Categories
98

Vila Belvedere/Villa „Belvedere”

În anul 1926, când intră în diplomaţie, Lucian Blaga impresionat de peisajul montan, şi nu numai, decide să construiască aici, împreuna cu sora lui, o casă de odihnă, numită în acea vreme Pensiunea Belvedere, care mai târziu a devenit casa de odihnă a scriitorului. Hotărârea de a-şi edifica o casă la Vatra Dornei a fost luată pe Podierul din Ortoaia, în timp ce admira trecerea plutelor pe râul Bistriţa, moment în care poetul l-a întrebat pe Petru Forfotă, fost primar al oraşului, ce ar trebui să facă pentru a-şi construi o casă de odihnă. Vila avea scopul de ai odihni pe cei din familia scriitorului, dar şi de a fi loc de inspiraţie pentru poeţii aflaţi în staţiune. De aici din valea Dornelor, se crede că poetul se gândea la primul volum de versuri : Marea trecere.

În primăvara anului 1931, Vila Belvedere a fost pusă în funcţiune, iar 5ani mai târziu a fost atestată sub denumirea de: Casa Blaga. La 11 iunie 1948, vila a trecut in proprietatea statului român, urmând să fie administrată de Întreprinderea Balneara Vatra Dornei.

Mulţi dorneni ce trec pe strada Oborului, unii o ştiu sau poate nu, că în una din camerele vilei, cu mulţi ani în urmă, poetul român Lucian Blaga a creat nu numai pentru dorneni, ci şi pentru restul poporului, una din cele mai strălucite opere, din care ieşeau o serie de sentimente, dar şi trăiri. Sunt multe destăinuiri sufleteşti din care a rezultat mereu ambianţa şi impactul ce l-a avut viaţa omului de ţară în crearea unei opere nemuritoare.

Vila ca și casă de odihnă a funcţionat până în anul 1989, urmând să fie transformată în hotel. În prezent hotelul pune la dispoziţia clienţilor un restaurant cu pentru 62 de locuri, 2 săli de conferinţă (una de 35 de locuri şi una de 50 de locuri), seif la recepţie, room-service, parcare, centru de informare turistică.

Cei de la conducerea hotelului afirma faptul că sunt mândri că prin aceste locuri au trecut personalităţi culturale ale vremurilor de odinioară şi în acest sens se doreşte amenajarea camerei în care a creat marele scriitor.

         Surse de informare:

Memoria Dornelor-Petru Țaranu

Vatra Dornei,plai mioritic de legendă,leagăn de credință si cultură bucovineană-Mircea Vladică

 

Villa „Belvedere”

Starting from 1922, the great poet and philosopher Lucian Blaga spent summer vacations in Dorna area, during which he visited mountain attractions such as The Twelve Apostles and The Lady`s Stones.

Lucian Blaga was born on May 9, 1895 in Lancrăm near Sebeş; he was a Romanian philosopher, poet, playwright, translator, journalist, professor, academician and diplomat. Imposing and polyvalent personality of inter-war culture, Lucian Blaga marked that epoch through elements of originality consistent with its affiliation to universality. In 1926, when he enntered diplomacy, Lucian Blaga became impressed with the mountain landscape anddecided to build here, together with his sister, a rest house called at that time The Belvedere Guesthouse, which later became the rest home of the writer. The decision to build a house in Vatra Dornei was taken on Podierul of Ortoaia, while he was admiring the rafts crossing the river Bistrita, when the poet asked Peter Forfotă, a former mayor of the town, what he should do in order to build a rest house. The villa was intended for the rest of the writer's family, but also to be a place of inspiration for poets who were in the resort. From here, in the Dorna valley, it is believed that the poet started to think of the first volume of poetry: “Marea trecere” (“The Great Passage”).

In the spring of 1931, Villa „Belvedere” was put into operation, and 5 years later it was certified as the House of Lucian Blaga. On 11th June, 1948 the villa became the property of the Romanian state, flollowing to be operated by Vatra Dornei Balneary Enterprise.

Many inhabitants walking on Oborului street, are aware or not that in one of the rooms of the villa, many years ago, the Romanian poet Lucian Blaga created not only for the inhabitants of Dorna, but also for the rest of the people, one of the greatest works, filled with feelings and experiences. There are many spiritual confessions which testify as to the athmosphere and impact that country life had on creating an everlasting work.

The villa as a rest home operated until 1989, when it was intended to become a hotel. Currently the hotel provides its guests with a 62seat restaurant, 2 conference rooms (one of 35 seats and another of 50 seats), safety deposit box at the hotel reception, room service, parking place, tourist information center.

The management staff of the hotel said that they are proud these places witnessed the presence of cultural personalities in older times and to that purpose they intend to re-create the room where the great writer worked.

Sources of information:

Memoria Dornelor- Petru Ţaranu

Vatra Dornei,plai mioritic de legendă,leagăn de credință si cultură bucovineană-Mircea Vladică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *