Monografia-album: Arta populară din Vâlcea

July 3, 2024 by

Istorie Locala

 

"1"

"2"

"3"

"4"                                                                                   

            Lucrarea este structurată în opt capitole: I. Cadrul etnografic al zonei. Caracteristici generale ale artei populare vâlcene. Problematica actuală a cercetării și valorificării artei populare (Ion Vlăduţiu); II. Arhitectura (Paul Petrescu); III. Interiorul casei țărănești. Textilele de interior (Georgeta Stoica); IV. Portul popular (Elena Secoşan); V. Arta lemnului (Georgeta Stoica);

VI. Ceramica (Paul Petrescu); VII. Meșteri populari contemporani. Creația populară actuală: Constantin Antonie, Constantin Bogorodea, Ion Buclescu, Jan Dumitrescu și Dumitru Dumitrescu, Elena Grigoroiu, Gheorghița Măleanu, Dumitru Mischiu, Ovidiu Mitroi, Anghel Moisescu, Stelian Ogrezeanu, Victor Ogrezeanu, Olimpia Radu, Victor Vicșoreanu, Alexandru Dogaru, Dumitru Schiopu, Vasile Olaru, Nicolae Rugea, Dumitru Tărtăreanu (Ioan St. Lazăr şi colaboratorii nominalizaţi mai sus); VIII. Aportul CÎCPMAM la stimularea și dezvoltarea meșteșugurilor artistice. Valorificarea artei populare, îndrumarea și sprijinirea creatorilor populari (Gheorghe Deaconu)."cocos"

            „La început a fost cartea – monografia-album Arta populară din Vâlcea. Rezultat al strădaniilor reunite ale unor specialiști de prestigiu: dr. Georgeta Stoica, Elena Secoșan, dr. Ion Vlăduțiu, dr. Paul Petrescu – semnatarii cărții –, cu cercetători ai Centrului de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, – Gheorghe Deaconu, Ioan St. Lazăr, – care, de-a lungul ultimilor ani, au studiat cu pasiune și migală această străveche și bogată vatră etnografică. Prin valoarea sa științifică, documentară și artistică, monografia poate deveni o lucrare de referință, instrument de lucru și de îndrumare metodologică pentru cei ce doresc să întreprindă o asemenea acțiune, fiind, în același timp, și un stimulent pentru creatorii înșiși. Monografia este o caldă și vibrantă pledoarie pentru autenticitatea, varietatea, densitatea și originalitatea artei populare vâlcene, a cărei faimă a trecut dincolo de granițele țării.” (Adriana STOICA, La Brăila şi Vâlcea, două iniţiative valoroase în eforturile de a păstra nealterată a u t e n t i c i t a t e a folclorului, „Contemporanul”, 11 (1374), 9 martie (1973).

"elena

            Tânăra etnografă Elena Stoica (foto dreapta) şi-a făcut ucenicia pe lângă maeştrii acestei cărţi, începând cu “învăţarea” distincţiei şi eleganţei în modul de a purta costumul popular…

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete