Categorii

Mănăstirea Bogdăneşti

July 3, 2024 by

Istorie Locala

74

Astfel, pe vatra veche este menţionat între 1528 – 1574 un schit de călugări iar între 1620 – 1740 sau 1630 – 1745 este menţionat un schit de maici şi acesta cu multe întreruperi. Decorul în care se află mănăstirea este creat de valea râului Moldova şi de pădurea care se întinde la nord de mănăstire.

Din anul 1994 s-a început reconstrucţia Mănăstirii pe un nou amplasament. Astăzi aici funcţionează şi un cămin pentru bătrânii fără posibilităţi materiale.

Elementele componente ale ansamblului mănăstiresc sunt următoarele: biserica propriu-zisă, aghiazmatarul, aşezământul creştin filantropic "Acoperământul Maicii Domnului", clopotniţa şi clădirile anexe, monumentul închinat primului ctitor, Bogdan Voievodul.

Biserica a fost construită din piatră, dorindu-se ca aceasta să fie un altar închinat Voievodului descălecat din Maramureş.

Biserica de lemn cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (Sf. Voievozi) din Bogdăneşti construită în secolul al XVIII-lea  se află localizată în cimitirul sătesc.

 In interiorul bisericii, s-a amplasat mobilier sculptat de către meşteri din stejarul pădurilor bucovinene. În interval de 10 ani de la punerea pietrei de temelie, s-au înălţat biserica (care a fost pictată în tehnica frescă), turnul-clopotniţă, chilii, o fântână adâncă de 20 de metri, monumentul închinat primului ctitor, Bogdan Voievodul, totul împrejmuit cu zid temeinic, de piatră.

Dupa cum spune şi pisania aflată la intrarea în biserică: "Biserica actuală şi clădirile dimprejur s-au construit numai în scop filantropic, din jertfa şi contribuţia credincioşilor din comuna Bogdăneşti, din localităţi învecinate şi din alte părţi. Primul slujitor şi ctitor al Mănăstirii Bogdăneşti a fost Preotul Gheorghe Loghinoaia şi prezbitera Aurica ajutat de Nistor Ion şi mulţi binevoitori creştini."

În jurul bisericii, în anul 1995, a luat fiinţa Asezământul creştin filantropic "Acoperământul Maicii Domnului", ca operă a creştinilor ortodocşi şi a preotului Gheorghe Loghinoaia. Aici şi-au gasit adăpost, hrană şi odihna rugăciunii 70 de bătrâni fără posibilităţi materiale de întreţinere.

Hramul Mănăstirii este Sf. Prooroc Ilie, prăznuit aici în prima duminică după 20 iulie. Deasemenea, o importantă zi de pelerinaj este şi sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului (8 septembrie), al doilea hram al bisericii.

Material realizat de SAVIN ANAMARIA

Surse bibliografice / web:

http://www.bogdanesti.ro/manastire/  accesat in data de 08.08.2013

http://www.doxologia.ro/actualitate/arhiepiscopia-sucevei-radautilor/sarbatoare-traditionala-la-manastirea-bogdanesti accesat in data de 09.08.2013

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete