca echipa să continue doar la Liga a IV-a.

 

Desigur, fotbalul este un sport iubit nu numai în Râmnicu-Vâlcea, ci şi în alte localităţi ale judeţului, în primul rând – în cel de-al doilea municipiu al Vâlcii. O frumoasă manifestare dedicată regelui sporturilor, s-a desfăşurat în zilele de 23 şi 24 decembrie 2006, la Drăgăşani, unde Sorin Radu a organizat a doua ediţie a “Cupei Crăciunului” – cea mai mare competiţie de acest gen din judeţ; pentru desemnarea câştigătoarelor celor patru grupe de vârstă, au luat startul 12 echipe, fiind atraşi 120 de jucători născuţi în anii 1994, 1995, 1996 şi 1997. Echipele câştigătoare şi golgheterii au fost premiaţi; la grupele 1995, 1996 şi 1997, au fost premiate echipele CSM Râmnicu-Vâlcea (antrenor, Cristi Lazăr), FC Oltchim Râmnicu-Vâlcea (antrenor, Ion Lazăr) şi, respectiv, FC Oltchim Râmnicu-Vâlcea (antrenor, Ion Lazăr).

 

La sfârşitul lunii iunie 2007, pe terenul sintetic din Zăvoi a debutat “Cupa Presei Vâlcene” la fotbal. Rolul de echipă organizatoare a revenit redacţiei săptămânalului sportive “Arena vâlceană”, care obţinuse trofeul la ediţia din 2003. La această ediţie s-au înfruntat şase echipe, ale redacţiilor: “Ediţie specială”, “Ziarul de Vâlcea”, RTV Vâlcea 1, “Monitorul de Vâlcea”, “Curierul de Vâlcea” şi “Arena vâlceană”, ultimele două plecând favorite71.

 

Fotbal juniori. Lucru normal, oficialii şi antrenorii acordă o mare şi statornică atenţie promovării fotbalului în rândul tineretului. În ziua de 6 ian 2007, în Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu-Vâlcea, AJF, prin Comisia de Copii şi Juniori (preşedinte – Emil Ciulei, care a avut iniţitiva), a organizat Memorialul „Marian Cincă” (a VII-a ediţie), în memoria marelui fotbalist vâlcean (n. în 1952, transferat la Chimia de la Rapid în 1974). Acesta a făcut parte din echipa care a promovat în Divizia A (după câştigarea, în 1973 , a „Cupei României”). În 1986, când în Vâlcea s-a terminat cu fotbalul de mare performanţă, a încheiat şi el colaborarea cu divizia A. În toţi anii dedicaţi fotbalului, a jucat 266 meciuri în primul eşalon, reuşind să înscrie şi 5 goluri – lucru meritoiu pentru un fundaş lateral stânga. De la Chimia, a plecat în Divizia C, la Viitorul Drăgăşani, ca antrenor-jucător. O boală nemiloasă l-a răpus la 40 de ani, pe când era antrenor la Cozia Călimăneşti; la memorial, au arbitrat doi arbitri experimentaţi – Marian Joiţa şi Daniel Demetrescu, AJF-ul fiind reprezentat de preşedintele Constantin Pintilie, vicepreşedintele Viorel Neacşu, secretarul general Florin Mănoiu, preşedintele Comisiei de Competiţii – Viorel Dina, preşedintele CJA – Grigore Tomoiagă şi prof. Emil Ciulei. Toate cheltuielile au fost suportate de AJF, din sponsorizări. Aşa cum se exprima presa, „Oltchim şi CSM [au fost1 din nou reginele balului” 72. Următoarea ediţie s-a desfăşurat la Drăgăşani, pentru a marca drumul marelui fotbalist.

 

1. CSM II Râmnicu-Vâlcea ––––– 17   16   1     0   109-12   65p. (+29)

 

2. Lotru Brezoi   ––––––––– 17   12   2     3     66-29 50p. (+18)

 

3. Vartex Râmnicu-Vâlcea –––––- 17   11   4     2     68-27  48p. (+12)

 

Fotbal şcolar. În 1991,datorită rezultatelor excelente obţinute pe linie fotbalistică de către elevii Liceului Mecanic nr. 2 (azi, Grupul Şcolar „Henri Coandă” din Râmnicu Vâlcea), s-au înfiinţat clase vocaţionale cu profil sportiv – specialitatea fotbal, începând cu clasa a V-a în ciclu gimnazial şi clasa a IX-a a ciclului liceal. Rezultatele au apărut foarte repede, de aici luându-şi zborul spre înalta performanţă, elemente de certă valoare ca Sergiu Radu, Victoraş Iacob, Florin Costea etc. Prezentarea şi – mai ales – ascensiunea lor nu mai trebuie subliniate, deoarece ei sunt foarte bine cunoscuţi iubitorilor de fotbal din ţară şi străinătate. Din păcate, printr-o gravă greşeală de management şcolar, din lipsă de orientare şi tact pedagogic, aceste clase, care până atunci obţinuseră rezultate excelente, au dispărut treptat din oferta educaţională a liceului „Henri Coandă”, care nu cu mult timp în urmă deţinea supremaţia în plan judeţean şi naţional, pe linie fotbalistică.

 

Fotbalul pe teren redus s-a bucurat, de asemenea, de atenţia instituţiilor de profil şi a sponsorilor. Echipele participante în Cupa Republicii la fotbal pe teren redus, o competiţie organizată sub patronajul Asociaţiei Judeţene „Sportul Pentru Toţi”, s-au întrecut în Sala Sporturilor Traian. Meritul îi aparţine preşedintelui acestei Asociaţii, Constantin Vlaşcu, cel care a dat o nouă valoare fotbalului vâlcean de acest gen şi competiţiilor corespunzătoare. Realizarea a fost remarcată şi pe plan naţional, Asociaţia Judeţeană „Sportul Pentru Toţi” fiind clasificată de specialişti pe primul loc în ţară. În ultimul timp au apărut din ce în ce mai mulţi oameni inimoşi, în special patroni, care sponsorizează echipe, vin la meciurile jucate de acestea şi îşi încurajează formaţia, cum a fost cazul profesorul Remus Grigorescu de la Universitatea Constantin Brâncoveanu, care a ocupat, împreună cu studenţii săi, un excelent loc trei. Rezultatele acestei competiţii au fost următoarele: Montana – „U” C. Brâncoveanu 5-9, Sivic – Annabella 14-6, Styl – Dacos 3-5, Govora Com – Republicanii 1-2, Montana – Silvic 4-5, Annabella – „U” C. Brâncoveanu 2-3, Govora Com – Styl 3-4, Dacos – Republicanii 3-4, Silvic – „U” C. Brâncoveanu 7-5, Montana – Annabella 9-3, Styl – Republicanii 5-3, Govora Com – Dacos 4-3. În urma acestor rezultate, semifinalele competiţiei au fost: Silvic – Republicanii 3-4 şi „U” C. Brâncoveanu – Styl 0-2.

 

Fotbal în sală. În perioada 10-14 decembrie 2003, s-a desfăşurat prima ediţie a Cupei ESO la fotbal în sală. Pe lângă echipele organizatoare – Universitatea Craiova şi echipa locală Rarora Râmnicu-Vâlcea, la manifestare au mai fost invitate divizionarele A: Rapid Bucureşti, FC Naţional, Poli AEK Timişoara, FC Argeş, iar din rândul divizionarelor B – Sportul Studenţesc şi Pandurii Târgu-Jiu. Evenimentul s-a desfăşurat într-un moment când Rarora (preşedinte – Ion Boby Marin) trecea din nou prin momente dificile. Premiile turneu au fost pe măsura echipelor participante: premiul I – 10.000 euro, premiul II – 5000 euro, iar premiul III – 3000 euro. Alte titluri puse în joc şi premii acordate: cel mai bun portar (1000 euro), cel mai bun jucător (1000 euro) şi golgheterul competiţiei – cu 1000 de euro73.

 

Fotbal-tenis (Tenis cu piciorul). În ultimii ani, a câştigat şi la noi teren fotbalul-tenis (Tenis cu piciorul). În perioada 3-5 iulie 2003, în staţiunea Mamaia din Constanţa s-a desfăşurat Cupa României la fotbal-tenis. Competiţia s-a bucurat de prezenţa tuturor echipelor de juniori şi seniori din ţară. Antrenorul-jucător al CS Chimia Râmnicu-Vâlcea, Cristi Lazăr, a fost prezent la competiţie împreună cu sportivii George Drăguşin, Laurenţiu Stoian, Adrian Lică şi Alexandru Roşca74. În organizarea cunoscutului şlefuitor de talente fotbalistice, regretatul Traian Popa, au avut loc în zilele de 29, 30 noiembrie şi 1 decembrie 2003, meciurile contând pentru ediţia a XXXIV-a a tradiţionalei Cupe Judeţene de Fotbal-tenis (tenis cu piciorul). Din cauza timpului nefavorabil, nu s-au putut juca decât partidele din turneul individual, astfel că întrecerea pe perechi a avut loc la sfârşitul săptămânii respective – sâmbăta şi duminica, în zilele de 6 şi 7 decembrie Meciurile au avut loc la stadionul 1 Mai, pe patru terenuri foarte bine amenajate75.

 

Fotbal feminin. Vâlceanca Ştefania Vătafu a câştigat recent două trofee naţionale participând ulterior la cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Europa. „Ştefy” este, alături de Diana Popa (legitimată la Sporting Club Craiova), singura vâlceancă din campionatul naţional de fotbal feminin. Descoperită şi pregătită o jumătate de an de antrenorul grupei de juniori de la CSM, Viorel Ciofâcă, iar apoi transferată la echipa de copii a lui Iulică Dincă, Ştefania Vătafu a ajuns acum titulară în singurul eşalon fotbalistic feminin al ţării şi a fost convocată deja la naţionalele Under 17 şi Under 19 ale ţării noastre (Lucian Corneci).

 

Volei. În perioada care a urmat evenimentelor din 1989, voleiul şcolar din Vâlcea a obţinut performanţe de nivel naţional, după cum urmează:

 

– 1990: Campioni naţionali licee: Bulacu Dorel, Câţu George, Ciuciu lonuţ, Dubinciuc Ciprian, Enache Daniel, Neagoe Claudiu, Negoiţă Marius, Niculae Şerban, Popescu lonuţ, Răcaru Cătălin, Silvilescu Cătălin, Ştefan Cezar; antrenor – prof. Constantin Dumitraşcu;

 

– 1990: locul III – Campionat naţional licee (Râmnicu-Vâlcea); locul II vicecampioană naţională campionat naţional – juniori II – Piteşti; locul IV campionat naţional şcoli generale – Suceava;
– 1991: locul II vicecampioană naţională campionat naţional juniori II – Fălticeni;
locul iv campionat naţional juniori I – Bacău;
– 1992: locul I campioană naţională campionat naţional juniori I – Râmnicu-Vâlcea; locul I campioană naţională campionat naţional licee – Craiova;
– 1993: locul I şi campioană naţională campionat naţional juniori I – Brăila; locul II vicecampioană naţională campionat naţional licee – Piteşti;
– 1994: locul V campionat naţional juniori i – Bucureşti;
– 1996: locul II campionat naţional şcoli generale – Buzău;
– 1999: locul II şi vicecampioană naţională campionat naţional licee, Râmnicu-Vâlcea;
– 2000 locul IV Campionatul naţional de juniori III – Galaţi; locul V campionat naţional licee – Turnu-Măgurele;
– 2001: locul VII campionat naţional licee – Fălticeni;
– 2002: locul III campionat naţional licee – Râmnicu-Vâlcea;
– 2003: locul I şi campioană naţională la campionat naţional juniori II – Râmnicu-Vâlcea;
– 2004: locul I şi campioană naţională campionat naţional licee – Râmnicu-Vâlcea;
– 2005: locul VI la campionat naţional speranţe – Bucureşti; locul II vicecampioană naţională campionat naţional licee – Bucureşti;

 

Turnee internaţionale
– 1992 – locul I Marsilia – Franţa;
– 1994 – locul II – Nicosia – Cipru;
– 1995 – locul I – Larnaca – Cipru;
– 1996 – locul II – Nicosia – Cipru;
– 2002 – locul I– Oure – Danemarca;
– 2004 – locul VI – Acqui Terme, Iitalia;
– 2005 – locul III – Acqui Terme, Italia – medalie de bronz

 

Sportive la lotul naţional: Ruxandra Dumitrescu, Ivona Silvilescu, Laura Halus, Dumitrescu Daniela, Daniela Militaru, Dumitrescu Corina, Mihaela Mirică, Daniela Dobrescu, Cristina Anghel, Lavinia Gherzan, Corina Sturzu, Elena Delcea, Anda Rogojinaru, Ioana Toma;

 

Turnee internaţionale: lot naţional cu sportive de la CNMB Râmnicu-Valcea:

 

– 1991- Campionat Mondial – junioare – Locul VIII Portugalia;
– 1992 – Calificari Europene – Locul I (Franţa); – Campionate Europene – locul V, în Grecia.

 

– 1996 – Campionat Mondial senioare – locul VIII – Brazilia; profesori – Nicoleta şi Marius Mărgărit, Alina Cornea76.

 

Echipa Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea, pregătită de soţii Nicoleta şi Marius Mărgărit, s-a calificat nu o dată în turneele finale de volei feminin, categoria de vârstă – cadete.

 

Clubul Sportiv Şcolar. Un moment de cumpănă în viaţa acestor harnice cluburi, care au obiective precise în domeniul sportului şcolar de performanţă, l-a constituit perioada imediat următoare de după 1989, când diriguitorii învăţământului şi sportului naţional au dorit cu orice preţ desfiinţarea acestor structuri organizatorice ale sportului şcolar, considerate pe nedrept urmaşe ale sportului „redegist” (democrat german). În urma poziţiilor traşante şi hotărâtoare ale unor mari personalităţi din lumea sportului naţional şi mondial – Iolanda Balaş, Ilie Năstase, Ion Ţiriac şi alţi corifei ai sportului românesc, care s-au opus desfiinţării acestor structuri sportive şcolare, afirmând că odată cu desfiinţarea lor se va termina şi sportul românesc la nivel de reprezentativă, hotărârea nu a mai fost aplicată. Tot acum, s-au reînfiinţat liceele cu program sportiv şi clase vocaţionale pe diferite specialităţi. Astfel, la Râmnicu-Vâlcea au reapărut clasele de atletism şi volei ce funcţionează şi în prezent cu rezultate excelente, în cadrul renumitului Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân”; în cadrul Colegiului Tehnic Energetic Râmnicu-Vâlcea, fiinţează clase de handbal care constituie o adevărată pepinieră pentru echipa reprezentativă de handbal feminin „Oltchim” Râmnicu-Vâlcea.

 

La sfârşitul anului 2005, a fost numită directoare a clubului Mihaela Truşcă, care i-a urmat lui C-tin Alexandrescu. Printre realizările clubului în anul 2006, se numără recondiţionarea sediului clubului, cu fonduri de la MEC şi de la autorităţile locale/77/. La sfârşitul anului competiţional 2006, clasamentul primilor 10 sportivi (deci, al celor mai buni) ai clubului, arăta astfel:

 

1. Bogdan Popa – sportiv la secţia de Lupte greco-romane (antrenor – Ilie Lupu);

 

2. Adrian Dicu – box (antrenor, Marius Băluţă);

 

3. Lucian Chirof – baschet (antr. Cristi Achim);

 

4. Cătălin Părduţ – luptător cadeţi (antr. Ilie Lupu);

 

5. Cristina Badfi – baschetbalistă (antr. Manuela Cornea);

 

6. Cătălina Teliţoiu – tenis de masă (antr. Mihaela Truşcă);

 

7. Bianca Voica – baschet (antr. Manuela Cornea);

 

8. Ovidiu Coşocaru – luptător (antr. Cornel Lupu);

 

9. Andrei Dragoş – baschet (antr. Cristi Achim);

 

10. Radu Chiriţă – fotbalist (antr. Nicu Bugheanu) şi Ştefan Zbârnea.

 

Centrul Naţional Olimpic de Excelenţă. În toamna anului 2007, s-au pus bazele primului Centru Naţional Olimpic de Excelenţă pe linie de handbal feminin, fiind a doua unitate de acest fel din ţară, după cea de la Sighişoara (2006), rezervată băieţilor. Acest centru, coordonat până recent de Lucian Râşniţă, fost antrenor, printre altele, la Oltchim Râmnicu-Vâlcea (eliberat, însă, din funcţie, în august 2009, din cauze de moralitate), are o dublă subordonare: Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Ministerului Tineretului şi Sportului şi Federaţiei Române de Handbal În parteneriat cu administraţia locală, centrul obţine rezultate tot mai bune, atât în direcţia infrastructurii, cât şi în pregătirea de specialitate. La aceste centre de excelenţă, au fost selecţionate şi introduse în circuitul de pregătire spre înalta performanţă, cele mai valoroase elemente din ţară, cuprinse între 14-18 ani, atât la fete, cât şi la băieţi.

 

Handbal. Clubul Sportiv „Oltchim” Râmnicu-Vâlcea este primul club profesionist de handbal din România, care a dus faima judeţului nu numai la nivel naţional, ci şi internaţional. Echipa a reuşit să cucerească titlul, Cupa şi Supercupa României, Cupa Cupelor şi să se califice în sferturile de finală ale Ligii campionilor. Clubul este axat exclusiv pe handbal feminin (celelalte secţii au fost transferate la C. S. Chimia); tot prin intermediul acestui club, în cadrul Colegiului Tehnic „Energetic” funcţionează „Centrul Naţional de Excelenţă în handbalul feminin” (condus până de curând de Lucian Râşniţă, care a trebuit să plece). Din dorinţa de a sprijini acest nucleu de viitor al handbalului feminin românesc, Direcţia pentru Sport a Judeţului Vâlcea a oferit ajutor (în contextul în care sala de sport a Colegiului a intrat în lucrări de reparaţii şi renovare), prin punerea la dispoziţia tinerelor speranţe a Sălii Sporturilor „Traian”, atât pentru antrenamente, cât şi pentru recuperare după efort (sauna, sala de fitness şi forţă). Echipa de junioare I a clubului şi-a confirmat şi ea valoarea, aflându-se pentru a V-a oară consecutiv pe locul I. La obţinerea frumoaselor rezultate ale C. S. Oltchim, şi-au adus, de asemenea, contribuţia managerul general al clubului – ing. dr. Constantin Roibu, conducerea organizatorică şi tehnică a clubului, îndeosebi preşedintele Ioan Gavrilescu şi antrenorul Gheorghe Tadici (din 2008: Radu Voina). Performanţele echipei, pe care le redăm mai jos, sunt, într-adevăr, impresionante:

 

Palmares Intern: câştigătoare a Ligii Naţionale de Handbal (1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2007, 2008, 2009); câştigătoare a Cupei României (1984, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2007).

 

▪ 1989-1990 Cupa Campionilor – Semifinale;
▪ 1990-1991 Liga Campionilor;
▪ 1991-1992 Cupa Campionilor – Semifinale;
▪ 1992-1993 Cupa Cupelor – Semifinale;
▪ 1993-1994 Cupa Campionilor – Locurile V-VI;
▪ 1994-1995 Cupa Cupelor – Optimi;
▪ 1995-1996 Cupa Campionilor – Locurile VII-VIII;
▪ 1996-1997 Liga Campionilor – Grupa optimi loc III;
▪ 1997-1998 Liga Campionilor – Grupa optimi loc III;
▪ 1998-1999 Liga Campionilor – Grupa optimi loc III;
▪ 1999-2000 Liga Campionilor – 1/16 zecimi;
▪ 2000-2001 Liga Campionilor – Grupa optima, loc III;
▪ 2001-2002 Cupa Cupelor – Finală;
▪ 2002-2003 Liga Campionilor (Turul III preliminar) – Cupa Cupelor (sferturi de finală);
▪ 2003-2004 Cupa EHF – Optimi;
▪ 2004-2005 Challenge Cup – Sferturi de finală;
▪ 2005-2006 Cupa EHF – 1/16 zecimi (turul 3);

 

▪ 2007-2008: locul 5 în Liga Campionilor;

 

▪ 2008-2009: locul 3 în Liga Campionilor (semifinalistă).

 

În prezent, preşedintele clubului este Ioan Gavrilescu, vicepreşedinţi – Nicolae Luca şi Petre Berbecaru, membri în comitetul executiv – Săndel Bârsan şi Dan Mutu. Nume ca Luca, Ardean-Elisei, Lecuşanu, Maier, Gatzel, Dinu, si Pîslaru sunt cunoscute şi apreciate pe tot mapamondul. Anul competiţional 2006 a fost un an norocos: echipa antrenată de Gheorghe Tadici şi secundul Seveştean, a încheiat anul (turul) cu 14 victorii consecutive; antrenorul a fost şi al naţionalei, unde a convocat 15 jucătoare de la echipa vâlceană”. Clubul Sportiv Oltchim Râmnicu-Vâlcea a primit licenţa de club profesionist – primul club profesionist din ţară, la handbal feminin; acest fapt a fost recunoscut oficial în Codul Ocupaţiilor din România, ceea ce înseamnă că toate jucătoarele pot fi angajate legal în meseria de handbaliste. În anul 2007 a fost câştigătoare a Cupei României, iar în anii 2007, 2008, 2009 – câştigătoare a Ligii Naţionale de Handbal. Alte rezultate obţinute: 2006-2007, Trofeul Campioanelor – Câştigătoare; 2006-2007, Cupa Cupelor – Câştigătoare; Câştigătoare a Supercupei României (2007). 2007-2008 Liga Campionilor – Grupele principale , locul 5. Palmares Intern: 2008-2009 – Liga Campionilor: Semifinale , locul 3. În prezent, antrenorul principal al echipei este Radu Voina, iar antrenor secund – Aurelian Roşca; medic – Aurel Scăunaş, maseor – Adrian Ionescu şi fizioterapeut – Marian Truşcă. Din conducerea clubului fac parte: Ioan Gavrilescu – preşedinte, Nicolae Luca şi Daniel Bărbulescu – vicepreşedinţi, membri fiind Săndel Bârsan şi Dan Mutu. Componenţa echipei este următoarea: portari – Paula Ungureanu, Tereza Pâslaru şi Talida Tolnai; pivot – Ionela Stanca; inter – Laura Fiera, Narcisa Lecuşanu, Valeria Bese, Gabriela Szücs, Adriana Gabriela Ţăcălie, Clara Vadineanu, Patricia Vizitiu, Anastasiia Pidpalova; centru: Roxana Han Gatzel, Cristina Neagu, Rehina Shymkute; extreme: Valentina Elisei Ardean, Ramona Maier, Iulia Puşcaşu şi Adriana Nechita Olteanu.

 

În partida cu Ucraina, handbalistele vâlcene au făcut cel mai bun joc de până acum. România şi Ucraina au jucat unul dintre cele mai frumoase partide ale turneului final din Croaţia. La capătul unui meci spectacol, cele două echipe au terminat la egalitate: 28-28 (la pauză: 14-11 pentru Ucraina), anunţându-se drept candidate pentru accederea în faza secundă a competiţiei. Pentru România au evoluat: Huţupan-Dinu (15 intervenţii reuşite), Barbu (3) – Vărzaru (3 goluri), Motogna-Beşe (1g), Senocic (4g, 4 din 7 metri), Brădeanu (2g), Dobrin (5g), Gogârlă (3g, 2 din 7 metri), Vârtic (1g), Luca (9g), Amariei-Lungu78. Lotul Oltchim-ului pentru sezonul 2009-2010, este următorul: portari – Paula Rădulescu-Ungureanu, Talida Tolnai, Mihaela Smedescu; extreme – Valentina Ardean, Ramona Maier, Adriana Nechita-Olteanu, Iulia Puşcaşu; pivoţi – Oana Manea, Ionela Stanca; interi – Narcisa Lecuşanu, Steluţa Luca, Valeria Beşe, Adina Fiera, Gabriela Szucs, Anastasiya Pidpalova, Clara Vădineanu, Patricia Vizitiu; centri – Cristina Neagu, Roxana Gatzel, Regina Shymkute, Adriana Ţăcălie. O altă competiţie în care tinerele handbaliste vâlcene au fost apreciate, a fost recentul turneu din Polonia, la care vâlcencele au ocupat locul III, aici remarcându-se Andreea Dospin, Aurelia Cârstoaica şi Oana Manea.

 

Handbal junioare. Nici tinerelor handbaliste vâlcene (dar, mai ales, antrenorilor lor), nu le lipseşte ambiţia: la turneul final din 5-7 iunie 2009, echipa de handbal feminin Junioare IV, antrenată de Maria Ciulei, a reuşit să câştige titlul de vicecampioană naţională; ea a fost întrecută doar în partida finală (15-18), de către LPS Brăila

 

Vineri – 30 martie 2007, s-a inaugurat la Râmnicu-Vâlcea Centrul Olimpic de Excelenţă, destinat antrenamentului celor mai bune handbaliste junioare, care se constituie într-o adevărată pepinieră a senioarelor de mâine. El a fost condus de Lucian Râşniţă care, însă, în vara anului 2009 va fi eliberat din funcţie.

 

Baschet masculin. În această perioadă şi-a desfăşurat activitatea echipa de baschet masculin, BC Râmnicu-Vâlcea (din anul 1995, antrenor – Cristian Achim), care în ultimul timp acţionase în primul eşalon al baschetului românesc. În ultimul an, cunoscutul antrenor s-a ocupat de pregătirea echipei de baschet masculin Phoenix CSS Râmnicu Vâlcea; aflat în pregătiri la Vâlcea cu lotul naţional de tineret, el a declarat că a avut aici condiţii foarte bune pentru pregătirea lotului, atât la Sala Polivalentă, cât şi la “şedinţele de refacere de la Călimăneşti”. În cadrul unui interviu luat în anul 2007 de ziaristul Nicolae Ciucescu, redactorul şef de la “Arena vâlceană”, antrenorul a declarat că se bucură pentru faptul că “BC Râmnicu-Vâlcea a rămas în Divizia A, pentru că ar fi fost un mare păcat dacă nu s-ar fi salvat” şi consideră că echipa, “după sezonul trecut, a acumulat foarte multă experienţă”; a mai spus, cu această ocazie, că a avut câteva runde de discuţii cu oficialii vâlceni “pentru a prelua funcţia de antrenor aici, la Râmnicu-Vâlcea” 79.

 

În interviul respective, antrenorul sârb Dragan Petricevic s-a exprimat favorabil despre Dragoş Andrei – “singurul vâlcean în lotul pe care-l antrenaţi” 80. Echipa BC Râmnicu-Vâlcea, pregătită de profesorul Cristi Achim, a încheiat turul campionatului din 2007, cu un bilanţ mai mult decât mulţumitor: locul secund, în urma a cinci victorii obţinute şi doar o singură înfrângere, în faţa liderului la zi al seriei81. O performanţă demnă de remarcat, este aceea că judeţul Vâlcea a avut, ani de-a rândul, două echipe de baschet la nivelul Diviziei A (CET Govora – din anul 2001, la feminin şi B. C. Râmnicu-Vâlcea – din 2006, la masculin).

 

Baschet feminin. Echipa de baschet-feminin, CET Govora, înfiinţată în anul 2000, a fost antrenată, în cei nouă ani de existenţă, de Doru Moise, Manuela Cornea, Mihai Toma şi Antoaneta Toma, evoluând în prima ligă. Cea mai bună clasare a formaţiei a fost în 2005, atunci când a cucerit medaliile de bronz82. La începutul lunii ian 2007, echipa de baschet feminin CET Govora (preşedinte – Dorin Vlad, antrenor – Mihai Toma) a avut o comportare onorabilă în Cupa României: a jucat în capitală primele oficiale contând pentru Cupa României la această disciplină, clasându-se pe locul II, după ce au cedat în faţa multi-campioanelor de la Târgovişte şi au învins Rapidul. Din grupa A, alături de CET Govora, au participat Municipal Târgovişte, Rapid Bucureşti şi – absentă la competiţie – Naţional Iaşi. Şi la această competiţie, s-a remarcat Irina Borş83. În anul 2008, CET Govora a fost foarte aproape de a produce a doua mare surpriză a campionatului, după ce în urmă cu ceva timp, înfrânsese fără drept de apel pe vicecampioana en-titre a ţării, LMK Sf. Gheorghe. De data aceasta, elevele soţilor Mihai şi Antoaneta Toma au înfruntat BCT Alexandria în Sala Traian (grupare care în primele opt etape ale sezonului obţinuse doar victorii pe linie), pierzând însă pe teren propriu, cu scorul de 74-77.

 

La turneul de sală din cadrul Grupei B a Campionatului Naţional de baschet feminine, echipa Clubului Sportiv Şcolar, pregătită de prof. Manuela Cornea, a obţinut cinci victorii din tot atâtea meciuri jucate, luându-şi revanşa şi asupra arădencelor, care le învinseseră la Timişoara, în cadrul turneului anterior84.

 

Volei. În anul 2008, învăţământul vâlcean, cu o vechime de aproape 300 de ani, a trăit un moment de împlinire, “la ceas aniversar”, pentru aproape 80 de ani cât numără Colegiul şi 40 de ani pentru clasele sportive. Secţia cu program de educaţie fizică şi sport, înfiinţată la 1 septembrie 1958 şi având denumirea de Şcoala Medie nr. 3, a făcut parte din cele 10 şcoli medii cu acest profil, care au existat la acea vreme în ţara noastră. În sept 1961 s-a comasat cu Şcoala medie nr. 2 şi a devenit o secţie a liceului care a purtat numele de “Vasile Roaită”, nume străin oraşului nostru. În anul înfiinţării sale, secţia cu program de educaţie fizică a funcţionat cu două clase a V-a cu 51 elevi, o clasă a Vl-a cu 30 elevi, o clasă a Vll-a cu 29 elevi şi o clasă a Vlll-a (prima de liceu) cu 44 elevi, cu un total de 150 elevi. Secţia a avut patru categorii de discipline sportive: atletism, gimnastică sportivă (grupa de fete se transformă ulterior în gimnastică ritmică modernă), fotbal (care se va desfiinţa mai târziu din lipsa bazei materiale) şi volei. Şcoala vâlceană de volei s-a definit de-a lungul anilor prin multiple valenţe. Cadrele didactice de specialitate au reuşit să imprime procesului instructiv-educativ o metodologie didactică modernă, cu elemente care au vizat întotdeauna performanţa. Rezultatele n-au întârziat să apară, îndeosebi după Revoluţie: 20 de echipe de fete şi de băieţi sunt campioane naţionale la minivolei, şcolare, juniori l, speranţe, cadete sau la promovarea în divizia secundă a ţării; 13 fete şi 27 de băieţi au fost selecţionaţi în loturile de volei juniori, tineret sau seniori ale României. La nivel internaţional, trei sportivi au făcut parte din loturile olimpice – Dumănoiu Laurenţiu, Ioana Liteanu şi Dumitrescu Radu.

 

In anul 1979, un ordin bizar de la conducerea ţării desfiinţase toate liceele şi clasele cu program special de educaţie fizică şi sport; secţiile au trecut cu profesorii şi întreaga bază materială construită special pentru aceste secţii – sala de sport, terenul de atletism, de volei, materialul şi echipamentul sportiv, cupe, diplome etc. – la C.S.Ş. Râmnicu Vâlcea, care a devenit unitate independentă. Clasele s-au reînfiinţat în anul 1990, cu secţiile de atletism şi volei, băieţi şi fete. În momentul jubileului celor 40 de ani de activitate, s-a putut vorbi despre o autentică sărbătoare a voleiului din Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, de afirmarea şi consolidarea unei adevărate şcoli vâlcene de volei.

 

Atletism. Primii ani ai acestui deceniu au fost destul de buni pentru primul sport olimpic din judeţ şi din lume. Atletismul vâlcean a avut rezultate remarcabile, acestea concretizându-se în locurile fruntaşe obţinute de sportivii de la această ramură, înregistrate în topurile anuale întocmite de Direcţia Judeţeană de Sport: în anul 2004, atletul drăgăşănean Ştefan Pătru a fost declarat cel mai bun sportiv vâlcean; în 2005, Pătru a coborât un loc, fiind devansat de karatistul „chimist” Marian Totelecan. În clasamentul anului, întocmit de forul condus de profesorul Adrian Comănescu, şi-a mai găsit loc un atlet, Alin Bereanu, tot din municipiul Drăgăşani. De precizat că atât Ştefan Pătru, cât şi Alin Bereanu, sunt antrenaţi de profesorul Cristian Orza şi coordonaţi de profesorul Constantin Teofilescu, directorul Şcolii Generale „Tudor Vladimirescu” din localitate (N. Ciucescu). Asociaţia Judeţeană de Atletism, condus de profesorul C. Alexandrescu, a adus pentru sportul vâlcean, în 2005, un număr de 18 medalii obţinute la competiţii interne: 11 de aur, 7 de argint şi 6 de aur. Acestor rezultate li se adaugă locul trei şi medalia de bronz obţinută de ştafeta de cros a României la Campionatul Mondial de Cros, competiţie ce s-a desfăşurat în Germania. În componenţa acestei ştafete s-au aflat, concurând astfel pentru România, drăgăşenenii Ştefan Pătru şi Alin Bereanu. .

 

Cros. Nici această amplă şi atractivă probă de atletism nu a fost neglijată. Astfel, în luna octombrie 2007, conform programul iniţiat de prof. N. Dinescu, oameni cu vârste cuprinse între 43 şi 87 de ani, îmbrăcaţi cu tricourile oferite de Academia Olimpică Română – filiala Vâlcea, imprimate cu însemnele Olimpice, au participat la o manifestare sportivă intitulată „Crosul Seniorilor Vâlceni”, desfăşurată pe drumul forestier Cheia – Buila (dedicată Zilei Olimpice şi serbată în fiecare an la 23 iunie, şi celei de a XXIX-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing, 8-24 august 2008). Vâlceanca Ionela Târlea, vicecampioană olimpică în 2004 la proba de 400 m garduri, a dat startul, sâmbătă, ora 10, din dreptul hotelului Olăneşti – Riviera la primul semi-maraton organizat în judeţul Vâlcea, intitulat „Maratonul Staţiunilor”, o competiţie de alergare pe şosea pe distanţa de 20 km. În cadrul concursului au luat startul aproximativ 80 de atleţi cu renume naţional şi european, care au alergat pe DN 64A,  ruta Băile Olăneşti – Valea Cheii – Păuşesti-Măglaşi – Vlădeşti – Râmnicu-Vâlcea85. Din păcate, titlurile şi premiile au fost luate de sportive din alte judeţe. Vasile Popovici, sportivul legitimat la CS Chimia Râmnicu-Vâlcea, a ratat podiumul, reuşind să se claseze abia pe locul 5.  

 

La feminin, valoroasa sportivă de la CS Chimia Râmnicu-Vâlcea, Valentina Delion, antrenată de Lelioara Alexandrescu, a obţinut medalia de aur la categoria Open (toate grupele de vârstă), scoţând timpul de 1h 06’ 54’’, la trei minute şi jumătate distanţă de câştigătorul concursului la general. Cu puţin timp înainte, experimentata atletă vâlceană‚obţinuse locul 4 la un maraton organizat în Slovacia, fiind însoţită de acelaşi ghinion pe care l-a avut la Zalău, anul acesta, când a ratat podiumul pe ultima sută de metri. Au mai fost acordate premii la următoarele categorii de vârstă: juniori, tineret, seniori şi veterani. La aceste categorii premiile au fost de 3 milioane pentru primul loc, 2 şi 1,5 milioane pentru următoarele două locuri. La întrecere, a participat chiar o japoneză în vârstă de 47 de ani. Susţinută puternic de Federaţia Română de Atletism, acţiunea a fost organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea şi de Direcţia pentru Sport. Întreaga activitate sportivă a avut drept scop atât promovarea turismului local, cât şi organizarea de noi competiţii care să reunească sportivi valoroşi din întreaga lume. La festivitatea de acordare a premiilor, au participat primarul Râmnicului Mircia Gutău, inspectorul sportiv din cadrul Direcţiei Judeţene Sportive Vâlcea, inspectorul sportiv şcolar Mariana Georgescu. A mai fost prezentă la eveniment campioana Cristina Casandra, care a obţinut locul 6 la proba de 3000 de metri obstacole, în cadrul Campionatului Mondial din anul menţionat.

 

Scrimă. În primele zile din luna decembrie a anului 2003, la Satu Mare a avut loc un turneu internaţional de scrimă, sub denumirea de „Cupa 1 Decembrie”. Spre regretul copiilor, echipa de scrimă (fete şi băieţi) a CS Oltchim Râmnicu-Vâlcea, antrenate de profesoara Luminiţa Marcu, nu a putut să participe la acest turneu internaţional, din cauza lipsei fondurilor necesare. Altfel, tinerii floretişti vâlceni n-ar fi fost la prima participare la un turneu şi – eventual – nici la prima distincţie, printre succesele lor numărându-se câştigarea locurilor fruntaşe la „Cupa Alutus”, precum şi la Bucureşti, în septembrie 2003, la Cupa “Olimpia” 86.

 

Box. Antrenaţi de Eugen Petruş şi Nicolae Dobriţoiu, în această perioadă, s-au distins, printre alţii, boxerii Mustaţă şi Gogoaşe de la clubul Oltchim, care s-au pregătit într-o sală modernă, dotată cu aparatură nouă şi performantă.

 

Kick-boxing. În ultimii ani, la această formă de box s-a remarcat Mihai Barbu. A început cu boxul la 12 ani, iar după şase ani (în care a acumulat peste 60 de meciuri) a decis să facă saltul într-o altă disciplină: kick-boxing. 13 victorii şi două înfrângeri este bilanţul lui Mihai Barbu în sportul care a cunoscut o popularitate excesivă în ultima perioadă. De asemenea, „Bebe” – cum este alintat de prieteni – s-a apucat de doi ani de antrenorat, având deja grupe de copii despre care, peste ani, speră să-i calce pe urme. Recent, a câştigat « piramida » de 70 kg de la Ploeşti. Pentru a-şi câştiga dreptul de a merge în Japonia, la cea mai titrată competiţie de K1 din lume şi pentru a ajunge între primii luptători din lume, el trebuie să treacă de piramida de 8 din Franţa şi de Finala.Europeană de la Wroclaw – Polonia, de pe 7 noiembrie 2009.

 

Şah. În urma decesului maestrului internaţional de şah – vâlceanul Constantin Rădulescu, oamenii de sport din judeţ, în special şahiştii, au iniţiat, în cinstea regretatului campion, instituirea Memorialului « Prof. Constantin Rădulescu », care se desfăşoară an de an, spre stimularea şi dezvoltarea acestui sport. Spre exemplu, în perioada 26-30 decembrie 2006, s-a desfăşurat, în cantina Colegiului Naţional "Mircea cel Bătrân" din Râmnicu Vâlcea din cartierul Nord, un puternic turneu şahist – „Trofeul Vâlcea 2006”, care a reunit la start peste 80 de iubitori ai şahului de toate vârstele şi din toate colţurile ţării. Această importantă întrecere s-a compus din 3 competiţii distincte şi anume: Turneul A, intitulat Memorialul profesor Constantin Rădulescu (o adevărată legendă a şahului vâlcean) a fost dedicat seniorilor. Turneul B, denumit Trofeul Municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost rezervat juniorilor cu vârsta de până la 14 ani, în vreme ce Turneul C, "Trofeul Speranţelor Confimex" rezervat copiilor, a adus faţă în faţă pe cei cu vârsta până în 10 ani. Cluburile vâlcene care şi-au trimis reprezentanţi la acest turneu au fost Albatros Drăgăşani; Şah Club, CSŞ Chimia şi Antares (din Râmnicu Vâlcea); Tinerii Maeştri, Jeco Centrocoop, Venus Apa Nova (Bucureşti). Trofeul Vâlcea 2006 s-a bucurat şi de o finanţare corespunzătoare: alături de Primăria municipiului de la poalele dealului Capela, au mai contribuit o serie de sponsori generoşi. Dintre numele „grele” care au onorat acest concurs, se cuvine menţionat cel al maestrului federal Alexandru Manea (fost „elev” al lui C. Rădulescu). Printre vâlceni, au ieşit în evidenţă Teodora Trăistaru – campioană naţională la dezlegări, şi Eduard Russu, cel mai bine clasat vâlcean la finalul acestei puternice întreceri. În urma omologării rezultatelor de către Federaţia Internaţională de Specialitate (FIDE), au fost stabiliţi învingătorii la toate cele 3 categorii de vârstă (copii, juniori şi seniori). La seniori, trofeul a fost obţinut de către maestrul FIDE Alexandru Manea (vâlcean de origine, dar a fost înscris la Dinamo Braşov; în prezent activând la CONPET Ploieşti) – cu 7 puncte; printre cei care au totalizat 6,5 puncte, s-a numărat şi Eduard Russu de la Şah Club Râmnicu Vâlcea. Vâlceanca Teodora Trăistaru – "înregimentată" la Jeco Centrocoop Bucureşti, a ocupat poziţia a 13-a cu 5,5 puncte, iar Dacian Pribeanu de la Antares – locul 14 cu 5 puncte. La juniori, s-au remarcat Vlad Motounu – Şah Club Râmnicu Vâlcea – 6 puncte, Ioana-Alexandra Floroiu – Albatros Drăgăşani, Radu Dănuţ Nicolae – Şah Club Râmnicu-Vâlcea, Andrei Nicolae – Albatros Drăgăşani, toţi cu câte 5 puncte. Arbitrajul a fost asigurat cu foarte multă competenţă de către maeştrii sportului Ioan Hervig Varlan (preşedintele de la Şah Club Râmnicu Vâlcea), Ion Dragu (Albatros Drăgăşani) şi Mircea Radu87. Acest memorial a devenit o frumoasă tradiţie în « sportul minţii ».

 

În anul menţionat s-a înfiinţat în Râmnicu-Vâlcea, un club de şah sub egida firmei Antares. Iniţiativa şi meritul i-au aparţinut lui Dan Becşenescu (un alt fost elev al « Maestrului »), managerul firmei, care a a avut înţelegerea şi capacitatea de a promova şahul în rândul copiilor, dar şi pentru meritul de a fi adoptat şahul ca un element educaţional important88. Pregătirea micilor şahişti era asigurată de Ioana Adela Frăţilă (maestru FIDE), toate cheltuielile aferente pregătirii şi organizării concursurilor, fiind suportate de Becşenescu, care, în acea vreme era şi vicepreşedinte al Comisiei « Şahul în şcoală » din cadrul Federaţiei Române de Şah (preşedinte – Marea maestră internaţională Elisabeta Polihroniade). Din păcate, în prezent (2009), clubul nu mai funcţionează.

 

La ediţia din 2008 (26-30 decembrie), organizată de Direcţia Judeteană de Sport Vâlcea şi Şah Club Râmnicu-Vâlcea şi dotată cu « Trofeul Vâlcea 2008 », au participat 57 de şahişti de la majoritatea cluburilor importante din ţară, vâlcenii fiind reprezentaţi de Asociaţia Şah Club Râmnicu-Vâlcea (Eduard Russu, Daniel Cârjan, Marin Constantin ş. a), CS Chimia Râmnicu-Vâlcea (Florin Becşenescu ş. a.), SC Albatros Drăgăşani (Cristina Maria Stanciu ş.a.) etc. În final, vâlceanul Alexandru Manea (legitimat, în prezent la Clubul Sportiv « Tineri Maeştri » din Bucureşti) a ocupat locul II (şi premiul de 800 lei); la junioare, La fete, Teodora Trăistaru (înregistrată la CS Studenţesc Medicina Timişoara – locul I şi 300 lei, iar Maria Cristina Stanciu de la Clubul de Şah « Albatros » Drăgăşani a ocupat locul II89.

 

Periodic, se desfăşoară Cupa Municipiului Drăgăşani la şah (aflată la ed. a III-a), destinată copiilor până la 14 ani – întrecere omologată de Federaţia Română de Şah.

 

Şahul prin corespondenţă s-a bucurat, de asemenea de o participare relativ mare, Ioan Hervig Varlan şi Tiberiu Aniniş fiind printre printre principalii promotori şi antrenori la această formă de şah. La acest sport, au obţinut frumoase rezultate, reflectate în titluri de campioni naţionali: Viorel Crăciuneanu – MS (campion naţional în 2002-2003, finala 37), Florescu Virgil – MS (camp. naţ. 2001-2002, finala 36, Berbece Severian – MS (c. n. 1993-1994, finala 28) ş. a.

 

Bridge. La Râmnicu-Vâlcea există un club de bridge, un joc mai puţin cunoscut (apărut în România prin anul 1970 şi afiliat pentru prima oară la Federaţia Română de Şah şi Bridge). Prin anul 1982, datorită scandalului iscat în România de cunoscuta Mişcare Transcedentală, în rândurile căreia se aflau foarte mulţi jucători de bridge, autorităţile comuniste şi Ceauşescu, în special, au interzis acest joc. Imediat după 1989, jocul a reapărut în România, fondându-se Federaţia Română de Bridge. După câţiva ani de existenţă precară, în anul 1998, odată cu noua lege a sportului, această federaţie naţională a fost reorganizată cu ajutorul a şapte cluburi fondatoare, din care a făcut parte şi clubul „Vâlcea-75”. În Râmnicu-Vâlcea, la clubul local, există actualmente un jucător clasificat în nivelul II valoric, cu două trefle, şi alţi nouă jucători clasificaţi în nivelul III valoric, cu trei pici, aceştia din urmă urmând să promoveze la rândul lor în viitor în nivelul II. Din punct de vedere al performanţelor echipei, în ultimul timp nu există rezultate notabile, clubul putându-se lăuda doar cu unele reuşite mai vechi. Astfel, acum patru ani, în turneul open de la Oradea, „Vâlcea-75” a ocupat locul al treilea, iar în turneul asemănător de la Buşteni, locul al doilea. Ambele competiţii au fost catalogate ca unele de forţă medie. Pe perechi, cea mai bună realizare a fost obţinută la turneul de la Mamaia (cel mai tare din ţară, atât ca valoare, cât şi ca participare). Acolo s-a obţinut locul trei în Divizia C, adică locul 63 pe ţară, dintre 120 de perechi participante. În 2002, o echipă a clubului „Vâlcea-75” a fost în Divizia B, de unde a retrogradat însă imediat, în eşalonul inferior90. Toţi cei interesaţi să joace bridge se pot prezenta de două ori pe săptămână, în zilele de luni şi vineri, după ora 18.00, la Liceul Ferdinand I, acesta fiind locul unde membrii clubului local „Vâlcea-75” se întâlnesc cu regularitate.

 

Tenis de masă. În luna decembrie 2007, tenismenele de la CSŞ Chimia, antrenate de Mihaela Truşcă, au obţinut două victorii preţioase, de verificare, înaintea calificărilor pentru Divizia Naţională de juniori (Mediaş – 20 şi 21 inuarie 2007). Ele au învins, în decembrie 2006, pe CSŞ Râmnicu-Sărat şi pe CSŞ Slatina, antrenor fiind Mihaela Truşcă91.

 

*

 

Pentru perioada la care ne referim, prezintă un mare interes sondajul de opinie realizat în intervalul 17 decembrie 2003 -19 ianuarie 2004, de către revista “Arena sportivă” (director: Eduard Dulăcioiu), relativ la cele mai bune rezultate din sportul vâlcean, şi – mai ales – la cei mai reprezentativi sportivi şi oameni de sport din Vâlcea; redăm o bună parte din acel sondaj, întrucât el constituie o radiografie sui generis (cu dozele inerente de subiectivism, desigur) a sportului vâlcean, atât a părţilor pozitive, cât şi a unor minusuri. 1. Cei mai buni sportivi vâlceni ai anului 2003: 87 p. – Ştefan PĂTRU (atletism); 70 p. – Tudor ENACHE (atletism); 66 p. – Adina MEIROŞU (handbal); 65 p. – Rodica CHIRIŢĂ (atletism); 53 p. – Livius BUZAN (scrimă); 48 p. – Oana MANEA (handbal); 45 p. – Anemarie ACHIM (tenis de masă); 45 p. – Elisabeta FRON (haltere), 44 p. – Coca NIŢULESCU (baschet); 40 p. – Nicoleta MIHALCEA (judo).

 

2. Cei mai buni antrenori vâlceni ai anului 2003

 

170 p. – Mariana TÂRCĂ (handbal); 81 p. – Manuela CORNEA (baschet); 81 p. – Marius MĂRGĂRIT (volei); 69 p. – Rodica TOMOIAGĂ (atletism); 61 p. – Cristian ORZA (atletism); 56 p. – Mihaela TRUŞCĂ (tenis de masă); 45 p. – Ion LUCIU (judo); 41 p. – Eugen PETRUŞ (box); 25 p. – Gheorghe DINU (haltere); 25 p. – Livius BUZAN (scrimă).

 

3. Performanţa (evenimentul) anului sportiv vâlcean 2003:

 

26 p. – Promovarea echipei FC Rarora Râmnicu-Vâlcea în Divizia B; 8 p. – Promovarea echipei FC Lăpuşata în Divizia C; 6 p. – Frăţia Râmnicu-Vâlcea ajunsă în finala mică a Diviziei A de futsal; 3 p. – Ştefan PĂTRU / Medaliat cu aur la întrecerile de atletism; 2 p. – Nicoleta MIHALCEA, medaliată cu aur la întrecerile de judo; 1 p. – Tudor ENACHE, medaliat cu aur la întrecerile de atletism; 1 p. – Accederea echipei CET Govora în play-off-ul Diviziei A de baschet feminine etc.

 

4. Gafa (contraperformanţa) anului sportiv vâlcean 2003 (selectiv): neconvocarea niciunei handbaliste de la Oltchim la echipa Naţională; evoluţia jucătoarei Anemarie Achim la unele meciuri de tenis de masă; abandonarea echipei Rarora de către Consiliul Local etc.

 

5. Cui ar trebui să i se acorde Premiul Fair-Play pe anul 2003: 4 p. – Mariana TÂRCĂ, pentru că nu a părăsit echipa de handbal în momentele dificile ale acesteia; 4 p. – Ion CRĂCIUNESCU, pentru modestia, bunul simţ şi seriozitatea cu care conduce CCA; 1 p. – Adi COMĂNESCU, pentru că a renunţat imediat la funcţia de la AJF când a fost numit la DSJ; 1 p. – Dumitru LOVIN, pentru că a renunţat la baremul de observator AJF în favoarea unui tânăr fotbalist; 1 p. – Gheorghe CONSTANTIN, pentru atitudinea sa echilibrată; 1 p. – Irina FRÂNTU, pentru că a jucat un meci important de volei în momentul în care tatăl ei decedase

 

6. Cei mai buni antrenori de fotbal vâlceni în anul 2003 (selectiv):

 

140 p. – Dumitru TELEŞPAN (Rarora Râmnicu-Vâlcea); 115 p. – Lucian CATARGIU (Oltchim Râmnicu-Vâlcea); Dan SĂRARU (AS Şirineasa); 79 p. – Nicolae BUGHEANU (CSS Râmnicu-Vâlcea); 67 p. – Traian POPA (Rarora Râmnicu-Vâlcea); 59 p. – Ion ŞTEFAN (FC Lăpuşata); 59 p. – Marian BAŞNO (Electra Râmnicu-Vâlcea); 38 p. – Gicu DEACONESCU Oltchim Râmnicu-Vâlcea)

 

7. Cei mai buni fotbalişti vâlceni divizionari B şi C în anul 2003: 129 p. – Iulian ROŞOAGĂ (FC Nova Lăpuşata); 103 p. – Adi GLĂVAN (Oltchim Râmnicu-Vâlcea); 97 p. – Dorin RĂDOI (Rarora Râmnicu-Vâlcea); 84 p. – Cosmin URSU (Rarora Râmnicu-Vâlcea); 79 p. – Gelu VOICA (Oltchim Râmnicu-Vâlcea); 78 p. – Iustin CROITORU (FC Nova Lăpuşata);   70 p. – Cătălin BUCĂ (Rarora Râmnicu-Vâlcea) ş. a.

 

8. Cei mai buni fotbalişti vâlceni divizionari D (selectiv): 139 p. – Iosif MELCEA (Tineretul Râmnicu-Vâlcea); 101 p. – Laurenţiu FIER (Chimia Râmnicu-Vâlcea); 96 p. – Cristi BOABĂ (AS Şirineasa); 87 p. – Constantin VĂDUVA (Tineretul Râmnicu-Vâlcea); 69 p. – Dumitru RACHINA (AS Şirineasa) etc.

 

9. Cei mai buni fotbalişti din Seria Râmnicu-Vâlcea a Campionatului Judeţean: 102 p. – Mădălin TÂRŞ (Unirea Tr. Goleşti); 100 p. – Ion NICOLAE (Unirea Tr. Goleşti); 100 p. – Dumitru ZAMURA (Luceafărul Pesceana) etc.

 

10. Cei mai buni fotbalişti din Seria Drăgăşani a Campionatului Judeţean: 142 p. – Nicolae STICLARU (AS Creţeni); 107 p. – Dragoş BARBU (AS Creţeni); 99 p. – Mircea HERĂSCU (Olteţul Zătreni) etc.

 

11. Cei mai buni fotbalişti din Seria Horezu a Campionatului Judeţean: 140 p. – Relu NICA (Forestierul Romani); 111 p. – Radu ROBERT (FC Saldi Cernişoara); 99 p. – Gheorghe BĂRBĂRIE (Luncavăţul Popeşti) etc.

 

12. Cei mai buni arbitri (centrali) vâlceni în anul 2003: 159 p. – Adi COMĂNESCU; 118 p. – Dan BERBECARU; 94 p. – Marcel CARABAGEAC; 90 p. – Cătălin BUŞI; 86 p. – Teo CRĂCIUNESCU etc.

 

13. Cei mai buni arbitri-asistenţi vâlceni în anul 2003: 103 p. – Teodora MARIA; 101 p. – Bogdan MEDREA; 66 p. – Cătălin POPESCU ş.a.

 

14. Cei mai controversaţi arbitri şi arbitri-asistenţi vâlceni în anul 2003: 79 p. – Gigi STANCA; 66 p. – Marcel CARABAGEAC ş. a.

 

În acest an de referinţă, din punct de vedere statistic şi cantitativ, Clubul Sportiv Chimia a obţinut cele mai bune rezultate la nivelul sporturilor individuale: înregistrându-se cu 98 de medalii (26 de aur, 32 de argint şi 40 de bronz), cele mai multe fiind obţinute de sportivii secţiilor de karate, haltere, judo, box şi atletism. Rezultate deosebite s-au înregistrat şi în alte sporturi, la alte cluburi şi asociaţii sportive din judeţ, printre care menţionăm: Clubul Sportiv Şcolar, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Tehnic Energetic, Şcoala Generală „Tudor Vladimirescu” şi Colegiul Naţional „Gib Mihăescu” – ultimele două desfăşurându-şi activitatea în Drăgăşani.În pragul anului 2007, au fost recompensaţi cei mai buni sportivi din anul 2006. Festivitatea a avut loc în sala de protocol de la Polivalentă. Au fost prezenţi primarul municipiului – Mircia Gutău şi prefectul judeţului – Radu Renga. Cei mai buni 10 sportivi premiaţi, au fost următorii: Marian Totelecan (Chimia, karate), Paul Dinu – cel care a fost timp de zece ani în primii zece cei mai buni sportivi ai anului în Vâlcea (Chimia, karate), Ştefan Pătru (Drăgăşani, atletism), Elisa Mureanu (Chimia, haltere), Daniela Tănase (Oltchim, scrimă), Ştefan Garoafă (Chimia, haltere), Anda Matei (Chimia, haltere), Mihail Safta (Ioniţă Club, karate), Alexandru Diaconu (Oltchim, scrimă), Valentina Delion (Chimia, atletism). Premiile nu au fost numai morale, ci şi băneşti, cheltuindu-se în acest scop 180 milioane lei (vechi); sponsor – Primăria Râmnicului. Antrenorii performerilor au fost recompensaţi şi ei, cu câte 5 miloane lei de fiecare92.

 

 

 

Mişcarea sportivă din „oraşul vinului şi viei” a produs (şi produce în continuare) sportivi de valoare. La hotar de ani, pe scena Casei de Cultură „Gib Mihăescu”, în organizarea Consiliului Local şi a publicaţiei „Arena Sport şi Politică”, s-a desfăşurat ediţia a II-a a Galei de premiere a sportivilor din Drăgăşani, pentru anul 2006, care a atras oaspeţi de seamă: prof. univ. dr. Nicu Alexe, prof. Nicolae Dinescu şi Sorin Radu – cel ce a adus din Germania trofeele acordate laureaţilor. Au fost desemnaţi ca laureaţi: sportivul anului: Ştefan Pătru (CSŞ „Tudor Vladimirescu”) – atletism (campion naţional la 3000 m obstacole şi 5000 m; antrenori – prof. Adi şi Minodora Teofilescu de la Grupul Şcolar Agricol „Brătianu”); echipa anului: formaţia de handbal fete, a Colegiului Naţional „Gib Mihăescu” – campioană naţională la Olimpiada Sportului Şcolar; antrenorul anului, prof. Constantin Batâr – antrenorul echipei menţionate de handbal fete; antrenorii anului, la sport pe echipe: prof. Eleonora şi Marian Bunea – softball; antrenorul anului la sport individual: Cristi Orza – antrenor la CSŞ „Tudor Vladimirescu”; personalitatea anului: dr. Alin Pavelescu – vicepreşedintele CSM Drăgăşani. Alţi sportivi au fost premiaţi cu importante sume de bani93.

 

Floretă. La începutul anului 2007, o echipă de floretă a Clubului Sportiv Chimia, pregătită de profesoara Luminiţa Turcu, a participat la finala Campionatului Naţional de Copii de la Satu Mare. Floretistele vâlcene au reuşit să devină campioane naţionale la proba pe echipe, izbutind să îmbunătăţească astfel rezultatul din 2006, când au cucerit doar medalia de argint. Din echipa vâlceană au făcut parte Eliza Niţoi, Cristina Pomană, Ramira Biriboacă şi Nicoleta Marinică. Este semnificativ de menţionat că la întrecere au participat opt echipe94.

 

Karate. Abia trecut de 30 de ani, maestrul emerit al sportului, Paul Dinu, a fost din nou nominalizat printre primii 10 sportivi ai judetului, ocupând un onorant loc trei în ierarhia finală. După opinia acestuia, “are cine să vină din urmă: Totelecan, Safta şi sunt mai mulţi”. Ca om şi chiar ca om politic (este vicepreşedinte al PD-L Vâlcea), acelaşi admirabil sportiv afirmă că dacă ar ajunge vreodată la conducerea sau în structurile ANS-ului, ar putea să facă multe pentru sportul românesc. În urma punctajului obţinut la evaluarea organizată de către Ministerul Tineretului şi Sportului (fostul ANS), Paul Dinu a fost declarat admis şi ocupă astfel postul de director coordonator al Clubului Sportiv Chimia. Tânărul antrenor de karate priveşte cu optimism spre noua sa funcţie şi a promis să facă tot posibilul pentru a ajuta la dezvoltarea sportului vâlcean.

 

Goshin-Do. La acest sport, trebuie evidenţiată Raluca Vlad (fiica preşedintelui CS CET Govora, studentă în Anul II la Informatică, Universitatea din Bucureşti), care este una dintre practicantele de seamă ale acestui sport.

 

Sport persoane cu dizabilităţi. Instituţiile de profil şi oamenii de sport din Vâlcea au acordat atenţie şi acestei categorii Recent, Baza de agrement din cadrul Ştrandului Ostroveni a găzduit ediţia a doua a Cupei „Speranţe”. Rezervată persoanelor cu dizabilităţi, competiţia a adunat la start peste 200 de participanţi din întreaga ţară şi s-a desfăşurat la următoarele sporturi: fotbal, şah şi tenis de masă. Copiii au avut probe separate: aruncarea telefonului mobil, alergări în saci şi darts. La întrecerea fotbalistică, ordinea în clasament a fost următoarea: 1. Craiova, 2. Piteşti, 3. Slatina şi 4. Râmnicu-Vâlcea. În ceea ce priveşte competiţia de şah, primul loc a fost ocupat de Dumitru Drăgulescu (Râmnicu-Vâlcea), urmat de Ion Şerban (Craiova) şi Valerică Popescu (Slatina). La proba de tenis de masă destinată băieţilor, clasamentul a fost următorul: 1 – Octavian Stancu (Craiova), 2 -. Alexandru Chirca (Craiova) şi 3 – Dumitru Dragomirescu (Râmnicu-Vâlcea), iar la fete, 1 – Florentina Călin (Slatina), 2 – Ioana Chivu (Râmnicu-Vâlcea) şi 3 – Gheorghiţa Burcă (Slatina). La final, Primăria Râmnicu-Vâlcea a oferit dulciuri şi răcoritoare tuturor copiilor, iar câştigătorii primelor trei locuri, au mai primit din partea AJPT, diplome, cupe, plachete şi echipamente sportive. Concursul a fost organizat de Filiala Surzilor Râmnicu-Vâlcea, Primăria Râmnicului şi AJSPT Vâlcea (Octavian Dulăcioiu). În aceeaşi perioadă, Asociaţia Judeţeană Sportul Pentru Toţi Vâlcea condusă de preşedintele Constantin Vlaşcu, alături de Partidul Democrat Liberal şi Primăria Râmnicului, a organizat Cupa PD-L la fotbal; competiţia adunând la start peste 600 de participanţi.

 

Realizarea Programului „Sportul pentru Toţi” a impus organizarea unui complex de acţiuni menite să sprijine şi să stimuleze practicarea exerciţiilor fizice şi sportive, de către toate categoriile de cetăţeni, independent sau în cadrul unor acţiuni sportive, în vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi socializării acestora. În sensul menţionat, la nivel de judeţ, prin Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi”, a fost organizată o serie de acţiuni (114 întreceri, la 39 de discipline sportive) cu caracter local şi chiar naţional: Cupa constructorilor, Cupa bugetarilor, Cupa industriilor, Cupa comerţului, Supercupa Vâlcii pentru adolescenţi etc.; la aceste acţiuni, au participat circa 38.000 de persoane, marea lor majoritate fiind adolescenţi şi tineri. Timp de cinci ani consecutiv, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi” a obţinut locul I la nivel naţional, în 2005 a primit „Premiul de excelenţă”, iar în 2007 s-a aflat pe podium, alături de alte două asociaţii de profil din ţară.

 

b. Organizarea şi derularea Calendarului sportiv. Calendarul sportiv – local şi judeţean – a fost întocmit din timp de către inspectorii de specialitate ai DSJ, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, asociaţiile judeţene pe ramuri de sport şi cu alţi factori cu atribuţii, de la nivel judeţean şi local. Programul a inclus şi unele competiţii cu caracter naţional.

 

Au fost organizate etapele judeţene ale CN de atletism în sală şi în aer liber, judo, haltere, orientare, scrimă, volei, lupte greco-romane, cros (la toate categoriile de vârstă) şi etapele finale ale CN de kumite (seniori) şi kata – toate categoriile. S-au desfăşurat etapele judeţene ale campionatelor şcolare (pentru şcolile generale şi licee), la volei, handbal, fotbal, baschet, oină, softball şi atletism.

 

La capitolul Alte competiţii, au avut loc peste 35 de cupe, la nivel judeţean şi local: Cupa speranţelor şi Cupa 1 Iunie – la judo, Cupa Alutus – la lupte, Memorialul „Titi Cincă” – la handbal, memorialele „Cristian Boteanu” şi „Dan Ceauşescu” – baschet, Cupa Saishin şi Cupa AJ – karate, memorialul „Marius Stoica” – culturism, Cupa claselor primare – atletism, cupele Oltchim, Ceramistul, Alutus, Rusidava, Unirii – handbal; Centura prieteniei – lupte, Cupa Head – tenis, Trofeul Olteniei – orientare, Cupa Vâlcii – volei, Memorialul „Viorel Mateescu” – tenis de masă, Cupa Unirii şi Memorialul Marian Cincă – fotbal etc. În total, în judeţ s-au desfăşurat 108 competiţii, dintre care 17 nu erau incluse în calendarul sportiv al DSJ; pentru susţinerea acestora, s-au cheltuit 81.801 RONI; au primit alimentaţie de efort, din bugetul DSJ, 143 sportivi, au fost organizate 14 acţiuni de selecţie, la care au participat circa 5200 tineri, fiind selecţionaţi 28 sportivi. Au fost constituite 55 asociaţii sportive fără personalitate juridică, dintre care 30 – în mediul urban şi 22 – în mediul rural.

 

Sportul şcolar. O atenţie susţinută i s-a acordat sportului şcolar, avându-se în vedere rolul de pepiniere al şcolilor, pentru formarea viitorilor performeri în sport. Pentru aceasta, a existat o colaborare permanentă a DSJ şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean, cu primăriile şi cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţ, precum şi cu profesorii de educaţie fizică şi sport, în vederea dezvoltării continue şi funcţionării performante a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport. (conform Protocolului dintre ANS-MECT-COSR, încheiat în acest sens). Referenţii de specialitate şi reprezentanţi ai conducerii instituţiei au fost repartizaţi pe zone, pentru a coordona activitatea sportivă din şcoli şi licee; s-au organizat, pe zone geografice, manifestări sportive la diferite specialităţi: handbal, atletism, cros, tenis de masă, şah etc.; alături de caracterul de întreceri, aceste competiţii au constituit prilej şi, totodată, criteriu de depistare şi selecţie a elementelor talentate.

 

În virtutea colaborării cu Centrul Judeţean de Evaluare, Combatere şi Prevenire Antidrog, inspectorii de specialitate din cadrul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Vâlcea au folosit aceste întâlniri şi în scopul promovării toleranţei şi fairplay-ului prin sport, pentru respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei judeţene de acţiune împotriva violenţei în sport. În baza Convenţiei europene de la Strasbourg (19.08.1995) privind combaterea actelor de violenţă pe terenurile de sport (ratificată în 1998 de către Parlamentul Europei), a Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, nr. 69/2000, a H. G. nr. 210 /30.05.2005, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva violenţei în Sport, în coordonarea ANS – directorul DSJ Vâlcea, Adrian Comănescu a decis, prin Decizia nr. 20 din 01. 03. 2006, înfiinţarea Comisiei Judeţene de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport, care are în vedere, printre altele, „Eliminarea din cadrul activităţii sportive a unor manifestări de intoleranţă, violenţă sau rasism, prin întărirea şi valorificarea valenţelor tradiţionale ale sportului” (art.4).

 

În domeniul arbitrajului – domeniu important pentru o bună şi corectă apreciere şi promovare a acestui sport, au existat preocupări susţinute. Din fericire, judeţul Vâlcea dispune de o serie întreagă de arbitri valoroşi, pentru toate diviziile de fotbal, iar interesul pe care aceştia l-au arătat pentru perfecţionarea în domeniu şi pentru propria promovare, este demnă de laudă. În ceea ce priveşte rezultatele obţinute de arbitrii vâlceni la concursurile de promovare de la Mediaş, au promovat arbitrii asistenţi Silviu Donţu şi Marius Vâncea, în timp ce în lotul pentru Liga I se află Adi Comănescu, arbitru ce a mai oficiat jocuri în primul eşalon, dar şi Florin Păunescu, ale cărui rezultate obţinute la concurs l-au propulsat în Divizia A95.

 

AJF Vâlcea (secretar general: Florin Mănoiu), în colaborare cu Comisia Judeţeană de Arbitri (secretar: Gheorghe Stanca), a organizat un curs de pregătire a arbitrilor. La acesta, alături de 20 de băieţi, a participat un număr record de fete – 6: Maria Ramona Eghet, Anca Maria Popescu, Alexandra Mocanu, Adelina Nistor şi surorile Ionela Magdalena Bălaşa şi Ana Maria Bălaşa; cursurile au fost predate de ing. Vasile Busuioceanu – fost arbitru de lot naţional96

 

Medicina sportivă. Cabinetele de specialitate ale Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Vâlcea s-au implicat permanent în testarea şi avizarea capacităţilor pentru performanţă şi înaltă performanţă ale sportivilor vâlceni. De asemenea, s-au efectuat controale de specialitate complexe şi exigente pentru sportivii cluburilor şi asociaţiilor sportive, punându-se accent pe colaborarea cu dispensarele comunale pentru asigurarea asistenţei medicale la competiţiile locale organizate. În municipiu, s-a acordat atenţie dotării şi funcţionării în condiţii optime, cât mai apropiate de standardele europene, a cabinetului de medicină sportivă din Sala Sporturilor „Traian”, inclusiv prin înfiinţarea unui cabinet de control antiddoping.

 

*

 

În anul 2008, Direcţia pentru Sport a judeţului Vâlcea şi-a desfăşurat activitatea conform “Legii educaţiei fizice şi sportului” şi “ Strategiei generale de organizare şi dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport din România”, pe baza cărora a elaborat un Program propriu de acţiune având ca principale obiective, pe de o parte – consolidarea şi creşterea calitativă a rezultatelor obţinute de sportivii vâlceni, iar pe de alta – promovarea tinerelor elemente talentate, capabile să sporească, intr-un viitor apropiat, nivelul performanţelor sportive ale judeţului. De-a lungul anului 2008, s-au consolidat asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, respectiv – handbal, atletism, fotbal, sportul pentru toţi, karate, judo, volei, tenis şi şah, “fiind în curs de definitivare a organizării A.J. Baschet şi A.J. Box”97 totodată, s-a întărit colaborarea cu cluburile şi asociaţiile sportive care au secţii de performanţă, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu autorităţile publice de la nivel judeţean şi local (indeosebi cu primăriile municipiilor Râmnicu-Vâlcea şi Drăgăşani, dar şi din alte oraşe, precum şi din marile comune ale judeţului), asigurându-se condiţii mai bune pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi inaltă performanţă.

 

După aprecierea lui Adi Comănescu – preşedintele Direcţiei pentru Sport a Judeţului Vâlcea, şi în acest an, “C.S.Chimia deţine – statistic vorbind – cele mai multe rezultate la nivelul sporturilor individuale, (. . .) cu 110 de medalii (23 de aur, 40 de argint si 47 de bronz) obţinute îndeosebi de sportivii secţiilor de karate, haltere, judo, box, atletism, handbal şi scrimă” însă clubul de elită al sportului vâlcean în anul 2008 este, indiscutabil, CS Oltchim (cu 8-10 jucătoare din naţională), care a adus faimă judeţului atât pe plan naţional, cât şi internaţional,, în handbalul feminin”98. Ea a reuşit performanţa calificării şi a obţinerii unui loc 5 în cadrul Campionatului European din Macedonia, precum şi cucerirea primului loc în LIGA NATIONALĂ, pentru a XIII-a oară; de asemenea a avut un parcurs foarte bun şi in Liga Campionilor, obţinând locul 5 în grupele principale ale competiţiei.Tot prin intermediul clubului, la Râmnicu-Vâlcea, în cadrul Colegiului Tehnic Energetic funcţionează “Centrul Naţional de Excelenţă în handbalul feminin”. Rezultate bune în domeniul handbalului, au obţinut tinerele de la Colegiul Tehnic Energetic CS Chimia Râmnicu-Vâlcea, dar şi cele de la CS Olimpia şi Şcoala Generală “N. Bălcescu”, ambele din Drăgăşani. Echipa de junioare II a clubului (antrenori: Nicoleta Lazăr şi Cristina Rouă) s-a clasat pe locul 2, iar cea de junioare III (antrenor, Mia Rădoi) – pe locul 4.

 

            Raportul prezentat de preşedintele Direcţiei de Sport a Judeţului Vâlcea la sfârşitul anului trecut (2008), scoate în evidenţă şi rezultatele obţinute în alte domenii şi de alte cluburi sau asociaţii sportive din judeţ, dintre care: Colegiul Naţional “Gib Mihaescu” din Drăgăşani – locul I la Campionatul Naţional de softball; Colegiul Naţional “Mircea cel Batrân” – locul I la Campionatul Naţional de volei-cadete; CS Chimia Râmnicu-Vâlcea – locul II la Campionatul Naţional de scrimă; Colegiul Naţional “Mircea cel Batrân” – locul II la ştafeta 4x100m, Campionatul Balcanic de Juniori Muntenegru99. A continuat să deşfăşoare o activitate performantă echipa de baschet feminin de divizia A, CET Govora (care a luat fiinţă în anul 2001), încheind sezonul competiţional pe locul IV. Direcţia pentru Sport a Judeţului Vâlcea a acordat finanţare nerambursabilă din fonduri publice, cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene pe ramuri, în sumă de 40.000 lei noi, respectiv 35.000 lei – pentru sportul de performanţă şi 55.000 lei – pentru Asociaţia Judeţeană”Sportul pentru Toti”; prin această asociaţie (condusă de Vlaşcu Constantin), au fost organizate, la nivelul judeţului, o seamă de acţiuni cu caracter local şi chiar naţional: Cupa Râmnicului, Cupa Vâlcii, Cupa bugetarilor; Cupa industriilor etc., la care au participat aproximativ 39.000 de persoane (71 întreceri, la 43 de discipline sportive), marea majoritate fiind adolescenţi şi tineri. Pentru o cât mai bună desfăşurare a competiţiilor sportive naţionale, internaţionale şi a celor cuprinse în calendarul propriu, DSJ a acordat o atenţie deosebită întreţinerii şi funcţionării tuturor bazelor sportive din patrimoniul ANS, care sunt in administrare proprie, dar şi sprijinirii desfăşurării competiţiilor pe celelalte baze.

 

În ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor materiale, realizări importante s-au adăugat celor existente: principala bază sportivă judeţului – Sala Sporturilor “Traian” – a fost complet reamenajată şi modernizată, odată cu dotările din sala propriu-zisă de jocuri, din sala de judo, lupte şi karate; finalizarea sălii de fitness şi forţă, precum şi a saunei, acestea din urmă – cu sprijinul direct al S.C. Oltchim; a fost achiziţionată o sursă neîntreruptă de curent, o instalaţie de aer condiţionat, o tabelă electronică modernă etc.; în paralel, au fost sprijinite 53 de localităţi, pentru construirea de baze sportive tip I sau tip II. De asemenea, s-a modernizat la standarde înalte complexul sportiv “Zăvoi”, asigurându-se în prezent condiţii optime de antrenament, dar şi de cazare şi masă pentru sportivi100. Calendarul sportiv s-a derulat la datele stabilite, conform planificărilor iniţiale; astfel, au fost organizate etapele judeţene ale CN de atletism în sală şi în aer liber, judo, şah, haltere, scrimă, volei, lupte greco-romane, cros (la toate categoriile de vârstă) şi etapele finale ale CN de kumite-seniori şi kata, toate categoriile.

 

           La şcoli generale şi licee, s-au creat condiţii adecvate pentru derularea etapelor judeţene ale campionatelor şcolare, la sporturile: volei, handbal, fotbal, baschet, oină, softball, atletism şi s-au desfăşurat peste 58 de cupe la nivel judeţean şi zonal: Cupa speranţelor şi Cupa “1 Iunie” – la judo, Cupa Alutus – lupte, Memorialul Titi Cincă – handbal, memorialele Cristian Boteanu si Dan Ceauşescu – baschet, Cupa Saishin şi Cupa AJ – karate; Memorialul “Marius Stoica” – culturism; Cupa claselor primare – atletism; cupele Oltchim, Ceramistul, Alutus, Rusidava şi Cupa Unirii – handbal; Centura prieteniei – lupte; Cupa Head – tenis, Trofeul Olteniei – orientare, Cupa Aditen – tenis, Cupa Vâlcii – volei; Memorialul Viorel Mateescu – tenis de masă, Cupa Unirii şi Memorialul Marian Cincă – fotbal etc. A fost organizată competiţia “Trofeul Olteniei” la fotbal, manifestare interjudeţeană care cuprinde un număr de 10 echipe, constituite din angajaţii instituţiilor publice din Vâlcea şi din judeţele limitrofe, totalizându-se un număr de 95 de jocuri, la care s-a reuşit angrenarea unui număr de 14.250 de participanţi. În total, în judeţul nostru s-au organizat şi desfăşurat peste 118 competiţii, din care 25 – la “Sportul pentru Toţi”.

 

În colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vâlcea, DSJ a insistat pentru implicarea în mai mare măsură a cabinetelor de specialitate (medicina sportivă) în testarea şi avizarea capacităţilor pentru performanţă şi înaltă performanţă ale sportivilor vâlceni, punându-se accent pe posibilii candidaţi pentru loturile naţionale şi reuşindu-se astfel să se asigure un ajutor substanţial în munca antrenorilor. În toată activitatea sa, DSJ a fost sprijinită permanent, nu numai material, de Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea , care i-a premiat – cu stimulente morale şi băneşti – pe cei mai buni sportivi ai judeţului, precum şi pe antrenorii acestora. Forme asemănătoare de sprijin au acordat şi primarii din alte localităţi ale judeţului.


Note bibliografice

56. Dar care, de facto, îşi desfăşoară activitatea în condiţii de divizare: Direcţia pentru Tineret şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Vâlcea (preşedinte – Adi Comănescu).

57. Enciclopedia educaţiei fizice şi sporului din România, pag. 678.

58. Adi Ghelmegeanu, Bazele sportive din judeţ vor fi verificate la sânge, în “Arena sportivă şi politică” (în cont., „ASP”), anul VI, nr. 322, 23-29 ian 2007, pag. 6.

59. „ASP”, anul VI, nr. 319, 9-15 ian 2007.

60. http://www.onlinesport.ro/forum/ showthread.phpclubul sportiv municipal rm.valcea

61. F. a.,Chimia, mai chimică decât dorinţa, în „Observator de Vâlcea”, 8 iunie 2009.

62. Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului, vol. III, Bucureşti, Ed. Aramis, 2002, pag. 322.

63. Romulus Dumitru, Rarora se confruntă din nou cu probleme, în “Arena”, nr. 105/2003.

64. Vezi, în acest sens, Simona Sima, Preşedintele CJA Vâlcea, Grigore Tomoiagă crede că incertitudinea de la AJF a iscat haosul în fotbalul judeţean, în “ASP”, anul VI, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 7.

65. www.mediafax.ro

66. George Păunescu, De ce nu şi Vâlcea?, în „ASP”, anul VI, nr. 321, 16-22 ian 2007, pag. 3.

67. Simona Sima, „Vreau să ajung într-o zi la Steaua”, în ASP”, anul VI, nr. 321, 16-22 ian 2007, pag. 3.

68. Ionel GEREA, Profesorul Nicu Bugheanu pregăteşte tineri fotbalişti pentru fotbalul mare, “Arena 105”, decembrie 2003.

69. N. Ciucescu, Minerul din Berbeşti cu gândul la primul loc, în „ASP”, anul VI, nr. 321, 16-22 ian 2007, pag. 6.

70. „Experiment”, 7 febr. 1990, pag. 8.

71. F. a., Meciuri spectaculoase în Cupa Presei la fotbal, în „ASP”, anul VI, nr. 322, 23-29 ian 2007, pag. 9.

72. Simona Sima, CSM Râmnicu-Vâlcea şi FC Oltchim domină fotbalul juvenil, pag. 5.

73. Ionuţ Hereşeanu, Miercuri, 10 decembrie (2003), în Sala Sporturilor Traian. Debutează Cupa ESO la fotbal în sală, în “Arena”, 10 decembrie 2003.

74. O. Dulăcioiu, Echipa de fotbal-tenis a CS Chimia participă la Cupa României, în „Arena”, nr. 475/2003.

75. La a XXXIV-a ediţie a Cupei Judeţene de Fotbal-tenis, în “Arena”, nr. 106//2003.

76. http://www.voleivalcea.ro/bilant

77. Nicolae Ciucescu, Directorul Mihaela Truşcă a declanşat goana după medalii la Clubul Sportiv Şcolar (interviu), în “ASP””, anul VI, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 9.

         78. Ionuţ Hereşeanu, Vâlcencele s-au comportat bine în Croaţia. Româncele sunt în cărţi, rena”, nr. 106/2009.

79. Nicolae Ciucescu, Dragan Petricevic despre oferta BC Râmnicu-Vâlcea, în “ASP”, nr. 322, 23-29 ian 2007,     pag. 10.

80. Ibidem, pag. 7.

81. Ionel Gerea, Deocamdată, obiectiv îndeplinit pentru profesorul Cristi Achim: Baschetbaliştii de la Phoenix au terminat turul pe locul second, în “Arena vâlceană”, nr. 106/2007.

82. Andi Niculescu, CET s-a retras din campionat, în “Gazeta de Sud”, 2 iunie 2009.

83. Nicolae Ciucescu, Comportare onorabilă în Cupa României, pentru CET Govora în „ASP”, nr. 322, 23-29 ian 2007, pag. 7.

84. Nicolae Ciucescu, Baschetbalistele de la CSŞ, lidere la junioare III, în “Arena sport şi politică”, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 8.

85. Lucian Corneci, Atleţi cu renume la „Maratonul Staţiunilor”, Ionela Târlea a dat startul întrecerilor (subtitlu).în “Arena vâlceană”. 16-22 oct. 2007, pag. 11.

86. Arena 105. Emil Preda Micuţii scrimeri vâlceni cer ajutor financiar, în “Arena vâlceană”, nr. 105/2003.

87. ŞAH, în „Sport Expres”. http://sport_expres.ablog.ro/pagina/2/. 11.01.2007.

88. Oana Frăţilă, Părerea mea de sportiv şi antrenor, în “Arena vâlceană” nr. 11/2003.

89. "Viaţa Vâlcii", 25 octombrie 2009, ed- on line.

90. Nicolae Ciucescu, „Vâlcea-75” reprezintă judeţul în competiţii naţionale, în “Arena vâlceană”, nr. 107/2003.

91. Nicolae Ciucescu, Două victorii preţioase pentru tenismenele de la CSŞ, în “Arena sport şi politică”, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 8.

92. Simona Sima, Cei mai buni sportivi din 2006 au fost premiaţi, în “Arena sport şi politică”, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 8.

93. Sandu Şocu, „Gala sportului drăgăşănean” şi-a desemnat laureaţii anului 2006, în “Arena sport şi politică”, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007 pag. 16.

94. Nicolae Ciucescu, Floretiste de aur la CS. Chimia, în „ASP”, 23-29 ian 2007, pag. 11.

95. Vezi „ASP”, nr. 322 din 23-29 ian 2007, pag. 7.

96. Ibidem, pag. 6.

97. DSJ, Raport privind activitatea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Vâlcea in anul 2008, dos. Nr. 1/2008, nepag.

98. Ibidem.

99. Ibidem.

100. Ibidem.

56. Dar care, de facto, îşi desfăşoară activitatea în condiţii de divizare: Direcţia pentru Tineret şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Vâlcea (preşedinte – Adi Comănescu).

57. Enciclopedia educaţiei fizice şi sporului din România, pag. 678.

58. Adi Ghelmegeanu, Bazele sportive din judeţ vor fi verificate la sânge, în “Arena sportivă şi politică” (în cont., „ASP”), anul VI, nr. 322, 23-29 ian 2007, pag. 6.

59. „ASP”, anul VI, nr. 319, 9-15 ian 2007.

60. http://www.onlinesport.ro/forum/ showthread.phpclubul sportiv municipal rm.valcea

61. F. a.,Chimia, mai chimică decât dorinţa, în „Observator de Vâlcea”, 8 iunie 2009.

62. Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului, vol. III, Bucureşti, Ed. Aramis, 2002, pag. 322.

63. Romulus Dumitru, Rarora se confruntă din nou cu probleme, în “Arena”, nr. 105/2003.

64. Vezi, în acest sens, Simona Sima, Preşedintele CJA Vâlcea, Grigore Tomoiagă crede că incertitudinea de la AJF a iscat haosul în fotbalul judeţean, în “ASP”, anul VI, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 7.

65. www.mediafax.ro

66. George Păunescu, De ce nu şi Vâlcea?, în „ASP”, anul VI, nr. 321, 16-22 ian 2007, pag. 3.

67. Simona Sima, „Vreau să ajung într-o zi la Steaua”, în ASP”, anul VI, nr. 321, 16-22 ian 2007, pag. 3.

68. Ionel GEREA, Profesorul Nicu Bugheanu pregăteşte tineri fotbalişti pentru fotbalul mare, “Arena 105”, decembrie 2003.

69. N. Ciucescu, Minerul din Berbeşti cu gândul la primul loc, în „ASP”, anul VI, nr. 321, 16-22 ian 2007, pag. 6.

70. „Experiment”, 7 febr. 1990, pag. 8.

71. F. a., Meciuri spectaculoase în Cupa Presei la fotbal, în „ASP”, anul VI, nr. 322, 23-29 ian 2007, pag. 9.

72. Simona Sima, CSM Râmnicu-Vâlcea şi FC Oltchim domină fotbalul juvenil, pag. 5.

73. Ionuţ Hereşeanu, Miercuri, 10 decembrie (2003), în Sala Sporturilor Traian. Debutează Cupa ESO la fotbal în sală, în “Arena”, 10 decembrie 2003.

74. O. Dulăcioiu, Echipa de fotbal-tenis a CS Chimia participă la Cupa României, în „Arena”, nr. 475/2003.

75. La a XXXIV-a ediţie a Cupei Judeţene de Fotbal-tenis, în “Arena”, nr. 106//2003.

76. http://www.voleivalcea.ro/bilant

77. Nicolae Ciucescu, Directorul Mihaela Truşcă a declanşat goana după medalii la Clubul Sportiv Şcolar (interviu), în “ASP””, anul VI, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 9.

         78. Ionuţ Hereşeanu, Vâlcencele s-au comportat bine în Croaţia. Româncele sunt în cărţi, rena”, nr. 106/2009.

79. Nicolae Ciucescu, Dragan Petricevic despre oferta BC Râmnicu-Vâlcea, în “ASP”, nr. 322, 23-29 ian 2007,     pag. 10.

80. Ibidem, pag. 7.

81. Ionel Gerea, Deocamdată, obiectiv îndeplinit pentru profesorul Cristi Achim: Baschetbaliştii de la Phoenix au terminat turul pe locul second, în “Arena vâlceană”, nr. 106/2007.

82. Andi Niculescu, CET s-a retras din campionat, în “Gazeta de Sud”, 2 iunie 2009.

83. Nicolae Ciucescu, Comportare onorabilă în Cupa României, pentru CET Govora în „ASP”, nr. 322, 23-29 ian 2007, pag. 7.

84. Nicolae Ciucescu, Baschetbalistele de la CSŞ, lidere la junioare III, în “Arena sport şi politică”, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 8.

85. Lucian Corneci, Atleţi cu renume la „Maratonul Staţiunilor”, Ionela Târlea a dat startul întrecerilor (subtitlu).în “Arena vâlceană”. 16-22 oct. 2007, pag. 11.

86. Arena 105. Emil Preda Micuţii scrimeri vâlceni cer ajutor financiar, în “Arena vâlceană”, nr. 105/2003.

87. ŞAH, în „Sport Expres”. http://sport_expres.ablog.ro/pagina/2/. 11.01.2007.

88. Oana Frăţilă, Părerea mea de sportiv şi antrenor, în “Arena vâlceană” nr. 11/2003.

89. "Viaţa Vâlcii", 25 octombrie 2009, ed- on line.

90. Nicolae Ciucescu, „Vâlcea-75” reprezintă judeţul în competiţii naţionale, în “Arena vâlceană”, nr. 107/2003.

91. Nicolae Ciucescu, Două victorii preţioase pentru tenismenele de la CSŞ, în “Arena sport şi politică”, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 8.

92. Simona Sima, Cei mai buni sportivi din 2006 au fost premiaţi, în “Arena sport şi politică”, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007, pag. 8.

93. Sandu Şocu, „Gala sportului drăgăşănean” şi-a desemnat laureaţii anului 2006, în “Arena sport şi politică”, nr. 318, 28 decembrie 2006 – 3 ian. 2007 pag. 16.

94. Nicolae Ciucescu, Floretiste de aur la CS. Chimia, în „ASP”, 23-29 ian 2007, pag. 11.

95. Vezi „ASP”, nr. 322 din 23-29 ian 2007, pag. 7.

96. Ibidem, pag. 6.

97. DSJ, Raport privind activitatea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Vâlcea in anul 2008, dos. Nr. 1/2008, nepag.

98. Ibidem.

99. Ibidem.

100. Ibidem.Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag.688-705). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”  


Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Judete