Categories
99

Râmnicu Vâlcea – protecţia naturii

Pârâul Stăncioiu, principalul afluent de stânga al Oltului în dreptul oraşului Râmnicu-Vâlcea traversează straturile miocene de roci sedimentare cu un grad diferit de cimentare (conglomerate, pietrişuri, nisipuri, marne, gresii). Prin interacţiunea dintre roci şi apele de şiroire, apele din precipitaţii, climat, pantă, gravitaţie şi alţi factori, a rezultat un complex erozional deosebit, cuprinzând o gamă largă de microforme de relief, între care se evidenţiază: şiroiri, piramide de pământ, modelări cu aspect de căpăţâni de zahăr, creste, turnuri, creneluri şi chiar forme de tip „bad lands”, spre care tinde peisajul. Existăt şase sectoare din malul drept, mai înclinat, al pârâului, în care se evidenţiază aceste fenomene, mai semnificative fiind cele cunoscute sub numele de „La Ciuroaie” şi „Râpa roşie”.

Întreg ansamblul reprezintă un model geomorfologic extrem de interesant, a cărui prezenţă determină un peisaj inedit, constituind o motivaţie turistică întemeiată. Este o rezervaţie destul de atractivă, uşor de vizitat şi admirat, dar care este puţin cunoscută publicului larg. Se impun, deci, măsuri de conservare, de promovare turistică şi de marcare a unor trasee de vizitare. Se ajunge la acest sit, din cartierul Goranu, urmând şoseaua spre Dăeşti până la uliţa de lângă pârâul Stăncioiul. Acolo, rezervaţia este semnal(iz)ată printr-un panou informativ. Se merge în susul pârâului Stăncioiu mai întâi pe malul drept, apoi se traversează pe malul stâng ocolindu-se un vechi baraj de retenţie a aluviunilor şi pe o potecă, prin pădurea largă de arini, se ajunge la prima râpă, unde se poate vedea modelul de geneză a şiroirilor. Puţin mai sus, apare râpa „La Ciuroaie” în care predomină piramide de circa 6 m înălţime. Văzute de sus, unele au aspect penat. Urmează un sector de piramide înalte şi roşcate, în partea superioară, datorită oxizilor de fier din roci. 

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. II – Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012 (pag. 23). 

Coordonator: Ion SOARE; Autori Pr. C-tin CÂRSTEA, N. DANEŞ, Paul DINU, Gh. DUMITRAŞCU, D. DUMITRESCU, Florin EPURE, Emilian FRÂNCU, Ioan St. LAZĂR, Sorin OANE, Marian PĂTRAŞCU, Petre PETRIA, Gh. PLOAIE, Silviu PURECE, Ion SOARE. Colaboratori: Gh. DEACONU, Eduard DULĂCIOIU, Titi Mihai GHERGHINA, Ion MĂLDĂRESCU, Vasile ROMAN, Laurenţiu STILEA.

. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *