Categorii

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Rm. Vâlcea

July 3, 2024 by

Istorie Locala

93

 

     Activitatea staţiunii reiese chiar din denumirea sa – cercetare şi dezvoltare pentru pomicultură –, ea fiind axată pe culturile de prun, nuc, alun, castan, măr, soc, trandafir şi rodie. Unitatea s-a specializat în ameliorarea genetică şi conservarea resurselor genetice la plantele pomicole, dezvoltând baza genetică pentru prun, nuc, alun, castan şi soc negru106. Activitatea de cercetare se desfăşoară în laboratoare şi în teren (câmp), având alocată o suprafaţă de 148 ha, iar activitatea de dezvoltare se desfăşoară în câmp, dispunând de o suprafaţă de 162 ha (la nivelul anului 2007); locaţiile unde se derulează această activitate sunt Râmnicu-Vâlcea – Bujoreni (90 ha) – unde se află şi sediul central – şi Râmnicu-Vâlcea – Căzăneşti (220 ha). Staţiunea are 5 laboratoare specializate: Laboratorul de genetică, ameliorare şi conservare resurse genetice, Laboratorul de înmulţire (biotehnologii), Laboratorul de protecţia plantelor, Laboratorul de tehnologii pomicole şi Laboratorul de utilizare a resurselor naturale.

Activitatea de dezvoltare constă în producerea de material roditor şi dendrologic, evaluarea soiurilor şi portaltoaielor şi verificarea tehnologiilor, inclusiv lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor. Activitatea de cercetare a staţiunii a fost orientată pe 8 direcţii principale şi anume:

– studiul variabilităţii genetice şi al mecanismelor de transmitere a caracterelor în descendenţă la plantele pomicole;

– ameliorarea genetică a plantelor pomicole şi dendrologice;

– conservarea resurselor genetice ale plantelor pomicole;

– producerea de material pomicol roditor din categorii biologice superioare;

– dezvoltarea de sisteme de culturi şi tehnologii moderne şi eficiente;

– evaluarea soiurilor şi portaltoaielor pentru diferite zone de cultură;

– evaluarea şi combaterea integrală a bolilor şi dăunătorilor;

– evaluarea şi utilizarea eficientă a  resurselor de mediu.

Bilanţul realizărilor SCDP Râmnicu-Vâlcea în anul 2007, la 30 de ani de la înfiinţare, se prezenta astfel:

– 31770 de hibrizi, din care 22000 hibrizi şi mutanţi de prun, 7500 hibrizi de alun, 1500 hibrizi de nuc, 350 hibrizi de castan, şi 420 hibrizi din alte specii (măr, trandafir, pecan, rodie etc.)

– 20 de soiuri de portaltoaie, din care 10 de prun (Vâlcean, Andreea, Alutus, Oteşani 8, Oteşani 11, Rival, Miroval, Oltval, Corval, Pinval), 5 de alun (Vâlcea 22, Cozia, Romavel, Uriaşă de Vâlcea, Arutela), 4 de nuc (Valcar, Valrex, Valmit, Portval) şi 2 de soc negru (Ina, Nora).

– 1089 de resurse genetice aflate în conservare (bancă de gene) din care 750 de prun, 105 de alun, 70 de nuc, 33 de castan, 55 de măr, 34 de trandafir şi 42 de alte specii;

– 53 de clase, din care 20 de prun, 10 de alun, 10 de nuc, 6 de măr şi 7 de rodie;

– 5 tehnologii şi/sau  verigi tehnologice;

– sortimente de prun, măr, nuc, alun, cireş, castan, zmeur, căpşun.

Colecţiile naţionale şi cele de lucru ale staţiunii cuprind peste 2000 de  accesiuni, ceea ce reprezintă aproape 40% din fondul de genoplasmă al României.

Până în toamna anului 2008, s-au finalizat lucrările de creare, omologare şi brevetare în ţară a încă 13 noi soiuri şi portaltoaie, aşa încât la sfârşitul anului 2008, numărul acestora era de 33. Sunt în curs de testare şi evaluare peste 150 de elite de mare valoare biologică. Soiurile, portaltoaiele şi clonele obţinute la SCDP Râmnicu-Vâlcea sunt apreciate nu numai în România, ci şi în alte ţări (Germania, Ungaria, Serbia etc.). Aceste realizări practice au fost însoţite şi de importante realizări ştiinţifice107:22 de tratate, monografii şi buletine ştiinţifice, peste 250 de studii publicate în reviste de specialitate din ţară; 65 de studii apărute în reviste internaţionale – dintre care 36 în publicaţii acreditate ISI (un sistem internaţional de informare documentară); 10 teze de doctorat, 35 de articole de popularitate publicate, 4 broşuri tehnice, participarea cu lucrări la 12 simpozioane şi congrese internaţionale şi – cu fructe – la 8 expoziţii naţionale şi 2 internaţionale.

Activitatea de dezvoltare a SCDP Râmnicu-Vâlcea a avut în vedere:

– producerea de nuc, alun şi castan altoiţi (producător unic);

– producerea a 100-150 de mii de alte plante pomicole – pecan, măr, prun, cais, piersic etc. – însumând un total de 9,6 milioane de plante altoite, din care peste 1,5 milioane au fost exportate;

– producerea a peste 200 de mii de portaltoaie pe an, folosind peste 25 milioane de plante, din care 8 milioane au fost exportate;

– s-au produs peste 3 milioane de arbuşti fructiferi şi 12 milioane de stoloni de căpşuni;

– producerea de material săditor dendrologic la nivelul a 5-10 plante pe an (prun decorativ, măr decorativ, lemn câinesc, trandafir, conifere, nuc decorativ, alun decorativ, diverşi arbuşti);

– producerea de fructe (înainte de apariţia problemelor de fond funciar, se produceau peste 1200 tone pe an, acum producţia s-a diminuat la 150-200 tone pe an);

– s-au produs peste 5000 tone de sămânţă de grâu şi porumb, selecţionată;

– întocmirea de proiecte pentru pomicultură;

– consultaţii şi asistenţă tehnică la realizarea unor plantaţii pomicole (în Călăraşi, Dolj, Ilfov, Sibiu şi Vâlcea).

La SCDP Râmnicu-Vâlcea s-au format şi activează cercetători de înaltă valoare ştiinţifică. În timp, cele mai bune rezultate în activitatea de cercetare au fost obţinute de către următorii specialişti: Ion Botu, Gheorghe Achim, Silvia Preda, Mihai Botu, Rodica Negrescu, Andreea Giorgotă, Petruţa Fătu, Florina Tărăşescu, Adina Vicol, Anca Neagoe şi Adela Cocioabă. Actualmente, SCDP Râmnicu-Vâlcea este singura unitate de cercetare-dezvoltare viabilă în domeniul său de activitate din Oltenia şi printre cele 4-5 care mai există în funcţiune în România. 

 

 

Note bibliografice

104. Marian Pătraşcu, Loc. cit.

105. x x x, SCDP Râmnicu-Vâlcea. Prezentare generală – prospect documentar pentru aniversarea a 30 de ani de activitate, 2007.

106. x x x, Concurs de fructe nucifere, Simpozion „30 de ani de activitate a SCDP Râmnicu-Vâlcea”, 9 – 10 oct. 2007 (Invitaţie-Program).

107. I. Botu, SCDP Râmnicu-Vâlcea, prezentare făcută la masa rotundă „Cercetarea ştiinţifico-tehnică din judeţul Vâlcea – actualităţi şi perspective”, Forumul Cultural al Râmnicului şi SCDP Râmnicu-Vâlcea, 20 oct. 2008.

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 433-435). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”  

 ___________________

Actualizare 4 aprilie 2013:

Ca urmare a solicitărilor de mai jos, exprimate prin comentarii (vă rugăm să iertaţi întârzierea publicării lor şi a răspunsului nostru – la această secţiune a site-ului încă lucrăm) aveţi mai jos datele de contact care vă interesează:

 

1.1 Denumirea: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea;
1.2 Statutul juridic: instituţie publică cu personalitate juridică, cu finanţare
extrabugetară;
1.3 Actul de înfiinţare: Legea 290/2002, Certificat de înregistrare nr. 130.208/28.05.1980;
1.4 Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 3626;
1.5 Director : Prof. univ. dr. Botu Ion;
1.6 Adresa: Str. Calea lui Traian, Nr.464, Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, Cod.240273;
1.7 Tel/fax: 0250740885, E – mail:stpomvl@onix.ro
2. DOMENIUL DE SPECIALITATE
2.1. Conform clasificării UNESCO: – 2409,2407,2413,2415,2417,2420,3102,3107,3108
2.2. Conform clasificării CAEN: – 7310

 

sursa: http://www.icdp.ro/download/selfevalscdp/SCDP%20Valcea.pdf

 

Avem – de la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea  promisiunea unui material actualizat prezentare a instituţiei şi, eventual, a ofertei sale curente către toţi potenţialii beneficiari.

Informaţiile pe care le vom primi vor fi publicate în completarea celor de mai sus – din câte constatăm – de mare interes pentru utilizatorii serviciilor noastre (ale Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea).

 

(Valentin Smedescu, coordonator proiect www.istorielocala.ro  pentru judeţul Vâlcea)

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete