IOSIF VULCAN (1841- 1907) Bibliografie de recomandare

iulie 3, 2024 by

Istorie Locala

  1. B.OPERA POSTUMĂ
Mărturii muzicale: eseuri, cronici, portrete / Ediţie în­grijită şi prefaţă de Iana Staicovici. – Bucureşti: Editura muzi­cală, 1979. XXVIV + 204 p. ii., portr. şi facs.
Publicistica / Iosif Vulcan; culegere selectivă, prefaţă, tabel cronologic, note şi bibliografie de Stelian Vasilescu; co­perta Ludovic Szvercsak. – Timişoara: Facla, 1983 (Oradea: I. P. „Crişana“). – 319 p. – Bibliografie p. 313 – 318.
         Schiţe de călătorie [prin Transilvania] / Ediţie îngri­jită, cuvânt înainte, tabel cronologic, note, glosar şi indiciu de localităţi de Constantin Cubleşan. – Bucureşti: Sport-Turism, 1982 (Craiova: I. P. „Oltenia“). – 240 p.: il. şi portr.
         Scrieri / Iosif Vulcan; Ediţie îngrijită, studiu şi note de Lucian Drimba. – Bucureşti: Minerva, 1987 – 1994. – (Restitutio)
Voi. 1: Poezii, Proză, Teatru. – 507 p., portr.; il.
Voi. 2: Publicistică. – 724 p.
Voi. 3: însemnări de călătorie. – 371 p. I.S.B.N. 973 -21 – 0427 – 9.
  1. C.LITERATURA DESPRE
BĂNCESCU, Lidia. Scrisori către Iosif Vulcan: Ca­talog. – Sibiu: Biblioteca Judeţeană „Astra“, 1971. – 74 p.; facs.
CRIŞAN, Alexandru. Familia (1865-1906): Contribu­ţii monografice. – Timişoara: Editura Facla, 1973. – 227 p.
Centenar „Familia“ 1865-1965: [Culegere de studii]. – Oradea: Muzeul regional Crişana, 1967. – 218 p.
DRIMBA, Lucian. Iosif Vulcan [Monografie]. – Bu­cureşti: Minerva, 1974. – 415 p. + II f. pl.şi portr. Rezumat în limba franceză. Bibliografie p. 331-390.
DRIMBA, Lucian. Iosif Vulcan [rezumat al tezei de doctorat în filologie]. – Cluj, 1971. – 28 p.
DRIMBA, Lucian. Eminescu la „Familia. – Oradea: Comitetul de cultură, 1974. – 320 p. il; Reeditare, Oradea: Co- gito, 1994. – 376 p. il.
Familia: Corespondenţa de la Plevna [1877-1878] / Texte selectate, note şi comentarii de Stelian Vasilescu; cu­vânt înainte de Viorel Faur. – Timişoara: Facla, 1977. – 264 p. cu il.
FAUR, Viorel. Muzeul memorial „Iosif Vulcan: [Ghid]. – Ediţia a doua. – Oradea: Muzeul Ţării Crişurilor, 1984. – 28 p. il.
GOGA, Octavian. Un precursor al unităţii: Iosif Vulcan (1841-1907). Conferinţa rostită la Şezătoarea „Cele Trei Crişuri“ de la 11 ianuarie 1926 la Teatrul „Regina Maria“ [din Oradea]. – Oradea: Editura „Cele Trei Crişuri“, 1926. 16 p. il.
Iosif Vulcan cătră Iacob Negruzzi. Scrisori din anii 1891-1892. în: Studii şi documente literare, voi. 2. Bucu­reşti: Institutul de arte grafice Bucovina, 1932. P. 177-179.
MARINESCU, Al. Cuvântare funebrală rostită la înmormântarea lui Iosif Vulcan în Oradea Mare la 10 sep- temr[ie] 1907. – Sibiu: Tiparul tipografie arhidiecezan, 1907.
NETEA, Vasile. Pe urmele lui Iosif Vulcan. – Bucu­reşti: s. n., 1947. Continuare a studiului „Iosif Vulcan“, de acelaşi, din Revista Fundaţiilor Regale, Bucureşti, an 8, nr. 6, p. 712-713.
PETRUŞAN, Gheorghe. Iosif Vulcan şi revista „Fa­milia: [Monografie]. – [Szeged: Publicaţie a Uniunii Româ­nilor din Ungaria, 1992]. – 228 p.
POPA, Teodor. Iosif Vulcan: viaţa şi activitatea lui. -Sibiu: Editura Asociaţiunii „Astra“, 1941. – 48 p. – (Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra“, 273).
POPOVICI, Angela. Muzeul memorial „Iosif Vul­can“; Prezentare grafică de Francois Pamfil. – Oradea, f. a. – 8 p.: il.
BACALOGLU, George. Iosif Vulcan. în: Cele Trei Crişuri (Oradea). An 6 (1925). P. 137; An 8 (1927). P. 171- 172.
BLAGA, Iosif. Discursul rostit la mormântul lui Io- sif Vulcan în numele Comitetului Societăţii pentru fond de teatru român. în: Anuarul Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român (Braşov). An II (1906-1907). P. 13-17.
BRANIŞTE, Valeriu. Iosif Vulcan: schiţă literară scrisă din incidentul jubileului de 40 de ani al „Familiei, în: Drapelul (Lugoj). Nr. 61 (1904). P. 1-3.
DUNĂRE, Nicolae Marin. Din gândurile lui Iosif Vulcan. în: Familia (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941). P. 39- 44.
FAUR, Viorel. „Familia – organ de fortificare a conştiinţei naţionale. în: Cercetări de limbă şi literatură (Oradea). An 1968. P. 19-27.
GEORGESCU, Ioan. Din corespondenţa lui Iosif Vulcan cu Titu Maiorescu. în: Revista Fundaţiilor Regale (Bucureşti). An 5, Nr. 9 (1938). P. 604-607.
HODOŞ, Alex. Un deschizător de drumuri: Iosif Vulcan. în: Familia (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941). P. 11- 15.
ISAC, Emil. Iosif Vulcan. în: Cele Trei Crişuri (Oradea). An 6 (1925). P. 140.
IORGA, Nicolae. Iosif Vulcan. în: Oameni care au fost voi. 1. – Bucureşti: Imprimeria Naţională, 1934. P. 215- 218.
NAGHIU, Iosif. E. Iosif Vulcan: schiţă biografici în: Familia (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941). P 65-68.
NEŞ, Teodor. Figuri bihorene – Iosif Vulcan (1841 1907). Oradea: Institutul de Arte grafice Sonnenfeld, 1936. 1 p. cu portr. în: Familia (Bucureşti). An 2, Nr. 2.
ONITIU, Virgil. Discurs de deschidere rostit 1 adunarea generală a Societăţii pentru fond de teatri român, ţinută la Cahalm la 17 nov. 1907. în: Drapelu (Lugoj). An 7, Nr. 123 (1907). P. 1; An 7, Nr. 124. P. 2.
PAVEL, C. Iosif Vulcan. în: Familia (Bucureşti). An 2 Nr. 8-9 (1927). P. 1-4; An 2, Nr. 12. P 21-24.
POPA, Doina. Iosif Vulcan şi Academia. în: Familie (Oradea). An 2, Nr. 9 (1966). P. 9.
POPESCU, Radu. Concepţia lingvistică a lui losi Vulcan. în: Cercetări de limbă şi literatură (Oradea). An 1969. P. 45-50.
SAMARINEANU, M. G. Fondatorul „Familiei. în „Familia“ (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941). P. 103-109.
TODORAN, George. Iosif Vulcan, scriitor şi peda­gog naţional. în: „Familia“ (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941) P. 47-50.
TULBURE, Gh. Un paznic de poartă: Iosif Vulcan în: „Familia“ (Oradea). An 76, Nr. 4-5 (1941). P. 29-32.
TULBURE, Gh. Un entuziast Iosif Vulcan. Din prilejul iniţiativei pentru a i se ridica un bust la Oradea Mare. în: Ţara Noastră (Bucureşti). An 6 (1925). P. 853-857.


Redactori Luminiţa BOROŞ şi Doina ROTAR

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Judete