Laboratorul de Cercetări Uzinale din cadrul CPL Rm. Vâlcea

July 3, 2024 by

Istorie Locala

Cercetătorii şi inovatorii din cadrul acestui laborator au studiat şi au reuşit să rezolve teme complexe, cu caracter aplicativ, privitoare la tehnologiile de fabricare a lemnului stratificat-densificat denumit lignofol – material rezistent putând înlocui metalul în multe domenii: construcţiile de maşini, instalaţiile etc. De asemenea, ei au pus în aplicare metode şi procedee noi privind utilizarea unor adezivi folosiţi cu succes la fabricarea placajelor şi a plăcilor aglomerate din lemn (PAL), tratarea şi conservarea cherestelelor, raţionalizarea transportului intern etc.103.


Note bibliografice

103 Vâlcea. Monografie, pag. 123 şi 207.


Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 433). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”  


Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete