Categories
87

Expoziția meșterilor populari din Hurez – Vâlcea (București, 17 iulie 1973)

 

            Marina PREUTU: „Organizată în holul Universității Populare (Sala Dalles), expoziția meșterilor populari din centrul Hurez-Vâlcea face să trăiască, pentru vizitatorul bucureștean, imaginea unei arte care vorbește, cu o neobișnuită claritate, despre ocupațiile oamenilor, despre obiceiurile sau motivele care au impresionat imaginația populară. Acest miraculos dialog cu timpul, cu permanențele sufletești ale poporului, este realizat, acum, prin intermediul obiectelor create de artiști populari care duc mai departe, în condițiile actuale, admirabilele meșteșuguri ale ceramicii și prelucrării lemnului, atât de specifice centrului Hurez-Vâlcea.” (Expoziția meșterilor populari din Hurez-Vâlcea, „Scânteia” nr. 9582, 27 iulie 1973).

            Constantin PRUT: „Arta meșterilor de la Hurez, prezentată la Sala Dalles printr-o sugestivă selecție, afirmă, cu vigoare și strălucire, o civilizație care nu aparține unor depărtări arhaice sau unei modernități reclamate radical, ci este dimensiunea unică a spiritualității noastre. înzestrări de excepție, ceramiștii, cioplitorii, făuritorii de instrumente muzicale și ceilalți meșteri din Hurez, dovedesc, pe ansamblul creației lor, admirabila vitalitate a unui centru de cultură românească, unde ctitoria lui Brâncoveanu apărea ca o recunoaștere și ca un moment de supremă împlinire.” (Durata unei civilizații, „Contemporanul”, 32 (1395), 3 august 1973).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *