Categories
Istorie locala

Râmnicu Vâlcea: învăţământul în primii ani de după război

În anul 1946, fostul gimnaziu comercial din Râmnicu-Vâlcea s-a transformat în Liceu comercial, purtînd această denumire până în anul 1948 şi funcţionând în aceeaşi clădire de pe strada Carol I (fostă Ştefan Gheorghiu şi apoi Argeş, azi – Carol I), unde ulterior va fi sediul OJT Vâlcea, iar în prezent – al Loteriei Naţionale. Apoi, a apărut Şcoala Tehnică de Administraţie Economică (STAE), înglobând şi clasele liceului, sub patronajul Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei. Sediul acestei şcoli era clădirea în care funcţionase Seminarul „Sf. Nicolae” (desfiinţat în anul 1948). Din anul 1950, instituţia s-a numit Şcoala Medie Tehnică de Comerţ (SMTC), cu sedii de evidenţă contabilă şi merceologie, sub patronajul Ministerului Comerţului Interior; instituţia funcţiona în acelaşi local unde, după 1956, va fi Şcoala Medie nr. 2 şi Şcoala Medie nr. 3 (cu program de educaţie fizică), apoi Liceul Teoretic „Vasile Roaită”, Liceul Industrial nr. 7 şi – azi – Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”. Directori ai acestei şcoli, au fost pe rând: Traian Cantemir (1948-1950), Dumitru Zaparaniuc (1950), Ion Ceauşescu (1950-1952), Ilie Chiriţă (1952-1953), Petre Purcărescu (1953-1956); sub conducerea acestuia din urmă, şcoala se dezvoltă, îşi câştigă renume şi îşi construieşte baza sportivă57.

În ceea ce priveşte manualele, au continuat să fie folosite (cu unele adaptări) cele vechi, din vremea „regimului burghezo-moşieresc” sau au început să fie traduse cele ruseşti, modelul sovietic pătrunzând şi aici, ca în mai toate domeniile. 

Note bibliografice:

56. Vezi. Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1463 din 28 nob. 1945, în „Monitorul Oficial” nr. 287 din 14 dec. 1945 (în cont., Jurnalul CM 1463).

57.Apud Elena Simeanu, Gheorghe Drugan, Ion Mareş, Mariana Rădulescu, Învăţământul comercial din Vâlcea. Monografia Liceului Economic, Râmnicu-Vâlcea, Editura Offsetcolor, 2001, pag. 44 – 49.

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. II – Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *