Categories
59

EXTRAS DIN JURNALUL ACŢIUNILOR DE LUPTĂ AL DIVIZIEI „TUDOR VLADIMIRESCU” PE TERITORIUL JUDEŢULUI BIHOR

Conform ordinului de luptă nr.28 din 21 Septembrie 1944, Divizia reia mişcarea cu începere de la orele 6.00 – 22 Septembrie 1944, în zona: Leheceni – Selişte de Vaşcău.

Deplasarea se face pe două coloane. Coloana de Infanterie + Divizion din Regimentul 480 Aruncătoare, pe itinerarul: Abrud – Câmpeni – Vidra de Sus – Muntele Bihor – Poiana – Sălişte de Vaşcău – Cărpinet. În această coloană unităţile au dat toate căruţele cu bagaje şi materiale. Pentru etapa Abrud – Vidra de Sus, unităţile îşi iau căruţele necesare transportului muniţiei, mitralierelor, puştilor P.T.R., aruncătoarelor şi bucătăriilor. Toate aceste căruţe vor fi lăsate în zona Vidra de Sus, unde sub comanda Maiorului Andreiciuc se formează o a treia coloană ce se va deplasa pe acelaşi itinerar ca şi coloana Maior Popescu. Coloana parcurge o distanţă de 90 km. Pe un itinerar foarte circulat.

Până în seara zilei toate unităţile ajung în zona Vidra de Sus, unde cantonează în vederea executărei etapei grele din ziua de 23 Septembrie 1944, când urmează a se trece peste muntele Bihor.

P.C.DIVIZIE: VIDRA DE SUS

23 septembrie 1944

La ora 8, Divizia reia mişcarea pentru a executa în cursul zilei una dintre cele mai grele etape: trecerea peste muntele Bihor, pentru ca în seara zilei de 23 Septembrie, să se concentreze în zona Leheceni – Sălişte de Vaşcău, conform ordinului de luptă nr.28 din 21 Septembrie 1944.

Itinerar: Vidra de Sus – Muntele Bihor – Poiana – Sălişte de Vaşcău – Cărpinet.

Pe căi impracticabile, pe pante foarte grele, pandurii au învins toate greutăţile drumului, ajutându-se camaradereşte la transportul muniţiei şi armamentului greu care s-a lăsat pe oameni, trecând în condiţii optime grea încercare de ascensiune a muntelui Bihor şi în seara zilei intră în cantonamente după cum urmează: Regimentul 1 Infanterie Leheceni, Regimentul 2 Infanterie Sălişte de Vaşcău, Regimentul 3 Infanterie Poiana, Regimentul 1 Artilerie Lazuri, Divizionul A.T. Vaşcău, Batalionul Pionieri Leheceni, unităţile neînregimentate Sălişte de Vaşcău.

La orele 18, coloana hipo a Diviziei a fost atacată de 10 avioane inamice.

P.C.DIVIZIE: SĂLIŞTE DE VAŞCĂU

Pierderi: 1 ofiţer rănit (Lt.Simionescu Dan)

24 septembrie1944

Conform ordinului C.A. Divizia formează eşalonul 2 al Corpului şi reia mişcarea la orele 9, pentru ca în seara zilei să se concentreze în regiunea Nimăeşti – De lani – Ioaniş – Beiuş.

Prin acelaşi ordin se dispune Regimentul 1 Artilerie să fie pus la dispoziţia Diviziei 337.

După executarea marşului, unităţile cantonează după cum urmează: Regimentul 1 Infanterie la Ioaniş, Regimentul 480 Aruncătoare la Beiuş, Regimentul 2 Infanterie De lani, Regimentul 3 Infanterie Beiuş (mai puţin un Batalion + una Baterie 45 + una Baterie 76, care cantonează la Nimăeşti). Divizionul A.T. Beiuş. Unităţile neînregimentate Beiuş.

P.C.DIVIZIE: BEIUŞ

 

25 septembrie 1944

Divizia continuă deplasarea în zona: Forosig – Mociar – Vintere, pentru a cuceri Oradia.

Mişcarea se face pe două coloane: Coloana nr.1 formată din Regimentul 1 Infanterie pe itinerarul: Ioaniş – Beiuş – Şuncuiuş – Uileacul de Beiuş – Farău – Săldăbajul Mic – Ginta – Mociar.

Coloana 2 compusă din Regimentul 3 Infanterie + Batalionul Pionieri + Regimentul 2 Infanterie +Divizionul A.T. pe itinerarul : Beiuş – Pocola – Vintere – Holod – Forosig.

Regimentul 2 Infanterie lasă un Batalion pe poziţie la Căbeşti, conform ordinului C.A. (ordin special nr.30).

La orele 16, aviaţia inamică în număr de 8 avioane de bombardament şi 4 avioane de vânătoare, atacă regiunea S.E. Mociar, unde se află Regimentul 1 Artilerie, executând un bombardament masiv, timp de 17 minute (pierderile Regimentului 1 Infanterie: 2 ostaşi morţi, 1 ofiţer rănit, un instructor sovietic rănit, 10 trupă răniţi, 2 maşini Stude Baker, arse, patru maşini avariate).

Conform ordinului C.A. marşul se va continua şi în cursul nopţii de 25/26 Septembrie 1944, astfel că unităţile nu mai cantonează în zonele fixate şi dau numai o haltă mare de două ore, urmând ca Divizia să reia mişcarea la orele 23, pentru ca înainte de ivirea zorilor să ajungă în zona: Calea Mare – Lăzăreni – Carandeni, de unde se va continua mişcarea.

P.C.DIVIZIE: HOLOD

26 septembrie 1944

În noaptea de 25/26 Septembrie 1944, unităţile execută marşul şi în dimineaţa zilei intră în cantonamente după cum urmează: Regimentul 3 Infanterie, Calea Mare – Regimentul 2 Infanterie, Lăzăreni – Regimentul 1 Infanterie, Carandeni – Regimentul 1 Artilerie, Lăzăreni ( Divizionul 3 la Holod, fără maşini ) – unităţile neînregimentate Lăzăreni – Divizionul A.T. Vintere.

Conform ordinului de luptă nr.34, Divizia are misiunea ca trecând în eşalonul 1 al C.A., să ajungă în zona: Regele Ferdinand, de unde va ataca Oradia pe la S.V. Inamicul are poziţii fortificate pe zona: Oradia – Salonta. Pericol aerian, permanent. Înaintarea se face pe două coloane, în direcţia generală Mierlău – Regele Ferdinand, pentru a ajunge mai întâi pe linia: Şauaeu – Apateu, apoi pe linia Leş – Nojorid, ulterior Regele Ferdinand. Începerea mişcărei la ora 12, Regimentul 1 Infanterie + un Ploton Pionieri înaintează pe direcţia generală Carandeni – Gepiu, pentru a ajunge fără întârziere la Şauaeu, de unde va continua înaintarea la ordinul Diviziei.

Regimentul 3 Infanterie + un Ploton Pionieri + un Ploton Cercetare Chimică, înaintează pe direcţia generală: Calea Mare – Apateu, pentru a ajunge fără întârziere la Apateu, de unde va continua mişcarea la ordin.

Regimentul 2 Infanterie în rezerva Corpului la Copăceni (la ora 20.30. Regimentul 2 Infanterie soseşte în Vintere). Regimentul 1 Artilerie, în Lăzăreni.

Unităţile neînregimentate, Lăzăreni.

După ce regimentele s-au pus în marş şi au ajuns în zona Hidişelul de Jos, se primeşte de la C.A. un ordin telefonic, ca până în seara zilei Divizia să intre în Oradia Mare, pe la V. În prezent se duc lupte de stradă de către Divizia 337. În conformitate cu acest ordin, toate unităţile Diviziei sunt dirijate pe o singură coloană pe şoseaua Hidişelul de Jos – Băile Felix – San Martin – Nojorid – Oradia Mare.

P.C.DIVIZIE: LĂZĂRENI

27septembrie1944

În dimineaţa zilei unităţile Diviziei continuă înaintarea conform ordinului C.A. din seara zilei de 26 Septembrie 1944.

Conform ordinului de luptă nr.35, Divizia are misiunea să învăluie pe la Vest Oradia Mare, pentru a ajunge în zona Episcopia Bihor. Regimentul 3 Infanterie înaintează pe direcţia: de-a lungul şoselei Nojorid – Oradia, pentru a ajunge la colţul de N.V.Oradia Mare.

Regimentul 1 Infanterie în dreapta Regimentului 3 Infanterie pe direcţia, Tac (V. San Martin) – păduricea S. Ovari – Ovari – Fabrica de cărămizi.

Regimentul 3 Infanterie la orele 14.30, se găseşte călare pe şoseaua Nojorid – Oradia la 4 km. N. Nojorid, având misiunea să înainteze de-a lungul şoselei, pentru a ajunge la colţul N.V. Oradia. A întâlnit slabe rezistenţe inamice.

Regimentul 1 Infanterie (mai puţin un Batalion) + una Baterie A.T. + un Ploton P.T.R. + un Ploton Pionieri, trece în linia I-a a Diviziei, la stânga Regimentului 3 Infanterie şi va înainte pe direcţia: Iklod – Păduricea S. Episcopia Bihor – pentru a pune stăpânire mai întâi pe Iklod, apoi pe Crişul repede, ulterior Episcopia Bihor, unde va ajunge în seara zilei.

Itinerarul: Regimentul se schimba spre Tac, în urma ordinului verbal al Diviziei. Ambele unităţi ating linia Fabrica de Cărămizi  – Cimitirul Sud Oradia Mare – Liziera S. Seleuş.

Regimentul 1 Infanterie în zona Tac, a fost violent bombardat de aviaţia inamică, având pierderi însemnate în oameni, cai şi materiale.

P.C.DIVIZIE în dimineaţa zilei se mută la Hidişelul de Jos unde fără a se instala se deplasează imediat la marginea N. Felix Băi.

La orele 16, se produce un contraatac inamic, în dreapta dispozitivului Diviziei (Rontău), în sectorul Diviziei 337 (în sectorul Regimentului 29 Infanterie), care cedează şi se retrage pe linia: liziera E. Păduricea Bradi, descoperind flancul drept al Diviziei.

Contraatacul inamic ajunge până aproape de P.C. Divizie, care în urma acestor împrejurări se mută la marginea de S. Felix Băi, unde din elemente compuse din unităţile neînregimentate se organizează apărarea apropiată a P.C.

La orele 16, în timpul contraatacului inamic sosesc la P.C.Divizie, Şeful de stat Major al Diviziei 337, pentru coordonarea operaţiunilor.

Regimentul 2 Infanterie care la ora 21, se găsea în marş prin Hidişelul de Jos, trebuia conform ordinului C.A. să intre în dispozitiv la V. De Regimentul 3 Infanterie. C.A. cu mare greutate aprobă ca Regimentul 2 Infanterie să intre în apărare la flancul drept al Diviziei.

28septembrie1944

În noaptea de 28/29 Septembrie 1944, unităţile pe acelaşi loc ca în seara de 27 Septembrie 1944. Deasemeni se instalează un dispozitiv de apărare şi Regimentul 2 Infanterie mai puţin un Batalion care era în apărare la Căbeşti, iar o Companie din Batalionul 2, conform ordinului Corpului 33 Armată, la paza P.C.Corpului.

Divizionul 3 Artilerie a rămas la Holod din lipsă de maşini.

În dimineaţa zilei, se simt pregătiri intense din partea inamicului, în vederea atacului care se declanşează cu violenţă către ora 9, pe direcţia şoselei Hidişelul de Jos în flancul stâng al Regimentului 2 Infanterie şi pe direcţia Haeu – Cordău. În timpul acesta soseşte un colonel de la Brigada 6-a Moto, din dreapta Diviziei, pentru coordonarea acţiunei şi a face legătura cu Divizia Ia Română „Tudor Vladimirescu”.

Atacul inamic progresează şi resturile din Divizia 337 şi Brigada 6-a Moto, sunt scoase din poziţie şi se retrag în debandadă, antrenând în retragere Regimentul 2 Infanterie şi elementele care făciau paza P.C.Divizie. forţele inamice atacatoare sunt evaluate la 4-5 Batalioane sprijinite de cca. 25 care de luptă de diferite mărimi şi sunt susţinute de aviaţie de asalt şi bombardament.

P.C.Divizie aflat sub focul tancurilor, aviaţiei şi Infanteriei chiar, se deplasează la Cordău. În timp ce Regimentul 2 Infanterie şi Divizia 337 Infanterie, se retrage, Comandantul Regimentului Lt.col. Buzoianu, moare eroic.

Regimentul 2 Infanterie şi resturile din Divizia 337, care se retrag sunt oprite cu mare greutate şi barează comunicaţia spre Hidişelul de Jos, la înălţimea satului Cordău. Domnul colonel Telcu, Şeful de Stat Major, personal trece pe şosea şi opreşte fugarii, trimiţându-i pe poziţie. În timpul acesta este grav rănit de aviaţia inamică care ataca intens şoseaua, pe care se afla coloane de căruţe sovietice şi Române, cauzându-le mari pierderi.

P.C.Divizie se mută la Cordău, provizoriu de unde luându-se legătura cu unităţile, se ordona Regimentului 1 Infanterie să reziste la încercuire.

Regimentul 3 Infanterie raportează că a fost atacat de cca. Un Batalion nemţesc sprijinit de 3 tancuri din direcţia N.V. Oradia şi rezistă pe vechea poziţie. În după amiaza zilei, Divizia se fală pe poziţie cu Regimentul 3 şi 1 Infanterie în întregime, resturi din Regimentul 2 Infanterie şi Divizionul 1 şi 2 Artilerie.

Către orele 18, şeful Secţiei I-a Operaţii – Maiorul Olteanu, primeşte ordin de la domnul Comandant al Diviziei, colonelul Cambrea, să meargă la Regimente, pentru a vedea care este situaţia (Regimentului 1 şi 3 Infanterie) şi eventual să le retragă de pe actualele poziţii la cca. 1 km. Spre S. Această schimbare de poziţie nu a convenit Comandantului Regimentului 1 Infanterie, pe motivul că săpăturile erau deja făcute şi propune să fie retras pe linia Nojorid, pădurea N.Apateu. şeful Secţiei Operaţii, se întoarce la Comandantul Diviziei, pentru a raporta propunerea Comandantului Regimentului 1 Infanterie şi a primi hotărârea în privinţa retragerei Regimentului 1 şi 3 Infanterie.

La orele 19, carele de luptă inamice se infiltrează, în spatele Regimentului 1 Infanterie, în direcţia Cihei, atacă poziţia Divizionului de Artilerie al Maiorului Ghitescu, pe care îl distruge. (în timpul nopţii artileriştii au reuşit să scoată 2 tunuri).

Către orele 20, Regimentul 1 Infanterie din proprie iniţiativă se retrage de pe poziţie, lăsând flancul drept al Regimentului 2 Infanterie descoperit, fără a anunţa acest regiment de mişcarea pe care o face şi se regrupează în jurul localităţii Nojorid, cu faţa spre Est, astfel că în momentul când Şeful Secţiei Operaţii raportează Comandantului Diviziei, se primeşte şi raportul Regimentului 1 Infanterie, că s-a retras.

S-a raportat situaţia C.A. Corpul de Armată însă nu aprobă această repliere şi se ordonă Regimentului 1 Infanterie prin radio, să treacă pe vechea poziţie. Ordinul dat prin radio este dublat prin trimiterea Şefului Secţiei Operaţii, din nou la regiment 1 Infanterie, pentru a-l readuce pe vechea poziţie.

P.C.DIVIZIE: APATEU

29septembrie1944

În zorii zilei, Regimentul 1 Infanterie, reocupa vechiul dispozitiv. În timp ce execută această operaţiune, în dreptul păduricei N.V.Cihei, este atacat în flancul drept de cca. 12 care grele şi mai multe tanchete, Comandantul Regimentului 1 raportează că nu mai poate stăpâni situaţia, unitatea sa fiind împrăştiată. Inamicul interceptează şoseaua şi ajunge la Nojorid, cazând astfel în spatele Regimentului 3 Infanterie.

În tot acest timp, unităţile Diviziei au dus lupte crâncene cu tancurile şi cca un regiment de Infanterie inamic, sprijinit de  aviaţia de asalt şi vânătoare.

Regimentul 1 Infanterie se retrage în dezordine.

O grupă de 30 de tancuri grele şi mijloci, s-au strecurat în direcţia Nojorid, pătrunzând în spatele Regimentului 3 Infanterie, care de asemenea s-a retras în direcţia 1 km. E Kişirid. În cursul zilei tancurile inamice au pătruns în satele Nojorid şi Leş, pe care le-a ocupat. Cu mici grupuri din Regimentul 3 Infanterie, se reuşeşte restabilirea unui dispozitiv până în seara zilei, cu care se apără satele Apateu şi Kişirid. Regimentul 2 Infanterie, în rezerva Diviziei, în pădurea de la Cota 190 (sud est Kişirid).

P.C.Divizie, în zoriii zilei se muta din satul Apateu, la 1 km. Vest Apateu, în cazemate, iar la orele 19, la Şauaeu.

În cazemate pentru noaptea de 29/30 septembrie 1944, rămâne pentru legătura cu unităţile, Maiorul Gavrilescu şi căpitanul Tulea.

În tot timpul zilei, ofiţerii din Statul Major procedează la adunarea fugarilor şi la reorganizarea unităţilor.

30 septembrie1944

În noapte de 29/30 septembrie 1944, se primeşte ordinul C.A., pentru apărarea poziţiei actuale. Înaintarea inamicului fiind oprită, se continuă adunarea şi regruparea fugarilor. Unităţile se organizează pentru apărare pe linia: Regimentul 1 Infanterie: pădurea 1,1/2 km. N. Apateu – N.V. marginea Apateu, până la liziera Est Kişirid.

Regimentul 3 Infanterie: marginea S.V. Apateu şi marginea de Nord Păuşa.

Regimentul 2 Infanterie cu un efectiv de 180 oameni, ocupa linia 1 km. Nord Est Cordău.

Se ordona Batalionului 1 din Regimentul 2 Infanterie (rămas la Căbeşti), să se deplaseze imediat, în două etape la Divizie în satul Şauaeu.

La orele 12, Regimentul 1 Infanterie ocupă satul Kişirid.

Comandantul Diviziei hotăreşte: cu rămăşiţele Regimentului  3 Infanterie în seara zilei să ocupe linia: marginea Nord Kişirid – marginea Nord pădurea 2 km. Vest Kişirid. Până la orele 19, se realizează următorul dispozitiv de apărare: Regimentul 3 Infanterie apără sectorul: satul Kişirid – drumul de care din spatele pădurei – satul Păuşa cu linia principală pe liziera de Nord a satului şi pe creasta militară a înălţimei de la Vest (în legătura dreaptă cu Brigada 2-a Moto).

Regimentul 1 Infanterie pe linia cazematelor Vest Apateu (Kişirid).

Regimentul 2 Infanterie se regrupează, schimbă poziţia, ocupă poziţia pe Cota 190 şi trece în rezerva Diviziei. La dreapta Diviziei 337.

Domnul Comandant al Diviziei a adunat în seara zilei Comandanţii de unităţi, instructorii lor şi locţiitori lor pentru munca de educaţie, pentru comunicări de ordine în vederea stragerei fugarilor şi punerea Diviziei în ordine. La orele 23, se da ordinul de luptă nr.36.

Inamicul în apărare pe satul Leş şi în faţa satului Kişirid. Divizia vremelnic în apărare în sectorul: şantul A.T. (Vest Apateu) pădurea Vest Kişirid (exclusiv) – Şauaeu.

La dreapta Diviziei 337, la stânga Brigada 2-a Moto.

Regimentul 2 Infanterie în rezerva Diviziei. Artilerie grupată într-o singură grupare, sub comanda Lt.col.Petrini. în tot cursul zilei, au fost observate personal de Comandantul Diviziei, mişcări de tancuri, maşini cu trupe, Artilerie motorizate şi Infanterie de la Oradia Mare, spre Nojorid şi Leş.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

1 octombrie 1944

Unităţile Diviziei în apărare pe aliniamentul din ziua de 30 septembrie 1944. se organizează la teren şi se execută lucrări de sapă. Statul Major al Diviziei prin organele sale, continuă adunarea fugarilor, reguparea şi trimiterea lor la unităţi.

La orele 16, inamicul ataca puternic din direcţia Nojorid în sectorul Regimentului 3 Infanterie, care părăseşte poziţia şi se împrăştie. Se reuşeşte totuşi cu mare greutate, regruparea a două batalioane, care se menţin pe poziţie, Regimentul se regrupează pe liziera de vest a pădurei Nord Şauaeu. Ofiţerii din Statul Major al Diviziei, au fost trimişi pe câmp, pentru adunarea fugarilor din Regimentul 3 Infanterie.

La orele 19, în urma ordinului primit de la C.A. se face cunoscut că Divizia I-a Română, face parte din Armata 6 Blindată (Armata de Gardă Stalingrad), cu care urmează să se acţioneze în ziua de 2 Octombrie 1944.

În urma atacului inamic şi a replierii Regimentului 3 Infanterie, inamicul al orele 22.30, ocupă satele Păuşa şi Kişirid.

La orele 23 se primeşte ordinul C.A. pentru atacul din ziua de 2 Octombrie 1944.

În acelaşi timp soseşte în satul Şauaeu, o unitate de care de luptă (Brigada 22  Tancuri). Comandanţii unităţii blindate iau contactul cu Statul Major al Diviziei pentru stabilirea planului de operaţiuni.

În cursul zilei Domnul Comandant al Diviziei, a fost la C.A. pentru a raporta situaţia Diviziei şi a primi ordine. În timp ce se reîntorcea la Divizie pe şoseaua Husasău – Miersig, a fost grav rănit în urma unui bombardament de Artilerie inamic. Comanda Diviziei până la vindecarea domnului Comandant o preia Domnul Lt.col.Haupt.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

2 octombrie 1944

La ora 1.00 se transmite unităţilor ordinul de luptă nr.37 din 1 Octombrie 1944.

1/. Inamicul apără puternic Oradia Mare, urmărind şi contraatacând Corpul 33 Sovietic.

2/. Divizia 1-a Română împreună cu Brigada 22 tancuri, atacă pe direcţia: Păuşa – Kişirid – Nojorid – Fisler – pădurea N.V. Oradia Mare, pentru a pune stăpânire mai întâi pe şoseaua Nojorid – Leş, apoi în colaborare cu Corpul 33 Armată şi Brigada   6-a tancuri, să ocupe Oradia Mare.

La dreapta atacă Divizia 337 Infanterie, cu brigada 6-a tancuri, pe direcţia generală Cordău – Oradia.

La stânga brigada 22 tancuri pe direcţia generală: Leş – Sant Andrei – Sant Ion.

Hotărârea: Urmând brigada 22 tancuri, atacă cu Divizia pe 2 eşaloane.

Regimentul 2 Infanterie atacă pe direcţia: Păuşa – Liziera V.Kişirid, pornind după brigada 22 tancuri, imediat ce a fost depăşit.

Regimentul 3 Infanterie atacă pe direcţia: Cota 190 – Kişirid – Nojorid, urmând după brigada 22 tancuri, în dreapta Regimentului 2 Infanterie, după cucerirea satului Kişirid.

Regimentul 1 Infanterie în eşalonul 2 al Diviziei, urmează după Regimentul 3 Infanterie, imediat după cucerirea satului Kişirid.

La orele 3, comandanţii Brigăzii 22 tancuri sub conducerea Maiorului Niculescu, Şeful Secţiei  2-a, pleacă la Regimentul 2 Infanterie, pentru a lua legătura cu Comandantul Regimentului.

În zorii zilei brigada 22 tancuri, atacă în direcţia Miersig, apoi spre Leş, în apropierea căruia a ajuns în dimineaţa zilei.

La orele 16.30, Regimentul 2 Infanterie, atacă satul Păuşa, în legătură cu acţiunea Brigăzii 22 tancuri. Operaţiunile sunt îngreunate din cauza ploii. În timpul atacului 20 de avioane inamice, bombardează sectorul Regimentului 2 Infanterie.

Regimentul 1 şi 3 Infanterie nu acţionează şi rămân pe vechiul dispozitiv.

În noaptea de 1/2 Octombrie 1944, compania de Pistoale automate din Regimentul 2 Infanterie, pleacă la dispoziţia Brigăzii 22 ca desanţi, pentru acţiunea în direcţia Miersig – Leş

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

3 octombrie 1944

În cursul nopţii de 2/3 Octombrie 1944, inamicul acţionează în sectorul Diviziei, cu rare focuri de Artilerie şi arme automate. La orele 10, Regimentul 2 Infanterie, ataca satul Leş, susţinut de carele de luptă. Din cauza rezistenţei puternice a inamicului, atacul s-a oprit la 700 metri Sud, liziera satului Leş. La orele 13, începe atacul Regimentului 3 Infanterie, după o pregătire de Artilerie de 10 minute în direcţia V. Nojorid.

Regimentul 3 şi 1 Infanterie progresează şi ajung la şosea. Regimentul 1 Infanterie, ajunge la liziera satului Nojorid. Regimentul 2 Infanterie, se opreşte din cauza focului puternic. În timp ce Regimentul 1 Infanterie a ajuns la liziera satului Nojorid, inamicul contraatacă puternic susţinut de 12 care şi Regimentul se retrage pe poziţia de unde a pornit atacul în dimineaţa zilei.

Regimentul 3 Infanterie rămâne pe linia atinsă.

Se dă ordin Batalionului Maior Coman din Regimentul 2 Infanterie, să se regrupeze din zona Cotei 190 şi să se dispună în apărarea satului Kişirid.

Operaţiunile sunt mult îngreunate din cauza ploii care a durat toată ziua.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

4 octombrie 1944

În cursul nopţii de 3 /4 Octombrie 1944, Regimentul 2 Infanterie trimite o cercetare, pentru a verifica prezenţa inamicului în satul Leş. Inamicul a reacţionat violent cu foc de arme automate şi aruncătoare. În sectorul unităţilor în restul timpului, rare focuri de aruncătoare şi arme automate. La orele 4, se ordonă Batalionului Coman din Regimentul 2 Infanterie, că face parte efectiv din Regimentul 3 Infanterie, care are ordin să se replieze pe liziera N.V. pădurea din faţa satului Kişirid, unde se organizează la teren până la ziuă. La orele 9.30 se ordonă Regimentului 2 Infanterie, să se deplaseze din marginea pădurei, în satul Păuşa, unde va cantona, asigurând siguranţa satului şi asigurând legătura telefonică cu P.C.Divizie.

Regimentul 2 Infanterie în cursul zilei, organizează şi apără o nouă poziţie, în legătură cu brigada 22 tancuri, pe linia: liziera pădurea S.V. Leş, până la şoseaua Salonta – Oradia, unde începe drum de care spre Pankota şi apoi 1 km. S. De acest drum.

Regimentul 1 Infanterie între Kişirid – Apateu, Batalionul Coman, pe satul Kişirid.

Efectivele cu care Divizia ocupă această poziţie, sunt următoarele:

  • §Regimentul 1 Infanterie 717 oameni;
  • §Regimentul 2 Infanterie 434 oameni;
  • §Regimentul 3 Infanterie 641 oameni;
  • §Batalionul Maior Coman 380 oameni.

În cursul zilei, inamicul nu a întreprins acţiuni active. Focuri rare de puşti mitraliere, aruncătoare şi Artilerie, din direcţia Nojorid.

La orele 21, sunt convocaţi la P.C.Divizie, Comandanţii de unităţi şi locţiitorii lor pentru munca de educaţie. S-au dat instrucţiuni pentru reorganizarea unităţilor, reglementarea evacuărilor, controlul efectivelor spatelui şi înfiinţarea unui cordon de poliţie, pentru a prinde pe fugari.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

5 octombrie 1944

În timpul nopţii de 4/5 Octombrie 1944 şi în cursul zilei, inamicul a acţionat cu focuri rare de arme de Infanterie şi Artilerie. În regiunea S.E. şi S.V. liziera satului Nojorid, s-au identificat patru care de luptă inamice îngropate. Lucrări de sapă de-a lungul şoselei E.Nojorid şi Leş. După informaţiile luate de la un prizonier, în Nojorid se află aproximativ, 800 unguri, 100 nemţi şi 15 auto tunuri. Pentru ca şi Regimentul 1 Infanterie să se poate reorganiza, se ordonă ca Regimentul 3 Infanterie să ocupe dispozitivul Regimentului 1 Infanterie. În seara zilei, această schimbare se execută, Divizia având unităţile în apărare în felul următor: Regimentul 3 Infanterie cu un efectiv de 641 oameni, în intervalul dintre Apateu şi Kişirid, cu frontul spre N.

Batalionul Coman cu un efectiv de 433 oameni, pe liziera N. Kişirid.

Regimentul 2 Infanterie, efectiv 409 oameni, de la cotul drumului de care, pe liziera N.V. a pădurei de la S.E. Leş, cu frontul spre N.V.

Între Batalionul Coman şi Regimentul 2 Infanterie este un gol de 2 km. Care din cauza lipsei de oameni şi a mijloacelor de foc, nu se poate acoperi.

Regimentul 1 Infanterie, efectiv 715 oameni, în Păuşa pentru reorganizare.

La orele 19, aviaţia inamică recunoaşte dispozitivul de luptă al Diviziei.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU


6 octombrie 1944

În cursul nopţii de 5/6 Octombrie, inamicul acţionează cu focuri rare de arme automate, aruncătoare şi Artilerie grea. La ora 3.30 se primeşte ordinul pregătitor de luptă al C.A., în vederea operaţiunilor ce se vor executa, în cursul zilei de către unităţile din stânga Diviziei. Se ordona ca Divizia să ţină o apărare dârză pe aliniamentul atins. Din stânga unităţilor vor ataca pe direcţia Skal Comandi, cu misiunea de a  ajunge către seară în această regiune.

Divizia, va pregăti un detaşament mobil, care va fi trimis în direcţia: încrucişarea de diguri N.Crişul Repede – Diani, cu misiunea să treacă Crişul Repede.

Pentru restul unităţilor se va da ordin suplimentar. În acest scop se ordonă Regimentului 1 Infanterie să pregătească şi să trimită la P.C. Regimentului 2 Infanterie o Companie de pistolari întărită.

La orele 15.15 se dă ordinul de luptă nr.38.

Inamicul ocupă înălţimile N. Apateu – S. Nojorid şi satul Leş. Unităţile Diviziei apără aliniamentul: Regimentul 2 Infanterie: Liziera N.N.V. a pădurei S.Leş – Batalionul Coman pe liziera N. A satului Kişirid. Regimentul 3 Infanterie spre E. Kişirid N.V. Apateu.

Regimentul 1 Infanterie, în rezerva la Păuşa.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

7 octombrie 1944

În cursul nopţii de 6/7 Octombrie 1944, inamicul a încercat o apropiere de dispozitivul Regimentului 2 Infanterie, păstrând contactul strâns cu această unitate şi acţionând violent cu focuri de arme automate şi trageri de aruncătoare şi Artilerie. S-a observat, în sectorul inamicului, lucrări de sapă, minări şi construcţii de reţele de sârmă ghimpată. Aviaţia inamică execută zboruri de recunoaştere.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

8 ocotmbrie 1944

În timpul nopţii de 7/8 Octombrie 1944, inamicul acţionează prin trageri de arme automate şi Artilerie.

Restul zilei rare focuri de arme automate şi Artilerie. La orele 12, sunt convocaţi la P.C.Divizie, Şefii de State Major, pentru comunicări de ordine. În acest timp soseşte la P.C. un general din comandamentul Armatei, pentru a se informa asupra situaţiei.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

9 octombrie 1944

În cursul nopţii de 8/9 Octombrie 1944, unităţile trimit câte o grupă pentru a preciza forţa inamicului. Grupa trimisă de Regimentul 2 Infanterie s-a apropiat până la 20 de metri de linia inamicului, care executa lucrări de sapă.

Incursiunea organizată de Regimentul 1 Infanterie, care s-a înapoiat fără rezultat, fiind primită cu focuri vii de arme automate din partea inamicului de la S. De marginea satului Leş.

În seara zilei de 8 Octombrie 1944, se ordona Regimentului 2 Infanterie, să organizeze în zorii zilei de 9 Octombrie 1944, o cercetare de luptă pe direcţia satului Leş. Acţiunea va fi sprijinită de Artilerie.

La ora 4.45, Artilerie începe executarea tragerilor de pregătire. Regimentul 2 Infanterie acţionează cu o Companie, care a înaintat 800 de metri. Când compania a ajuns la 150 metri de liziera S. Leş, a fost primită cu foc viu de arme de Infanterie şi Comandantul Regimentului a hotărât să retragă compania, cercetarea atingându-şi scopul. Rezultatul cercetării se raportează imediat la C.A.

La orele 11.00, în prezenţa ofiţerilor din Statul Major al Diviziei, Domnul Lt.col.Haupt, prezintă pe noul Şef de Stat Major, Domnul Lt.col.Badea, de la Regimentul 1 Infanterie. În locul D-sale, comanda Regimentului 1 Infanterie o ia domnul Lt.col.Herescu.

Conform ordinului primit de la C.A. la orele 12.30 se dă ordinul pregătitor de luptă nr.39, în vederea operaţiunilor pentru cucerirea satului Leş. Operaţiunea urmează să fie executată astfel:

Regimentul 2 Infanterie va ataca satul Leş, în legătura cu Divizia 3-a Vânători de Munte. Atacul va fi precedat de o pregătire Artilerie.

Domnul Comandant al Diviziei (Lt.col.Haupt) a fost chemat la C.A., iar la reîntoarcere comunică că atacul pentru cucerirea satului Leş, urmând ca operaţiunea să se execute cu începere de la orele 6.00 – 10 Octombrie 1944, în care scop se dă ordinul de operaţie nr.40. conform acestui ordin, Divizia are misiunea să înainteze de-a lungul şoselei Leş – Oradia, pentru a curăţa partea de V. Oradia şi apoi a ajunge la linia: Săldăbajului de Munte – Kiskut.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

10 octombrie 1944

În cursul nopţii de 9/10 Octombrie 1944, Regimentul 1 Infanterie a organizat o incursiune pe direcţia marginea satului Leş. Fiind primită cu foc se înapoiază fără rezultat. Batalionul Coman de pe Kisirid, a fost schimbat printr-un Batalion din Regimentul 1 Infanterie.

Conform ordinului C.A. acţiunea prevăzută în ordinul de operaţie nr.40, nu se execută până la noi ordine. La orele 13.30, două avioane inamice fac sboruri de recunoaştere din direcţia Nojorid spre Apateu pădure.

Peste zi inamicul execută rare bombardamente de Artilerie de diferite calibre, aruncătoare şi focuri de arme automate.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

11 octombrie 1944

În cursul nopţii de 10/11 Octombrie 1944, conform ordinului C.A. se dă ordinul de luptă nr.41, pentru cucerirea satului Leş şi Nojorid. La orele 7.40, după o pregătire de Artilerie de 20 de minute, unităţile Diviziei pornesc la atac. Divizia atacă cu Regimentul 1 şi 2 Infanterie în eşalonul 1. La începutul atacului, inamicul acţionează cu foc slab de Artilerie şi arme automate. La ora 8.30, Regimentul 1 Infanterie ajunge la încrucişarea drumurilor de care de la 1,1/2 km. Din faţa satului Nojorid. Regimentul 3 Infanterie împinge Batalionul 2, înainte pentru a păstra legătura cu Regimentul 1 Infanterie. În timpul acesta Pionierii din Batalionul de Pionieri cercetează colţul S. A satului Leş şi şoseaua Leş – Nojorid, în vederea deminarei acestor puncte.

La ora 12.50, Comandantul C.A. comunică: Flancul stâng al Corpului a ieşit la Borş. În urma acestei situaţii. Comandantul Diviziei hotăreşte cucerirea satului Nojorid.

Inamicul reacţionează cu foc puternic de arme automate şi aruncătoare din satul Leş şi din colţul S.E.Nojorid.

Regimentul 2 Infanterie intră în satul Leş şi duce lupte pentru curăţirea satului. Până la orele 16.00, Regimentul 1 Infanterie interceptează şoseaua Leş – Nojorid. E primit cu foc puternic de Infanterie de pe marginea S. A satului Nojorid.

La orele 17.30, situaţia este următoarea: Regimentul 1 Infanterie pe liziera S.V. a satului Nojorid, gata pentru a manevra satul. Regimentul 2 Infanterie în satul Leş duce lupte pentru curăţirea satului şi respinge contraatacurile inamicului. Regimentul 3 Infanterie în dreapta satului Nojorid, gata a manevra satul.

La orele 18, se hotărăşte ca Divizia să rămână pe aliniamentul atins.

P.C.DIVIZIE: ŞAUAEU

12 octombrie 1944

În cursul nopţii de 11/12 Octombrie 1944, unităţile Diviziei se găsesc pe aliniamentul atins în seara zilei de 11 Octombrie 1944, dispuse în felul următor: Regimentul 3 Infanterie, la 2 km.V.Nojorid, Regimentul 1 Infanterie pe pantele de V. Şi N. A cotei 151 S. Nojorid – Regimentul 2 Infanterie cu linia 1-a pe pantele S.E. şi S.Leş, în rezerva Diviziei. În cursul nopţii inamicul a executat violente trageri cu arme automate, aruncătoare şi Artilerie, din direcţia Nojorid – Oradia. La orele 2, se dă ordinul de luptă nr.42, prin care se ordonă reluarea înaintărei în direcţia Oradia, luarea legăturilor cu unităţile de tancuri Sovietice şi a ocupa Oradia.

Comandantul Diviziei hotăreşte blocarea inamicului în satul Leş şi continuarea înaintărei către Oradea.

Conform informaţiilor primite de la C.A. inamicul este încercuit de tancurile şi cavaleria Armatei roşii, care se găsesc în S. Şi E. Oradia. Caută ieşire în toate părţile, dezorientat şi în panică. În scopul de a mări această panică în rândurile inamicului, se ordonă Căpitanului Chiru, Comandantul Companiei de Cercetare, să organizeze două grupe care să fie trimise în zona: S.Bradi, să organizeze puncte de panică atacând cu focuri elementele şi fracţiunile inamice, punându-i în derută, grăbind astfel înfrângerea inamicului.

La orele 3.30, aceste grupe au plecat pentru executarea ordinului.

Conform ordinului C.A. mişcarea Diviziei începe la ora 8.00.

Se ordonă Regimentului 1 şi 3 Infanterie, pentru a trimite câte o patrulă ca să constate valoarea şi prezenţa inamicului. La ora 18.15 se comunică următoarele Regimentului 1 şi 3 Infanterie:

„Din informaţii sigure, în zona Nojorid şi de la Nord, inamicul nu mai prezintă nici o rezistenţă serioasă.

Ambele unităţi să împingă pe direcţiile date, pentru a recunoaşte Nojoridul. În caz că inamicul opune rezistenţă să se raporteze pentru a relua acţiunea cu sprijin de Artilerie. Muşcarea este în special favorizată de această ceaţă din dimineaţa zilei.

Unităţile înaintează fără a întâmpina rezistenţă din partea inamicului, care după toate indiciile s-a retras.

La orele 16.30 se ordonă unităţilor să se încoloneze şi să înainteze cu măsurile de siguranţă necesare, direct la Oradia.

Inamicul a rupt contactul şi s-a retras. Regimentul 1 şi 3 Infanterie continuă înaintarea energic pe direcţiile date, strângând dispozitivul.  Compania de Cercetare se pune direct în mişcare pe direcţia Nojorid – Oradia Mare precedând batalioanele din primul eşalon. Batalionul Cpt.Ivan se mişcă la ordinul Diviziei – Regimentul 1 şi 3 continuă înaintarea către Oradia, fără oprire, fără grijă de alinieri. Formaţiuni strânse de apropiere.

Artilerie deplasează imediat un Divizion, în măsură a sprijini înaintarea unităţilor – Regimentul 2 Infanterie, lichidează inamicul de la Leş, după care se grupează în zona Nojorid. La orele 12.40, satul Leş este lichidat.

În timpul înaintărei spre Oradia, cpt.Tulea din Statul Major al Diviziei, mergând în fruntea Companiei de Cercetare, a fost grav rănit (la câteva zile, moare în urma rănilor primite la Batalionul Sanitar).

Până în seara zilei, unităţile intră în Oradia.

P.C.DIVIZIE: ORADIA MARE

13 octombrie 1944

La ora 3, C.A. ordona ca Divizia să se deplaseze spre Vest, pe itinerarul: Oradia Mare – Sant Andrei – Tărian – Girişul de Criş – Cota 101 – Bereg Besermani – Kereş Segapatiu – Meziosas.

Se dă ordinul de luptă nr.44 şi Divizia se pune în marş cu Regimentul 2 Infanterie în avangardă. În timpul înaintărei, atvangarda Regimentul 2 Infanterie a ajuns în contact cu inamicul, care a opus o uşoară rezistenţă la S.E. de Bereg Besermani – Diani – podul peste Criş – Cota 101 de la C.F.Bord Toboliu şi în zona Est Bereg Besermani.

La orele 12.30, inamicul în apărare pe malul Nd.Vest Criş, călare pe drumul spre Cota 101.

Regimentul 2 Infanterie susţinut de Artilerie, atacă cu un Batalion şi compania pistoale automate, manevrează pe la Est Girişu de Criş spre est Biani. În cele din urmă inamicul cedează şi Regimentul 2 Infanterie trece Crişul. La orele 14, se ajunge la 800 metri Bereg Besermani.

Regimentul 1 Infanterie la Tărian, Regimentul 3 Infanterie în Girişu de Criş.

La orele 20, se primeşte ordinul C.A. prin care se face cunoscut că Divizia face parte din Armata 7-a Gardă. La orele 21, se primeşte ordinul de luptă al C.A. în urma căruia se va da ordinul de luptă nr.45 şi sunt convocaţi la P.C. în vederea acţiunea din ziua de 14 Octombrie 1944.

P.C.DIVIZIE: SÂNT ANDREI

 

Conform ordinului de luptă nr.45, cu începere de la ora 1, unităţile Diviziei se pun în mişcare pe direcţia generală Nord, pentru ca în cursul zilei să ajungă pe linia: Pociai – Estar – Hentida.

Deplasarea se face pe două coloane. Coloana de Vest: Girişu de Criş – Bereg Besermani – Bihar Kerestes – Boit – Cosuter – Hentida.

Coloana Est: Tărian – Artand – Bede – Nad Kereki – Nad Maria – Korhanikert – Pociai.

Regimentul 2 Infanterie pe itinerarul: Bereg Besermeni – Bihar Kerestes – Bede – Nad Kereki – Nad Maria – Andor – Estar.

Înaintarea se face foarte greu, trecerea peste Crişul Repede fiind îngreunată din cauza podului stricat, a întunericului şi adâncimea apei.

Inamicul opune rezistenţă restrâgându-se spre nord pe o poziţie dinainte pregătită pe malul de Nord al râului Beretau, având ariergărzi pe malul de Sus al răului. La ora 7,30, P.C.Divizie se deplasează de la Sânt Andrei la Tărian, de unde la 14,30, se deplasează la Bede.

Unităţile înaintează şi la orele 15.15, se ordonă următoarele: Regimentul 3 Infanterie + Compania Cercetare, ocupă Hentida şi rămâne în apărare la Nord Hentida. Artileria în măsură a sprijini acţiunea Regimentului 3 Infanterie. Câte o secţie de 76 mm. Barează comunicaţiile Est şi Vest Hentida. Regimentul 1 Infanterie la Sud de canal, barează comunicaţia care vine spre Cota 104, comunicaţia şi C.F. care vine de la Pociai spre Sud. Regimentul 2 Infanterie mai puţin Batalionul Coman, va ocupa Chiş Maria barând comunicaţia ce trece peste canal. Artileria va intra în dispozitiv, în măsură a sprijini apărarea Regimentului 1 Infanterie, care împinge recunoaşteri în satele Estar şi Pociai.

La orele 16, se ordona Batalionului Coman, din Regimentul 2 Infanterie, să se deplaseze în Boit, unde urmează să treacă în rezerva Diviziei. De asemenea se ordona Batalionului Pionieri care amenajează trecerile: la Tărian să înceteze lucrul şi să se deplaseze la Boit.

La orele 20.30, Regimentul 3 Infanterie raportează că a ocupat satul Hentida şi organizează apărarea circulară a satului. În acest timp a fost atacat de trei ori de infanteria susţinută de tancuri. Se menţine pe poziţie. În cursul luptelor a distrus patru tancuri inamice. Pentru întărirea Regimentului 3 Infanterie, se pune la dispoziţia acesteia o Companie şi un Ploton A.T. 45 mm. din poziţia Batalionul Coman, deasemenea i se pune la dispoziţie şi Compania de Cercetare, care s-a regrupat la S.Est de sat.

Regimentul 2 Infanterie, în eşalonul 2 al Diviziei, se găseşte la Nad Kereki, cu misiunea de a atinge Nad Maria, pe care îl ocupă până la orele 22.25.

Ajuns aici i se ordonă să rămână strâns grupat pe loc, în vederea unei noi misiuni. Pentru noaptea de 14/15 Octombrie 1944, se hotăreşte menţinerea liniei atinse de Regimentul 3 Infanterie, iar Regimentul 1 Infanterie să se instaleze în Nad Maria, deoarece Regimentul 2 Infanterie a primit ordin să depăşească Regimentul 3 Infanterie.

P.C.DIVIZIE: BOIT

 

SURSA: Arhivele Militare Române, fond 540 crt.13, p. 11-22

Jurnal alcătuit de: lt.col. Dobrescu I., din partea Şefului de stat major

şi Cpt. Gheorghiu Silviu , din partea Biroului 3 Operaţii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *