Categorii

Bibliografia selectivă a lucrării Enciclopedia judeţului Vâlcea

July 3, 2024 by

Istorie Locala

105

 

Gheorghe Deaconu, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea, 1968-2008, Râmnicu-Vâlcea, Editura Patrimoniu, 2008.

Dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea, coord. Gheorghe Răboacă, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2004.

Documenta Romaniae Historia (DRH), B, I, Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1966,

Judeţul Vâlcea – album, <Bucureşti, 1996>.

Ioan St. Lazăr, Vâlcea al fresco, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2003.

Sorin Oane, Istoria judeţului Vâlcea, 1948-1965. Un studiu de caz, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007.

Eugen Petrescu, Vâlcea – ţara lupilor getici sau ţinutul vâlcilor, vol. I-II, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2007.

Petre Petria, Cristina Tănăsoiu,  Vâlcea – Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, vol. II, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2004.

Petre Petria, Pagini din istoria presei vâlcene, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2001.

Petre Petria, Vâlcea – Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, vol. I, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1996.

Sergiu Purece, Petre Petria, Marian Creangă, Vâlcea. Imagini în timp – album, Râmnicu-Vâlcea, 1992.

Meletie Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vâlcea, R.[âmnicu]-Vâlcea, Imprimeria Judeţului şi a comunei R.[âmnicu]-Vâlcea, 1908.

Ligia Elena Rizea, Ioana Ene, Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007.

Georgeta Stoica, Elena Secoşan, I. Vlăduţiu, Paul Petrescu, Arta populară din Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1972.

Corneliu Tamaş, Gheorghe Tudor, Vâlcea turistică, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1999.

C. Tamaş, Smarand Ţana, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2004.

Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980.

Al. Vlahuţă, România pitorească, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1939.

Cap. I – CADRUL NATURAL

Badea Lucian, Contribuţii la studiul Piemontului getic; câteva observaţii geomorfologice în regiunea Olăneşti-Cheia,  în  „Problemele de geografie”, vol. 2, 1995, pag. 175-188.

Badea L., Depresiunea Subcarpatica dintre Bistriţa Vâlcii şi Olt, în „Probleme de geografie”, 9, 1963,    pag.  85-93.

Badea L. , Consideraţiii geomorfologice asupra văii subcarpatice a Oltului , Travaux.  Staţiunea ,, Stejarul”, Bicaz, geologie-geografie, 7, 1979 (1981).

Badea L., (coord.),  Masivul Vânturariţa-Buila, caracterizare geografică, în „Buletin geografic”, II, 2, 1998, pag. 4-8.

Badea L. Defileul Coziei şi valea subcarpatică a Oltului (suprafeţe de nivelare şi terase), în „Studii şi cercetări. Geografie, geologie, geofizică”, vol. 30, 1983.

Badea Lucian, Constanţa Rusenescu, Judeţul Vâlcea, Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1971.

Balintoni I., H. Hann, I. Gheucă, L. Nedelcu, M Conovici, Gh. Dumitraşcu, T.Gridan , Considerations on a preliminary structural model of th South Carpathian crytalline eat of the Olt river. Dări de  Seamă, Institutul de Geologie, Seria Geofizică, vol. 70-71/5, 1086, pag. 23-44.

Banu I. Studii fitosociologice în sfagnetele de la Lacul Doamnei şi Lacul Frumos, Studii şi materiale, 1975, pag. 113-120.

Banu I., Pr. Ghiţă, N. Năulea, Morfologia şi morfometria lacurilor, bălţilor şi mlaştinilor naturale din subcarpaţii vâlceni, în vol. „Ocrotirea naturii în Oltenia. Studii şi cercetării”, Râmnicu-Vâlcea, 1984, pag. 37- 42.

Bartok Katalin, Răspândirea speciei Senecio carpaticus Herb., în „Carpaţii româneşti, Studii şi cercetări de biologie vegetală”, 34, 1, 1982, pag. 10-13.

Bărbulescu C. , Gh. Motcă, Păşunile munţilor înalţi, Bucureşti , Ed. Ceres, 1983.

Beldie Al., Făgetele montane superioare dintre Valea Ialomiţei şi Valea Buzăului. Studiu fitosociologic comparativ, Bucureşti, Ed. Academiei, 1951.

Beldie Al. , Endemismele şi elementele dacice din flora Carpaţilor României. Comunicări de  Botanică, Bucureşti, 1967.

Beldie Al., Gh. Dihoru, Asociaţii vegetale din Carpaţii Româneşti. Comunicări de Botanică, Bucureşti, 6,135-238,1967.

Berbece V. Consideraţii biogeografice asupra zonei muntoase Cozia-Naruţu. St. Cerc. SCMN Oltenia, Studii Cercetări, Subcomisia Monumentelor Naturii Oltenia, Comitetul de cultură., Râmnicu-Vâlcea, 1973,      pag. 39-47.

Bobârnac B., M. Popescu, D. Cârţu, Rezervaţii şi monumente ale naturii din Oltenia, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1984.

Boşcaiu N. , Integrarea fitocenotică şi constituirea rezervaţilor botanice, în „Ocrot. nat., şi med. înconj.”, 23, 2, 1979, pag. 105-111.

Boşcaiu N., Boşcaiu V., Coldea Gh., Sintaxanomia făgetelor carpatine, în  ,,Făgetele carpatine, semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotecivă”, Filiala Academiei RSR, Cluj-Napoca,1982.

Buia Al., Păun M., Materiale pentru flora Muntelui Buila (Râmnicu-Vâlcea), „Anuarul lucrărilor ştiinţifice, al Instititului Agronomic Craiova”, 1957, pag. 237-260.

Buia Al. , C. Pavel, M. Păun, I. Safta, Pajiştile din masivul Parâng şi îmbunătăţirea lor,  Bucureşti, Ed. Agrosilvică, 1962

Buia Al., M. Păun, C. Maloş, M. Olaru, Materiale pentru flora Masivului Parâng. Lucr. Grăd . Bot. Bucureşti (1961-1962) , în vol. „Centenarul Grădinii Botanice”, Bucureşti, 1963.

Buia Al., Maloş C. , Ocrotirea naturii în Oltenia , Craiova , 1963, 39, pag. 34-40

Buza M  Structura geosistemelor din Munţii Cindrelului, St. cerc. geol. geogr., geofiz., geogr., 26, 79-87, 1979.

Buza M, Simona Fescei, Studii geoecologice în etajele alpin şi subalpin din Munţii Cindrel (Carpaţii Meridionali), în vol. St. cerc. geol., geofiz., geogr., ser. geogr. 19,1, 1972, pag. 95-106.

Catrina S. V., Catrina Veronica, Băile Olăneşti, Bucureşti, Edit. Abeona, 1992.

Călin Dănuţ, Masivul Vânturariţa, observaţii geomorfologice, în vol. „Studii şi cercetări”, seria Geografie, 1988, pag. 35, 91-96.

Chiriac Elena, M. Udrescu, Ghidul naturalistului în lumea apelor dulci, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1965.

Ciocârdel R., Socolescu M., L'évolution de l'écorce terrestre en Roumanie, Revue Roumaine de géologie, géophys, géographie, sér. Géophys., 1969, pag. 131; 3-38.

Ciobanu I., B. Diaconeasa, Şt. Şuteu, Analyses de pollen dans les marais tourbeux des cirques glaciaires Cîlcesco et Gilort (Parâng), în „Studia”, Univ. Babeş-Bolyai, ser. Biol., Cluj-Napoca, fasc.2, 1968.

Cioltan Gh., Arboretul de tisă din pădurea Comarnic-Vâlcea, în „Revista Pădurilor”, nr. 7-8, 1939,       pag. 626.

Ciurchea Maria, Aspecte din vegetaţia de pe Valea Oltului între Gura Văii şi Cornetu (Raionul.Râmnicu-Vâlcea). Contribuţii botanice, 1966, pag. 127-140.

Ciurchea Maria, Analiza comparativă a elementelor florei vasculare din raionul Vâlcea. Contribuţii botanice, 1962.

Ciurchea Maria, Flora teritoriului raionului Vîlcea din dreapta Oltului, Autoreferat, Bucureşti, 1963. 

Ciurchea Maria, Noutăţi floristice din raionul Râmnicu-Vâlcea, în „Studia”, Universitatea Babeş-Bolyai, seria Biologie, 1, 1962, pag. 33-34.

Codarcea – Dessila Marcela, Violeta Iliescu, Asupra prezenţei depozitelor metamorfozate ele Paleozoicului inferior în Carpaţii Meridionali centrali, în „Studii şi Cercetări, Geologie, Geografie, Geofizică”, seria Geologie,12, 2,1967.

Codoreanu V., Ciurchea Maria, Lichenii calcicoli de pe Munţii Piatra şi Albu din masivul Buila-raionul Vîlcea. Contribuţii botanice, 1962.

Coldea Gh., Rolul termodinamic al jnepenişurilor în menţinerea echilibrului natural al etajului subalpin din Carpaţii româneşti, în „Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător”, 24, 2, 1980, pag. 165-169.

Conea I., Studiul geografic al castanilor din Oltenia, în „Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie”, 51, 1932.

Conea I., Ţara Loviştei, în „Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie”, 53, 1934.

Conea I., În Munţii Lotrului, în „Buletinul Societăţii Române de Geografie”, 47, 1928, pag. 406-413.

Conea I., Plaiul şi muntele în istoria Olteniei (1943), republicat în volumul Plaiuri Carpatice, ediţie  îngrijită de L. Badea, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1984, pag. 15-27.

Conea I., Nedei, păstori, nume de munţi (1936), republicat în volumul Plaiuri Carpatice, ediţie îngrijită de L.Badea, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1984, pag. 32-52.

Csüros Ştefan, Contribuţii la studiul vegetaţiei alpine din Munţii Făgăraşului, în „Buletinul ştiinţific”, secţia de ştiinţe biologice, agricole, geologice şi geografice, 5, 2, 1953, pag. 219-225.

Decei Paul, Pescuitul în ape de munte, Bucureşti, Ed.Ceres, 1975.

Decei Paul, Lacuri de munte, drumeţie şi pescuit, Bucureşti, Ed.Sport-Turism, 1981.

Decei Paul, Drumeţind pe văile apelor repezi, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1989.

Deleanu, Nicolae, Nedeia din Poiana Miresii, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968.

Dihoru C., Bryophytes of Cozia mountain, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria Biologie, 39, , 1990, pag. 51-59.

Dinu Mihaela, Profile geomorfologice prin Subcarpaţii dintre Topolog şi Bistriţa Vîlcii, în vol. „Studii şi cercetări”, seria Geografie, 35, 1998, pag. 63-69.

Doniţă N., A. Popescu, Mihaela Paucă-Comănescu, Simona Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România, Bucureşti, Editura Tehnică Silvică, 2005.

Doniţă. N., St.Purcelean, I. Ceianu, Al. Beldie, Ecologia forestieră, Bucureşti, Ed. Ceres, 1997.

Dumitrescu Margareta, Tanasachi Jana, Orghidan Tr., Contribuţii la studiul biologiei chiropterelor: dinamica şi hibernaţia chiropterelor din Peştera Liliecilor de la Mânăstirea Bistriţa, în „Buletinul ştiinţific”, Academia RPR, 7,2,1995, pag. 318-359.

Dumitraşcu V., A. Vulpe, Dacia înainte de Dromihete, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1998.

Dumitrescu Florin, Les formations endokarstiques de Buila-Vânturariţa, Société de Carstologie,  Activités, vol. 53,3,1990, pag. 53-57

Dumitrescu Florin,  Carstificarea în regim climatic, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2000.

Filipaşcu Al., Lupul – ''fiara de dincolo de negură'', în „Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător”, 21, 2, 1997, pag. 117-121

Filipescu M. G., Recherches géologiques sur le NW de l’Olténie, în „Buletinul Societăţii Române de Geologie”, vol.V, 1942.

Georgescu M.,  Mamifere sălbatice din România, Bucureşti, Ed. Albatros, 1989.

Ghika-Budeşti Şt., Les Carpathes meridionales centrales, în „Analele Institutului de Geologie din România”, 20, 1941.

Ghiţă P., N. Năulea, Morfologia şi morfometria lacurilor naturale din Subcarpaţii vîlceni, Sesiune de comunicări, Râmnicu-Vâlcea, 1976.

Ghiţă Procopie, Banu I., N. Năulea, N. Dobre,  Contribuţii la cunoaşterea endocarstului din -Cheile Râului Cheia (Masivul Buila-Vînturariţa), în vol. „Ocrotirea naturii în Oltenia. Studii şi cercetări”, volum editat de Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1984, pag. 26-34.

Ghiţă Procopie, Năulea N., Voicilă N.,  Lacurile antroposalifere din depresiunea Ocnele Mari, Sesiunea de comunicări ''Ocrotirea naturii în Oltenia'', Drobeta – Turnu-Severin, 1980.

Giurgiu V., Conservarea pădurilor, Bucureşti, ,,Ed. Ceres”, 1978.

Iancu Silvia, Munţii Parîng, Studiul geomorfologic, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1970 (Teză de doctorat).

Ilie I.,  Modelarea actuală şi valorificarea complexă a terenurilor calcaroase din nordul Olteniei, în vol. „Comunicări de geografie”, vol.7, 1969, pag. 9-19.

Ilie I., Din marea carte a naturii, Masivul calcaros Buila-Vîturariţa, în vol. Terra 2, 1991, pag. 53-56

Ionel A., A. Manoliu, V. Zanoschi,  Cunoaşterea şi ocrotirea plantelor rare, Bucureşti,  Editura Ceres, 1986.

Ionescu-Mariana, Condurăţeanu Simona-Fesci, Parcuri şi rezervaţii naturale pe glob, Bucureşti, Ed. Albatros, 1985.

Ionete L.,  Prezenţa berzei negre (Ciconia nigra) la Fumureni Vîlcea, în vol. „Studii şi cercetări”, Subcomisia Monumentelor Naturii Oltenia, Comitetul de cultură, Slatina, 1974, pag. 313-318

Ionete L.,  Contribuţii privind aria de răspândire a speciei Vipera berus în zona Fumureni, judeţul Vâlcea, Lucrări ştiinţifice la a VII-a Conferinţă naţională de ocrotire a naturii, Drobeta-Turnu Severin, 1980,                pag. 185-189.

Ivan Doina (coord.), N. Doniţă, Gh. Coldea, V. Sanda, A. Popescu, Th. Chifu, Mihaela Paucă-Comănescu, Vegetaţia României, Bucureşti, Editura Tehnică Agricolă, 1992.

Lazu Ioan,  Natura sculptează, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1984.

Maloş C., Cercetări asupra fitocenozelor cu liliac (Syringa vulgaris) din Oltenia, în vol. „Studii cercetări de biologie”, seria Botanică, 24, 3, 1972, pag. 189-198.

Emm. de Martonne, Cercetări asupra evoluţiei morfologice a Alpilor Transilvaniei (Carpaţii Meridionali), volum editat sub îngrijirea lui V. Tufescu, Gh. Niculescu, Ş. Dragomirescu, Bucureşti, Editura Academiei, 1981.

Măldărescu P. , Popescu R., Banu I., Chipuri şi portaluri din piatră în Muntele Cozia, în vol. „Studii şi  cercetări”, editat de Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1973,     pag. 63-73.

Mihăilescu V., Niculescu Gh., Les surfaces d’aplanissement dans les Carpathes Roumaines, în vol. „Studia geomorphologica Carpatho-balcanica”, 1, 1967, pag. 5-12.

Mihăilescu Simona, Marin Falcă, Bioplatform-romanian, national platform for biodiversity, vol. Biodiversity research strategy, Bucureşti, Editura Vergiliu, 2004.

Milescu Ion, Pădurile şi omenirea, Bucureşti, Ed. Ceres, 1990.

Mituţoiu Iulian,  Observaţii morfologice şi ecologice asupra ciprinidelor din lacul de baraj Râmnicu-Vâlcea, în vol. „Ocrotirea naturii în Oltenia, Studii şi cercetări”, volum editat de Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1984, pag. 79-80.

Naum Tr., Relieful calcaros şi carstic din R S. România, în vol. „Studii de geografie”, Universitatea Bucureşti, 1975.

Neamu Gheorghe, Mersul temperaturii medii a aerului – lunară, anotimpuală şi anuală în Oltenia deluroasă în vol. „Comunicări  de Geografie”, vol. 6, 1968, pag. 69-74.

Negrea Şt. , Ecosisteme subterane, în vol. „Ecosistemele din România ” (sub redacţia lui C. Pârvu), Bucureşti, Ed. Ceres, 1980.

Niculescu Gh., Relieful ruiniform din regiunea înaltă a Carpaţilor Româneşti, în vol. „Studii de geografie”, 38, 1991, pag. 9-14.

Niculescu Gh., Contribuţii la studiul degradărilor de teren. Observaţii pe Valea Stăncioiului, (Râmnicu- Vâlcea), în vol. „Analele Universităţii „C.I. Parhon”, seria Ştiinţele naturii, 10, 1954, pag. 28-35.

Nicolăescu-Plopşor C. S., Nicolăescu–Plopşor D., The possible existence of the protoho-minide  in Romanian Villafranchian, în „Dacia”, serie  nouă, VII, 1963, pag. 9-25.

Nyarady E., Vegetaţia Muntelui Cozia şi cîteva plante noi pentru flora Olteniei, Moldovei şi Transilvaniei,  în „Buletinul ştiinţific. Secţia Ştiinţe biologice, agricole, geologice şi geografice, 7, 2, 1955, pag. 209-246.

Olteanu M, Negrean G., A. Popescu, N. Roman, Gh. Dihoru, V. Sanda, Silvia Mihăilescu, Lista roşie a plantelor superioare din România, Bucureşti, Editura Academiei, Institutul de Biologie, 1994.

Orghidan Tr., Negrea Şt., Gh. Racoviţă, Cr. Lascu, Peşteri din România, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1984.

Paucă – Comănescu Mihaela (sub red.), Făgetele din România, cercetări ecologice, Bucureşti, Editura Academiei, 1989.

Paucă-Comănescu Mihaela, Tăcină Aurica, Ploaie Gh., The individual variability of tree populations in the mixed fir and beech belt in the Lotru mountain (Voineasa), Revue Roumaine de Biologie, Serie de Biologie Vegetale, 35, 2, 1990, pag. 103-113.

Pavelescu L., Maria Pavelescu, Cercetări ecologice şi petrografice între Oaşa (M. Sebeş) şi Urdele (M.Parâng), în vol. „Studii şi cercetări de geologie, geofizică, geografie”, seria Geologie, 10, 1965.

Păun M., C. Maloş, M. Popescu, Excursii în Munţii Olteniei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971.

Păun M., Gh. Popescu, Cercetări asupra vegetaţiei de pădure din Munţii Buila, în „Analele Universităţii din Craiova”, vol. 3, 1971, pag. 21-29.

Păun M., Gh. Popescu, Date despre vegetaţia ierboasă a catenei calcaroase Buila- Vânturariţa din Munţii Căpăţânii, jud. Vîlcea, în „Analele Universităţii din Craiova”, seria Biologie, Agricultură, Horticultură; Craiova, 9, 1978, pag. 67-73.

Ploaie Gh., Valea Lotrului, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1983.

Ploaie Gh., Munţii Latoriţei, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1987.

Ploaie Gh., Allium obliquum, în Munţii Parâng, în „Analele Universităţii Bucureşti”, Bucureşti, 1990,    pag. 66-68.

Ploaie Gh., Turism and conservation in the mountains of Vîlcea country, Leicester University, vol. „Rural Changes in Romania”, edited by D. Turnock, 1995.

Ploaie Gh., The impact of tourism and conservation on agriculture in the mountains of  Vâlcea country, România, Geo-Journal,  38, 2, 1996, pag. 219-227.

Ploaie Gh., Vegetaţia şi elementele protejate, în volumul ,,Masivul Vînturariţa- Buila”,  editat de Institutul de Geografie al Academiei Române, sub redacţia lui L. Badea, Bucureşti, 1998.

Ploaie Gh., Natura sălbatică din Vâlcea – Vâlcea wild life, Râmnicu-Vâlcea, Editura Prisma, 1999.

Ploaie Gh., Parcul Naţional Cozia, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2004.

Ploaie Gh., Masivul Buila Vînturariţa, un spectacol al naturii, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2005.

Ploaie Gh., Munţii Parâng – pledoarie pentru un parc naţional, Bucureşti, Editura Vergiliu, 2007.

Ploaie Gh., Ştefureac Tr., O viitoare rezervaţie peisagistică: Piatra Târnovului (jud.Vâlcea), în vol. „Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător”, 27, 2, 1983, pag. 135-138.

Ploaie Gh., D. Turnock, Public perception of environment in the mountains of Vâlcea county, GeoJournal, 55, 2001, pag. 683-701.

Pop Emil, Mlaştinile de turbă din R.P.România,  Bucureşti, Editura Academiei, 1960.

Pop I., Conspectul asociaţiilor ierboase de pe masivele calcaroase din cuprinsul Carpaţilor Româneşti, în vol. „Contribuţii  botanice”, Univ. Babeş – Bolyai, Cluj, 1968, pag. 267-275.

Popescu A., Sanda V., N. Roman, Gh. Şerbănescu, N. Doniţă, Investigation on the Olt river gorge flora, în „Revue de Biologie”, serie de Botanique, 15, 4, 1970, p.259-269.

Popescu N. C., D. Călin, Munţii Cozia, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1987.

Popescu Gh., Studiul floristic şi geobotanic al bazinului hidrografic al Bistriţei – Vâlcii, Universitatea din Bucureşti, 1974 (teză de doctorat).

Popescu M, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei munţilor Parâng, în vol. „Studii şi cercetări”, Muzeul Olteniei, <Craiova>, 1969.

Popescu M, Cercetări privind fenologia păsărilor din zona Parâng – Vâlcan şi depresiunea Petroşani, în vol. „Studii şi cercetări”, volum editat de Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1973.

Popescu – Voiteşti I., Pânza conglomeratelor de Bucegi în Valea Oltului, în „Analele Institutului de Geologie al României”, 8, 1918.

Popova – Cucu Ana, Rolul jnepenişurilor şi arinişurilor de munte în menţinerea echilibrului natural în Carpaţi, în „Ocrotirea naturii”, 27,1, 1983.

Pricăjan A., Substanţe minerale terapeutice din România, Bucureşti Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985.

Rădoi Tr., Rezervaţia de tisă (Taxus baccata) din Cheile pârâului Cheia (jud.Vîlcea), în „Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător”, 24, 1, 1980, pag. 61-62.

Roată S., Masivul Vânturariţa-Buila. Aspecte morfometrice si morfologice. Primul Simpozion de geografie teoretică şi aplicată a judeţului Vâlcea (abstract), Râmnicu-Vâlcea, nob. 1995.

Sanda V., M. Doltu, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţei Băilor Olăneşti, în „Studii şi comunicări”,  Muzeul Brunckenthal, Sibiu, 22, 1978, 173-188

Sanda V., Sorin Ştefănuţ, Atlas florae Romaniae, I Pinophyta, Ed.Vergiliu, Bucureşti, 2003

Savu H., Studiu geologic complex al Carpaţilor meridionali, Arhivele Institutului Geologic, Bucureşti, 1964

Schneider – Binder Erika, Contribuţii la studiul asociaţiilor din alianţa Asplenion Septentrionalis Gams 1927 din Carpaţii Romîniei, Studii şi comunicări, Muzeul Bruckenthal, Sibiu, Ştiinţele naturii,1972, p.167-171

Schneider-Binder Erika, Voik W., Asociaţiile din clasa Salicetea herbaceae Br.-Bl. în Carpaţii Meridionali cu privire specială asupra celor din Munţii Făgăraşului, Studii şi Cercetări, Muzeul Bruckenthal, Sibiu, 23, 1979, pag. 221-237.

Schneider-Binder Erika, Voik W., Privire generală asupra vegetaţiei crăpăturilor de stânci (Asplienetea Rupestris Br.-Bl. 1934) din Carpaţii Româneşti, Comunicări de Botanică, Bucureşti, 1977, pag. 205-216.

Socolescu M, Ciocârdel R., Şt. Airinei, M Popescu, Fizica şi structura scoarţei terestre din România, Bucureşti, Ed.Tehnică, 1975.

Soran V., Ecologia jneapănului (Pinus mugo) în Munţii Maramureşului şi necesitatea ocrotirii lui, în „Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător”, 23, 1, 1979, pag. 23-27.

Stănescu Gh., Contribuţii la protecţia faunei piscicole din România, Simpozionul „Omul şi muntele”, Râmnicu-Vâlcea, mai 1994.

Stoiculescu Cr., Arborii seculari şi de mari dimensiuni din Oltenia propuşi pentru ocrotire, în „Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător”, 22, 1, 1870, pag. 55-58.

Stugren Bogdan, Ecologie teoretică, Cluj-Napoca, Ed. Sarmis, 1994.

Ştefureac Tr., Schistosega osmundacea în Munţii Parâng şi răspândirea sa în brioflora ţării, Buletinul ştiinţific, seria Botanică, 9, 1, 1957, pag. 75-85.

Ştefureac Tr., Studii briologice în unele formaţuni de vegetaţie din România, Bucureşti, Editura Academiei, 1969.

Ştefureac Tr., Aspazia Popescu, Lucia Lungu, Frullania jackii în valea Lotrului din Carpaţii Meridionali ai R. P. R., în „Revista Universităţii „C. I. Parhon” şi a Politehnicii, Bucureşti, nr. 4-5, 1954, pag. 235-243.

Ştefureac Tr., As. Popescu , L. Lungu, V. Ţeculescu, Specii de Carex şi Salix din sfagnetele de pe Valea Lotrului, cu unele consideraţii geobotanice, în „Analele Universităţii Bucureşti”, seria ştiinţele naturii, Biologie, 11, 1962, pag. 81-95.

Ştefureac Tr., Aurică Tăcină, Unele consideraţii asupra endemismelor şi corologia taxonilor endemici în România, în „Studii şi cercetări de  biologie”, seria Biologie vegetală, 30, pag. 85-92, 1978.

Ştefureac Tr., Gh. Ploaie, C. Ploaie, Aubrietia croatica în flora României şi necesitatea procesării sale, Sesiunea de referate şi comunicări „Progrese şi perspective în conservarea florei şi faunei autohtone – „rezumat, Cluj-Napoca, mai 1981.

Ştefureac Tr., Gh. Ploaie, Buxbaumia aphylla în flora ţării noastre şi necesitatea protejării sale,  Sesiunea de referate şi comunicări „Progrese şi perspective în conservarea florei şi faunei autohtone” – rezumat, Cluj-Napoca, mai 1981.

Täuber F., Gh. Ploaie, Cercetări botanice în masivul Parâng, Simpozionul „Omul şi muntele”, Voineasa, iunie 1987.

Teofilescu Th., Ecartul altitudinal al gorunului (Quercus petraea Loebl) în raza Ocolului  silvic Călimăneşti. Ocrotirea naturii în Oltenia, în „Studii şi cercetări”, volum editat de Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1984, pag. 54-56.

Toniuc N., Ligia Purdelea, N. Boşcaiu, Importanţa ecologică şi culturală a parcurilor naturale, în „Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător”, 37, I, 1993, pag. 5-10.

Trifulescu, M., Monografia mondială a grafitului, Bucureşti, Editura Vergiliu, 2005.

Turnock, D., (1991), Forest exploitation and its impact on transport and settlement in the Romanian Carpathians, Journal of Transport History, 12, pag. 37-60.

Turnock D. The Roumanian Carpathians in transition: human resources and development  potential in the context of national demographic trends

Turnock D., Path Dependency and sustainable rural tourism in the Roumanian Carpathians, University of Leicester, Occasional paper, 41, 1999.

Turnock D., Romania’s Railway Development 1950-1989: Changing   Priorities for Socialist Construction, Geographica Pannonica, 9, 2005, pag. 32-43.

Vasu Alexandra, Caracterizarea fizico-chimică a principalelor soluri forestiere din România, în „Buletin informativ”, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti, 13, 1984, pag. 151-162.

Voik W. Erika Schneider – Binder, Cercetări asupra asociaţiilor de grohotişuri (Thlaspietea rootundifolii), Br.- Bl. 1926 din etajul alpin al Munţilor Făgăraş, „Studii şi comunicări”,  Muzeul Bruckenthal, Sibiu, 22, 1978, pag.189-202.

***** Geografia României, vol. III – 1987,vol. IV – 1992, editor: Institutul de Geografie al Academiei Române.

***** Hărţile topografice, geologice şi silvice ale judeţului Vâlcea.

***** Flora RPR-RSR, vol. I-XIII, Bucureşti, Editura Academiei, 1952-1986.

Cap. II – ISTORIA

1. PREISTORIA, ISTORIA ANTICĂ ŞI PREMEDIEVALĂ

R. Ardevan, Viaţa municipală în Dacia romană, Timişoara, 1998.

R. Avram, D. Avasiloaiei, Garnizoana romană de la Castra Traiana, în “SCIV(A)”, 46, 2, 1995.

I. Barnea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982.

D. Berciu, “Buridava” dacică, Bucureşti, 1981.

D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 1967.

D. Berciu, M. Iosifaru, M. Diaconescu, Descoperiri şi însemnări de la “Buridava” dacică, XI, în “TD”, XIV, 1-2, 1993. Bichir, Centrul militar roman de la “Buridava”, în “TD”, VI, 1-2, 1985.

Gh. Bichir, Continuitatea şi romanizarea populaţiei geto-dace în lumina cercetărilor de la Stolniceni-Râmnicu-Vâlcea, în SV, IV, 1983.

Gh. Bichir, P. Bardaşu, Şantierul arheologic Stolniceni-”Buridava” (jud. Vâlcea), în MCA, XV, 1983.

Gh. Bichir, A. Sion, P. Bardaşu, Aşezarea de la Stolniceni-”Buridava” (jud. Vâlcea), în “MCA”, XVII, 1992.

K. Bowman, Diocletian and the first tetrarchy, a.d. 284–305, în The Cambridge Ancient History, vol. XII, Cambridge, 2008.

V. Cavruc, Sarea în societăţile arhaice. Consideraţii generale, în vol. „Sarea, timpul şi omul”, Sfîntu-Gheorghe, 2006.

E. Comşa, Istoria comunităţilor culturii Boian, Bucureşti, 1974.

N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, [Bucureşti], 1963.

O. Dudău, Circulaţia monetară în castrele de trupe auxiliare din Provincia Dacia, Timişoara, 2006.

A. Dumitraşcu, O puşculiţă cu denari romani imperiali descoperită la Râmnicu-Vâlcea, în “BSNR”, 140-141 (1992-1993), 1996, pag. 95-103.

V. Dumitrescu, Arta preistorică în România, Bucureşti, 1974.

C. L. Fântâneanu, Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinul Oltului inferior, în „Buridava”, V, 2007.

C. Găzdac, Monetary circulation and the abandonment of the auxiliary forts in Roman Dacia, în „Limes”, XVIII, 2002.

I. Glodariu, Relaţiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj-Napoca, 1974.

A. Husar, Din istoria Daciei romane, Cluj-Napoca, 2002.

A. Husar, Gesta deorum per romanos, Târgu Mureş, 1999.

IDR II 1977;  IDR III/1 1977.

Iorgu Iordan, Toponima românească, Bucureşti, 1963.

***, Istoria românilor, vol. I, Bucureşti, 2001.

***, Istoria românilor, vol. II, Bucureşti, 2001.

***, Dicţionar enciclopedic, vol. VI, Bucureşti, 2006.

R. Leakey, Originea omului, Bucureşti, 1995.

A. Leroi-Gourhan, Gestul şi cuvântul, Bucureşti, 1983.

H. Mattingly, Hoards of roman coins found in Britain: and a coin survey of the Roman Province, în „The Journal of Roman Studies”, 22, 1, 1932.

V. Mihăilescu-Bârliba, Tezaurele monetare. Cercetare şi interpretare, în “SCIV(A)”, 44, 1, 1993.

C. S. Nicolăescu-Plopşor, D. Nicolăescu-Plopşor, The possible existence of the Proto-Hominids in Romania’s Villafranchian, în „Dacia”, N.S., VII, 1963.

E. Petac, Consideraţii cu privire la data finală a tezaurelor monetare îngropate la mijlocul sec. III-lea pag. Chr.  în Dacia romană de la sud de Carpaţi, în SCN, XII, 1997.

C. C. Petolescu, Auxilia Daciae, Bucureşti, 2002.

Gh. I. Petre Govora, Apărătoare de braţ în mediul culturii Glina, în “SCIV(A)”, 36, 4, 1985.

Gh. I. Petre-Govora, Contribuţii la cunoaşterea istoriei vechi a judeţului Vâlcea, în SV, VI, 1985.

Gh. I. Petre-Govora, Contribuţii la cunoaşterea istoriei vechi a judeţului Vâlcea (II), în SV, VII, 1985.

Gh. I. Petre-Govora, Începuturile epocii bronzului în nord-estul Olteniei, în „Buridava”, II, 1976.

Gh. I. Petre-Govora, Continuitatea daco-romană în nordul Olteniei în sec. IV-VII e.n., în lumina noilor descoperiri arheologice şi numismatice, Drobeta-T. Severin, 1976.

Gh. I. Petre-Govora, Necropola şi aşezarea din epoca fierului de la Gătejeşti, în SCIV, 22, 4, 1971.

Gh. I. Petre-Govora,  O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu-Vâlcea, 1995.

Gh. I. Petre-Govora, Un orizont Hallstattian timpuriu în nord-estul Olteniei, în “TD”, IV, 1-2, 1983.

Gh. I. Petre-Govora, Govora de la primii oameni la contemporani, Râmnicu-Vâlcea, 2001.

M. Petrescu Dâmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977.

C. Preda, Istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti, 1998.

C. Preda, Tezaurul monetar imperial de la Pădureţu, jud. Vâlcea, în ““BSNR”” 140-141 (1992-1993), 1996, pag. 109-115.

S. Purece, Atlas istoric Vâlcean, în “SV”, II, 1971.

S. I. Purece, Tezaurul de la Stăneşti, Bucureşti, 2005.

S. I. Purece, Un antoninian emis de Allectus, aflat în colecţia Muzeului Judeţean Vâlcea, în „Monedă şi comerţ în sud-estul Europei”, Sibiu, 2009.

I. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976.

I. I. Russu, Etnogeneza românilor, Bucureşti, 1981.

V.  Sârbu, Oameni şi zei în lumea geto-dacilor, Braşov, 2006.

C. Schuster, C. Fântâneanu, Consideraţii privind habitatul în epoca bronzului timpuriu între Carpaţii Meridionali şi Dunăre. Cultura Glina, în Drobeta, XIII, 2003.

I. Soare, Consideraţii etimologice  privind toponimia majoră a judeţului Vâlcea, în „Studii vâlcene”, VII/1985.

V. Suciu, Tezaure monetare din Dacia romană şi postromană, Cluj-Napoca, 2000.

D. Gh. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI, Iaşi, 1981.

O. Toropu, Romanitatea tîrzie şi străromânii în Dacia traiană sud-carpatică, Craiova, 1976.

D. Tudor, Centrul militar roman de la “Buridava”, în “SMMIM”, 1, 1968.

D. Tudor, Distrugerea castrului roman de la Slăveni, pe Olt, în “Historica”, I, 1970, pag. 82; S. I. Purece, Tezaurul de la Stăneşti, Bucureşti, 2005.

D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1968.

D. Tudor, Gh. Poenaru Bordea, C. M. Vlădescu, Arutela I-II, în “SMMIM”, 2-3, 1969-1970.

D. Tudor, Gh. Poenaru Bordea, C. M. Vlădescu, Arutela III-IV, în “SMMIM”, 2-3, 1973.

C. M. Vlădescu, Castrul de la Racoviţa şi rolul său defensiv în garnizoana Praetorium, în SV, VI, 1985.

C. M. Vlădescu, Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Craiova, 1986.

C. M. Vlădescu, Centre militare romane din sectorul de nord al limesului alutan, în „Buridava”, 4, 1982.

C. M. Vlădescu, Armata romană în Dacia Inferior, Bucureşti, 1983.

Al. Vulpe, Necropola Hallsattatiană de la Ferigile, Bucureşti, 1967.

V. Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia romană, Cluj-Napoca, 1996.

2. EPOCA MEDIE

A. Izvoare (fonduri şi colecţii arhivistice, corpusuri şi culegeri de documente)

Arhivele Naţionale Bucureşti, Condica mănăstirii Bistriţa, LXI..

Arhivele Naţionale Bucureşti, Condica mănăstirii Cozia, nr. 712.

Arhivele Naţionale Bucureşti, Fondul Episcopia Râmnicului, pach. XLVI.

Arhivele Naţionale Bucureşti, Condica mănăstirii Cozia, ms. 712.

Arhivele Naţionale Bucureşti, Condica mănăstirii Cozia, pach. XLIX, LIX.

Arhivele Naţionale Bucureşti, Episcopia Râmnicului, pach. XXX, XLVI,

Biblioteca  Academiei Române (BAR), Colecţia Manuscrise  româneşti, ms. nr. 1452.

Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale, Colecţia Manuscrise, ms. 149.

Documenta Romaniae “Historica” (în continuare, DRH). B. Ţara Românească, IV, Bucureşti, Editura Academiei, 1966; vol. II, III, IV, VI, XI, XXIV, XXV.

DIR., B., Veacul XVI, vol.I, DIR., B., Veacul XVI, vol.II, DIR., B., Veacul XVI, vol.V, DIR., B, XVII.

Dumitru Andronie, Ion Soare, Izvoare documentare vâlcene. Catalogul documentelor de la Arhivele Naţionale din Râmnicu-Vâlcea, 1605-1821, Bucureşti, 1996.

Ioan Bogdan, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul XV şi XVI, Bucureşti, 1902.

Silviu Dragomir, Documente noi privitoare la relaţiile Ţării  Româneşti cu Sibiul în sec. XV-XVI, în « Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj, 1926-1927.

Izvoarele istoriei românilor, vol. XI, Cronica pictată de la Viena; text, traducere şi comentarii de Gh. Popa-Lisseanu, Bucureşti, 1937.

C. Tamaş, I. Soare, C. Manea-Andreescu, Comori arhivistice vâlcene. Catalog de documente (1467 – 1800), vol. II, Bucureşti, 1985.

C. Tamaş, I. Soare, C. Manea-Andreescu, Tezaur medieval vâlcean. Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu-Vâlcea (1388-1715), Bucureşti, 1983.

Alex. Elian şi colab., Inscripţiile medievale ale României I. Oraşul Bucureşti 1395-1800, Bucureşti, 1965. 

    B. Lucrări generale

Petre Bardaşu, Studii de istorie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2002.

Ion Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, tom II, 1910.

Călători străini, vol. III, Călători străini, vol. VI, îngrijit de M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976

Doru Căpătaru, Călător prin Oltenia medievală cu Paul de Alep, Drăgăşani, Editura Kitcom, 2007.

Gh. I. Cantacuzino, Cetăţi medievale din Ţara Românească în secolele XIII-XVI, Bucureşti, 2001.

Virgil Cândea, Letopiseţul Ţării Româneşti (1292-1664) în versiunea arabă a lui Macarie Zaim, în “Studii”, XXIII, nr. 4, Bucureşti, 1970.

Virgil Drăghiceanu, Morminte domneşti. Matei Basarab, Doamna Elena şi fiul lor Mateiaş – ultimele zile, meşteri şi stil, în “Buletinul Comisiunii Monum entelor Istorice” (în cont., “BCMI”), VIII, 1915,          pag.170 – 175.

Vasile Drăguţ, Arta românească, Bucureşti, Editura Vremea, 2000.

Henri Focillon, L’ ancien art roumain, în vol. “Moyen Age. Survivances et réveils.Etudes d'art et d'histoire », Montréal, 1945.

Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol I, Editura ALL, Bucureşti, 2001.

Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, Bucureşti, Editura ALL, 2003.

Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu Voievod (1688-1714), ediţie critică întocmită de Aurora Ilieş, Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1970.

Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1972.

N. Iorga, Constantin vodă Brâncoveanu. Viaţa şi domnia lui, Bucureşti, 1914.

Nicolae Iorga, Istoria Literaturii Române în secolul al XVIII-lea, vol. I, Bucureşti, 1969.

Istoria Românilor, vol. V, O epocă de înnoiri în spirit european, coord. Virgil Cândea, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003.

Istoria Ţării Româneşti de când au descălecat pravoslavnicii creştini. Letopiseţul cantacuzinesc, în “Cronicari munteni”, Editura Albatros, Bucureşti, 1973.

Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665, Ed. G. Duzinchevici şi E. Reus Mârza, Bucureşti, 1965.

Johannes Leunclavius, Historiae Musulmanae Turcorum de monumentis ipsorum excriptae. Libri XVIII, Frankfurt, 1591.

P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, Editura Corint, 2000.

Andrei Pandrea, Pecenegii şi cumanii în Ţara Loviştei, Aalborg, 1994.

Şerban Papacostea, Oltenia sub stăpânirea austriacă (1718-1739), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998.

Şerban Papacostea, Românii în secolul al XIII lea. Între cruciată şi Imperiul mongol, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993.

Ştefan Pascu, Răzvan Theodorescu (coordonatori), Istoria Românilor, vol. III, Genezele româneşti, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001.    

Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, 2002.

Mircea Păcurariu, Istoria bisericii ortodoxe române, vol. II, Bucureşti, Editura Institutului biblic de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1981. 

Alexandru Piru, Literatura română veche, Bucureşti, 1962.

Gavriil Protul, Viaţa şi traiul Sfinţiei Sale Părintelui nostru Nifon, în vol. “Literatura Română Veche (1402-1647)”, vol. I, Bucureşti, 1969.

C. Rezachevici, Capul lui Mihai Viteazul şi Mânăstirea Dealu, în Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice “Mihai Viteazul – domn creştin, strateg militar şi întregitor de neam”, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun,  2004.

Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova. a. 1324-1881, vol. I (sec. XIV-XVI), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001.

A. Rusu, Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ‘’B. O. R.’’, an. CX (1992), nr. 7-10.

Aurelian Sacerdoţeanu, Ctitoriile oltene ale lui Constantin Brâncoveanu, în “Mitropolia Olteniei”, nr. 9-10, Craiova,1960, pag. 716-727.

Tit Simedrea, Viaţa Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, 1937.

Nicolae Stoicescu, Matei Basarab, Bucureşti, Editura Militară, 1982.

L. Stojanović, Vechile genealogii şi cronici sârbeşti, Belgrad, 1927.

Gabriel Ştrempel, Antim Ivireanul, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997.

Ştefan Ştefănescu, Camil Mureşanu (coordonatori), Istoria Românilor, vol. IV, Genezele româneşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001.

Dan Gh. Teodor, Romanitatea carpato – dunăreană şi Bizanţul în vecurile V – XI e. n., Iaşi, Editura Junimea, 1981.

Răzvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident – la începuturile culturii medievale româneşti (sec. X-XIV), Bucureşti, Editura Academiei, 1974.

Alexandru Vasilescu, Oltenia sub austriaci 1716-1739, vol. I, Istoria politică a Olteniei sub austriaci, Bucureşti, 1929.

Emil Vârtosu, Din istoria  sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti, în DIR, Introducere, vol II, Bucureşti, 1956, pag. 338-560.

Emil Vârtosu, Foletul novel, calendarul lui Constantin vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1942.

      C. Lucrări speciale (volume, studii şi articole)

Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur al Râmnicului, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2000.

Melentina Bâzgan, Localităţile atestate în judeţul Vâlcea până la mijlocul secolului al XVII-lea, în “Studii vâlcene”, serie nouă I (VIII), Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2003, pag. 18-35.

Gherasim Cristea, Mânăstirea Hurezu, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2003.

Dumitru Cristescu, Sfânta mânăstire Arnota, Râmnicul-Vâlcii, 1937.

Virgil Drăghiceanu, Mormântul lui Constantin Brâncoveanu-Basarab Voievod, în “BCMI”, VII, 1914, fasc. 27.

Gheorghe Dumitraşcu, Corneliu Tamaş, Râmnicul medieval. Studiu şi documente, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1995.

Luminiţa Dumitru, Tezaurul de la Goranu, în « Magazin Istoric », Anul XXXIV – serie nouă – nr. 8 (413), aug. 2001, pag. 72-73.

M. Florea, O piatră de mormânt de la începutul veacului al XVII-lea, în “BCMI”, III (1992), nr. 2.

Nicole Iorga, Fărcaş-Vâlcea cnezul, în “Revista istorică”, XV, 1929, pag. 191-192.

Elena Isăcescu, Tezaurul monetar din a doua jumătate a sec. al XVI-lea, descoperit la Râmnicu-Vâlcea, în “Buletinul Societăţii Române”, anii LXX-LXXIV (1976-1980), nr. 124-128, Bucureşti, 1981.

Constantin I. Karadja, Oltenia după memoriile generalului Von Bauer (1778), în “Arhivele Olteniei”, nr. 14, 1924, pag. 302-304;

Mihai Mecu, Valentin Dolfi, Radu Geiculescu, Băile Govora – date şi imagini în timp, Băile Govora, febr. 2008.

Arhim. Veniamin Micle, Ieromonahul Macarie, tipograf român (1508-1512), Sfânta Mănăstire Bistriţa, pag. 40-52.

Arhim. Veniamin Micle, Mânăstirea Bistriţa Olteană, Sfânta Mănăstire Bistriţa, 1996.

Arhim. Veniamin Micle, Sfântul Grigorie Decapolitul. Viaţa şi minunile, Bucureşti, 1992.

Doru Moţoc, O ipoteză nouă despre locul uciderii lui Radu de la Afumaţi, în « Studii vâlcene », IV, Bălceşti pe Topolog, 1980, pag. 50-57.

Gheorghe I. Petre-Govora, Govora – de la primii oameni la contemporani, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petras, 2001. .

Pravila bisericească de la Govora numită cea mică, tipărită mai întâiu la 1640 în Mânăstirea Govora, publicată apoi în transcripţiune cu litere latine la anul 1884 de Academia Română. Adusă la zi de pr. Gheorghe I. Petre-Govora, Sibiu, Editura Tribuna, 2004.

Aurelian Sacerdoţeanu, Originea şi condiţiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraş Râmnicu-Vâlcea, în « Buridava », Râmnicu-Vâlcea, I/1972, pag. 37-56.

Aurelian Sacerdoţeanu, Tipografia Episcopiei Râmnicului (1705-1825), în « Mitropolia Olteniei », Craiova, 1960, nr. 5-6.

Dumitru Sandu, Eparhia Râmicului şi Argeşului-monografie, Râmnicu-Vâlcea, 1976. 

Ion Soare, Consideraţii etimologice privind toponimia majoră a judeţului Vâlcea, în Studii Vâlcene, Râmnicu-Vâlcea, VII, pag.179-190

Ion Soare, Din istoricul localităţilor vâlcene. Argumente lingvistice şi documentare: Râmnicu-Vâlcea, în « Jurnalul de Vâlcea », Râmnicu-Vâlcea, nr. 58, 15-24 martie 1996, pag. 6.

Nicolae Ştefănescu, Mişcări sociale din judeţul Vâlcea în secolul al XVII-lea, în « Studii vâlcene », V, Râmnicu-Vâlcea,  1982.

Corneliu Tamaş, Istoria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2006.

Corneliu Tamaş, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui – pagini de istorie a administraţiei, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2004.

Veronica Tamaş, O moară de postav la Râmnicu-Vâlcea, în “Studii vâlcene”, Râmnicu-Vâlcea, 1983, pag. 39-42.

Arhim. Gamalil Vaida, Mânăstirea Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel Mare. 600 de ani de existenţă, Editura Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu-Vâlcea, 1986.

Vâlcea. Monografie, Bucureşti,  Editura Sport – Turism, 1980.

3. EPOCA MODERNĂ

A. Izvoare (fonduri şi colecţii arhivistice)

DJVAN, Fond Magistratul oraşului Râmnic, dos. 107/1848.

DJVAN, PJV, dos. 46/1848, dos. 88/1857, dos. 3/1859, dos. 4/1859, dos. 34/1859, dos. 62/1866, dos. 66 / 1866, dos. 125/1866, dos. 127/1866, dos.72 /1868, dos. 44 /1869, dos. 15/1870, dos 3/1871, dos. 30/1874, dos.73/1874, dos. 58/1877, dos. 44/1877, dos. 86/1877, dos. 119/1877, dos. 121/1877, dos. 122/1877, dos. 19/1878, dos. 58/1878, dos. 148/1878, dos.103 /1882, dos. 50 / 1890, dos. 46/1897, 157/1907,  dos. 146/1907,  dos. 54/1908,

Documente privind Unirea Principatelor, Bucureşti, Editura Academiei R. P. R.

Documente privind Unirea Principatelor, vol. 3, Bucureşti, 1963.

N. Iorga, Izvoarele contemporane asupra mişcării lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1921.

B. Lucrări generale

N. Adăniloaie, Independenţa naţională a României, Bucureşti, Editura Academiei R. S. R., 1986.

Anul 1848 în Principatele Române

C. D. Aricescu, Istoria revoluţiunii române de la 1821, Craiova, 1874.

Nicolae Bălcescu, Opere IV, Corespondenţă, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964.

Dan Berindei, Emil Cojocaru, Aspecte militare ale mişcării revoluţionare din 1821, ed. a II-a, Bucureşti, 1973.

Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1998.

Istoria Românilor, vol. VII, Tom. I, Constituirea României moderne (1821-1878), coord. – acad. Dan Berindei, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003.

Ion Mamina, Ion Bulei, Guverne şi guvernanţi (1866-1916), Bucureşti, 1994.

Masele populare în războiul pentru cucerirea Independenţei absolute a României 1877-1878, Bucureşti, Editura Politică, 1979.

Memoriile Regelui Carol I al României, vol. III, Bucureşti, Editura “Universul”, 1994.

Gh. Pârnuţă, Figuri de dascăli revoluţionari de la 1848, în „Revista arhivelor” III (1960), nr. 2,       pag. 150-167.

Gheorghe Platon, Românii în veacul construcţiei naţionale, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2005.

Mircea Popa, Primul Război Mondial, 1914-1918, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,1979.

Anca Scarlat, Cum se trăieşte pe o bombă de gaz, "Jurnalul Naţional", 10 apr. 2007, ediţie on line.

Ap. Stan, Încercări de organizare a unei rezistenţe armate în timpul revoluţiei muntene de la 1848, în „Studii” nr. 3/1963, pag. 621-642.

Apostol Stan, Constantin Vlăduţ, Gheorghe Magheru, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, pag. 110-111.

Nicolae Stoica de Haţeg,  Cronica Banatului, Bucureşti, Editura Damaschin Mioc, 1969.

Maria Totu, Garda civică din România, 1848-1884, Editura Militară, Bucureşti, 1976.

Zorin Zamfir, Jean Banciu, Primul Război Mondial, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

C. Lucrări speciale

Nicolae Angelescu, Memoriile unui om obscur, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2005.

Curechianu Dumitru, Rogaciu Trifon, Anton Pann la Râmnicul Vâlcea, în ,,Buridava”, nr. 1/1972, Muzeul Judeţean Vâlcea, pag. 395-400.

Dumitru Andronie, Alexandru Ioan Cuza pe meleagurile Munteniei şi Olteniei în anul Unirii, în “Studii vâlcene”,  nr. VII/1985, pag. 81-86.

D. Bălaşa, P. Purcărescu, Luptele pandurilor şi eteriştilor de pe Valea Oltului (1821), în „Buridava”, 1972, pag. 295-320.

D. Bălaşa, Tudor Vladimirescu şi haiducul Iancu Jianu, în „Studii vâlcene”, nr. V/1982, pag. 59-64.

Cornelia Bodea, Paul Cernovodeanu, Horia Nestorescu-Bălceşti, Vatra Bălceştilor, Bălceşti pe Topolog, 1971.

Pr. Ion D. Ciucă, Domnica Ciucă, Ion M. Ciucă, 1821 – Drăgăşani. Mormântul regimului fanariot, Parohia Câmpu-Mare, jud. Olt, 2001.

Gheorghe Dumitraşcu, Epopeea independenţei României în conştiinţa vâlcenilor, Editura Almarom, Râmnicu -Vâlcea, 2003.

Gh. Dumitraşcu, Unele aspecte din activitatea slujbaşilor şcolii vâlcene în timpul revoluţiei  de la 1848, în: ,,Studii vâlcene” , nr. 3/1974, pag. 73-84.

Gh. Dumitrescu, Unele aspecte din activitatea slujitorilor şcolii vâlcene în timpul revoluţiei de la 1848, în ,,Studii vâlcene”, nr. 8/1974.

 Dumitru Garoafă, Refugiaţii transilvăneni în judeţul Vâlcea în timpul revoluţiei de la 1848-1849, în „Studii vâlcene”, serie nouă, I (VIII) 2003, pag. 75-80.

Anca Iosifaru, Dan Moroianu, Monumentul Batalionului Sacru, consacrat luptei de la Drăgăşani, în „Studii vâlcene”, serie nouă, nr. I (VIII), 2003, pag. 64-68.

Constantin Mateescu, Cartea Râmnicului, Editura Silviu Popescu, Râmnicu-Vâlcea, 1999.

Constantin Mateescu, Memoria Râmniculu, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979.

Monografia municipiului Drăgăşani, Constanţa, Editura „Ex Ponto”, 2004.

Marian Pătraşcu, Nicolae Daneş, Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea, [Râmnicu-Vâlcea], Editura Fortuna, 2008.

George Potra, Petrache Poenaru, ctitor al învăţământului în ţara noastră, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1973.

Petre Purcărescu, Personalitatea prinţului Carol I  în documentele vâlcene, în “Studii vâlcene”, serie nouă, nr. I (VIII) 2003, pag. 103-114.

Sergiu Purece, Lupta maselor populare din judeţul Vâlcea împotriva ocupaţiei germano-austro-ungare (1916-1918, în « Studii vâlcene », IV, Bălceşti pe Topolog, 1980.

Sergiu Purece, Petre Bardaşu, Gheorghe Simeanu, Ani de restrişte, Râmnicu-Vâlcea, 1997.

Vasile Roman, Deşteaptă-te române! – Istoria unui cântec românesc, ed. a III-a revăzută şi adăugită, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2001.

Ap. Stan, Încercări de organizare a unei rezistenţe armate în timpul revoluţiei muntene de la 1848, în „Studii” nr. 3/1963, pag. 621-642.

Dragoş Sterian,  La Râmnicul Vâlcea s-a cântat pentru prima dată Deşteaptă-te Române!, în ,,Orizont”, an. I, 20 febr. 1968.

Corneliu Tamaş, Istoria Municipului Râmnicul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2006.

Corneliu Tamaş, Horia Nestorescu-Bălceşti, Revoluţia de la 1821 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, 1980.

Corneliu Tamaş, Depunerea jurământului pe Constituţie la Râmnic, în ,,Orizont”, 8 mai 1973.

Corneliu Tamaş, Gheorghe Dumitraşcu, Sergiu Purece, Petre Bardaşu, Contribuţia Judeţului Vâlcea la Unirea Principatelor, Râmnicu-Vâlcea, 1982.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu – Bălceşti, Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea, Societatea ,, Prietenii Muzeului Bălcescu, Bălceşti pe Topolog, 1978. 

Corneliu Tamaş, Anul 1848 în Judeţul Vâlcea, în  ,,Studia et acta musei Nicolae Bălcescu”, 1970/1971.

C. Tamaş, Istoria municipiului Râmnicului Vâlcea, Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2006.

Corneliu Tamaş, Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, pag. XXII.

Corneliu Tamaş, Istoria Râmnicului, Editura Antim Ivireanu, Râmnicu -Vâlcea, 1994.

Corneliu Tamaş, Istoria municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2006.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Contribuţia judeţului Vâlcea la susţinerea războiului de independenţă (1877-1878), Bălceşti pe Topolog, 1977.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, 1978.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Judeţul Vâlcea în anii Primului Război Mondial, Bălceşti pe Topolog, 1979.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Răscoala  ţărănească din 1907 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, Societatea “Prietenii Muzeului Bălcescu”, 1974.

Corneliu Tamaş, Petre Purcărescu, Laloşu – file de monografie, Râmnicu-Vâlcea, 1977.

Corneliu Tamaş, Smarand Ţana, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2004.

Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980.

D. Periodice

“Anunţătorul Român”, nr. 56, din 15 iulie 1859.

“Flacăra neatârnării”, foaie volantă editată de Muzeul Judeţean şi Arhivele Statului Vâlcea, martie 1977, Râmnicu-Vâlcea.

 “Gazeta Vâlcei’’, nr.15 din 30 ian 1883.

"Jurnalul Naţional", 10 apr. 2007, ediţie on line.

4. EPOCA CONTEMPORANĂ

A. Izvoare (fonduri şi colecţii arhivistice)

1. ANIC, fonduri: Comitetul Central al P.C.R – Cancelarie (1944-1965); Comitetul Central al P.C.R.- Secţia agrară (1944-1965); Comitetul Central al P.C.R.- Secţia economică (1944-1965); Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Stenograme (1948-1965).

2. CNSAS, fonduri arhivistice: Informativ (678 – 13 volume, 960, 1007, vol. 1-4, 1008, 1016, 1551, 1673). Documentar (36). Penal (145, dos. 1- 6).

3. DJAN Piteşti, fonduri: Comitetul judeţean P.C.R. Argeş (1945-1948), Sfatul Popular al Regiunii Argeş (1952-1965), Tribunalul judeţului Argeş (1952-1957).

4. DJAN Vâlcea, fonduri şi colecţii:  Administraţia Bunurilor „C.I.C. Brătianu” Drăgăşani (1936-1949); Banca Naţională Română – Sucursala Râmnicu Vâlcea (1945-1949); Camera agricolă (1940-1949); Camera de comerţ şi industrie (1940-1949); Societatea „Carpatina” Brezoi (1949-1965); Comitetul Judeţean P.M.R.- Vâlcea. Comisia de verificare (1948-1951); fondurile inspectoratelor statistice raionale (Băbeni, Drăgăşani, Horezu, Olteţu, Râmnicu-Vâlcea) dintre anii 1945-1967; I.O.I.L. Drăgăşani (1949-1965); Întreprinderea „Oprea Simian şi fiii” (1940-1949); Întreprinderea „Vasilatul”, Brezoi (1940-1948); fondurile ocoalelor agricole (1945-1965); Comitetul Judeţean Vâlcea al PCR (1944-1965); Penitenciarul Ocnele Mari (1919-1950); Primăria Râmnicu-Vâlcea (1945-1965); Revizoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea (1945-1950); Salina Ocnele Mari (1918-1965); Tribunalul judeţean Vâlcea (1945-1952); fondurile personale Petre A. Măinescu, Iosif Himler, Nadia Duca, Ion N. Vasilescu, Petre Croce, Dinu Simian, I. I. Alexandrescu, I.M. Alexandrescu, Vasile Stănciulescu.

5. Fondul arhivistic Episcopia Râmnicului (1948-1965).

6. Fondul arhivistic M-rea Bistriţa Olteană (1945-1958).

7. Manuscrise: Nicu Angelescu, Memoriile unui om obscur – 15 caiete aflate în posesia Muzeului Judeţean Vâlcea; Petre Chirtop, Memorii – 2 caiete aflate în posesia autorului.

II. Lucrări generale. a) Volume

Activitatea corpurilor legiuitoare şi a guvernului de la ian 1922 la 17 martie 1926, Ed. Cartea Românească S.A., Bucureşti, 1926.

Adrian George, Petcu Adrian Nicolae, Biserica Ortodoxă Română. Note de lectură, în C.N.S.A.S.. Studii 1. Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă, Bucureşti, 2001, pag. 132-144.

Agricultura României 1944-1964, Ed. Agro-silvică, Bucureşti, 1964.

Alexandrescu Ion, Bulei Ion, Mamina Ion, Scurtu Ioan, Enciclopedia de istorie a României, Ed. Meronia, Bucureşti, 2000.

Anuarul statistic al regiunii Argeş 1960, D.R.S. Argeş 1960.

Anuarul statistic al judeţului Vâlcea 1971, D.J.S. Vâlcea, 1971.

Brucan Silviu, De la capitalism la socialism şi retur. O biografie între doua revoluţii, Ed. Nemira, Bucureşti, 1998.

Buzatu Gheorghe, România şi războiul mondial din 1939-1945, Centrul de istorie şi civilizaţie europeană, Iaşi, 1995.

Cătănuş Dan, Roske Octavian, Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică. Vol. I. 1949-1953, Bucureşti, 2000.

Ciuceanu Radu, Roske Octavian, Troncotă Cristian, Începuturile mişcării de rezistenţă în România, vol. I, Institutul naţional pentru studiul totalitarismului, Bucureşti, 1998.

Constantiniu Florin, O istorie sinceră a poporului român, Ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 1997.

Cosma Neagu, Dominaţia comunistă 1949-1989. Contribuţia unor minorităţi naţionale la bolşevizarea României, Ed. Partidul Dreapta Natională, Bucureşti, 1995.

Dumitrescu Vasile, O istorie a exilului românesc 1944-1989, Ed. Victor Frunză, Bucureşti, 1994.

Economia României. Secolul XX, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1991.

Fătu Mihai, Spălăţelu Ion, Garda de fier-organizaţie teroristă de tip fascist, Ed. Politică, Bucureşti, 1978.

Georgescu Titu, România în istoria Europei secolului XX (1945-1990), Ed. Hyperion, Bucureşti, 1993.

Georgescu Vlad, Istoria românilor. De la origini pînă în zilele noastre, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992.

Giurescu Constantin, Giurescu Dinu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pînă  astăzi, Ediţia a II-a, Ed. Albatros, Bucureşti,1974.

Ionescu Marin, Vechilu Mihai, Oltenia în lupta pentru democratizarea aparatului de stat, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1975.

Ioniţoiu Cicerone, Rezistenţa armată anticomunistă din munţii României, 1946-1958, Ed. Gîndirea românească, Bucureşti 1993.

Istoria României în date (sub conducerea lui C.C. Giurescu) Ed. Enciclopedică, Bucureşti,1971.

Legislaţia gospodăriilor agricole colective şi a întovărăşirilor agricole, Ed. de stat pentru literatura economică şi juridică, Bucureşti, 1956.

Lungu Nedelea M., Istoria României în date, 1940-1995, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1997.

Nuţu Roşca, Închisoarea elitei româneşti, Ed. Gutinul S.R.L., Baia Mare, 1998.

Onişoru Gheorghe, România în anii 1944-1948. Transformări economice şi realităţi sociale, Ed. Fundaţia Academia civică, Bucureşti, 1998.

Palaghiţă Ştefan, Istoria mişcării legionare scrisă de un legionar, Ed. Roza vînturilor, Bucureşti,1993.

Parpală Oprea, Aspecte din agricultura României 1920-1939, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1960.

Păcurariu Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,  Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, vol. I şi II (1992) şi vol. III (1997).

Predescu Bianca, pr. Ciucă Ion D., Ciucă Domnica, Ciucă M. Ion, Aspecte privind viaţa economică, socială şi politică a judeţului Vâlcea în perioada 1918-1940, Drăgăşani, Ed. Kitcom, 2006.

Savu Al.Gh., Dictatura regală (1933-1940), Ed. Politică, Bucureşti, 1970.

Scurtu Ioan, Bulei Ion, Democraţia la români 1866-1938, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990.

Scurtu Ioan, Buzatu Gheorghe, Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Ed. Paideia, Bucureşti, 1999.

Sonea G., Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie din România, Ed. Politică, Bucureşti, 1968.

Stanciu Ion Gh., Semnificatia reformei învăţămîntului din 1948, în Revista de pedagogie nr. 8/1988,         pag .58-60.

Stănescu N. G., Cooperativizarea agriculturii în R.P.R., Ed. de stat pentru literatura politică, Bucureşti, 1967.

Şandru Dumitru, Reforma agrară din 1945 în România,I.N.S.T.,Bucureşti, 2000.

b) Periodice

„Analele Sighet” 1-8, Ed. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti (1994-2000).

„Anuarul Institutului de cercetări socio-umane “C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova (2000-2004).

„Arhivele Olteniei” (1996-2004).

„Arhivele totalitarismului” (1995-1996).

„Dosarele istoriei” (1996-2004).

„Mitropolia Olteniei” (1950-1965).

„Oltenia economică”. Organ săptămânal al Sfatului Negustoresc Regionala Olteană (1944-1947).

III. Lucrări de specialitate. a. Volume

Avram Cezar, Politici agrare în Oltenia anilor 1949-1962, Mutaţii socio-economice în satul românesc, Ed. de Sud, Craiova 1999.

Baciu Ştefan, Mira, Ed. Albatros, Bucureşti, 1998.

Badea L.,Rusenescu C, Judeţul Vâlcea, Ed. Academiei R.S.R, Bucureşti,1970.

Bardaşu Petre, Studii de istorie, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2002.

Bardaşu Petre, Simeanu Gheorghe, Brezoi 1873-1973-100 de ani de industrie forestieră, Rm.Vilcea, 1973.

Băcescu Eugen, Dare de seamă asupra activităţii şi realizărilor din judeţ în intervalul 15 nob. 1933-1 martie 1937, Imprimeria judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1937.

Sandu Dumitru, Eparhia Râmnicului şi Argeşului, vol. 1-2, Râmnicu-Vâlcea, 1976

Grigore Constantin, Râmnicul-Vîlcii.Loc de amintiri şi recreere .Monografie-ghid, Ed. Primăria oraşului Râmnicu-Vîlcii,1944.

Judeţul Vâlcea 1966-1970, Comitetul judeţan P.C.R. Vâlcea, 1971.

Livezeanu Radu, Scurtă privire asupra vieţii organizatiei Partidului National Ţăranesc din judeţul Vâlcea între anii 1919-1998, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1999.

Mateescu Constantin, Memoria Râmnicului, Bucureşti, Ed. Sport-turism, 1979.

Micle Veniamin, Mânăstirea Bistriţa Olteană, Eparhia Râmnicului, 1996

Pătroiu Ion, Osiac Vladimir, Pagini din istoria mişcării muncitoreşti şi socialiste din Oltenia pînă la crearea Partidului Comunist Român, Craiova, 1971.

Petria Petre, Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1996.

Popescu Ion, Gorgan Nicolae, Băile Olăneşti. Ghid balnear şi turistic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2002.

Roman Vasile, Mărturii şi evocări. Contribuţii la istoria culturii vîlcene, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2003.

Soare Ion, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2000.

Soare Ion, Bardaşu Aneta, Lumina cărţii la Rîmnic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2001.

Stoica Georgeta, Arhitectura interiorului locuinţei ţărăneşti, Râmnicu-Vâlcea, 1974.

Şcoala Vâlceană pe coordonatele socialismului, Râmnicu-Vâlcea, 1974.

Tamaş Corneliu, A treia revoluţie română. Câteva zile din decembrie 1989 în judeţul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2006.

Tamaş Corneliu, Istorie la Ocnele Mari, în „Magazin istoric”, nr.2/1994, pag. 75-77.

Tamaş Corneliu, Istoria Ocnelor Mari, Ed. Conphys, 1995.

Tamaş Corneliu, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Antim Ivireanu, 1994.

Tamaş Corneliu, Drugan Constantin,Tudor Gheorghe, Istoria Colegiului Naţional Alexandru Lahovari din Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, Râmnicu-Vâlcea.

b) Periodice

„Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu Judeţean Vâlcea” (1949-1950).

„Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu Judeţean Vâlcea” (1949-1950).

„Buletinul Oficial al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Piteşti” (1953- 1965).

„Buridava. Studii şi materiale”, Muzeul Judeţean de Istorie Vâlcea (1972-1983).

„Curierul de Vâlcea” (1989-2004).

„Îndrumarea Vâlcei” (1927-1941).

„Învăţătorul” (1925-1927) (1930) (1932-1939) (1941) (1947).

„Naţionalul Vâlcii – Foaia Partidului Naţional din judeţul Vâlcea” (1928-1937).

„Orizont” – Râmnicu-Vâlcea (1968-1989).

„Studii vâlcene” (7 numere – 1972-1985, serie nouă din 2002, nr. 8).

„Veniţi alături de noi”! – Foaie volantă editată în campania de cooperativizare a agriculturii din Vâlcea (8 numere, 22 febr. – 3 martie 1962).

Cap. III – POPULAŢIA ŞI ÎMPĂRŢIRILE ADMINISTRATIVE

A. Izvoare

DJVAN, Fondul Prefectura Judeţului Vâlcea (în cont., PJV), dos. nr. 1181/ 1844-1845, dos. nr. 139/1867, dos. nr. 40 / 1871, dos. nr. 179/1908, dos. nr. 16/1930, dos. nr. 15 / 1948.

B. Lucrări generale

C. D. Aricescu, Condica de venituri şi cheltuieli a visteriei de la leatul 7202-7212 (1694-1704), Bucureşti, 1873.

Ioan C. Băcilă, Oltenia sub austriaci, 1718 – 1739, Un document cartografic, în „Arhivele Olteniei”, nr. 12, (1924), pag. 111 – 118.

Adina Berciu-Drăghicescu, Dinică Ciobotea, Structuri administrative, fiscale şi socio-demografice în Oltenia la începutul secolului al XVIII-lea, în „Analele Univ. Bucureşti”, Secţiunea Istorie, XXXVIII, 1988,    pag. 81-89.

T. G. Bulat, O hartă a Olteniei din timpul ocupaţiunii austriece (1718 – 1739).

T. G. Bulat, Oltenia – după harta lui Anton Maria del Chiaro, în „Arhivele Olteniei” I (1922), nr. 2 – 3, pag. 149 – 155.

D. Buzatu, C. C. GiurescuSate olteneşti dispărute, „Mitropolia Olteniei” nr. 1 – 4 (1961),                   pag. 179 – 185.

Nicolae Daneş, Rezultatele recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 18 martie 2002, în judeţul Vâlcea, în „Geografia Judeţului Vâlcea – Teorie şi practică”, vol. III, Ed. Offsetcolor, Râmnicu-Vâlcea, 2003.

Direcţia Centrală de Statistică, Recensământul populaţiei din R. P. Română, Bucureşti, 1956.

Direcţia Centrală de Statistică, Recensământul populaţiei din R.S.România, Regiunea Piteşti, 1967. 

Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, Craiova, Ed. Helios, 1999.

Enciclopedia Română, Organizarea administrativ teritorială, vol. II, Bucureşti, 1938.

Ioan C. Filitti, Despre vechea organizare administrativă a Principatelor Române. Extras din „Revista de Drept public”, 1934 – 5. Bucureşti, Imprimeriile E. Marvan, 1935.

C. C. Giurăscu, Istoria Românilor, vol. I, Bucureşti, 1946.

C. Giurescu, Material pentru istoria Olteniei supt austrieci, vol. I, Bucureşti, 1913.

C. C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului al XIX-lea, 1957.

Indicatorul localităţilor din România (Datele recensământului general din 6 apr. 1941), Imprimeria Institutului Statistic, 1943.

Ion Iordan, România, Încotro? Structuri administrativ-teritoriale în România, Bucureşti, Ed. C.D.Press, 2003.

Indicatorul Alfabetic al Localităţilor din R.P.Română, Bucureşti, Ed. de Stat pentru Literatură, Ştiinţă, 1954.

Indicele comunelor României, după noua organizare a Legii comunale dată la 1864 şi publicată în 1865.

Împărţirea administrativ-teritorială a R.P.Române, în „Buletinul oficial al Marii Adunări Naţionale, nr. 1/10 ian. 1956.

Oltenia după Memoriile Generalului von Bauer (1778), traduse şi publicate de Constantin I. Karadja, în „Arhivele Olteniei”, nr. 14/1924.

Ioan Silviu Nistor, Comuna şi Judeţul. Evoluţie istorică Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2000.

H. H. Sthal, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe, Bucureşti, Ed. „Cartea Românească”, 1998.

C. Tamaş, Ion Soare, Carmen Manea-Andreescu, Tezaur medieval vâlcean, Catalog al documentelor (1388-1715), vol. I, 1983.

Ana Toşa Turdeanu, Oltenia, Geografie istorică în hărţile secolului al XVIII-lea, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1975.

D. Tudor, Oltenia Romană, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1978.

Recensământul general al populaţiei din România, Bucureşti, 1899.

Recensământul general al populaţiei României, din 29 decembrie 1930, vol. II, Buc., 1938.

Registrul tuturor localităţilor cuprinse în harta Olteniei lucrată de Friederich Shwanz şi terminată în 1723, în „Arhivele Olteniei” nr. 27/ 1926, pag. 341 – 352.

C. Lucrări speciale

C. Alessandrescu, Dicţionarul geografic al Judeţului Vâlcea, 1893.

C.T.C.E. P. Neamţ – LEGIS, Legea nr. 2 din 16 febr. 1968, Buletinul Oficial al M.A.N. nr. 17 / 17 febr. 1968.

Decizia nr. 206 din 29 mai 1989, în „„Buletinul Oficial al Consiliului Popular Judeţean Vâlcea””, Râmnicu-Vâlcea, 1989.

Decizia nr. 126/1931, a Prefecturii Judeţului Vâlcea.

Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea (în cont., DSJV), Anuarul Statistic al Judeţului Vâlcea pe anul 1977.

DSJV, Anuarul Statistic al Judeţului Vâlcea, 1993.

Indicele Comunelor pe periodul de cinci ani, 1876-1881, art. 4 şi 5 din Legea comunală, promulgată în luna martie 1874, Bucureşti, Tipografia statului, 1876.

Ion Ionaşcu, Despre Judeţele Olt şi Argeş în Catagrafia din anii 1773 – 1774, de la Moscova, în  „ Mitropolia Olteniei” X, nr. 3 – 4 / 1958.

Legea nr. 5 / 1950, în „Buletinul Oficial” nr. 77 / 8 sept. 1950 (v şi Anexa la număr).

Legea pentru unificarea administrativă, în „Monitorul Oficial” nr. 283 din 22 decembrie 1925.

Prefectura Judeţului Vâlcea, Împărţirea pe plăşi a Jud. Vâlcea la data de 1 apr. 1944, R.-Vâlcea, Tipografia „Gutemberg”, 1944.

D. Periodice

Colecţia „Monitorul oficial” pe anii 1961, 1990, 1995, 1996, 2002, 2003, 2004.

„Mitropolia Olteniei” nr. 1-4 ( pag. 179-185).

„Revista de Istorie” nr. 10 / 1974.

„Arhivele Olteniei” nr. 13 /1924.

Cap. IV – ECONOMIA ŞI SOCIETATEA

A. Izvoare (fonduri şi colecţii arhivistice, corpusuri şi culegeri de documente)

Arhiva Episcopiei Râmnicului, pach. 11/1960, dos. 37/1960.

Arhivele Naţionale Bucureşti (A.N.B.), fondul arhivistic Vornicia din Lăuntru, dos. 2173/1839.

Arhivele Naţionale ale Institutului Central (ANIC), fondul M. I. C. (în continuare, M. I. C.), dos. 105/1918, dos. 105/1918.

Idem, fondul Comitetul Judeţean P.M.R. Vâlcea, dos. 5/1956, dos. 45/1958, dos. 45/1960.

Idem, fondul Preşedinţia Consiliului de Miniştri-Stenograme, dos.6/1952, f. 98.

Direcţia Judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale (DJAAN), fondul Sfatul Popular Regional Argeş, dos. 62/1963.

Direcţia Judeţeană Dolj a Arhivelor Naţionale (DJDAN), fondul Camera de Comerţ şi Industrie Craiova: dos. 29/1922, dos. 1/1936, dos. 2/1940.

Idem, fondul Regionala P.M.R. Dolj, dos. 9/1950.

Idem, fondul Tribunalul Militar Craiova, dos. 14/1953.

Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale (DJVAN), fondul Banca Naţională a României – Sucursala Vâlcea, dos. 180/1948-1949.

Idem, fondul Banca Populară „Dragostea” Creţeni, dos. 54/1948.

Idem, fondul Banca Populară „Văleanu” – Romani, dos. 54 / 1949.

Idem, fondul Banca Râmnicului, dos. 18 / 1948-1952.

Idem, fondul Camera Agricolă a Judeţului Vâlcea, dos. 9/1944, dos. 53/1944,  dos. 53/1944, dos. 95/1944,

Idem, fondul Camera de Comerţ şi Industrie Râmnicu-Vâlcea: dos. 10/1923, dos. 26/1924, dos. 6/1927, 16/1929, dos. 4/1932, dos.1/1936, dos.1/1938, dos. 2/1940, dos. 1/1941,dos. 27/1941, dos. 33/1941, dos. 23/1942, dos. 24/1943, dos. 27/1943, dos. 29/1943, dos. 73/1943, dos. 110/1947.

Idem, fondul Comitetul Raional P.M.R. Brezoi, dos. 2/1952.

Idem, fondul Comitetul raional P.M.R  Horezu, dos. 84/1955, dos. 45 /1958..

Idem, fondulul Comitetul raional P.M.R. Râmnicu Vâlcea, dos. 1 / 1965.

Idem, fondulul Comitetul regional P.M.R. Vâlcea, dos. 6/1949, dos. 2/1952, dos. 1/1957.

Idem, fondul Comitetul judeţean PCR. Vâlcea , dos. 30/1947, dos. 3/1948, dos. 5/1948, dos. 9/1948, dos. 6 / 1949, dos. 15/1948, dos. 1/1950, dos. 2/1950, dos. 2/1951, dos. 3/1954, dos. 4/1958, dos. 1/1961.

Idem, fondul Comitetul raional P.M.R Drăgăşani, dos. 2/1951, dos. 45/1958.

Idem, fondul Comitetul raional P.M.R.. Horezu, dos. 148/1964.

Idem, fondul Inspectoratul statistic raional Râmnicu-Vâlcea, Secţia agricolă, dos. 75 / 1963.

Idem, fondul Prefectura judeţului Vâlcea (PJV), dos. 81/1859, dos. 3/1860, dos. 100/1864, dos. 5/1865, dos. 6/1865, dos. 7/1865, dos. 14/1871, dos. 128/1874, dos. 62/1876, dos. 121/1876, dos. 53/1877, dos. 87/1918, dos. 100/1919, dos. 23/1924, dos. 16/1926, dos. 16 /1927, dos. 29/1931, dos. 279/1931, dos. 11/1932, dos. 9/1937, dos. 2/1940, dos. 102/1940, dos. 139/1941,dos. 139/1942, dos. 16/1943, dos. 101/1943, dos. 104/1943, dos. 110/1943, dos. 116/1943, dos. 7/1948, dos. 44/1948, dos. 48/1948,  dos. 9/1949.

Idem, fondul Primăria Râmnicu Vâlcea: dos. 44/1878, dos. 5/1948, dos. 6/1948, dos. 7/1948, dos. 10/1948.

Idem, fondul Revizoratul şcolar: dos. 10/1902, dos. 5/1905, dos. 12/1905, dos. 1/1915, dos. 5/1916, dos. 6/1916.

Idem, fondul Secţia agricolă şi Consiliul agricol al Sfatului raional Horezu, dos. 247/1962, dos.273/1962.

Idem, fondul Sfatul Popular Bălceşti, Secţia Organizatorică, dos. 9/1962.

Idem, fondul Sfat Popular raion Râmnicu Vâlcea, Secţia Agricolă, dos. 75/1960.

Idem, fondul Tribunalul Judeţean Vâlcea, dos. 326/1832.                                                                                          

Idem, fondul Inspectoratul statistic raional Râmnicu Vâlcea, dos. 16/1961.

Idem, fondul personal  Petre Croce, dos. 1 / 1948-1950.

Documente privind istoria României, B, XVII, vol. IV, Bucureşti, 1954.

Documenta Romaniae “Historica”, B. Ţara Românească (DRH, B), vol. III, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1966.

Silviu Dragomir, Documente nouă privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiulîn în sec. XV şi XVI, în « Anuarul Institutului de Istorie Naţională al Universităţii din Cluj », IV (1926-1927), Bucureşti, 1929.

P. P. Panaitescu  Documentele Ţării Româneşti, Bucureşti, 1938.

 

B. Lucrări generale

Anuarul Băncilor populare din România pe anul 1904, Bucureşti, 1905.

Anuarul statistic al României – 1923, Bucureşti, 1924.

Anuarul statistic al României din 1927, Bucureşti, 1928.

Anuarul statistic al României din 1930-1931”, Bucureşti, 1933.

Anuarul statistic al României din 1939-1940, Bucureşti, 1940.

Cezar Avram, Politici agrare în Oltenia anilor 1949-1962, Craiova, 2000.

Ion Bălan, Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii. Represiunea totală, 1957-1962, în “Arhivele totalitarismului“, anul IV, nr. 2-3/ 1996.

Dumitru Berciu, 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent. Statul geto-dac făurit de Burebista, în „Buridava“ nr. 3/1979, Râmnicu-Vâlcea, pag. 7-10.

Breviarul statistic al României, vol. II, Bucureşti, 1939.

Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică. 1949-1953, I.N.S.T, Bucureşti, 2000.

P. Câncea, Din istoricul emancipării oraşelor şi târgurilor (1848-1865), în « Revista arhivelor », VII, 1964, pag. 119-121.

Olga Cicanci, Companiile greceşti din Transilvania şi comerţul european în anii 1635-1746, Bucureşti, 1981.

Dinică Ciobotea, Istoria moşnenilor (1829-1912), Craiova, 1999.

Valentin Constantinescu, Declanşarea cooperativizării forţate a agriculturii, în “Analele Sighet 7. Anii 1949-1953. Mecanismele terorii”, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1999.

V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Românească până în veacul al XVIII-lea, în “Studii şi materiale de istorie medie”, vol. I, Bucureşti, Academia R. P. R.,1916.

G. D. Creangă, Proprietatea rurală în România, Bucureşti, Tipografia Carol Göbl, 1907.

Gheorghe Cristea,  Din istoria cooperativei agricole de producţie în România (1864-1918), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1999.

Decret nr. 119/1948 pentru înfiinţarea Comisiei de Stat a Planificării, în „Monitorul oficial” nr. 158 din 2 iulie 1948.

Decretul nr. 126 pentru înfiinţarea Centralelor industriale, în „Monitorul oficial” nr. 158 din 12 iulie 1948

Vladimir Diculescu, Bresle, negustori şi meseriaşi în Ţara Românească (1830-1848), Bucureşti, 1973.

Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), editat de D. Bălaşa şi N. Stoicescu; Bucureşti, 1987.

Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, Craiova, 1999.

Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, 1939.

Constantin Giurescu, Material pentru istoria Olteniei sub austrieci, I, Bucureşti, 1943.

Dinu C Giurescu, Ţara Românească în sec. XIV-XV, Bucureşti, 1973.

S. Ionescu, P. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969.

Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călătorii, I-II, Bucureşti, 1929.

Nicolae Iorga, Opere economice, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982.

Istoria modernă a României, Bucureşti, 1978

Istoria Românilor, vol. III, Bucureşti, Editura Academiei, 1944.

Istoria României, vol. III, Bucureşti, Editura Academiei R. P. R., 1964.

Istoria Românilor, vol. III, Genezele româneşti ; vol. IV, vol. VI, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2003.

Radu Manolescu, Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Sibiul la începutul secolului al XVI-lea, în „Analele Universităţii C. I. Parhon“, Bucureşti, seria Ştiinţe Sociale, Istoria, nr. 5/1956.

Manual de economie politică, Bucureşti, Ed. de Stat pentru Literatura Politică, 1955.

D. Mioc, Din tehnica viticolă medievală în Ţara Românească, în „Studii“, tomul 22 (1969), nr. 3.

G. Murgoci, T. Parcic, C. Osiceanu, V. Meruţ, R. Pascu, Industria minieră în România în 1907, Bucureşti, 1908.

Şt. Olteanu, Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IX – XI. Structuri demo-economice şi socio-politice, Bucureşti, 1977.

Şt. Olteanu, C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu, Bucureşti, Editura Academiei, 1969.

Ş. Papacostea, Oltenia sub stăpânirea austriacă, 1718-1739, Bucureşti, 1971.

Andrei Nicolae, Pârnuţă Gheorghe, 1877 în Oltenia, Craiova, 1998.

Gheorghe Petre-Govora, Noi descoperiri aparţinând culturii Coţofeni în nord-estul Olteniei, în „Buridava“ nr. 4/1982, Râmnicu-Vâlcea, pag. 9-26.

Emil Răcilă, Contribuţii privind lupta românilor pentru apărarea patriei în primul război mondial 1916-1918, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.

G. Sonea, Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în România, Bucureşti, Ed. Politică, 1968.

Ion Toacă, Lupta poporului român împotriva cotropitorilor, 1916-1918, Bucureşti, Editura Militară, 1978.

Mihaela Tone, Cristian Păunescu, Istoria Băncii Naţionale a României în date, vol. I, 1880-1914, Bucureşti, 2005. 

V. A. Urechia, Istoria Românilor, seria 1786-1800, tomul  IV, Bucureşti, 1893.

C. Lucrări speciale

Anuarul statistic al judeţului Vâlcea 1971, 1972.

Anuarul statistic al Râmnicului din 1930-1931, Bucureşti, 1933.

L.Badea, C. Rusenescu, Judeţul Vâlcea, Bucureşti, 1970.

P. Bardaşu, Din istoricul exploatărilor forestiere de pe Valea Lotrului, în „Studii vâlcene“, nr. 1 din 1971.

Petre Bardaşu, Gheorghe Simeanu, Brezoi 1873-1973.100 de ani de industrie forestieră, Râmnicu-Vâlcea, 1973, pag. 19-34.

Nicolae Bănică-Ologu, Structura habitatului în Râmnicu-Vâlcea, în „Buridava“ nr. 4/1982, pag. 73-94.

Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur al Râmnicului, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000.

Gheorghe Bichir, Continuitatea şi romanizarea populaţiei geto-dacice în lumina cercetărilor de la Stolniceni-Râmnicu-Vâlcea, în “Studii vâlcene”, nr. VI/1983, Râmnicu-Vâlcea, pag. 9-14.

Ion Botu, Petre Purcărescu, Contribuţii la istoricul pomiculturii vâlcene, în „Studii vîlcene” V, 1982.

Calomfirescu Toma, Grozăviile de la Ocnele Mari, în “Facla muncii”, nr. 1 din martie 1935.

Carpatina – S. A. R.  pentru industria forestieră. Actul de constituire şi Statutul, Bucureşti, 1924.

Consiliul Judeţean Vâlcea, Cartea albă. Iulie 2004 – iunie 2008, Râmnicu-Vâlcea, 2008.

Alexandru Crăsnaru (prefect), Situaţia judeţului Vâlcea… din anul 1898, Râmnicu-Vâlcea, 1898.

Dare de seamă asupra activităţii şi realizărilor din judeţul Vâlcea în anul 1937, Râmnicu-Vâlcea, 1937.

Darea de seamă: Situaţia judeţului Vâlcea din perioada 1 sept. 1914-1 sept. 1915, Râmnicu-Vâlcea, 1915.

Gh. Dumitraşcu, Epopeea independenţei României în conştiinţa vâlcenilor, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2003.

Gh. Dumitraşcu, Haretismul în cultura românească (Judeţul Vâlcea), Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2008.

Gheorghe Dumitraşcu, Unele aspecte din istoria mineritului vâlcean, în „Studii vâlcene“, nr. 2/1972.

Gheorghe Dumitraşcu, Corneliu Tamaş, Râmnicul medieval, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1995, pag. 70-81.

Ionuţ Dumitrescu, Tipologia aşezărilor rurale din Vâlcea, în « Buridava. Studii şi materiale », nr. 5/2007, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2007, pag. 174-182.

Judeţul Vâlcea 1966-1970, broşură editată de Comitetul judeţean P.C.R. Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1971.

Atanasie Mironescu, Istoria Eparhiei Râmnicului – Noul Severin, Bucureşti, 1906.

Monografia municipiuluiDrăgăşani, coordonator – Constantin Şerban, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004.

Marian Pătraşcu, Nicolae Daneş, Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea,<Râmnicu-Vâlcea>, Editura Fortuna, 2008.

Gheorghe Petre-Govora, Contribuţii la istoria veche a judeţului Vâlcea, în „Studii vâlcene“, nr. 6/1983, Râmnicu-Vâlcea, pag. 22-31.

Prefectura Judeţului Vâlcea, Cartea albă a administraţiei, 1997-2000, f. loc, f. an.

Gheorghe Sabin (prefect), Situaţia judeţului Vâlcea în perioada 1 sept. 1905 – 1 sept. 1906, Râmnicu-Vâlcea, 1906.

Gh. Sabin  Situaţia judeţului Vâlcea pe anul 1908, prezentată Consiliului Judeţean … , Râmnicu-Vâlcea, 1908; idem, pe anii  1911, 1911-1912, 1912, 1915.

Aurelian Sacerdoţeanu, Fabrica de hârtie din Râmnicu Vâlcii, în secolul al XVII-lea, în « Buridava », vol. IV, pag. 273-290.

Aurelian Sacerdoţeanu, Originile şi condiţiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraş Râmnicu-Vâlcea, în « Buridava », 1/1972, Râmnicu-Vâlcea, pag. 37-56.

Situaţia judeţului Vâlcea… din anul 1900, Râmnicu-Vâlcea, 1900.

Situaţiunea judeţului Vâlcea pe anul 1915, Râmnicu-Vâlcea, 1915.

Corneliu Tamaş, Istoria municipiului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2006.

Corneliu Tamaş, Istoria Horezului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995.

Corneliu Tamaş, Istoria Ocnelor Mari, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995.

Corneliu Tamaş, Gheorghe Dumitraşcu, Sergiu Purece, Petre Bardaşu, Contribuţia judeţului Vâlcea la Unirea Principatelor, Râmnicu-Vâlcea, 1982.

Cornel Tamaş, Smarand Ţana, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Râmnicu -Vâlcea, Editura Conphys, 2004.

Claudiu Tulugea, Cronica cercetărilor arheologice din anii 2006-2007 în judeţul Vâlcea, în “Buridava” – Studii şi articole, nr. 5/2007, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2007, pag. 70-81.

Ion Ţuca, Dinăuntrul şi din afara „Casei Albe”, Bucureşti, Editura Contrast, 2003.

Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1980.

D. Periodice

„Arhivele Olteniei”, Craiova, nr. VI, 1927.

“Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Râmnicu-Vâlcea”, anul XIV, iulie-decembrie 1940.

“Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Râmnicu-Vâlcea”, anul XIV, nr. 7-12, din 1940..

“Buletinul Oficial”, colecţia pe anul 1950. 

“Buletinul Oficial”, nr. 157/15.07.1947.

„Buletinul Oficial al Comitetului provizoriu judeţean Vâlcea”, nr. 7 din 15 iulie 1950.

„Buletinul Oficial al Sfatului popular regional”, nr. 2, 15 febr. 1951.

„Buletinul statistic al României”, nr. 1, ian-iunie 1923.

“Credinţa Noastră”, 18 decembrie 1943..

„Curierul Muncii”, Râmnicu-Vâlcea, din 22 iunie 1929.

“Drum nou”, anul I nr.16 din 8 decembrie 1951,

„Drum nou”, nr. 16 din  8 decembrie 1951.

„Înainte”, 16 iunie 1948.

„Îndrumarea Vâlcii” din 16 ian 1928 şi din 16-31 oct. 1931, Râmnicu-Vâlcea.

„Monitorul oficial”, nr. 7 din 10 sept. 1901.

“Poporul”, nr. 216 din 20 oct. 1946.

„România liberă”, nr. 1168, 13 iunie 1948.

„Scânteia”, nr.1151 din 21 iunie 1948.

"Secera“, nr. 1/ 10 iulie 1922.

„Telegraful”, 11 febr. 1876.

Cap. V – ÎNVĂŢĂMÂNTUL

    A. Izvoare (fonduri arhivistive şi corpusuri de documente)

Arhiva Episcopiei Râmnicului, fondul arhivistic M-rea Bistriţa, dos. 59/1884.

Arhivele Naţionale din România (ANR), fondul Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (în cont., Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice), dos. 94/1927.

Idem, fondul Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dos. 210/1922.

Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale (DJVAN), fondul Prefectura Judeţului Vâlcea (PJV), dos. 1/1840, dos. 27/1965.

Idem, fondul Revizoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea (RŞV), dos. 1/1857-1860, dos. 1/1881, dos. 1/1901, dos. 14/1918-1919.

Idem, Fondul Sfatul Popular al Raionului Râmnicu-Vâlcea, Secţia Învăţământ, dos. 12/1952-1953, dos. 53/1956-1957, dos. 80/1968-1969.

Documenta Romaniae “Historica” (DRH), B, I, Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1966.

    B. Lucrări generale

C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1893.

Nicolae Andrei, Gh. Pârnuţă, Istoria învăţământului din Oltenia, vol. I, Craiova, Ed. Scrisul Românesc:, vol. I – 1977; vol. II – 1981, vol. III – 1994, vol. IV – 1998.

Nicolae Angelescu, Memoriile unui om obscur, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2005.

Anuarul statistic al Judeţului Vâlcea, 2007.

Eugen Băcescu, Dare de seamă pe anii 1933-1937.

Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur al Râmnicului, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2000.

Ştefan Bârsănescu, Istoria pedagogiei, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1968.

Pr. Constantin Cârstea şi Doru Căpătaru, Istoria bisericii « Toţi Sfinţii » din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Adrianso, 2007. 

Gherasim Cristea, Istoria mânăstirii Govora, Râmnicu-Vâlcea, Editura Sf. Episcopii a Râmnicului, 1995.

Dare de seamă a judeţului Vâlcea pe anii 1931-1937, Râmnicu-Vâlcea, Imprimeria judeţului Vâlcea, 1937.

Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea, Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, ediţia 1998.

Petria Dobrin, Voineasa, trecut şi prezent. Monografie, Bucureşti, 2002.

Gheorghe Dumitraşcu, Epopeea independenţei României în conştiinţa vâlcenilor, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2003.

Gheorghe Dumitraşcu, Haretismul în actualitate. Spiru Haret – apostol al conştiinţei naţionale, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Fântâna lui Manole”, 2008.

Gheorghe Dumitraşcu, Societăţi şi asociaţii de tip haretian, pag. 1-2 (lucrare aflată în manuscris).

Gheorghe N. Efrim, Brezoi. File de istorie, Sibiu, 2008.

N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, Bucureşti, Ed. Ministerului de Instrucţie, vol. I-II, 1901.

Istoria învăţământului din România. Compendiu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971. 

Judeţul Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1980.

Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1463 din 28 nob. 1945, în „Monitorul Oficial” nr. 287 din 14 decembrie 1945. 

C. Mateescu, Râmnicul de odinioară, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 1993.

Ion Măldărescu, Emilian Frâncu, Râmnicu-Vâlcea. Mică enciclopedie, vol. III, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Anton Pann”, 2002. 

Arhim. Veniamin Micle, Mânăstirea Bistriţa olteană, Sfânta Mănăstire Bistriţa – Eparhia Râmnicului, 1996.

Nicolae Moga, Gheorghe Stanciu, Voineasa, Reşiţa, Editura Timpul, 2002.

Gh. Moisescu, Istoria bisericii române, Bucureşti, 1952.

Monografia municipiului Drăgăşani, coordonator – Constantin Şerban,  Constanţa, ed. Ex Ponto, 2004.

Sorin Oane, Istoria judeţului Vâlcea, 1948-1965. Un studiu de caz, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007.

Pr. Gheorghe Petre-Govora, Govora. De la primii oameni, la contemporani, [Râmnicu-Vâlcea], Editura Petras, f. an.

Petre Petria, Vâlcea în timp şi spaţiu. Fapte şi date, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2008.

Ion Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Craiova, 1941.

Petre Popescu, Valerian Popa, Boişoara. Contribuţii monografice, Râmnicu-Vâlcea, Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Vâlcea, 1995.

Situaţiunea judeţului Vâlcea, espusă Consiliului general, R. Vâlcea, „Tipografia Modernă” G. Sfetea & Comp., 1898.

Situaţiunea judeţului Vâlcea pe anul 1911-1912, Râmnicu-Vâlcea, Imprimeria Judeţului şi a comunei R-Vâlcea, 1912.

Ion Soare, Chiriac Râmniceanu în „interpretarea” (şi editarea) arhimandritului Veniamin Micle, în „Povestea vorbei”, nr. 3-4/2003.

Corneliu Tamaş, Istoria Ocnelor Mari, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1995.

Corneliu Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, 2004.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, 1907 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”, 1974.

Corneliu Tamaş, Emilian Valentin Frâncu, Istoria comunităţii catolice din judeţul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Anton Pann”, 2007.

Veronica Tamaş, Contribuţia Ligii culturale din Rm. Vâlcea la desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român (1891-1918), în „Studii vâlcene”, 1, 1971, pag. 35-38.

Vâlcea `77. Ritmuri, înfăptuiri, perspective, Râmnicu-Vâlcea, 1977.

      C. Lucrări speciale

Dumitru Andronie, Dumitru Garoafă, Ionela Niţu, Ion Soare, Un secol de învăţământ. Revizoratul Şcolar Vâlcea (1857-1950), Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2001.

Petre Bardaşu, Edificiile şcolilor săteşti din judeţul Vâlcea în 1865. Planuri, tehnici de construcţie şi materiale folosite, în vol.: Petre Bardaşu, Studii de istorie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2002.

N. Daneş, Din trecutul liceului „Nicolae Bălcescu”, în „Ramuri vâlcene”, Râmnicu-Vâlcea, 1/1986.

Gheorghe Dumitraşcu, Unele aspecte din activitatea slujitorilor şcolii vâlcene în timpul revoluţiei de la 1848, în „Studii vâlcene”, 3, Râmnicu-Vâlcea, 1974, pag. 77-84.

http://scoli.didactic.ro/grupul_scolar_constantin_brancoveanu_horezu/

G. D. Iscru, Figuri de învăţători din satele vâlcene în deceniul premergător revoluţiei din 1848, în „Caietele Bălcescu”, Bălceşti pe Topolog, Aşezământul Cultural, IX-X, 1984, pag. 255-259.

G. D. Iscru, Învăţământul public în satele vâlcene (1838-1848), în „File vâlcene”, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu, 1972, pag. 127-144.

Legea învăţământului, nr. 84/1995, art. 142, lit. a) şi b).

Petre Manole, Şcoala Naţională din Râmnic, în „Studii vâlcene”, II, 1972, pag. 161-165. Gh. Pârnuţă, Din istoria culturii şi şcolii din judeţul Vâlcea (sec. XVI-XIX), în „Buridava. Studii şi materiale”, 2, (f. loc şi an), pag. 133-276.

Sorin Oane, Colegiul Naţional ALEXANDRU LAHOVARI. O istorie, câteva istorisiri şi o mulţime de pesonalităţi, Râmnicu-Vâlcea, RH Printing SRL, 2011.

Alexandra Antigona Preda, Corina Graţiela Hăloiu, Ion Urea, Monografie. Grupul Şcolar Industrial Energetic, Râmnicu-Vâlcea, 2002.

P. Purcărescu, Portretul unui revoluţionar vâlcean de la 1848, în „Buridava. Studii şi materiale”, nr. 3, 1979, Râmnicu-Vâlcea, Muzeul Judeţean Vâlcea, pag. 167-169..

Traian Rus, Din activitatea extraşcolară a învăţătorilor din Oltenia la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, în „Studii vâlcene”, 3, Râmnicu-Vâlcea, 1974, pag. 169-176..

Elena Simeanu, Gheorghe Drugan, Ion Mareş, Mariana Rădulescu, Învăţământul comerial din Vâlcea. Monografia Liceului Economic, Râmnicu-Vâlcea, Editura Offsetcolor, 2001.

Dan Stănculescu, Maria Fiera (coordonatori), Grupul Şcolar General „General Magheru”, 1973-2003. 30 de an de rodnică activitate, f. loc, ed. şi an.

Corneliu Tamaş, Vasile Burdoază, Şcoala cu ceas. Monografia şcolii cu clasele I-VIII „Take Ionescu” din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1998.

Corneliu Tamaş, Constantin Drugan, Gheorghe Tudor, Istoria Colegiului Naţional Alexandru Lahovari din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2000.

Veronica Tamaş, Contribuţii la istoricul învăţământului vâlcean în evul mediu (1415-1830), în „Studii vâlcene”, 3, 1974, pag. 145-154.

Veronica Tamaş, Istoricul şcolii de grădinărit din Rm. Vâlcea, 1910-1916, în „Studii vâlcene”, V, 1982, pag. 73-78.

Mihail Voiculescu, Costea Marinoiu, Centenarul Liceului „Alexandru Lahovari” Râmnicu-Vâlcea, f. loc. şi ed., 1991.

Cap. VI – ŞTIINŢA ŞI TEHNICA

A. Documente

Documente privind istoria României (DIR)), B, XVI/IV, Bucureşti, 1954.

DIR, seria C, Transilvania, veacurile XI, XII şi XIII, vol. I (1075-1250), Bucureşti, 1950.

B. Lucrări generale

George Şt. Andonie, Istoria matematicii în România, vol. 3, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967.

Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţionar de lingvişti şi filologi români, Bucureşti, Editura Albatros, 1978.

Ştefan Bălan, Nicolae Şt. Mihăilescu, Istoria ştiinţei şi tehnicii în România. Date cronologice, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1985.

V. Berbece, V. Botvinic, Călimăneşti-Căciulata, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1978.

D. Berciu, “Buridava” dacică, Bucureşti, 1981.

Pr. Ioan D. Ciucă, prof. Domniţa Ciucă, prof. Ion M. Ciucă, Priorităţi istorice vâlcene,  Complexul de Spiritualitate Creştin-Ortodoxă „Sf. Nicolae” – Câmpu-Mare, 2002.

Consiliul Judeţean Vâlcea, Cartea albă. Iulie 2004-iunie 2008, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2008.

Stănuţa Creţu, Văcărescu Ienăchiţă, în DLR, pag. 893-896..

Gheorghe Deaconu, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea, 1968-2008, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Patrimoniu, 2008.

Gherasim Cristea, Istoria Mănăstirii Govora, Editura Sf. Episcopii a Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 1995.

Dicţionar de filozofie, Bucureşti, Ed. Politică, 1978.

Dicţionar de istorie veche a României. Paleolitic – sec. X, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.

Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, 1979.

Florin Faifer, Antim Ivireanul, în DLR, pag. 42-44.

B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni,ediţie îngrijită şi studiu introductiv de G. Mihăilă; Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.

Istoria României în date, coord. C. C. Giurescu, Bucureşti, Ed. Enciclopedică Română, 1972.

Marius Jianu, Un vâlcean spune că a inventat motorul cu zero consum, în CLICK.RO. nr. 239, 4 febr. 2008.

Ioan St. Lazăr, Hronic vâlcean. File din bibliografia locală, în „Studii vâlcene”, IV, Bălceşti pe Topolog, 1980, pag. 175-179.

I. St. Lazăr, Vâlcea al fresco, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2003.

N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din istoria mineritului în România, Bucureşti, 1970.

Arh. Veniamin Micle, Ieromonahul Macarie – tipograf român (1508-1512), Eparhia Râmnicului, Sfânta M-re Bistriţa, 2008.

Arh. Veniamin Micle, Mânăstirea Bistriţa Olteană), Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 1996.

Călători străini în Ţările Române, vol. VI, sub redacţia Mariei Holban, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1976 (Capitolul Călătoriile lui Paul din Alep).

Marian Pătraşcu, Nicolae Daneş, Monografia comunei Câineni, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Fortuna, 2008.

Pr. Gheorghe Petre-Govora, O preistorie a Nord-Estului Olteniei, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petras, 1995.

Dragoş P. Petroşanu, Sfântul Grigorie Decapolitul din Mânăstirea Bistriţa Vâlcea şi alte studii din istorie, antologie alcătuită şi îngrijită de Felix Sima, ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Offsetcolor, 2007.

Constantin Poenaru, Trecut şi prezent în cultura vâlceană, în: www.globalart fusion, 6.03.2009, pag. 1.

Sergiu Purece, Un regulament de navigaţie pe râul Olt, în „Studii vâlcene”, VII, Bălceşti pe Topolog, 1985, pag. 87-90.

Ion Soare, Paradoxism şi postmodernism, Râmnicu-Vâlcea, ed. Adrianso, 2000.

N. Stoicescu, Monografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I – Ţara Românească; vol. I, A-L, editată de Mitropolia Olteniei, 1970.

C. Şerban (coord.), Monografia municipiului Drăgăşani, Ed. „Ex Ponto”, Constanţa, 2004. 

C. Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Antim Ivireanul, 1994.

Corneliu Tamaş, Ion Soare, Carmen Andreescu, Tezaur medieval vâlcean. Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu-Vâlcea , 1388-1715 (în cont., Tezaur medieval), Bucureşti, 1983.

Veronica Tamaş, Mărturii documentare privind viticultura din judeţul Vâlcea în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), în „Studii vâlcene”, I (VIII)/2003, pag. 52-63.

Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1980.

C. Lucrări speciale

George Anca, Bibliosofia, Semănătorul – Editură online, febr. 2009.

Ion Botu, Realizări şi perspective ale cercetării vâlcene în ameliorarea plantelor pomicole, în „Buridava. Studii şi materiale”, 1, Râmnicu-Vâlcea, 1972, pag.149-154.

Ion Botu, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – factor de progres în domeniu, în „Studii vâlcene”, serie nouă, I (VIII), 2003, pag. 320-329.

M. Botu, E. Turcu, I. Botu, Cercetări privind stabilirea unui sortiment modern de prun specializat pe destinaţii de producţie, în „Studii vâlcene”, serie nouă, I (VIII), 2003, pag. 297-305.

Centrul de Cercetare Oltchim, prezentare pentru cea de a XXX-a Conferinţă Naţională de Chimie, Călimăneşti-Căciulata, 8-10 oct. 2008.

Concurs de fructe nucifere. Simpozion „30 de ani de activitate a SCDP Râmnicu-Vâlcea”, 9 – 10 oct. 2007 (Invitaţie-Program).

Gh. Dumitraşcu, Unele aspecte din istoria mineritului vâlcean, în „Studii vâlcene”, 2, Râmnicul Vâlcii, pag. 70-81.

florentin-smarandache-paradoxismul, în http://luceafarul-romanesc. com/idei/arhiva-de-idei-literare-ignorate

Fondul arhivistic personal  Petre Cichirdan, dos. 1 (nepag.).

Nicolae Georgescu, Aşezările şi arhitectura rurală de pe Valea Bistriţei, în „Buridava. Studii şi materiale”, 3, Râmnicu-Vâlcea, f. an, pag. 182-200.

ICSI Râmnicu-Vâlcea, prospecte: 2000, 2005.

Gh. Ioniţă, Academicianul Marius Peculea – arc peste timp, în „Studii vâlcene”, serie nouă, nr. V (XII)/2009, pag. 366-373.

Gheorghe Mămularu, Aspecte din istoricul apelor minerale din Călimăneşti, în „Buridava. Studii şi materiale”, nr. 2, Râmnicul Vâlcii, 1974, pag. 107-112.

Gheorghe Mămularu, Contribuţia dr. Carol Davila la studiul şi valorificarea apelor minerale de la Căciulata, în „Buridava. Studii şi materiale”, 1, Râmnicu-Vâlcea, 1972, pag. 91-94.

Octavian Mihăescu, Metoda chimică – componentă a luptei integrate de combatere a buruienilor. Experimentări şi aplicaţii la căpşuni, în „Studii vâlcene”, serie nouă, I (VIII), 2003, pag. 330-338.

Alexandru Nancu, Aspecte ale simbolicii tradiţionale, în „Buridava. Studii şi materiale”, 1, Râmnicu-Vâlcea, 1972, pag. 190-203.

Andrei Nestorescu: Anca George, în DGLR, A-B, pag. 159-160.

Marian Pătraşcu, De la cercetarea ştiinţifică zonală, la cea de-a XXIX-a Conferinţă Naţională de Chimie în „Forum-V”, nr. 1/2007, pag. 13.

Marian Pătraşcu, Manual de recepturi pentru polimerizarea clorurii de vinil în suspensie, Comb. Chim., Râmnicu-Vâlcea, 1986.

Marian Pătraşcu, Priorităţi româneşti în domeniul policlorurii de vinil-suspensie (PVC-S), în „Forum-V”, anul I, nr. 1/2006, pag. 14.

Marian Pătraşcu, Scurtă istorie a ştiinţei unui oraş, p. I, în „Forum-V”, anul III, nr. 2 (7)/2008; p. a II-a, în „Forum-V”, nr. 3(8)/2008, pag. 14.

Marius Peculea, Apa grea – procese industriale de separare, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1984.

Petre Petria, Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1997.

Romulus Popescu, Aspecte şi unele concluzii asupra combaterii D. E. T. în Vâlcea, în „Buridava. Studii şi materiale”, 1, Râmnicu-Vâlcea, 1972, pag. 219-236.

Prof. univ. dr. Bianca Predescu, pr. iconom stavrofor Ion. D. Ciucă, prof. Domnica Ciucă, prof. dr. Ion M. Ciucă, Aspecte privind viaţa economică, socială şi politică a judeţului Vâlcea în perioada 1918-1940, Drăgăşani, Ed. Kitcom, 2006.

Sergiu Purece, Contribuţii la istoricul exploatării sării în jud. Vâlcea (1864-1900), în „Studii vâlcene”, 3, Râmnicul Vâlcii, 1974, pag. 85-98.

Ligia Elena Rizea, Ioana Ene, Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2007.

Aurelian Sacerdoţeanu, Fabrica de hârtie din Râmnicu-Vâlcea în sec. al XVII-lea, în „Buridava. Studii şi materiale”, 1, Râmnicu-Vâlcea, 1972, pag. 273-290.

SCDP Râmnicu-Vâlcea. Prezentare generală – prospect documentar pentru aniversarea a 30 de ani de activitate, 2007.

Ion Soare, Un scriitor al paradoxurilor – Florentin Smarandache, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 1994.

Traian Ţuglui, Instalaţii tehnice pe apa Luncavăţului, în „Buridava. Studii şi materiale”, 3, Râmnicu-Vâlcea, f. an, pag. 215-226.

Cristian Vlădescu, Centrele militare romane din sectorul de nord al Limesului Alutanus, în „Buridava. Studii şi materiale”, 1, Râmnicu-Vâlcea, 1972, pag. 55-66.

D. Periodice

Societatea de Ştiinţe Filologice, “Buletinul Societăţii pe anul 1984”, redactor-şef – Ion Hangiu, Bucureşti, 1984.

„Forum-V”, an I, nr. 1/2006, pag. 14.

„Lumina de pe Lotru”, an I, nr. 1, marţi 15 aug. 1967, pag.1.

Monitorul Oficial” nr. 69/29. 01. 2008.

„Romanian Tribune.net”, anul 6, nr. 24/ 30 nob. 2007.

E. Site-uri

www.apasaracitaindeuteriu.ro

http://www.kogayon.ro

http://www.tineretvl.go.ro

www.inventatori.ro

http//www.romania/Israel.com

www.arcaspace.ro/orbital/ro.

www.competitiazece.ro

www.ecomagazin.ro

Cap. VII – CULTURA

1.  C U L T U R A  P O P U L A R Ă

Al. Alexianu, Mode şi veşminte din trecut, vol. I. Bucureşti, Editura „Meridiane”, 1971.

Teodor Bălăşel, Cântece populare olteneşti, în vol. Folclor din Oltenia şi Muntenia, II, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1962.

Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur al Râmnicului (Bucureşti, Editura Oscar Print, 2000.

Ion Conea, Satele de Ungureni din Oltenia Subcarpatică, în „Buletinul Societăţii de Geografie”, LVIII (1939), pag. 45-66.

Ion Conea, Ciobănia la Ungurenii din dreapta Oltului, Bucureşti, 1933.

Confiscarea ideologică a folclorului. Bucureşti-Prundeni-Vâlcea, 1997 („Colocviile Centrului Naţional al Creaţiei Populare, Ediţia a IV-a, „Sinteze”- 4).

Gh. Deaconu, Patrimoniu şi creativitate, în vol. Sacralitatea – asimilări şi sinteze culturale în spaţiul vâlcean, Bucureşti, 2002.

Gheorghe Deaconu, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea, 1968-2008. Râmnicu-Vâlcea, Editura „Patrimoniu”, 2008.

Vasile Drăguţ, Nicolae Săndulescu, Arta brâncovenească. Bucureşti, Editura Meridiane, 1971.

Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucureşti, Editura Academiei, 1983.

Gheorghe Iordache, Unitate şi diversitate socio-etnografică, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1977.

Constantin Joja, Sensuri şi valori regăsite, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981.

Ioan St. Lazăr, Călătorie de recunoaştere. Studii de etnologie, folclor şi artă populară, Râmnicu-Vâlcea, Editura Patrimoniu, 2003.

Ioan St. Lazăr, Vâlcea al fresco, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2003.

Ion Măldărescu, Emilian Frâncu, Râmnicu-Vâlcea. Mică Enciclopedie – vol. I-IV, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Anton Pann”, 2002.

Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1977.

Corina Mihăescu, Ceramica de Hurez. Lutul – miracol şi devenire, <Bucureşti>, Editura Contrast, 2005.

Corina Mihăescu, Stilul Vicşoreanu. Bucureşti, Editura Contrast, 2006 (Fundaţia Naţională pentru Civilizaţia Rurală „Nişte ţărani”).

V. Mihordea, Ş. Papacostea, Fl. Constantiniu, Documente privind relaţii agrare în veacul al XVII-lea, vol. I., Bucureşti, Editura Academiei, 1961.

C. Mohanu, Fântâna dorului. Poezii populare din Ţara Loviştei, Bucureşti, Editura Minerva, 1975.

Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în Ţările Române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971.

Corina Nicolescu, Paul Petrescu, Ceramica românească tradiţională, Bucureşti, Editura Meridiane, 1974.

Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu, Bucureşti, Editura Academiei, 1969.

Dumitru Păunescu, Folclor din Buneşti, Râmnicu-Vâlcea, CJÎCPMAM, 1978: Studiu introductiv la volum, semnat de D. Păunescu şi I. St. Lazăr (pag. 52-56).

Eugen Petrescu, Vâlcea – Ţara lupilor getici sau Ţinutul Vâlcilor. Călător prin istoria milenară a plaiurilor vâlcene, vol. II, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007.

Petre Petria, Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, vol. I, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1997.

Petre Petria, Cristina Tănăsoiu, Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, vol. II, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2004.

Mihai Pop, Vâlcea – zonă folclorică distinctă, manuscris aflat în arhiva Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Valorificarea Tradiţiilor şi a Creaţiei Populare Vâlcea.

Ligia Elena Rizea, Ioana Ene, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007.

Georgeta Stoica, Elena Secoşan, Ion Vlăduţiu, Paul Petrescu, Arta populară din Vâlcea,  monografie – album,  Râmnicu-Vâlcea,  Centrul Judeţean  de  Îndrumare  a  Creaţiei  Populare  şi  a Mişcării Artistice de  Masă Vâlcea, 1972.

Şcoala Mihai Pop, vol. I, alcătuit şi îngrijit de Gheorghe Deaconu şi Ioan St. Lazăr, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Patrimoniu; vol. I – 1997, vol. II – 2007.

Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern. Orizontul imaginii (1550-1800), vol. II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1987.

Răzvan Theodorescu, Spiritul Vâlcei în cultura română, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2001.

Grigore G. Tocilescu, Cristian Ţapu, Materialuri folcloristice, II, ediţie critică şi studiu introductiv de Iordan Datcu, Bucureşti, Ed. Minerva, 1987.

Ion Pătroiu (coord.), Constantin Basarab Brâncoveanu, Editura Universitară Craiova, 2004 (cap. Anca Vasiliu, Iconografie şi stil în pictura rurală a epocii brâncoveneşti).

Judeţul Vâlcea.  Monografie. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980.

            Romulus Vulcănescu, Mitologia română. Bucureşti, Editura Academiei, 1985.

2. „CULTURA SCRISĂ”

    A. Documente

Arhiva Episcopiei Râmnicului, fond 1953, pach, 8, dos. 45/1953.

Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale (DJVAN), fondul  Revizoratul şcolar (RŞV), dos. 5/1898, dos. 1/1901 dos. 3/1901, dos. 4/1901, dos. 11/1904, dos. 8/1910.

Idem, fondul Prefectura Judeţului Vâlcea (PJV), dos. 98/1831-1833, dos. 43/1832, dos. 39/1857, dos. 83/1853, dos. 31/1867, dos. 28/1868, dos. 146/1869. dos.22/1945.

Idem, fondul Comitetul judeţean P.M.R. Vâlcea, dos. 3/1949, dos. 3/1951.

Idem, fondul Liga Culturală a tuturor Românilor – filiala Vâlcea, dos. 1/1927-1930.

Idem, fondul Sfat Popular Bălceşti (Olteţu), Secţia organizatorică, dos.1/1951.

    B. Lucrări generale

Vasile Alecsandri, Poezii populare ale românilor Bucureşti, Editura „Minerva”, 1982.

Valeriu Anania, Amintirile peregrinului apter. Bucureşti, Editura „Cartea Românească”, 1990.

Valeriu Anania, Din spumele mării – Pagini despre religie şi cultură, Cluj-Napoca, Editura „Dacia”, 1995.

Arta populară românească. Bucureşti, Editura Academiei, 1969.

Doru Bădără, Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, Brăila, Editura „Istros”, 1998.

Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia Românească Veche, vol. I Adăogiri şi îndreptări. Bucureşti, Ed. Socec, 1944.

Lucian Blaga, Spaţiul mioritic, în vol.: L. B., Trilogia culturii. Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1969.

G. M. Cantacuzino, Izvoare şi popasuri, Bucureşti, Editura Eminescu, 1977.

Cărţile populare în literatura românească, ediţie îngrijită de Ion C. Chiţimia şi Dan Simonescu. Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1963.

Virgil Cândea, Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului românesc. Cluj-Napoca, Editura „Dacia”, 1979.

Ştefan Ciobanu, Istoria literaturii române vechi… Bucureşti, „Eminescu”, 1989.

Pr. Ion Ciucă, prof. Domnica Ciucă, prof. Ion M. Ciucă, Un mare ctitor ortodox, Matei Basarab, prinţul limbii române. Parohia Câmpu-Mare, judeţul Olt, 2004.

Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român. Bucureşti, Editura „Univers Enciclopedic”, 1997, pag. 86.

Petre Dan, Asociaţii, cluburi, ligi, societăţi, Dicţionar cronologic, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.

Dicţionarul general al literaturii române (DGLR), A-B, C-D, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2004.

Cristina Dobre-Bogdan, Imago mortis în cultura română veche (secolele XVII-XIX), cuvânt înainte de Dan Horia Mazilu (Bucureşti), Editura Universităţii din Bucureşti, 2002.

Vasile Drăguţ, Arta brâncovenească, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971.

Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească. Bucureşti, Editura „Meridiane”, 1976.

Ioan Dură, Biserica din Ţara Românească în epoca lui Matei Basarab, în: „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, LXXXIX, 1971.

Carmen Laura Dumitrescu, Pictura murală din Ţara Românească, în veacul XI, Bucureşti, Editura „Meridiane”, 1978.

Al. Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII. Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968.

Gabriela Gabor, Lumea brâncovenească. Eseu în istoria civilizaţiei româneşti, Bucureşti, Editura „Ars docendi”, 2002.

Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ediţia a II-a, vol. II, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar S.A., 1995.

C. C. Giurăscu, Dinu C. Giurăscu, Istoria Românilor, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1974.

Ghenadie Craioveanul, Din istoria bisericii românilor. Mitropolia Ungrovlahiei. Condica sfântă, vol. I, Bucureşti, 1886.

Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor. Bucureşti, Editura Academiei, 1982.

N. Iorga, Drumuri şi oaşe din România, Bucureşti, 1904.

N. Iorga, Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688. Bucureşti, 1904.

Istoria literaturii române, vol. I. Folclorul. Literatura română în perioada feudală (1400-1780), Bucureşti, Editura Academiei, 1964.

Istoria artelor plastice în România, II, Bucureşti, Editura „Meridiane”, 1970.

Martiriul Sfinţilor Brâncoveni,Bucureşti, Editura „Sophia” şi Editura „Cartea Ortodoxă”, 2005 (Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni”).

Constantin Mateescu, Drumurile lui Anton Pann, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1981.

Dan Horia Mazilu, Proza oratorică în literatura română din secolul al XVII-lea, vol. II, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1987.

Dan Horia Mazilu, Recitind literatura română veche, vol. II, Editura Universităţii din Bucureşti, 1998.

G. Mihăilă, Cultura şi literatura română veche în context european. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.

Ana Rodica Morărean, Itinerar cultural vâlcean, vol. I, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2008.

Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc. Bucureşti, Editura „Humanitas”, 1991.

Alexandru Ofrim, Cheia şi psaltirea. Imaginarul cărţii în cultura tradiţională românească. Piteşti, Editura „Paralela 45”, 2001.

Virgil Olteanu, Din istoria şi arta cărţii. Lexicon, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1992.

P. P. Panaitescu, Introducere în istoria culturii româneşti. Problemele istoriografiei române, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dan Horia Mazilu. Bucureşti, Editura „Minerva”.

Ovidiu Papadima, O viziune românească a lumii, ediţia a II-a. Bucureşti, Editura „Saeculum I.D.”, 1995.

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2. Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1981.

Cornelia Pillat, Variaţiuni pe teme date în arta medievală românească. Bucureşti, Editura „Vremea”, 2003.

Al. Piru, Istoria literaturii române de la origini până la 1830. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977.

Poezie veche românească. Antologie, postfaţă, bibliografie şi glosar de Mircea Scarlat. Bucureşti, Editura „Minerva”, 1985.

Gheorghe Popescu-Vâlcea, Miniaturi româneşti. Miniatura şi ornamentul manuscriselor româneşti. Bucureşti, Editura „Meridiane”, 1998.

Marin Matei Popescu, Sculptura medievală în piatră din Ţările Române. Bucureşti, Editura „Meridiane”, 1985.

Al. Procopovici, De la Coresi Diaconul la Teofil Mitropolitul lui Mateiu Basarab, în vol. „Omagiu lui I. Bianu”. Bucureşti, 1927.

Dan Simonescu, Cronici şi poveşti româneşti versificate. Bucureşti, Editura Academiei, 1967.

Victor Ieronim Stoichiţă, Studiu introductiv la vol. Dionisie din Furna, Carte de pictură… , Bucureşti, Editura Meridiane, 1979.

Pr. N. Şerbănescu, Varlaam, mitropolitul Ţării Româneşti, părintele tipografiei bucureştene (1672-1679), în: „Biserica Ortodoxă Română”, LXXVI, 1958.

Răzvan Theodorescu, Constantin Brâncoveanu între „Casa cărţilor” şi „Ievropa”. Bucureşti, Enciclopedia RAO, 2006. 

Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern. Orizontul imaginii

(1550-1800), vol. II. Bucureşti, Editura „Meridiane”, 1987.

Gabriel Ţepelea, Pentru o nouă istorie a literaturii şi culturii române vechi. Bucureşti, Editura Tehnică, 1994.

Al. Vlahuţă, România pitorească, Bucureşti, Ed. „Cartea Românească”, 1939.

Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1991.

Dan Zamfirescu, Contribuţii la istoria literaturii române vechi. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.

C. Lucrări speciale

Valeriu Anania, Cerurile Oltului. Scoliile arhimandritului Bart… Râmnicu-Vâlcea, Episcopia Râmnicului şi Argeşului, ediţia I, 1990; ediţia a II-a, Editura „Pro”, 1998.

Bartolomeu Anania, Icoana patriei vâlcene, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Almarom”, 2002.

Andreescu, Carmen, Contribuţii la istoria cinematografului vâlcean (I), în „Studii vâlcene”, V, Râmnicu-Vâlcea, 1982, pag. 135-142.

Arta populară din Vâlcea, monografie-album, Râmnicu-Vâlcea, 1972.

Nicolae Andrei, Gh. Pârnuţă, Istoria învăţământului din Oltenia: vol. I, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1977; vol. III, Craiova, Ed. „Scrisul Românesc”, 1994.

C. Apostol, Din activitatea Societăţii de lectură a elevilor „Vasile Alecsandri”, în „Studii vâlcene”, 2, Râmnicu-Vâlcea, 1972, pag. 166-173.

Aneta Bardaşu: Biblioteci publice şi private ale căror cărţi au intrat în patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea, în vol.: Ion Soare, Aneta Bardaşu, Lumina cărţii la Râmnic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, pag. 121- 127.

Aneta Bardaşu, Legăturile dintre Andrei Şaguna – mitropolitul Ardealului şi Sfântul Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului, în vol.: Ion Soare, Aneta Bardaşu, Lumina cărţii la Râmnic, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2001, pag. 39-42.

Vezi Aneta Bardaşu, Repere în timp, în volumul: Ion Soare, Lumina cărţii la Râmnic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2001, pag. 115-118.

Aneta Bardaşu, Trei biblioteci publice la Râmnicu-Vâlcea, în perioada interbelică, în vol.: Ion Soare, Aneta Bardaşu, Lumina cărţii la Râmnic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2000, pag. 137-140.

Pr. Dumitru Bălaşa, Cronicarul Dionisie Eclesiarhul, în: „Mitropolia Olteniei”, XXXIV (1982), nr. 1-3.

Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur al Râmnicului, Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2000.

Bibliografia românească veche. 1508-1830. Tomul I. 1508-1716. Bucureşti, Editura „Socec”, 1903.

Constantin Brâncoveanu, Scrisoare către ţarii Rusiei Ivan al V-lea şi Petru I şi către ţarevna Sofia… – apud † Gherasim Cristea, Viaţa Sfântului Constantin-vodă Brâncoveanu…, 2001.

Alexie Al. Buzera, Şcoala de la Cozia, în „Lumina lumii”, Râmnicu-Vâlcea, an VI, 1996, nr. 6,           pag. 42-45.

Traian Cantemir, Leca Morariu la Râmnicu-Vâlcea (1944-1963), în „Studii vâlcene”, nr. 4/1980,        pag. 129-134.

Doru Căpătaru, Călător prin Oltenia medievală cu Paul de Alep. Drăgăşani, Editura „Kitcom”, 2007.

Doru Căpătaru, Istoria bisericii de la Stăneşti şi a neamului ctitorilor ei, Drăgăşani, Editura „Kitcom”, 2006.

Virgil Cândea, Cuvânt înainte la vol.: † Gherasim Cristea, episcopul Râmnicului, Viaţa Sfântului Martir Constantin-vodă Brâncoveanu şi a celor împreună pătimitori cu dânsul. Râmnicu-Vâlcea, Editura Episcopiei Râmnicului, 2001.

Al. Cerna-Rădulescu, Tipografi şi tipografii din Râmnic, în « Studii vâlcene », VI/1983, pag. 93-105.

Pr. Sandu Cristescu, prof. Sanda Cristescu, Biserica Cuvioasa Paraschiva (Sfânta Vineri), Râmnicu-Vâlcea, Editura „Almarom”, 2004.

Gheorghe Deaconu, Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale din Vâlcea, 1968-2008, Râmnicu-Vâlcea, Editura Patrimoniu, 2008.

Gheorghe Deaconu, Prezenţe vâlcene peste hotare. 1969-1978, în „Studii vâlcene”, IV, Bălceşti pe Topolog, 1980, pag. 152-170.

Gheorghe Deaconu, Valori noi în patrimoniul cultural-artistic al judeului Vâlcea, în „Studii vâlcene”, VI, Râmnicu-Vâlcea, 1983, pag. 127-130.

N. Dobrescu, Istoria Bisericii romîne din Oltenia în timpul ocupaţiunii austriace (1716-1739), cu 220 de acte şi fragmente, Bucureşti, 1906.

Petria Dobrin, Voineasa – Trecut şi prezent. Monografie, Bucureşti, 2002.

Gh. Dumitraşcu, Atitidinea învăţătorilor satelor vâlcene faţă de răscoala din anul 1907, în “Buridava”,

nr. 1/1972, pag. 321-330.

Nicolae Dură, 350 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora. Contribuţii privind identificarea izvoarelor sale, în: „Altarul Banatului”, I (1990), nr. 3-4, pag. 58-70.

Pr. prof. dr. Ion Gavrilă, Cultura muzicală bisericească de tradiţie bizantină în ţinutul Vâlcii, în secolul al XVIII-lea, în „Studii vâlcene”, serie nouă, nr. III (X), Râmnicu-Vâlcea, 2006, pag. 206-209. 

Ion Gavrilă, Filotei monahul de la Cozia – începătorul imnografiei bisericeşti la români – şi „Pripealele” sale, în: „Lumina lumii”. Râmnicu-Vâlcea, an XIII-XIV, nr. 13-14, 2006, pag. 19-28.

Pr. Ion Gavrilă, Învăţământul bisericesc la Episcopia Râmnicului, în secolele XVI-XVIII, în: „Lumina lumii”. Râmnicu-Vâlcea, XVII, 2008, nr. 17, pag. 142-160.

† Gherasim Cristea, episcopul Râmnicului, Istoricul mănăstirii Govora. Editura Sfintei Episcopii a Râmnicului, 1995.

† Gherasim Cristea, episcopul Râmnicului. Istoricul mănăstirii Horezu. Râmnicu-Vâlcea Editura „Conphys”, 2003.

Maria Golescu, O fabulă a lui Esop trecută în iconografia religioasă, în: „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, an XXVI-XXVIII, 1933-1935, fasc. GO, pag. 70-73.

Pr. Const. Grigore, Anuarul Seminarului Sf. Nicolae din Râmnicul Vâlcii, pe anii şcolari 1925-1929, Râmnicul Vâlcii, Tiparul Tipografiei Cozia a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noului Severin, 1930.

Ioan St. Lazăr, Vâlcea al fresco. Râmnicu-Vâlcea, Editura „Almarom”, 2003.

Costea Marinoiu, Contribuţia lui Teodor Bălăşel la valorificarea folclorului marilor evenimente istorice ale Vâlcii, în „Studii vâlcene”, VI, Râmnicu-Vâlcea, 1983, pag. 117-111.

Costea Marinoiu, Drumuri pe Olt, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1983.

Costea Marinoiu, Istoria cărţii vâlcene, sec. XVII-XVIII. Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 1981.

Costea Marinoiu, Istoria cărţii vâlcene. Şcoala de la Râmnic, 1705-1830, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Offsetcolor”, 2008.

Virgil Molin, Tiparniţa de la Râmnic în timpul episcopului Inochentie, în „Mitropolia Olteniei”, Craiova, an XV, 1963, nr. 3-4, martie-apr., pag. 195.

Constantin Mateescu, Memoria Râmnicului, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1979.

Arhim. Veniamin Micle, Boierii Craioveşti-ctitorii Mănăstirii Bistriţa, în vol. „Studii vâlcene”, II/2006, pag. 33-34.

Arhim  Micle, Ieromonahul Macarie, tipograf român (1508-1512). Mânăstirea Bistriţa Olteană, 2008.

Arhim. Veniamin Micle, Mânăstirea Bistriţa Olteană. Sfânta mănăstire Bistriţa – Eparhia Râmnicului, 1996.

Arhim. dr. Veniamin Micle, Primul episcop al Râmnicului – Demonstrarea unei ipoteze, în vol. Episcopia Râmnicului. 500 de ani de la înfiinţare (1503-2003), Râmnicu-Vâlcea, Ed. Adrianso, 2005,           pag. 272-286.

Arhim. Veniamin Micle, Sfântul Antonie de la Iezerul, Sfânta Mănăstire Bistriţa – Eparhia Râmnicului, 1994.

Arhim. Veniamin Micle, Şcoala Mânăstirească de la Bistriţa în cultura românească. Râmnicu-Vâlcea, Editura „Almarom”, 2004

Nicolae Mihai, Câteva consideraţii privind imaginea păcatului în Ţara Românească (secolul al XVII-lea, – începutul secolului al XVIII-lea), în: „Arhivele Olteniei”, nr. 15. Bucureşti, Editura Academiei, 2000.

Pr. Paul Mihail, Date noi despre ediţia de la Râmnic a Gramaticii slave din 1755, în: „Biserica Ortodoxă Română ”, Bucureşti, 1978, nr. 1-2, pag. 149-151.

Athanasie Mironescu, Sfânta eparhie a Râmnicului – Noul Severin, în trecut şi în prezent, Bucureşti, 1906.

Monografia municipiului Drăgăşani, sub coord. lui Constantin Şerban, Constanţa, Ed. „Ex Ponto”, 2004.

Ana Rodica Morărean, Itinerar cultural vâlcean, vol. I, Braşov, Ed. Universităţii „Transilvania”, 2008.

Horia Nestorescu-Bălceşti, Bibliografia presei vâlcene, în „Studii vâlcene”, I, 1971, pag. 75-184.

Horia Nestorescu-Bălceşti, Tipografia Curechianu, în „Studii vâlcene”, VI, Râmnicu-Vâlcea, 1983,    pag. 80-92.

Mircea Păcurariu, 500 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Râmnicului (1503-2003), în vol. Episcopia Râmnicului. 500 de ani de la înfiinţare (1503-2003). Râmnicu-Vâlcea, Editura „Adrianso”, 2006.

Gr. Popescu-Vâlcea, Slujebnicul mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei (1648-1668). Bucureşti, Editura „Meridiane”, 1974.

Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea secţiunilor culturale ale sfaturilor populare, <Bucureşti>, Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii, 1951.

Ligia Rizea, Ioana Ene, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie. Râmnicu-Vâlcea, Editura „Conphys”, 2007.

Vasile Roman, Mărturii şi evocări. Contribuţii la istoria culturii vâlcene, ed. a III-a, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 2007.

Aurelian Sacerdoţeanu, Constantin Brâncoveanu şi ctitoriile sale din Oltenia, în: Mitropolia Olteniei”, Craiova, XVI, nr. 9-10/1964, pag. 716-727.

Aurelian Sacerdoţeanu, Originea şi condiţiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraş Râmnicu-Vâlcea, în: Buridava, Râmnicu-Vâlcea, nr. 1, 1972, pag. 37-56.

Aurelian Sacerdoţeanu, Tipografia Episcopiei Râmnicului, în: „Mitropolia Olteniei”, Craiova, XII, 1960, nr. 5-6, pag. 291-349.

Pr. Dumitru Sandu, Eparhia Râmnicului şi Argeşului – monografie, vol. I. Râmnicu-Vâlcea, 1976.

Felix Sima şi Mihai Sporiş, Cartea Lotrului. Bibliografia Hidrocentralei Lotru, coord., M. Sporiş, Râmnicu-Vâlcea, 2006.

Ion Soare, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 2000.

Ion Soare, Un scriitor vâlcean în corespondenţă cu Mihail Dragomirescu, în „Manuscriptum”, nr. 4/1985.

Statutele Societăţii Culturale din judeţul Vâlcea, înfiinţată la 23 aug. 1898, Râmnicu Vâlcea, 1898.

Ştefan, Mitropolitul -, Predoslovie la vol. Îndreptarea legii, Târgovişte, 1652.

Tipografii şi tipografi la Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1972. 

Prof. dr. Dumitru Stănescu, Cultul Maicii Domnului la români, Bucureşti, Editura „Ancora”. S. Benvenisti&Co (1925).

Corneliu Tamaş, pr. Emanoil Neţu, Biserica „Buna Vestire” din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Conphys”, 2007.

Corneliu Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”, 1994.

Corneliu Tamaş, Schitul Cetăţuia şi proprietăţile sale în secolul al XVII-lea, în vol. Episcopia Râmnicului – 500 de ani de la înfiinţare (1503-2003), Râmnicu-Vâlcea, Editura „Adrianso”, 2005.

C. Tamaş, Istoria Horezului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, 1848 în judeţul Vâlcea, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”, 1978.

Corneliu Tamaş, Geta Bărbuş, Istoria Şcolii generale “Spiru Haret”, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2001.

Corneliu Tamaş, Emilian Valentin Frâncu, Istoria comunităţii catolice din judeţul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Anton Pann”, 2007.

Corneliu Tamaş, Smarand Ţana, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2004.

Veronica Tamaş, Contribuţia « Ligii Culturale » din Râmnicu-Vâlcea la desăvârşirea unităţii naţionale, în « Studii vâlcene », I, 1971, pag. 35-38.

Teatrul Popular Rm.-Vâlcea, 1921-1971. 50 de ani de teatru vâlcean, f. autor, loc şi an).

Despina Teodorescu, Femei din trecutul Olteniei, în: „Oltenia”, 1943.

Barbu Theodorescu, Episcopul Damaschin şi contribuţia sa la crearea limbii literare moderne, în: „Mitropolia Olteniei”, Craiova, XII, 1960, nr. 9-42.

Răzvan Theodorescu, Despre un însemn sculptat şi pictat de la Cozia (în jurul „despoţiei” lui Mircea cel Bătrân), în: „Studii şi cercetări de istoria artei”, nr. 2/1969, pag. 101-198.

Arhim. Gamaliil Vaida, Mânăstirea Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel Mare. 600 de ani de existenţă. Râmnicu-Vâlcea, Editura Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, 1986.

Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1980.

Viaţa bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, 1941.

Teodora Voinescu, Observaţii asupra stilului brâncovenesc. Portalul, în: „Studii şi cercetări de istoria artei. Seria arte plastice”, nr. 1/1961.

    D. Periodice

„Foaia societăţii pentru învăţătura poporului român”, 1867.

„Albina”, nr. 49, 50 şi 51, anul IV, din 2, 9 şi 16 sept. 1901.

    E. Site-uri

http://www.danielstancu.ro/galerii_virtuale.html

http://www.bibliotecivalcene.ro/biblioteca_detalii.asp?b=3.

http://www.bibliotecivalcene.ro/biblioteca_detalii.asp?b=4.

http://www.bibliotecivalcene.ro/biblioteca_detalii.asp?b=7.

http://www.bibliotecivalcene.ro/biblioteca_detalii.asp?b=85.

http://www.bibliotecivalcene.ro/biblioteca_detalii.asp?b=8

http://www.bibliotecivalcene.ro/biblioteca_detalii.asp?b=10.

http://www.globalartfusion.com/artic_det.asp?t=53&dom=literatura&lb=en.

Cap. VIII – VIAŢA RELIGIOASĂ

A. Izvoare (colecţii de documente şi manuscrise)

B. A. R., Ms. nr. 450

D. R. H., B, vol. II, Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1972.

    B. Lucrări generale

Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur al Râmnicului, Bucureşti, 2000.

Paul Cernovodeanu – Alvina Lazea, Monumente istorice din Oltenia şi Muntenia vizitate de  generalul Kiseleff la 1832, în „SCIA” (1973), nr. 2, pag. 343-344.

Arhim. Chiriac Râmniceanu, „Cronica1811 – 1827. Studiu introductiv, note şi indice de Arhim. Veniamin Micle, Mânăstirea Bistriţa, 2003.  

Istoria artelor plastice în România, coordonator acad. prof. George Oprescu, Bucureşti, 1968. 

I. Popescu-Cilieni, Învelişurile vechilor noastre biserici, Craiova, 1945.

Ligia Elena Rizea, Ioana Ene, Monumente istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Râmnicu-Vâlcea, 2007.

Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti B. A. R., vol. I, Bucureşti, 1978.

Barbu Teodorescu, Psaltirea. Însemnări bibliografice, în „Glasul Bisericii” XX (1961), nr. 5-6.

C. Lucrări speciale

Şt. Andreescu, Trei veacuri de la întemeierea Mănăstirii Cornet şi a Bisericii din Benjeşti (1666-1966), în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1966), nr. 7-8.

Prof. Nicu Angelescu, Biserica Cuvioasa Paraschiva(Sfânta Vineri) din Râmnicu-Vâlcii, Râmnicu-Vâlcea, 1957.  

Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Vâlcea (sec. XIV – 1848), Bucureşti, 2005.

Pr. D. Bălaşa, Complexul CălimăneştiMânăstirea Călimăneşti-Ostrov, Mânăstirea Cozia cu Bolniţa, Schitul Piatra şi biserica de mir din Călimăneşti, în „Mitropolia Olteniei” XX (1968), nr. 1-2, pag. 38-61.   

Pr. Dumitru Bălaşa, Ctitoria lui Matei Morânglavu din satul Şerbăneşti, în „Mitropolia Olteniei” XI (1959), nr. 7-8, pag. 436-445.

Pr. D. Bălaşa, Schitul Păpuşa (Vâlcea), în „Îndrumător Eparhial”, Râmnicu-Vâlcea, V (1949), nr. 10, pag. 37.

Dumitru Bondoc, Schitul Pătrunsa – de la legendă la adevăr, Râmnicu-Vâlcea, 2006.

T. G. Bulat, Un schit de lângă Râmnicu-Vâlcea închinat Mitropoliei Bucureşti: Cetăţuia, în „Mitropolia Olteniei” XXIII ( 1971), nr. 3-4..  

Doru Căpătaru, Istoria bisericii de la Stăneşti şi a neamului ctitorilor ei, Drăgăşani, 2006.

Arhim. Chesarie Gheorghescu, Mânăstirea Dintr-un Lemn, Râmnicu-Vâlcea, 1979. 

Dimitrie Coravu, Meşteri tipografi de la Râmnic din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi primul pătrar al secolului al XIX-lea, în „Mitropolia Olteniei” XIX (1967), nr. 3-4.

Radu Creţeanu, Bisericile de lemn din Vâlcea, în “Mitropolia Olteniei” XXXIII (1981), nr. 1-3, pag. 104-114.

Ioana Cristache-Panait, Bisericile de lemn din centrul Piemontului Getic: judeţele Olt, Vâlcea, Argeş, în „Studii şi cercetări. Istoria artei. Seria Artă Plastică”, t. 42, Bucureşti, 1995.

Gherasim Cristea – episcopul Râmnicului, Istoria Eparhiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2009.

Gherasim Cristea, Istoria Mănăstirii Govora, Râmnicu-Vâlcea, 1995.

Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, Istoricul Mănăstirii Hurezu, Râmnicu-Vâlcea, 2003.

Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, Mânăstirea Hurezu, candelă nestinsă a Ortodoxiei româneşti, Râmnicu-Vâlcea, 2003.

Gherasim Cristea, Istoria Mănăstirii Govora, Râmnicu-Vâlcea, 1995.

Pr. Ilie Gh. Diaconescu,  Câteva date şi însemnări despre ctitoriile din Olăneştii-Vâlcii, în „Mitropolia Olteniei” XX (1968), nr. 1-2, pag. 70-77. 

Virgil Drăghiceanu, Vechea biserică de lemn din Grămeşti Vâlcea, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice” III (1910), pag. 110-114.

Vasile Drăguţ, O biserică cu gropniţă în Oltenia în secolul al XVI-lea. Biserica Schitului Dobruşa, în „Monumente şi muzee”. Buletinul comisiei ştiinţifice a muzeelor şi monumentelor istorice şi artistice, I (1958), pag. 175-180   

Florin Epure, Valori de patrimoniu cultural naţional. Ctitoria mitropolitului Ştefan de la Bălăneşti – Horezu, în „Buridava”. Studii şi materiale, V, Râmnicu-Vâlcea, 2007, pag. 106-111.

Pr. prof. dr. Ion Gavrilă, Filotei Monahul de la Cozia – începătorul imnografiei bisericeşti la români – şi Pripelele sale, în „Lumina Lumii”, anul XIII-XIV, Râmnicu-Vâlcea, 2006, nr. 13-14, pag. 19-20.

Arhim. Chesarie Gheorghescu, Mânăstirea Dintr-un Lemn, Râmnicu-Vâlcea, 1979. 

Pr. Mihai Manolache, Viaţa  şi activitatea episcopului Inochentie al Râmnicului (1727-1735), în „Mitropolia Olteniei” XIX (1967), nr. 9-10, pag. 743-754.

Constantin Mateescu, Mici schituri lângă Râmnicu-Vâlcea, în „Mitropolia Olteniei” XXXI (1979),       nr. 4-6, 

Arhim. Veniamin Micle, Ctitoria bistriţeană Bibescu-Ştirbei (I), în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 185, pag. 2; (II), nr. 186, pag. 674.

Arhim. Veniamin Micle, Cuviosul Chiriac Râmniceanu, monahul isihast, Mânăstirea Bistriţa, 2003.

Arhim. Veniamin Micle, Mânăstirea Bistriţa Olteană, Bucureşti, 1996.

Arhim. Veniamin Micle, Medalioane bistriţene, Bucureşti, 1999.

Arhim. Veniamin Micle, Necropola voievodului Matei Basarab – Mânăstirea Arnota, în „Oltenia”, Seria a III-a. Anul VIII (2004), nr. 1, pag. 53-70.

Arhim. Veniamin Micle, Schitul Iezerul, în „Telegraful Român”. Anul 136 (1988), nr. 2-3, pag. 1-2.

Arhim. Veniamin Micle, Sfânta Mănăstire Turnu, veche sihăstrie monahală, în „Telegraful Român”. Anul 150 (2002), nr. 1-4.

Arhim. Veniamin Micle, Sfântul Antonie de la Iezerul, Bucureşti, 1994.

Arhim. Veniamin Micle, Relaţiile Mănăstirii Bistriţa cu moşia Costeşti – Vâlcea, în „Oltenia”. Studii. Documente. Culegeri. Serica a III-a, an VII (2003), nr. 1-2.

Arhim. Veniamin Micle, Rolul cultural al mânăstirilor din Eparhia Râmnicului şi Argeşului (sec. XIVXVIII), în „Îndrumător Bisericesc, Misionar şi Patriotic”, Râmnicu-Vâlcea, 1985.

Arhim. Veniamin Micle, Caligrafi şi miniaturişti bistriţeni din sec. al XIX-lea, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 177, pag. 2.   

Idem, Cel mai vechi monument al Bistriţei, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 155, pag. 8. 

Idem, Dascăli ai Şcolii slavone bistriţene, în „Medalioane bistriţene”, pag. 31-33.

Idem, Egumenul Vasile, maestru în arta sculpturii, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 183, pag. 2.

Idem, Elevi ai Şcolii slavone de la Bistriţa, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 168, pag. 2.

Idem, Ieromonahul Mihai Moxa, promotor al limbii române, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 172, pag. 2.

Idem, Începutul scrierii în limba română, la Bistriţa, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 170, pag. 2.  

Idem, Monahul Partenie şi activitatea sa artistică, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 182, pag. 2.

Idem, Reprezentanţi ai Şcolii slavo-române de la Bistriţa, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 170, pag. 2.  

Idem, Schitul Scăunelul, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 158, pag. 2.  

Idem, Şcoala bistriţeană a pictorilor anonimi, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 178, pag. 2.

Idem, Şcoala bistriţeană a zugravului Dobromir,  în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 179, pag. 2.

Idem, Şcoala de pictură a zugravului Ioan, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 181, pag. 2.  

Ş. Năsturel, Fostul schit Buna-Vestire din Pietrarii de Jos, în „Mitropolia Olteniei” VII (1955), nr. 3-4, p.. 205-210.

Aurelian Sacerdoţeanu, Tipografia Episcopiei Râmnicului (1705-1825), în „Mitropolia Olteniei” XII (1960), nr. 3-4, pag. 325-330.

Pr. Dumitru Sandu, Eparhia Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu-Vâlcea, 1976..

G. Ţepelea, Mineiele de la Râmnic, în „Biserica Ortodoxă Română” LXXXIV (1966), nr. 3-4,             pag. 369-387. 

Arhim. Gamaliil Vaida, Mânăstirea Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel Mare. 600 de ani de

existenţă, Râmnicu-Vâlcea, 1986.

« Evenimentul », nr. 674, 18 aug. 1992, pag.1

Cap. IX – OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

A. Documente

Direcţia Judeţeană Vâlcea, a Arhivelor Naţionale (DJVAN), fondul Comitetul Judeţean P.M.R. Vâlcea, dos. 6/1949, dos. 2/1950, dos. 1/1951, dos. 3/1951, dos. 1/1955, dos. 1/1965,

Idem, fondul Inspectoratul Statistic Raional Râmnicu-Vâlcea, dos. 15/1948. dos. 6/1949, dos. 3 /1951, dos. 16/1961.

Idem, Colecţia Mitrice, dos. 302/1833 – M. Râmnic; dos. 80/1864, NCM – Băbeni-Rumâni

Idem, fondul Prefectura Judeţului Vâlcea (PJV): dos. 2/1830-1831, dos. 78/1832, dos. 47/1840, dos. 6/1841, dos. 7 (vol. II)/1841, dos. 78/1850, dos. 81/1857, dos. 49/1865, vol. II, dos. 50/1870, dos. 20/1930.

    B. Lucrări generale

Dumitru Berciu, “Buridava” dacică, Bucureşti, 1981.

Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.

Dionisie Eclesiarhul, Hronograful, 1864-1815, ed. D. Bălaşa şi N. Stoicescu, Bucureşti, 1987.

DJS Vâlcea, Anuarul de statistică al judeţului Vâlcea, 1971.

Idem, Anuarul statistic al judeţului Vâlcea pe anul 2003.

Idem, Anuarul statistic al judeţului Vâlcea pe anul 2007.

Espunerea situaţiunei judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Tipografia „O. Demetrescu”, 1900.

Expunerea situaţiunei Judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Imprimeria judeţului şi a comunei Râmnicu-Vâlcea, 1908.

Expunerea situaţiunei judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Imprimeria judeţului şi a comunei Râmnicu-Vâlcea, 1909

Constantin Giurescu, Istoria românilor, Bucureşti, ed. „Cugetarea – Georgescu Delafras S. A., f. an.

Judeţul Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Ed. „Sport-Turism”, 1980.

Arhim. Veniamin Micle, Mânăstirea Bistriţa Olteană, Sfânta Mănăstire Bistriţa – Eparhia Râmnicului, 1996.

Petre Miroiu, De la bolniţa Mânăstirească, la spitalul organizat, în „Mitropolia Olteniei”, XXIII (1971), nr. 5-6.

Monografia municipiului Drăgăşani, sub coord. lui Constantin Şerban, Constanţa, Ed. „Ex Ponto”, 2004.

Platon, Dialoguri, Bucureşti, 1968.

Regulamentul Organic, Bucureşti, 1832.

Al. Rosetti, Istoria limbii române, vol. I, ed. definitivă, Bucureşti, 1986.

Situaţiunea judeţului Vâlcea, espusă Consiliului General cu ocaziunea deschiderii sesiunei ordinare din anul 1898, Râmnicu-Vâlcea, Tipografia „G. Sfetea et Comp., 1898.

Situaţiunea Judeţului Vâlcea pe anul 1911-1912 (Imprimeria Judeţului şi a comunei R.-Vâlcea, 1912.

Ion Soare, Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2005.

Corneliu Tamaş, Istoria Ocnelor Mari, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995.

C. Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”, 1994.

C. Tamaş, Smarand Ţana, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2004.

Arhim.Gamaliil Vaida, Mânăstirea Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel Mare, ed. a III-a revăzută şi adăugită, Râmnicu-Vâlcea, Editura Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, 1986.

Vâlcea. Monografie, în seria „Judeţele patriei”, Ed. Sport-Turism, Bucureşti 1980.

Vâlcea `77. Ritmuri, înfăptuiri, perspective, Râmnicu-Vâlcea, 1977.

C. Lucrări speciale

V. Berbece, V. Botvinic, Călimăneşti-Căciulata, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1978.

C. I. Bercuş, Pagini din trecutul medicinei româneşti, Bucureşti, Editura Medicală, 1981.

V. L Bologa, G. Brătescu, B. Duţescu, Şt. M. Milcu, Istoria medicinei româneşti, Bucureşti, Editura Medicală, 1972.

N. Ciurea-Genuneni, Originea şi evoluţia motivului poetic „Scăldatul în apă dulce”, în „Studii vâlcene”, Râmnicu-Vâlcea, 1972, pag. 189-194.

Al. Găiculescu, O opinie asupra actualităţii doctorului Ion Puţureanu, în Momente din trecutul medicinii, vol. îngrijit de V. Brătescu, Bucureşti, Editura Medicală, 1983, pag. 645-648.

V. Gomoiu, Viaţa medicală a Olteniei, în volumul „Oltenia”, ed. a II-a, Craiova, 2008, pag. 151-187.

N. Grivu, Superstiţii şi practice medicale la românii bănăţeni în veacul al XVIII-lea, Timişoara, 1938.

Gh. Mămularu, Aspecte din istoricul apelor minerale in Călimăneşti, în „Buridava. Studii şi materiale””, 2, f. Loc şi an, pag. 107-112..

Gh. Mămularu, Contribuţia dr. C. Davila la studiul de valorificare a apelor minerale de la Căciulata, în „Studii vâlcene”, VII, Râmnicu-Vâlcea, 1985, pag. 91-94.

Medicina naturistă (sub redacţia lui Pavel Chirilă), Bucureşti, Editura Medicală, 1987.

Nicoleta Munteanu, Caracterizare ultrastructurală şi imunologică a tumorilor mamare din zona Vâlcea, Bucureşti, 2007, pag. 2 (lucrare aflată în manuscris).Dragoş Serafim, Pravila de la Govora. Reglementări privind protecţia familiei şi a copilului, în „Povestea vorbei”, nr. 2-3, apr.- sept. 2000,  pag. 14.

Sorin Oane, Istoria judeţului Vâlcea, 1948-1965. Un studiu de caz, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphxs, 2007 (cap. Sănătatea şi felul de viaţă, pag. 237-244).

Irina Popescu, P. Măldărescu, Valerian Marinescu, Semnificaţia medico-istorică a bolniţelor mânăstireşti. Bolniţa de la Cozia, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 11-12/1969, pag. 892-897.

Romulus Popescu, Aspecte şi concluzii asupra a 30 ani de combatere a D. E. T. în Vâlcea,  în  „Studii vâlcene“ VII / 1985, pag. 219-225.

Romulus Popescu, Alina Ioniţă, Ion Ioniţă, Un portret al lui Hipocrate la Horezu, în Momente din trecutul medicinii, vol. îngrijit de V. Brătescu, Bucureşti, Editura Medicală, 1983, pag. 193-194.

Maria Purdela Sitaru, Etnomedicină lingvistică, Timişoara, Ed. Amarcord, 1999.

C. Tamaş, Primul medic oficial din Ţara Românească a funcţionat la Râmnicu-Vâlcea, în “Orizont”, nr. 292/5 oct. 1969.

Cap. X – PARTICULARITĂŢI ALE GRAIULUI LOCUITORILOR

C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1893.

Dicţionar toponimic al României. Oltenia (DTRO), sub coordonarea lui Gheorghe Bolocan: vol. 1, lit. A-B, 1993; vol. 2,  C-D, 1995; vol. 3, E-Î, 2002; vol. 4, J-Z, 2004 – apărute la Editura Universitaria din Craiova.

Indicatorul alfabetic al localităţilor din R PR, Bucureşti, 1954.

Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1962.

Lucia Mărcuş, Aspecte antroponimice din judeţul Vâlcea, <Bucureşti, 1982>, manuscris aflat la DJVAN, Fondul personal Lucia Mărcuş.

Cristina Nisipescu, Toponime şi antroponime legate de viaa locuitorilor din Ciunget-Malaia, în „Studii vâlcene”, VI, Râmnicu-Vâlcea, 1983, pag. 150-166.

I. I. Rusu, Etnogeneza românilor, Bucureşti, 1981.

H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. I, Bucureşti, 1958.

Tratat de dialectologie românească, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1984.

I. Soare, Consideraţii etimologice  privind toponimia majoră a judeţului Vâlcea, în „Studii vâlcene”, Râmnicu-Vâlcea, VII/1985, pag. 179-190..

Ion Soare, Corectări etimologice la toponimia vâlceană, în „Studii vâlcene”, VI, Râmnicu-Vâlcea, 1983, pag. 153-158.

Veronica Tamaş, Al. Popescu-Mihăeşti, Lexicon de cuvinte rare şi ieşite din uz, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2005.

Cap. XI – TRĂSĂTURI PSIHOLOGICE

ŞI DE PERSONALITATE ALE VÂLCENILOR

Dicţionar de psihologie socială, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.

Gerald Matthews, Jan J. Deary, Martha C. Whiteman, Psihologia personalităţii. Trăsături, cauze, consecinţe, Collegium Polirom, 2005.

Al. Popescu-Mihăeşti, Probleme fundamentale ale instruirii şi educării, Bucureşti, Editura Fundaţiei de Mâine”, 1995.

Al. Popescu-Mihăeşti, Premise şi cerinţe ale formării personalităţii, în ,,Învăţământul primar”, nr.1 şi 2/1996, Editura Discipol.

Al. Popescu-Mihăeşti, Sensibilitatea afectivă şi profesia de cadru didactic, în ,,Educatorul”, nr.1/2001, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Offsetcolor.

Al. Popescu-Mihăeşti, Continuitate şi discontinuitate în demersurile pentru realizarea marilor probleme româneşti, în „Renaşterea”, anul XIV, serie nouă, oct.- decembrie 2003, Râmnicu –Vâlcea, Episcopia Râmnicului.

Ursula Şchiopu, Emil Verza, Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

Cap. XII – SPORTUL

    A. Lucrări generale

Maria Bucur-Ionescu ş.a., România la Jocurile Olimpice, Bucureşti, Ed. „Sport-Turism, 1986.

Dicţionar de istorie veche a României (coord., D. M. Pippidi), Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.

Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului, vol. I-IV, coord. Nicu Alexe; Bucureşti, Ed. Aramis, 2002.

Mihai Ionescu, Mircea Tudoran, Fotbal de la A la Z. Fotbalul românesc de-a lungul anilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1984. 

Istoria României în date (coord. Const. C. Giurescu), Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1972.

Jocurile Olimpice. Participarea sportivilor români, coord. – Anghel Vrabie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1975.

Constantin Kiriţescu, Palestrica. O istorie universală a culturii fizice, <Bucureşti>, Editura Uniunii de Cultură Fizică şi Sport, 1964.

Monografia Drăgăşani, pag. 182.

Sorin Oane, Istoria Judeţului Vâlcea, 1948-1965. Un studiu de caz,  Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2007.

Nicolae Postolache, Istoria sportului românesc în date (în cont., Istoria sportului), Iaşi, Ed. Junimea, 1979.

N. Postolache, M. Postolache, Tradiţiile sportive ale românilor, Bucureşti, Editura Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, 1969.

Sergiu Purece, Un regulament de navigaţie pe râul Olt, în „Studii vâlcene”, VII, Bălceşti pe Topolog, 1985, pag. 87-90.

C. Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. „Antim Ivireanul, 1994.

Corneliu Tamaş, Petre Bardaşu, Sergiu Purece, Horia Nestorescu-Bălceşti, Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”, Bălceşti pe Topolog, 1978.

B. Lucrări speciale

Nicu Alexe, Un mare dascăl al sportului românesc – profesorul Marin Trincă, în „Studii vâlcene”, serie nouă, nr. II (IX)/2006, pag. 404-410.

Adi Comănescu, Raport  privind activitatea Direcţiei pentru Sport a Judetului Vâlcea în anul 2008, în dos. 1/2009 din Arhiva DSJ.

Vâlcea. Monografie, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1980/(Cap. Sportul).

C. Periodice

Colecţia revistei săptămânale „Arena vâlceană” („Arena”, „Arena sport şi politică”) pe anii 2003- iulie 2009) (director: Ed. Dulăcioiu). Autorii materialelor utilizate: Nicolae Ciucescu (redactor şef), Lucian Corneci, Octavian Dulăcioiu, Romulus Dumitru (tehnoredactor), Oana Frăţilă, Ionel Gerea, Adi Ghelmegeanu, Ionuţ Hereşeanu, Octavian Herţa (redactor şef adjunct) George Păunescu, Simona Sima, Sandu Şocu.

„Gazeta de Sud”, 2 iunie 2009.

„Observator de Vâlcea”, 8 iunie 2009.

"80 de ani şi 40 de ani de sport" (1999). Râmnicu-Vâlcea, Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" (1999).

Colecţia „Orizont” pe anul 1969.

 „Sport Expres”, 11.01.2007, 28 iulie – 3 aug., 11-17 aug. 2009. 

D. Site-uri

http://www. arenavalceana.ro

 http://www.csmrmvl.ro/

http://www.google.ro/search?hl=ro&q=preliminariile+campionatului+mondial+din+china

http://www.math.osu/flexinode/table/2

http://www.onlinesport.ro/forum/ showthread.phpclubul sportiv municipal rm.valcea

http://www.stirilocale.ro/valcea/sport-c11.html

http://www.voleivalcea.ro/istoric

http://www.voleivalcea.ro/bilant

http://www.ziare.com/articole/tragere+la+sorti.

 

Cap. XIII – TURISMUL

A. Lucrări generale

Băcăuanu V., Donisă I., Hîrjoabă I., Dicţionar geomorfologic. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1974.                                   

Badea  L., Rusenescu  Constanţa, Judeţul Vâlcea, Bucureşti,Ed. Academiei, 1970.

Cocean P., Geografia turismului, Cluj-Napoca, Ed.,,Focul Viu”, 1999.

Cocean P., Geografia turismului românesc, Deva, Universitatea Ecologică Deva, 1998.

Ielenicz M. şi colab., Dicţionar de geografie fizică, Bucureşti, Ed. Corint, 1999.

    B. Lucrări speciale

Banu  I., Popescu R., Măldărescu P., Chipuri şi portaluri  de piatră în Munţii Cozia. Studii şi cercetări, Râmnicu-Vâlcea, 1973.

Belecciu C., Peşterile din Târnov, în revista “Munţii Carpaţi” nr. 2/1997.

Berbece V., Consideraţii biogeografice asupra zonei montane Cozia Narăţu. Studii şi cercetări, Râmnicu-Vâlcea, 1973.

Berbece V., Forme de microrelief structural în gnaisul Muntelui Cozia. Studii şi cercetări, Râmnicu-Vâlcea, 1973.

Călin D., Ploaie Gh., Studiu de amenajare a zonelor protejate din judeţul Vâlcea şi măsuri pentru refacerea şi menţinerea echilibrului ecologic, vol. II, Bucureşti, Institutul de Geografie, 2001.

Dumitrescu D., Carstificarea în regim climatic, Ed.Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2000.

Ghiţă P., Năulea N., Voicilă N., Mănăilă Gh.  Studiu privind fenomenul endocarstic Peştera Liliecilor. Studii şi Cercetări de Speologie, Râmnicu-Vâlcea, 1982.

Ionete  L., Monumente ale naturii în judeţul Vâlcea. Studii şi cercetări, Râmnicu-Vâlcea, 1973.

Ploaie Gh., Valea Lotrului, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1983.

Ploaie Gh., Munţii Latoriţei, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1987.

Ploaie Gh., Natura sălbatică din judeţul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed.Prisma, 1999.

Popescu N., Munţii Căpăţânii, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1977.

Popescu N., Munţii Parâng, Bucureşti, Ed.Sport-Turism, 1986.

Roată T., Masivul BuilaVânturariţa – caracterizare geomorfologică, Bucureşti, 1998.

Roşu Al., Probleme de geografia turismului în nordul Olteniei, între Motru şi Bistriţa Vâlcii. Culegere de studii şi comunicări ştiinţifice, Râmnicu-Vâlcea, 1974.

Cap. XIV – PERSONALITĂŢI VÂLCENE

A. Lucrări generale

Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţionar de lingvişti şi filologi români, Bucureşti, Editura Albatros, 1978.

Octavian Barbosa, Dicţionarul artiştilor români contemporani, vol. I-II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976.

Cornel Cristea, Bujor T. Râpeanu, Dicţionar cinematografic, Bucureşti, Editura Meridiane, 1974.

Cristina Corciovescu, Bujor Rîpeanu, 1234 cineaşti români, Bucureşti, Editura Ştiintiţică, 1996.

Viorel Cosma, Muzicieni români. Compozitori şi muzicologi. Lexicon, Bucureşti, Editura Muzicală, 1970.

Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Bucureşti, Ed. Saeculum I. O., 2006.

Iordan Datcu, S. C. Stroescu, Dicţionarul folcloriştilor. Folclor literar românesc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. 

Dicţionar cronologic. Literatura română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.

Dicţionar de literatură română. Scriitori, reviste, curente, Bucureşti, Editura Univers, 1979.

Dicţionar enciclopedic, vol. I-VII, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1993-2000.

Dicţionarul general al literaturii române, A-B, C-D, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2004.

Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, 1979.

Dicţionarul personalităţilor doljene, Craiova, Ed. Aius, 1999.

Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978.

Enciclopedia Cugetarea – Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, 1940; ed. a II-a, 1999.

Enciclopedia „Români în ştiinţa şi cultura occidentală”, vol. 13, editată de Academia Româno-Americană de Ştiinţe şi Arte (American-Romanian Academy of Arts and Sciences), Davis, 1992.

Florea Firan, De la Macedonski la Arghezi, Craiova, Scrisul Românesc, 1975.

Aurelia Florescu. Gravura râmniceană (1705-1827), Craiova, Editura Aius, 1998.

Napoleon Toma Iancu, Dicţionarul actorilor de film, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977.

Mihai Ionescu, Mircea Tudoran, Fotbal de la A la Z. Fotbalul românesc de-a lungul anilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1984.

Istoricul Bibliotecii – filiala Iaşi a Academiei Române, Editura Stef, 2006.

Cătălina Mărăndiuc, Dicţionar de scriitori români, Bucureşti, Ed. Lucman, 2007.

M ic dicţionar enciclopedic, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978.

Personalităţile României contemporane. Nemuritorii academicieni români, Bucureşti, „Pagini aurii”, 1995.

Petru Poantă, Dicţionar de poeţi: Clujul contemporan, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1999.

Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Albatros, 1977.

Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine,23 aug. 1944-22 decembrie 1989, vol. I-II, Bucureşti, Fundaţia Luceafărul, 2001.

Ilie Popescu Teiuşanu, Pedagogi şi oameni de şcoală din România. Mic dicţionar, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.

Nicolae Postolache, Istoria sportului românesc în date, Iaşi, Ed. Junimea, 1979.

Iosif Sava, Luminiţa Vartolomei, Dicţionar de muzică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.

Ion Vlăduţiu, Creatori populari contemporani din  România, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1981.

    B. Lucrări speciale

Nicolae Angelescu, Memoriile unui om obscur, Editura Adrianso, Râmnicu-Vâlcea, 2005.

Bartolomeu Anania, Du-te vreme, vino vreme, ed. îngrijită de Ioan St. Lazăr

Catalog selectivAutori vâlceni, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 2001.

Câineni – Marian Pătraşcu, Nicolae Daneş, Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea, <Râmnicu-Vâlcea>, Ed. Fortuna, 2008.

Fenia Driva, Călimăneşti şi oamenii săi, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Offsetcolor, 2006.

Fenia Driva, Dumitru Mitrana, Oameni de ştiinţă, artă şi cultură. Dicţionar, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1999. 

Forumul Cultural al Râmnicului, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Personalităţi culturale vâlcene. Dicţionar, Râmnicu-Vâlcea, 2001-2008.

Dumitru Lazăr, Corneliu Tamaş la 70 de ani. Biobibliografie, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2004.

Dumitru Lazăr, George Voica – poet al metaforei. Repere biobibliografice şi antologie de autor, Râmnicu-Vâlcea, 2005.

Dumitru Lazăr, O viaţă închinată cărţii de un om al cărţii: Petre Petria la 65 de ani de viaţă şi peste 40 de ani de muncă în bibliotecă, Râmnicu-Vâlcea, 1999.

I. St. Lazăr, Preotul Nicolae-State Burluşi – Badea Cârţan contemporan, la 60 ani, Râmnicu-Vâlcea, 2009.

Traian D. Lungu, Drumul spre lumină – Constantin Aurel Zorlescu, în „File vâlcene”, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu, 1972, pag. 163-167.

Ion  Măldărescu, Emilian Frâncu, Râmnicu-Vâlcea. Mică enciclopedie , vol. II şi III,  Râmnicu-Vâlcea, Ed. Anton Pann, 2002.

Dumitru Mitrana, Bogdan Amaru. Biobibliografie, în „File vâlcene”, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu, 1972, pag. 63-76.

Monografia municipiului Drăgăşani, coord. Constantin Şerban; Constanţa, Ed. „Ex Ponto”, 2004. (cap. Personalităţi drăgăşănene, pag. 379-430) .

Horia Nestorescu-Bălceşti, Vâlceni în dicţionare şi enciclopedii [p. I], în „Studii vâlcene”, IV, Bălceşti pe Topolog, 1980, pag. 141-151.

Horia Nestorescu-Bălceşti. Fişe pentru o enciclopedie a Vâlcii, în: “File vâlcene”, Bălceşti pe Topolog, Societatea „Prietenii Muzeului Bălcescu”, 1972, pag. 179-201.      

Horia Nestorescu-Bălceşti, Vâlceni în dicţionare şi enciclopedii, [p. a II-a], în „Studii vâlcene”, V, Bălceşti pe Topolog, 1982, pag. 127-130.

Sorin Oane, Colegiul Naţional ALEXANDRU LAHOVARI. O istorie, câteva istorisiri şi o mulţime de pesonalităţi, Râmnicu-Vâlcea, RH Printing SRL, 2011.

Petre Petria, Eugen (Puiu) Ciorăscu, fondatorul Bibliotecii Judeţene Vâlcene. 85 de ani de la naştere, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2000.

Petre Petria, Pagini din istoria presei scrise vâlcene, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2001.

Petre Petria,  Vâlcea – oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar . vol. I, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys , 1997.

Petre Petria, Prezenţe feminine afirmate în domeniul culturii şi al ştiinţei naţionale. Mic dicţionar, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Offsetcolor, 2009.

Petre Petria, Cristina Tănăsoiu), Vâlcea – oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar , vol. II, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys , 2004.

Eugen Petrescu, Vâlcea – ţara lupilor getici sau ţinutul vâlcilor, vol. I, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2007 (capitolul Oameni ai Vâlcii, pag. 200-305). 

Prof. univ. dr. Bianca Predescu, pr. iconom stavrofor Ion. D. Ciucă, prof. Domnica Ciucă, prof. dr. Ion M. Ciucă, Aspecte privind viaţa economică, socială şi politică a judeţului Vâlcea în perioada 1918-1940, Drăgăşani, Ed. Kitcom, 2006.

Ion Soare, Gheorghe Deaconu – Vocaţie şi devenire,  Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 1999.

C. Tamaş, Istoria Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Antim Ivireanul, 1993.

Corneliu Tamaş, Smarand Ţana, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2004.

Corneliu Tamaş, Ion Vasilescu, Locuri. Vremuri. Oameni. Monografia comunei Valea Mare, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 1998.

Eugenia Vasile, Flacăra memoriei, Ed. Petras, 2005.

Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Râmnicu-Vâlcea, Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, Artişti vâlceni, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, <2005>..

    C. Site-uri

http://www.crestinortodox.ro/dictionarul-teologilor-romani/87462.

___________________

 

*Enciclopedia judeţului Vâlcea

 

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete