Categories
99

Râmnicu Vâlcea – vegetaţia

Pădurile de gorun care cuprind şi alte quercinee (cer, gârniţă)  au avut largă răspândire în trecut, astfel că ele au dus la crearea unor toponime (Dealurile Goruniş, Gorunet etc.). Sub influenţa acestui apelativ denumind unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi copaci de la noi, chiar şi pădurea Gorănoaia (provenind, evident, de la Goranu, sat inclus azi în aria municipiului), este numită – impropriu – Gorunoaia! În prezent, datorită exploatării neraţionale, se întâlnesc mai mult păduri tinere, de 30-40 de ani. Pe alocuri, în special pe culmile mai înalte şi pe versanţii nordici, cresc şi exemplare de fag (Fagus silvatica) sau ulm (Ulmus campestris, U. foliacea).

Lunca Oltului şi ale unor afluenţi, acolo unde a scăpat de defrişări, mai adăposteşte arbori de plop, salcie, arin negru – care alcătuiesc zăvoaie. În cuprinsul lacurilor de acumulare, s-au dezvoltat asociaţii tipice de ape stagnante cu papură (Typha latifolia) şi stuf (Phragmites communis), în care îşi duc viaţa diverse specii de păsări acvatice. Pe această cale, importante porţiuni de lacuri au aspectul tipic al luncilor largi de altădată, sau chiar al Deltei Dunării!

Pajiştile adăpostesc specii de Poaceae (Agrostis tenuis, Dactylis glomerata, Festuca, Holcus lanatus, Bromus tectorum etc.), Asteraceae (Inula, Centaurea, Chrysanthemum, Cichorium ş.a.), Fabaceae (Lotus, Melilothus,  Vicia, Onobrichis, Trifolium etc.).

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. II – Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012 (pag. 22). 

Coordonator: Ion SOARE; Autori Pr. C-tin CÂRSTEA, N. DANEŞ, Paul DINU, Gh. DUMITRAŞCU, D. DUMITRESCU, Florin EPURE, Emilian FRÂNCU, Ioan St. LAZĂR, Sorin OANE, Marian PĂTRAŞCU, Petre PETRIA, Gh. PLOAIE, Silviu PURECE, Ion SOARE. Colaboratori: Gh. DEACONU, Eduard DULĂCIOIU, Titi Mihai GHERGHINA, Ion MĂLDĂRESCU, Vasile ROMAN, Laurenţiu STILEA.

. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *