Prima sinteză privind cultura populară și arta amatoare din Vâlcea

July 3, 2024 by

Istorie Locala

S-au efectuat, în colaborare cu institutele și centrele științifice, cercetări de teren într-o serie de vetre etnofolclorice din județ și s-a desfășurat o susținută muncă de îndrumare a creatorilor populari în spiritul păstrării autenticității și a stilului local în creația actuală.” (p. 262) În aceeași perspectivă axiologică, de dezvoltare a valorilor culturale, este evaluată și activitatea artistică (literară, muzicală, plastică), de la cele mai vechi tradiții și până la performanțele obținute, în actualitatea imediată, pe plan național și în circuitul european de valori. Sunt relevate inițiativele și programele CJÎCPMAM de amplificare și diversificare a artei de amatori, de stimulare a creației literar-artistice, de promovare a artei culte, de educație estetică a publicului: „Promovarea artei culte în rândul publicului larg constituie o dimensiune însemnată a vieții cultural-artistice vâlcene […]. În ultimul deceniu, acestă coordonată s-a conturat pregnant printr-o serie de inițiative menite să ridice pe o treaptă superioară procesul de educație estetică..” (p. 263).

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete