Categories
65

Roman Ciorogariu- 1852-1936

Renaşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei începe, sub Roman Ciorogariu, la 23 mai 1919, prin vizita familiei regale române la Oradea.  Vicarul Roman Ciorogariu primeşte rangul de arhimandrit la 9/22 februarie 1920. în acea perioadă au loc intervenţiile sale în favoarea românilor ortodocşi rămaşi în afara liniei de demarcaţie dintre România şi Ungaria. Din păcate, apelurile sale, rămase fără ecou, au fost profetice.  Astăzi, cele asupra cărora avertiza atunci Vicarul Oradiei, se adeveresc în cel mai dureros şi trist mod cu putinţă.  Ajunge o vizită în satele odinioară româneşti din Bihorul rămas în Ungaria, pentru confirmarea celor intuite şi mărturisite înainte de Tratatul de Pace, de către viitorul Episcop al Oradiei.

 

„Legea pentru  restatornicia în Ardeal a vechii episcopii din Oradea Mare” a fost promulgată de Regele Ferdinand I întregitorul la 30 august 1920, prin decret regal. Primul Sinod eparhial extraordinar a avut loc la 1/14 octombrie 1920. Au fost prezentate şi demersurile în favoarea celor nouă parohii ale Consistoriului din Oradea,  rămase în Ungaria (Carţag, Micherechiu, Crâstor, Săcal, Apateu, Jaca, Peterd, Vecherd şi Darvaş), arătându-se situaţia la zi, după fixarea graniţei, la 28 martie 1920, precum şi memoriul din 19 iunie/2 iulie 1919, adresat Conferinţei de Pace de la Paris. Alegerea Episcopului s-a făcut în 3/16 octombrie 1920, la Catedrala „cu Lună", de către Sinodul eparhial extraordinar. Din 55 deputaţi prezenţi, 54 au votat pentru Roman Ciorogariu, iar un vot i-a revenit contracandidatului său, protopopul militar loan Papp.

A urmat atentatul de la Senat, în 8 decembrie 1920, în urma căruia, Episcopul ales Roman Ciorogariu şi-a pierdut braţul drept. În primăvara lui 1921 este hirotonit întru arhiereu (13/26 martie), la paraclisul Mitropoliei din Bucureşti. La 16/29 martie 1921 este investit în Sala Tronului Palatului Regal prin primirea cârjei din mâinile Regelui  Ferdinand I.  Instalarea la Oradea a avut loc la 19 septembrie/2 octombrie 1921, la Catedrala „cu Lună", de către mitropolitul Nicolae Bălan, care i-a dat Gramata mitropolitană. A urmat o binecuvântată epopee pastorală, demnă de cărţile de istorie bisericească şi naţională. După o viaţă pilduitoare, trece la Domnul în 21 ianuarie 1936. Este înmormântat cu funeralii naţionale, prin decizia Consiliului de Miniştri, la 23 ianuarie 1936. Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, a condus serviciul religios funebru.

Memoria Episcopului Roman Ciorogariu este vie în Oradea. La peste şaptezeci şi unu de ani de la trecerea sa la cele veşnice, întreaga Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului îi poartă o vie amintire. Reşedinţa sa episcopală este şi în prezent casa episcopilor Oradiei. Din biroul său, de la masa de scris, având în faţă superbu-i portret în ulei, au fost scrise şi aceste rânduri ce vor însoți  teza de doctorat a Elisavetei Roşu, pe care o recomandăm călduros tuturor iubitorilor trecutului nostru bisericesc şi naţional .

Sofronie, Episcopul Oradiei, Bihorului și Sălajului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *