Categories
65

Profesorul Blaga Mihoc – personalitate locală contemporană

        Blaga Mihoc s-a născut la 1 ianuarie 1943 în localitatea Talpe, judeţul Bihor.A absolvit liceul la Beiuş, în 1960 şi Facultatea de Istorie-Filosofie la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj, în 1965. Din 1965 până în 1967 funcţionează ca profesor la Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş şi între 1967-1968 ca metodist la Casa de Cultură din acelaşi oraş. În perioada 1968-1977 lucrează ca muzeograf  la Muzeul Judeţean Maramureş din Baia Mare, unde studiază şi scrie despre istoria Maramureşului mai multe articole şi studii publicate în volume şi reviste de specialitate, organizând două muzee memoriale, la Şişeşti dedicat dr. Vasile Lucaciu şi la Băseşti dedicat lui George Pop de Băseşti. Din 1977 activează ca muzeograf şi apoi ca cercetător ştiinţific principal I la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea (secţia Muzeul Memorial “Iosif Vulcan”), studiind chestiuni de istorie culturală şi economică. Din decembrie 2000 este profesor universitar titular al Catedrei de istorie modernă universală şi a României, la Departamentul din Oradea al Facultăţii de teologie greco-catolică, din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Este doctor în ştiinţe istorice. A publicat numeroase cărţi, studii, articole şi eseuri în reviste de cultură din ţară şi străinătate (Familia, Vatra, Maramureşul, Cele Trei Crişuri, Unirea, Clipa, Viaţa noastră etc.) şi de specialitate (Marmaţia, Acta Musei Porolissensis, Muzeul Naţional, Crisia, Revista Muzeelor, Studia Universitatis Babeş-Bolyai etc.).

În 1993 a obţinut premiile M.G.Samarineanu (al revistei Familia) şi Ioan Buşiţa (al Astrei din Beiuş). În 2004 a obţinut premiul cea mai bună carte a anului pentru lucrarea  Valenţele emancipării oferit de cotidianul Jurnal bihorean. În prezent lucrează la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea.

 

Este autorul următoarelor lucrări:

I.                   Cărţi :

  1.Vasile Lucaciu, Contribuţii documentare, Biblioteca Crisia, VI, Oradea,   1979, 90 p.

  2..Istorie şi politică, Editura Alibi S.A. Oradea, 1993, 200 p.

  3.Dr.Vasile Lucaciu 1852-1922. Un luptător pentru Marea Unire. Editura Alibi S.A. Oradea, 1993, 200 p.

  4.Reforma agrară din 1921. O istorie a agriculturii în judeţul Bihor (1918-1940), Muzeul Ţării Crişurilor, Editura Convex, Oradea, 1994, 200 p. , ISBN 973-95555-6-X

  5.Insinuarea falsului istoriografic. Editura Familia, Oradea, 1996, 250 p., ISBN 973-97448-2-6.

  6.Religie şi naţionalitate, Editura Logos ’94,Oradea, 1998, 350 p.,ISBN: 973-96838-7-8

  7.Caritate şi prigoană, Editura Logos ’94, Oradea, 514 p., ISBN 973-98561-2-8.

             8.Justiţie şi moralitate, Editura Logos ’94, Oradea, 2000, 314 p., ISBN 973-98561-8-7.

             9.Biserică şi societate în nord-vestul României, Editura Logos ’94, Oradea, 2003, 411 p., ISBN 973-8479-01-0

            10.Valenţele emancipării. Etnie, confesiune şi civism, Editura Logos ’94, Oradea, 2004, 434 p., ISBN: 973-8479-07-X

11.Biserica şi secularul, sau despre oficierea binelui, Editura Treira, Oradea, 2007, 366 p., ISBN 978-973-8159-93-8

12. Semnul faptelor, Editura Logos 94, Oradea, 2008, 371 p., ISBN 978-973-8479-23-4

13.Calea adevărului sau cugetul și voința ierarhilor, Editura Logos 94, Oradea, 2009, 470 p., ISBN 978-973-8479-24-1

14.Peregrinul și umbra, Editura Primus, Oradea, 2010, 467 p. ISBN 978-973-1975-54-2

15.Judecata cea dreaptă, Editura Logos, Oradea, 2012, 507 p. , ISBN 978-973-8479-26-5

16. împreună cu Florina Ciure, Tipărituri chirilice în colecţia de carte veche a Muzeului Ţării Crişurilor (1643-1859). Catalog, Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2017, ISBN 978-606-8925-03-5

17. Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922), Oradea, Primus, 2018, 413 p. ISBN 978-606-707-259-4.

18. În slujba cetăţii, Oradea, Primus, 2019. ISBN 978-606-707-319-5.

19. Avuție și reformă. Studii și articole, Oradea, Primus, 2020, 484 p. ISBN 978-606-707-389-8.

 

 

 

II.Articole ştiinţifice în reviste din ţară:

  1. a)Studii

1.Date cu privire la activitatea maramureşenilor pentru sprijinirea războiului de independenţă (1877-1878), în Crisia, 1977, 7, p.461-467.

2.Date despre adunările generale ale “Astrei” din 1869 (Şomcuta Mare) şi 1903 (Baia Mare), în Crisia, 1978, p.365-415.

3.Aplicarea reformei agrare din 1921 în oraşul Oradea, în Crisia, 1980, X, p.653-677.

4.Aplicarea reformei agrare din 1921 în Bihor. Împroprietăriri prin strămutare, în Crisia, XI, p.191-208.

5.Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 în plasa Beiuş, judeţul Bihor, în Crisia, 1980, X, p.211-258.

6.Reforma agrară din 1921 în plasa centrală (judeţul Bihor), în Crisia, 1984, XIV, p.75-90.

7.Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 pe teritoriul plasei Vaşcău (judeţul Bihor), în Crisia, 1986, XVI, p.75-96.

8.Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Ceica (judeţul Bihor), în Crisia, 1988, XVIII, p.223-241.

9.Însemnări de călătorie în revista “Familia” (1865-1905), în Crisia, 1992, XXII, p.161-191.

10.Situaţia agriculturii bihorene. Politica de ajutorare statală 1922-1938,   în Crisia, XXIV, 1993, p.161-191.

11.Din relaţiile românilor cu papalitatea (de la origini până la autocefalia bisericii ortodoxe din 1885), în Crisia, 1995, XXV, p.95-117.

            12.Românii şi papalitatea II, în Familia, nr.10, 1995, p.50-58.

            13.Ecclesia din România anului 1948 (fragmentariu bihorean I-II), în   Familia, nr.6, iunie 1998, p.55-61; nr.7-8, iulie-august, 1998, p.137-145.

            14.Acţiunile petiţionare ale românilor din nord-vestul Transilvaniei 1848-1855, în Societate şi civilizaţie, Editura “Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş, 2002, p.236-287.

15.Despre lupta românilor ortodocşi din Banat pentru neatârnarea religioasă faţă de Mitropolia de Carloviţ. Contribuţii documentare, în Revista ecumenică, editată de Departamentul pentru relaţii ecumenice, vol.I, nr.2, 2003 (apărută în anul 2004, luna octombrie), p.5-54.

16. Implicarea Instituţiei ecclesiale greco-catolice de la Oradea în activităţi sociale şi economice în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, anul L, 2, 2005, p.83-122

           17.Episcopul Vasile Erdelyi şi convertirile religioase în In memoriam dr.Viorel Faur, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2006, p.222-244.

b.) Articole

            1.Miron Pompiliu în publicistica bihoreană, în “Miron Pompiliu 1848-1897”,Comitetul de cultură şi artă al judeţului Bihor, Oradea, 1968, p.133-140.

            2.Ecoul războiului de independenţă în Transilvania 1877-1878 în Marmaţia, 1971, 2, p.174-184.

          3.Două documente semnificative din anii 1862 şi 1891 privind lupta pentru drepturi şi libertăţi a populaţiei româneşti din Lăpuş, Sătmar, Chioar şi Sălaj, în Muzeul Naţional, 1975, 2, p.475-484.

            4.Din corespondenţa inedită a lui George Pop de Băseşti, în Acta Musei Porolissensis, 1977, 1, p.245-255.

            5.Două hărţi ale oraşului şi împrejurimilor Băii Mari din anii 1783 şi 1809, în Lucrări ştiinţifice, Oradea, Istoria, 1977, p.39-44.

            6.Din corespondenţa inedită a lui George Pop de Băseşti privind lupta de eliberare a românilor din Transilvania, în Muzeul Naţional, 1978, 4, p.629-640.

            7.Din activitatea consiliilor naţionale în Baia Mare şi împrejurimi(noiembrie 1918-februarie 1919), în Familia, 1978,14, nr.10, p.10.

            8.Un litigiu de expropriere între exploatarea minieră Rodna Veche şi localităţile Feldru, Năsăud, Rodna Veche şi Sângeorz-Băi, în Crisia, 1978, VIII, p.629-634.

            9.Unele aspecte privind prezenţa elevilor şi studiul limbii române în gimnaziul din Baia Mare 1796-1891, în Crisia, 1978, VIII, p.555-564.

            10.Aspecte ale revoluţiei din 1848-1849 în însemnările unui intelectual român din Ţara Lăpuşului (judeţul Maramureş), în Acta Musei Porolissensis, 1980, 4, p.501-512.

            11.Contribuţii la cunoaşterea activităţii parlamentarilor români în sprijinul ţărănimii, pe timpul aplicării reformei agrare din 1921, în Crisia, 1982, XII, p.429-436.

            12.Din istoricul Băilor Felix şi 1 Mai. Contribuţii documentare privind demersurile efectuate pentru etatizarea lor (1920-1938), în Crisia, 1982, XII, p.445-453.

            13.Evenimentele premergătoare Marii Uniri. Relatări epistolare, în Familia, 1983, 19, nr.10, p.6.

            14.Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Marghita, judeţul Bihor, în Crisia, 1983, XIII, p.209-220.

            15.Un moment din activitatea de sprijinire a ţărănimii de către revista “Familia” (1869), în Crisia, 1983, XIII, p.551-555.

            16.Dr.Vasile Lucaciu. Procese.Documentarele “Familiei”, în Familia, 1984, 20, nr.4, p.9-12.

            17.Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Sălard, judeţul Bihor, în Crisia, 1985, IV, p.179-191.

            18.Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Salonta. Aspecte ale împroprietăririi, în Crisia, 1987, p.367-375.

            19.Sava Brancovici-Brâncoveanu – un erou al luptei pentru păstrarea fiinţei naţionale a poporului român, în Familia, 1988, 24, nr.9, p.3.

            20.Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Săcuieni, judeţul Bihor, în Crisia, 1988, XVIII, p.447-452.

            21.Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Valea lui Mihai, judeţul Bihor, în Crisia, 1990, XX, p.243-248.

            22.Despre afacerea Skoda. Contribuţii documentare, în Crisia, 1991, XXI, p.279-288.

            23.Din viaţa religioasă a oraşului Beiuş în perioada 1918-1948, în Familia, 1995, nr.6, p.54-58.

            24.Ionel I.C. Brătianu (1864-1927).Cultura istorică a unui ilustru politician, în Familia, nr.9, 1994, p.29-33.

            25.Mihai Eminescu. Meditaţii istorice, în Familia, nr.1, 1995, p.15-18.

            26.Reforma agrară din 1921 în Bihor. Concluzii şi efecte, în Crisia, 1994, XXIV, p.435-441.

            27.Etatizarea şcolilor confesionale greco-catolice (fragmentariu bihorean), în Crisia, 1996-1997, XXIV-XXVII, p.165-177.

            28.Un “P.C.R.” din anul 1884, în Familia, nr. 2-3, 1996, p.108-111.

            29.Românii şi papalitatea I, în Familia, nr. 9, 1996, p.58-63.

            30.Românii şi papalitatea II, în Familia, nr.10, 1996, p.50-58.

            31.Catolicismul şi cărturarii români, în Familia, nr.3, 1997, p.89-94.

            32.Susana Lorántffy, întemeietoarea şcolii româneşti din Făgăraş (1657), în Familia, nr.4, 1997, p.75-82.

            33.Românii şi papalitatea III, în Familia, nr.7-8, 1997, p. 100-106.

            34.”Monologul” maestrului. O întâlnire cu Constantin Noica, în Familia, nr. 12, decembrie, 1997, p.35-40.

            35.Etatizarea Şcolii Confesionale greco-catolice, în Crisia, XXVII, Oradea, 1997, p.165-176.

            36.Minorităţile naţionale din România între anii 1930-1933, în Familia, nr.2, februarie, 1998, p.94-98.

            37.Din viaţa politică a judeţului Bihor I – II, în Familia, nr.9, septembrie, 1998, p.43-48; nr. 10, octombrie, 1998, p.79-88.

            38.Biserica greco-catolică din Ungaria (1919-1930), în Crisia, XXVIII, Oradea, 1998, p.67-89.

            39.Anul 1848-1849 în Bihor. Contribuţii documentare, în Crisia, XXVIII, Oradea, 1998, p.119-137.

            40.Caritatea ierarhilor I – III, în Familia, nr.1, ianuarie, 1999, p.58-63; nr.2, februarie, 1999, p.87-92; nr.3, martie, 1999, p.116-119.

            41.Legăturile episcopului Samuil Vulcan cu intelectualii orădeni, în Crisia, XXIX, Oradea, 1999, p.137-141.

            42.Reuniuni religioase în Dieceza greco-catolică de Oradea (1913-1923), în Cele Trei Crişuri, an II, nr.1-2, ianuarie-februarie, 2001, p.6-14.

            43.Caritatea ierarhului Valeriu Traian Frenţiu. Burse pentru elevi şi studenţi, în Adevărul omeneşte posibil, Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2001, p.559-565.

            44.Din istoria bibliotecilor Episcopiei greco-catolice de Oradea. Contribuţii documentare (1809-1858), în Istoria ca experienţă intelectuală, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2001, p.198-206.

            45.Istoria vieţii religioase a românilor din Comitatul Bihor (1692-1750), în Crisia XXXI, Oradea, 2001, p.101-164.

            46.Instituţia ecclesială în sprijinul Cetăţii (1914-1919) în Biserica Română Unită cu Roma, greco-catolică. Istorie şi spiritualitate – 150 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică la Blaj, Editura “Buna Vestire”, 2003, p.493-532.

            47.Etnie şi confesiune. Samuil Vulcan şi Românii ortodocşi arădeni I în Familia, seria a V-a, februarie, 2004, anul 40(140), nr.2 (460), p.43-50; Idem, Familia, seria a V-a, martie 2004, anul 40(140), nr.3(461), p.46-61.

48..Întemeierea şcolilor de la Blaj în Familia, nr.11-12, 2004, p.116-122.

            49.Un memorandist exemplar, Dr Vasile Lucaciu (1852-1922), în Familia, nr.1, ianuarie 2005, p.66-75.

            50.Biserica şi secularul în Familia, nr. 3, martie, 2005, p.92-95.

            51.Din relaţiile românilor cu evreii bihoreni în perioada interbelică în Cele Trei Crişuri, nr.8/9 din august-septembrie 2005, p.11-15.

            52.O scrisoare inedită a istoricului blăjan Augustin Bunea în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, anul L, 1, 2005, p.195-200.

            53.Două obiective social-economice întemeiate de Episcopia greco-catolică de Oradea: Fabrica de spirt din Beiuş şi Staţiunea balneară „Fântâna popii” din Finiş, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, anul L, 1, 2005, p.201-208

   Note

        1.Din corespondenţa inedită a lui George Bariţiu. Un protest împotriva dualismului, în Familia, 1978, nr.2, p.11.

           2.Dr.Nicolae Bolcaş, un erou al luptei pentru Unire, în Familia, 1978, 14, nr.3, p.10-11.

           3.Nicolae Bolcaş în evocarea unui martor ocular, în Familia, 1982, 18, nr. 12, p.10.

           4.Ion Agârbiceanu în memorii şi documente. Apărător al ţăranilor, în Familia, 1982, XII, nr.9, p.5.

           5.Mărturii inedite despre lupta bihorenilor pentru eliberarea naţională (1871), în Familia, 1983, 19, nr.8, p.9.

           6.Emanuil Gojdu, crez şi atitudine politică, în Familia, nr.3, martie, 1988, 24, nr.11, p.33.  

           7.Obişnuinţa neeroismului sau frica obsesivă, în Vatra, 1988, septembrie, p.6.

           8.Ispita unei Împărăţii dispărute, în Familia, nr.3, martie , 1994, p.41-43.

           9.Omul civilizaţiei deschise şi al celei lăuntrice, în Familia, nr.4-5, 1994, p.16-20.

          10.Marele abandon, în Familia, nr.6, 1995, p.60-63.         

         11.Despre falsurile istorice sau gestul unui muzeograf, în Familia, nr.3, 1995, p.33-36.

          12.Segregarea bisericilor sau reforma morală, în Vatra, nr.8, 1996, p.51-53.

          13.Permanenţa magistrului I.Vulcan, în Familia, nr.9, 1997, p.11-18. 

          14.Modernitatea episcopului, în Familia, nr. 1, ianuarie, 1998, p.70-72.

          15.Biserica şi tratarea epidemiilor, în Familia, nr.4, aprilie, 1998, p.98-101.

          16.O sinteză necesară. Iudita Căluşer, Episcopia greco-catolică de Oradea, Oradea, Editura Logos’94, în Familia, nr.5, 2001, p.98-100.

          17.O istorie a Bisericii greco-catolice. Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, Din istoria Bosericii Române Unite (1945-1948), Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare,2000, în Familia, nr.6, 2001, p.81-85.

III. Studii şi articole publicate în străinătate

            Blaga Mihoc, Românii şi papalitatea (de la origini şi până la cel de al doilea război mondial I în Clipa, ( ISSN 10614559) Periodicals postage paid at Santa Ana, California, anul XIII, november, 27, 2003, nr.627, p.14-16. Ibidem, nr.628, p.14-16. Ibidem, nr.629, p.14-16.Ibidem, nr.630, p.14-16.Ibidem, nr.631, p. 14-16. .Ibidem, nr.632, p.14-19. Blaga Mihoc, Romanians and Papacy From The Origins to The Second World War, în  Unirea  The Union , Canton, Ohio, vol.55, nr.1, january 2004, p.11-21. 

         Arborele genealogic de mai jos ilustrează cât se poate de limpede originile sale bihorene.

 

                                                                                                           Silviu Sana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *