Vila Cembra

July 3, 2024 by

Istorie Locala

      În anul 1890, căutându-se amplasament pentru Otelul II, s-a trecut la demolarea clădirii şi a unor anexe gospodăreşti. Pe terenul rămas liber s-a construit actuala vilă, care a fost dată în funcţiune în anul 1895. Până în anul 1914, clădirea a funcţionat în regim de hotel, însă după începerea războiului a intrat sub administraţie militară, abia în anul 1920, după executarea lucrărilor de reparaţie, revine la regimul de exploatare iniţial. Dar, la 1 septembrie 1921 Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina a cedat spaţiile în vederea înfiinţării primului gimnaziu din Vatra Dornei. La 1 septembrie 1924, tot în această clădire, a luat fiinţă primul liceu din Vatra Dornei. În noiembrie 1930, liceul şi gimnaziul au fost desfiinţate din lipsă de fonduri băneşti, revenindu-se la regimul iniţial, însă după patru ani se reînfiinţează gimnaziul, urmând ca în 1938 să se desfiinţeze din nou din lipsă de fonduri.      

            În timpul celui de al doilea război mondial, clădirea a fost destinată nevoilor armatei. După naţionalizare, edificiul a fost dat în folosință ca și casă de odihnă şi a funcţionat în regim de sanatoriu. În 1963, pe considerente de caritate, clădirea a fost destinată unui sanatoriu-şcoală, în care copii bolnavi de poliomielită se tratau şi învăţau. În acest regim a funcţionat până la 28 mai 1975, când, complet renovată, a fost pusă la dispoziţia sindicatelor. Din 1990, vila a fost denumită “Cembra”, a intrat în structura Sind-România – Filiala Vatra Dornei şi a rămas în administrarea sindicatelor. În tot acest timp anexele şi spaţiile verzi din împrejurimi au constituit un model de gospodărie.

 

 

Surse de informare:

  • Ţaranu, Petru – Memoria Dornelor, vol. III, Editura Biblioteca Bucovinei, Suceava, 1999;
  • Prof. Ciprian Vrânceanu (Liceul teoretic ‘’Ion Luca”)

  

                                   Villa „Cembra”

 

Until the 1890s, the present location of villa “Cembra” was used by "Petru Rares", Inn , one of the most renowned accommodation in Vatra Dornei area. After the development of restaurants and guesthouses, the inn lost its importance. The edifice and annexes were intended for housing horses and parking wagons, and, although architecturally they were interesting, their old age did not encourage refurbishment works.

In 1890, as Steel II needed a location, works to demolish the edifice and the household annexes started up. Today’s villa was built on the empty site , and was put into operation in 1895. Until 1914 , the villa operated as such, but after the outbreak of war, it came under military administration. Finally in the 1920s, after the performance of repair works, it returned to the initial destination. But on September 1st 1921 the Romanian Orthodox Church Fund in Bukovina assigned the spaces for the establishment of the first secondary school in Vatra Dornei. On September 1st 1924, also in this building, the first high school in Vatra Dornei was set up. In November 1930, the high school and secondary school were closed due to lack of funds and the building regained once more its initial destination; however, four years later, the secondary school reopened, but again, in 1938, it was closed due to lack of funds.

During the Second World War, the building was intended for military needs. After nationalization, the edifice was put into service as a rest house and operated as sanatorium. In 1963, on considerations of charity, the edifice was intended for a school sanatorium, wherein the children suffering from infantile paralysis, were treated and taught. It operated under this destination until May 28, 1975 when it was completely refurbished and transferred to unions. Since 1990, the villa was named "Cembra", was transferred to Sind Romania – Vatra Dornei Branch and remained under union administration. During all this time, the annexes and surrounding green spaces were a household model.

 

Sources of information:

Ţaranu, Peter Memoria Dornelor, vol. III, Editura Biblioteca Bucovinei, Suceava, 1999;Prof. Ciprian Vrânceanu (‘’Ion Luca” High School )

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete