Categorii

Noi cărți cu profil etnocultural în Vâlcea (1981)

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

 

    "Țara

  Ion Piloiu, Folclor muzical din Țara Loviștei. Coordonator științific: Iosif Herțea. Redactor: Gheorghe Deaconu. Coperta: Ion Bârdici. [Râmnicu-Vâlcea], CJCES, CJÎCPMAM Vâlcea, 1981. Volumul cuprinde: o prefață (O vatră, un rapsod, o carte), semnată de Gheorghe Deaconu; Studiu introductiv, al autorului; postfață (Considerații privind culegerea, notarea și publicarea folclorului muzical), de Iosif Herțea; culegerea propriu-zisă de folclor muzical. Materialul folcloric este ordonat pe localitățile din care a fost cules: Boișoara, Bumbuiești, Câineni, Clocotici, Găujani, Gruiu Lupului, Malaia, Titești – 201 piese. „Folclorul muzical loviștean, așa cum se oglindește el în piesele culese în cele nouă localități, câte apar în volum, realizează o comunicare osmotică între sudul Transilvaniei si subcarpații Munteniei și Olteniei, reliefează, în fapt, unitatea structurală a celor două teritorii românești întotdeauna înfrățite (și nu despărțite) de cel mai înalt masiv muntos al Carpaților Meridionali. Aserțiunea noastră e dovedită, deopotrivă, de fondul eterogen și mai evoluat al cântecului propriu-zis […], de cântecul epic […], sau de repertoriul ceremonial de nuntă […], cât mai ales de bogatul repertoriu al obiceiurilor de iarnă, acesta din urmă, prin colindele sale, reprezentând un fel de marcă de originalitate a ținutului.” (Iosif HERŢEA – postfața volumului, pp. 35-36).

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete