Categories
93

Vâlcea – Mânăstirea Cornetu

Avariată de un incendiu în anul 1808, precum şi în timpul Primului Război Mondial (1916-1918), nu păstrează date despre vreo activitate culturală. Totuşi, pe un  Miscelaneu datând din secolele XVIII-XIX, găsim o însemnare făcută de Ioniţă, logofătul părintelui Theodosie, în anul 1816 „când am plecat eu la Cornet cu cercetătorii” 117, iar în 1842 – o completare a manuscrisului Psaltichia greco-română, de Varlaam monah „când mă aflam şezător la Schitul Cornetu” 118.

Sursa foto

Note bibliografice

117. B. A. R., Ms. nr. 1207, f. 101.

118. B. A. R., Ms. nr. 1951, f. 106v.


Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 598). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *