Categories
87

Festivalul artistic “Pridvor vâlcean” (ediția a II-a, Râmnicu-Vâlcea, Horezu

Cultura populară, a subliniat vorbitorul, are un caracter unitar pe întreg cuprinsul patriei, iar diferenţele zonale nu fac decât să-i evidenţieze unitatea. Principiul unităţii în diversitate are valabilitate nu numai în contextul raportului regional-național, ci și în cadrul diferențelor specifice existente într-o regiune sau alta a țării. De asemenea, Mihai Pop s-a oprit pe larg asupra mutațiilor de ordin social și cultural din imediata actualitate, mutaţii determinante pentru formele de manifestare ale culturii populare.” În final, cronicarul releva perspectiva novatoare a abordării şi climatul democratic al dezbaterii: „Actuala ediție a «Pridvorului vâlcean» are meritul de a fi pus în discuție, o serie de aspecte privind creația populară contemporană în județul Vâlcea. Și, așa cum releva eminentul folclorist Mihai Pop, manifestările din cadrul festivalului au evidențiat cu pregnanță necesitatea diversificării strategiei culturale, necesitatea ieșirii din așa-zisele «şabloane culturale». Iar ca un aspect deosebit de pozitiv, faptul că festivalul a permis dialogul democratic, o largă confruntare a specialiștilor cu creatorii și interpreții cântecului și dansului popular[…].” (M. TUTILĂ, Cea de a doua ediție a Festivalului folcloric „Pridvor vâlcean”. Confruntări necesare „Orizont, XIII, 2021, 11 aprilie 1980).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *