Categories
87

Structuri de viață științifică și artistică în cadrul AFEV: Universitatea de Cultură Populară și Studioul Metodic (august 1981)

 

UCP este o structură formatoare și educațională a AFEV, învestită cu următoarele scopuri: „1. Să realizeze o inițiere a publicului în problematica actuală a folcloruilui și etnografiei; 2. Să asigure o popularizare sistematică a valorilor culturilor populare locale în vederea integrării lor în cultura contemporană, în viața omului modern; 3. Să contribuie la educația maselor în sensul păstrării și înnoirii tradiției populare, afirmării unui gust sănătos în receptarea valorilor autentice ale creației populare; 4. Să concure, alături de alte modalități, la acțiunea de perfecționare a cadrelor care activează în domeniul cercetării, îndrumării și valorificării creației populare.” (Proiect de program, apud Gheorghe DEACONU, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea 1968 – 2008, vol. II, 1910, p. 75).

Studioul Metodic – noul organism al AFV, materializând vocația organizației de a asigura fundamentarea științifică a procesului de valorificare scenică a folclorului, s-a constituit în cadrul Festivalului de folclor “Cântecele Oltului” (ediţia a XIII-a) și s-a deschis prin colocviul “Arta spectacolului folcloric”. Studioul Metodic – atelier de lucru al AFEV, profilat pe metodologia valorificării artistice a creației populare, a folclorului în special, are drept obiectiv să contribuie la perfecționarea artei spectacolului folcloric. Studioul Metodic al AFEV s-a deschis prin colocviul metodic „Arta spectacolului folcoric”, incluzând atelierul în care a fost dezbătut spectacolul Ansamblului folcloric din Mihăești. Conducerea Studioului Metodic al AFEV a fost încredințată preotului Gh. N. Cârstoiu-Frunzaru, polivalentul şi experimentatul specialist în arta spectacolului, scenarist şi regizor de spectacole de viaţă folclorică tradiţională.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *