Categorii

”Săptămâna teatrului și a muzicii culte” (ediția I, 20-28 noiembrie 1971)

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

87

CPJ Vâlcea și CC Jiblea-Călimănești. Și-au dat concursul colectivele artistice ale Conservatorului ”Ciprian Porumbescu” din București și Teatrele populare din Buzău și Tr. Severin. În acest context s-au desfășurat două manifestări de sine stătătoare: primul Concurs al soliștilor de muzică vocal-instrumentală cultă (→) și sărbătorirea a 50 de ani de teatru la Râmnicu-Vâlcea (→). Cu prilejul aniversării teatrului vâlcean, CJCPMAM (forul central) a organizat la Râmnicu-Vâlcea Consfătuirea pe țară a teatrelor populare (27 noiembrie), care s-a desfășurat în prezența prof. Nicolae Nistor, directorul CJCPMAM, cu participarea unor reputați oameni de teatru: dramaturgii Mihail Davidoglu și Gheorghe Vlad, regizorii Mihai Dimiu și Ion Simionescu, directori de teatre populare, metodiști de specialitate. Comentând problematica dezbătută de consfătuirea pe țară a teatrelor populare, cronicarul consemna: “O dată în plus s-a demonstrat că, în realitate, nu există o delimitare strictă între profesioniști și amatori. Publicul – această punte de legătură între cele două forme de artă – este chemat să aprecieze calitatea unei manifestări. Parafrazându-l pe Enescu, putem spune că există o singură formă de teatru – teatrul bun. Prin urmare, trebuie făcută o distincție netă între amatorii entuziaști, slujitori devotați și consecvenţi ai Thaliei și amatorism, termen ce conţine o notă peiorativă, sinonimă adesea cu lipsa de vocație.” (Nicolae SÂRBU, Teatrul popular – tribună a unei arte politice, militante, “Orizont”, IV, 956, 28 noiembrie 1971).

 

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete