Categories
117

Vâlcea – Argument

Astfel de aprecieri, ce pot părea exagerate sau făcute pro domo, nu ne aparţin doar nouă: le-am auzit rostite deseori – în cadru oficial sau la întâlniri prieteneşti – de către cetăţeni ai Europei de pe alte meridiane, ori le-am citit în cărţi de onoare, scrise de numeroşii turişti care au vizitat Valea Oltului cu bijuteriile ei încrustate de-a lungul acestui legendar râu « în întregime românesc” (şi, în bună parte, vâlcean !), sau au străbătut munţii noştri care, pe sub smaragdul viu al pădurilor, încă mai “poartă” aur. Aceste adevărate bogăţii ce parcă au fost semănate, la începutul lumii, de mâna unui Creator generos, alternează la tot pasul cu perlele încrustate, pe parcursul secolelor, în munţi, dealuri, poieni şi pe ape, de minţile sclipitoare şi de braţele viguroase ale harnicilor vâlceni: lăcaşuri religioase măreţe rivalizând cu trufaşele ctitorii europene, poduri arcuind peste maluri abrupte, baraje strunind forţa apelor ce coboară vijelios din munţi şi le obligă să-şi convertească puterea în energie şi lumină, vile ca nişte stele căzute pe dealuri şi alcătuind constelaţiile atâtor staţiuni.

În ultimii ani, s-au adăugat la acestea, sute de kilometri de şosele modernizate care unesc dealurile subcarpatice cu câmpia getică, şi brâurile munţilor – cu poalele lor, facilitând şi mai mult legăturile românilor de pe versantele nordic şi sudic ale Carpaţilor. S-au construit, în judeţ, sedii de cultură noi, alte clădiri – unele, adevărate bijuterii arhitectonice – fiind modernizate ori achiziţionate de Consiliu, de la vechii proprietari. Nu este, însă, locul aici (şi nici intenţia) pentru un compte-rendu, căci noi n-am făcut decât să continuăm munca şi eforturile înaintaşilor noştri, străduindu-ne să ridicăm totul la standarde cât mai apropiate de cele europene.

Aceste înfăptuiri, trecute şi prezente, se cereau consemnate de “cronicarii” vremurilor parcurse de judeţ şi de locuitorii lui. Au şi făcut-o, mulţi, de-a lungul timpului, în memorii, dicţionare, monografii, albume etc., şi le apreciem eforturile şi dragostea cu care s-au aplecat asupra cărţilor bătrâne, a filelor îngălbenite ale vechilor documente din arhivele noastre, dar şi asupra imenselor pagini naturale din « teren ». Am luat iniţiativa, însă, apelând la un grup de specialişti îndrăgostiţi cu patimă de « dulcea Vâlce » (cum spunea inspirat un poet), să scriem încă o dată istoria noastră, a vâlcenilor, pentru a şti – mai bine – cine suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm; s-o scriem altfel: mai atractiv, mai concret şi – în acelaşi timp – mai ştiinţific, autorii străduindu-se să îmbine, pe cât posibil, ţinuta elevată a lucrării, cu accesibilitatea ei. În ce măsură au reuşit să împace aceste două cerinţe – în aparenţă, contrare ! – veţi cântări şi veţi judeca singuri, dragi cititori, cu dreptate, dar şi cu înţelegerea cuvenită faţă de dificultăţile unui asemenea demers. Prin publicarea, în parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului, a acestui volum, considerăm că am făcut primul pas – cel mai important, fiind vorba de prezentarea globală a judeţului – către punerea în practică a unui vechi şi generos proiect al vâlcenilor, privind realizarea Enciclopediei Judeţului Vâlcea. Indiferent cine va continua această iniţiativă, noi sau cei care vor veni după noi, ne putem mândri cu faptul că judeţul nostru, printre primele din ţară, are deja o Enciclopedie – o cronică modernă a unui judeţ legendar, cu o identitate proprie, care îşi aduce permanent contribuţia substanţială şi originală la civilizaţia şi spiritualitatea României contemporane.                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                         Dumitru BUŞE

                                                                                                        (Mai 2008)

 

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 24). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *