Categorii

Vâlcea – Mânăstirea Stănișoara

July 3, 2024 by

Istorie Locala

93

Biserica zidită de Gheorghe Clucerul (1747), a fost incendiată de turci (1788). „Nichifor ieromonah ot Stănişoara” scrie un Miscelaneu liturgic (1764), precizând că l-a „scos după slavonie pe rumânie, cu toată cheltuiala mea. Şi am dat sfintei Mănăstirii Cozii” 112, iar ulterior, „Varlaama monaha ot goriu Cozii, ot schitul Stănişoara” a scris o  Psaltichie Greco-română (1840), când învăţa carte la Mânăstirea Sinaia-Prahova 113.

 

Note bibliografice

112. B. A. R., Ms. nr. 2468, f. 1-6.

113. B. A. R., Ms. nr. 1951, f. 26.

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 598). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”


Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete