Categories
63

Vâlcea în Paleolitic

O dată cu primele unelte realizate de om, începe şi prima etapă a preistoriei omenirii, paleoliticul. În această perioadă, tehnica folosită la prelucrarea uneltelor de piatră a fost cioplirea. Paleoliticul cuprinde cea mai mare parte a Pleistocenului (prima etapă a erei Cuaternarului), perioadă în care se încadrează şi marile glaciaţiuni. Cele mai vechi descoperite pe teritoriul Europei au o vechime de 1.500.000 de ani şi sunt legate de pătrunderea lui Homo erectus în acest spaţiu. Nu peste tot, însă, unde a putut fi semnalată o posibilă prezenţă a omului, la începutul paleoliticului din Europa, avem şi descoperiri de unelte din piatră (vezi mai jos situaţia de la Tetoiu-Bugiuleşti, judeţul Vâlcea). Homo erectus a fost cel care a reuşit să stăpânească focul şi să-l folosească în avantajul său. 

Paleoliticul Inferior (cca 1.800.000/2.000.000 -120.000 î. Hr.). Una dintre cele mai timpurii prezenţe ale omului pe teritoriul european, pare a fi atestată de descoperirile făcute la Tetoiu-Bugiuleşti, în punctul Valea lui Grăunceanu, pe cursul mijlociu al Olteţului. Aici au fost descoperite, într-un nivel fosilifer cu o vechime de aproximativ 1.800.000-2.000.000, oase cu un posibil început de prelucrare. Descoperirea unor fragmente de oase prelucrate sumar în vederea atingerii unui scop, atestă prezenţa la Bugiuleşti a unor strămoşi ai omului. Prezenţa acestora pe Valea Olteţului pare a fi dovedită şi de modul în care sunt sparte oasele pentru extragerea măduvei. În regiune a fost găsit un depozit fosilifer ce indică existenţa pentru acest interval cronologic, a unei zone extrem de favorabile hrănirii, aceste primate inteligente având la baza alimentaţiei lor, carnea obţinută prin vânat sau necrofagie. Bogăţia regiunii în vânat se datora faptului că în această perioadă aici existau o serie de golfuri şi locuri mlăştinoase ale marelui lac Getic, ce cuprindea o parte a Olteniei, Muntenia şi sudul Moldovei. (3)

 

O altă caracteristică specifică doar hominizilor, este căutarea şi transportarea din zonele de provenienţă, aflate de cele mai multe ori la distanţe apreciabile, a materiilor prime necesare. Această practică pare a fi dovedită de descoperirea la Tetoiu-Bugiuleşti, a unei pietre nerulate de ape, din cuarţit, de jumătate de kilogram, transportată în mod intenţionat de la 42 de km, din punctul Măgura Slătioarei din apropiere de Horezu, unde se găseşte astfel de rocă (4).

 

Paleoliticul Mijlociu (cca 120.000-35.000 î. Hr.).În această perioadă, în Europa se manifestă o nouă specie, Homo Neanderthaliensis. Elementele definitorii pentru comportamentul vânătorilor neanderthalieni au fost grupate sub denumirea de musterian (după peştera La Moustier din Franţa). Până în prezent nu se cunosc unelte musteriene sau resturi osteologice care să indice prezenţa neanderthalienilor pe teritoriul judeţului Vâlcea, deşi aceştia au locuit în unele regiuni învecinate (Peştera Cioarei de la Boroşteni, jud. Gorj; Peştera Muierii de la Baia de Fier, jud. Gorj etc.) (5).

Paleoliticul Superior (cca 35.000-10.000/8.000 î. Hr.).Odată cu această etapă cronologică, îşi face apariţia omul deplin format, Homo sapiens. Imaginaţia a fost una dintre capacităţile pe care le-a câştigat creierul uman în urma definitivării procesului evolutiv şi care îi va da lui Homo sapiens un ascendent în faţa lui Homo Neanderthaliensis. Odată cu paleoliticul superior, mulţumită imaginaţiei, apar primele manifestări artistice şi spirituale, unele dintre ele transpuse în splendide picturi rupestre.

Până acum, avem doar o singură descoperire încadrabilă în spaţiul cronologic al paleoliticului superior. Este vorba de un răzuitor din silex maroniu descoperit la Căzăneşti. 

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 99-100). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.

 

Note bibliografice

  1.A. Leroi-Gourhan, Gestul şi cuvântul, Bucureşti, 1983, pag. 106-108.

 2. R. Leakey, Originea omului, Bucureşti, 1995, pag. 62.

 3 C. S. Nicolăescu-Plopşor, D. Nicolăescu-Plopşor, The possible existence of the Proto-Hominids in Romania’s Villafranchian, în „Dacia”, N.S., VII, 1963, pag. 9-25.

 4. Gh. I. Petre-Govora, Contribuţii la cunoaşterea istoriei vechi a judeţului Vâlcea, în “SV”, VI, 1985, pag. 23-28.

 5. ***, Istoria românilor, vol. I, Bucureşti, 2001, pag. 78-84.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *