Biblioteca Municipală “Eugen Lovinescu” Fălticeni

July 3, 2024 by

Istorie Locala

Biblioteca Muzeului a fost prima bibliotecă fălticeneană cu statut de bibliotecă publică, în rafturile ei regăsindu-se cărţi şi documente de certă valoare cognitivă privind istoria şi cultura ţinutului Fălticeni, precum şi despre unele repere semnificative din cultura naţională.

Iniţial, Biblioteca a purtat numele preotului şi arheologului Nicolae Beldiceanu, numindu-se Bibliotecă Centrală. În anul 1972, secţia Biblioteca se desfiinţează odată cu Muzeul Fălticeni, o mare parte din cărţi şi documente fiind transferate la Galeria Oamenilor de Seamă.

În 1950, Biblioteca devine Bibliotecă Raională, în urma desfiinţării judeţului Baia, apare pe hartă Raionul Fălticeni.

În 1968 are loc o nouă împărţire administrativ-teritorială a ţării, sunt desfiinţate raioanele, iar Biblioteca redevine orăşenească.

În 1993, Bibliotecii orăşeneşti i se atribuie numele de “Eugen Lovinescu”, iar în 1994, Biblioteca orăşenească capătă statutul de bibliotecă municipală.

Prezent la acest moment emoţionant, academicianul Eugen Simion consemna într-un caiet de impresii:

“S-a atribuit azi, 16 iulie 1993, numele <<Eugen Lovinescu>>, bibliotecii din Fălticeni. O decizie inspirată. Sunt emoţionat că fălticenenii îl redescoperă pe acest mare critic, creatorul, arhitectul literaturii române moderne.”

SECŢIILE BIBLIOTECII MUNICIPALE  “EUGEN LOVINESCU” FĂLTICENI

Secţia de Împrumut pentru copii

Secţia de Împrumut pentru adulţi,

Sală de lectură cu un important compartiment de bibliografie locală,

Secţia de carte în limbi străine,

Centrul Biblionet.

Fond de publicaţii: circa 70 000  de volume.

Număr de cititori: 4200.

Bibliografie:

Revista "Interferenţe culturale", nr. 1, Fălticeni, 1997

"Cartea Fălticenilor de la A la Z", Cătălin Ciolca, Ed. Omnia, Iaşi, 2005

 

 

„EUGEN LOVINESCU” MUNICIPAL LIBRARY OF FĂLTICENI

 

Republicii Street, no.14, tel.0230542478, e-mail: biblioteca@falticeni.ro

SPIRITUAL CENTER OF THE COMMUNITY

The library was set up within Fălticeni Museum founded by Vasile Ciurea in 1914, with the initial purpose of collecting publications (books, journals, manuscripts, photographs, documents, photo albums, letters, telegrams and personal notes) of writers born in this place; all of these documents were donations.

In 1921 the library owned over 4,000 such publications.

Among donors, mention should be made of: Nicu Gane, Artur Gorovei, Eugen Lovinescu, Mihail Sadoveanu, Serafim Ionescu, Vasile Savel, Ion Dragoslav, family Tatos, Romanian Academy, Foundation King Ferdinand I, the Town Hall and the Prefecture.

The Museum Library was the first library of Fălticeni that functioned as public library, having books and documents of acknowledged value concerning the history and the culture of Fălticeni but also about significant milestones in the national culture, on their shelves.

Initially, the Library bore the name of priest and archaeologist Nicolae Beldiceanu, being called the Central Library. In 1972, the Library department was disbanded along with Fălticeni Museum; a significant part of books and documents were moved to the Gallery of Famous People's.

 In 1950, the library became District Library after the disbandment of Baia county, Fălticeni district appeared on the map.

 In 1968 there was a new administrative-territorial division of the country, the districts are disbanded and the library became Town Library again.

 In 1993, the Town Library received the name "Eugen Lovinescu" and in 1994 the Town Library became municipal library .

The Academician Eugen Simion attended this exciting event and wrote in the visitor`s book:

  " On the 16th of July, 1993, the library of Fălticeni was awarded, the name <<Eugen Lovinescu>> to. An inspired decision. I'm excited that citizens of Fălticeni town are rediscovering this great critic, creator, architect of modern Romanian literature. "

THE DEPARTMENTS OF "Eugen Lovinescu" MUNICIPAL LIBRARY OF FĂLTICENI:

Library Circulating Department for children,

Library Circulating Department for adults,

Reading room with an important section of local references,

Foreign language books department​​,

Biblionet centre.

 

 

Publications Fund: over 70 000 volumes.

 

Number of readers: 4200.

 

References:

Revista "Interferenţe culturale", nr. 1, Fălticeni, 1997

"Cartea Fălticenilor de la A la Z", Cătălin Ciolca, Ed. Omnia, Iaşi, 2005

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete