Categories
87

Rapsodia Plaiului Vâlcean – Reuniunea inaugurală a Laboratorului de Creație Populară „Rapsodia” (Bujoreni, 20-21 august 1977)

Reuniunea inaugurală a fost urmată de prima reuniune de lucru, avându-i programați în atelier pe meșterii populari Gheorghița Măleanu, Victor Vicșoreanu și Constantin Badi și pe rapsozii și poeții populari Gheorghe Stanciu și Dumitru Dafinoiu. Iniţiativa a fost apreciată de autorităţi ştiinţifice în domeniu: “Mi se pare un fapt deosebit de pozitiv că s-a trecut la constituirea unui laborator de creaţie populară, «Rapsodia», care, sub auspiciile Asociaţiei Folcloriştilor Vâlceni şi ale Asociaţiei Creatorilor Populari din Vâlcea, având profilul unui cenaclu artistic popular, este menit să coordoneze şi fructifice activitatea în domeniul cercetării, stimulării şi valorificării creaţiei populare locale. […] După opinia mea, aceste exemple de acţiuni stimulate de cadrul creat prin Festivalul «Cântarea României» trebuie luate ca etalon – desigur, alături de altele – pentru nivelul la care trebuie să se desfăşoare întreaga activitate…” (Tancred BĂNĂŢEANU, directorul Muzeului de Artă Populară, Forme vii, dinamice, de stimulare şi valorificare a talentelor din popor, “Scânteia”, 10925, 5 octombrie 1977).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *