Categories
93

Vâlcea – Mânăstirea Dintr-un Lemn

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, aici se desfăşura o anumită activitate culturală; preotul Matei din  sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn suporta cheltuielile pentru scrierea, în anul 1783, a Pomelnicului Mănăstirii Dintr-un Lemn, „ca scriindu-se numele tuturor celor trecuţi răposaţi, atât şi cei ce să află acum întru ticăloasă viiaţă, cât şi cei ce vor fi după aceştea, să să pomenească pentru ertarea păcatelor lor. Aprilie 15 dni, 1784. Popa Mateiu al sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn”114.

Tot în  această  perioadă  (1784), este menţionată la Mânăstirea Dintr-un Lemn, Şcoala Mânăstirească, unde învăţau numeroşi elevi. Ioan Piuarul Molnar din Sadu –  Sibiu relatează că numai din Transilvania  învăţau aici 42 de copii 115. De asemenea, între anii 1819-1846 s-a scris o Psaltichie, în Bucureşti, solicitată de „Platonida monahia, stareţa Mănăstirii”116.

 

Note bibliografice

114. B. A. R., Ms. nr. 2193, f. 4v.

115. Arhim. Veniamin Micle, Rolul cultural al mânăstirilor…, pag. 88-93.

116. B. A. R., Ms. nr. 2114, f. 1r-v. 

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 598). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *