Categories
Istorie locala

Vâlcea – Hotarele obștilor din comuna Titești

       – la vest: din capul locului lui Ion Staicu şi se învecinează cu terenurile de cultură, prin colţul prunilor lui Ion Calapancea, pe marginea locului lui Ion Staicu, Mitu Chioveanu, Oprea Morun, de aici, pe rozorul prunilor lui Gheorghe Lungu şi Ion Staicu, în Pârâul Vâlcelii, pe pârâu în sus, la capul prunilor lui Ghiţă Lungu cumpăraţi de la Toma Olaru, pe rozorul prunilor şi locurilor de Peste Cruce, în Valea Caselor, pe vale în sus, până la casa lui Andrei Şuteanu, de aici în Valea Bârzănii – la fântâna Băniţoilor, pe pârâu şi pe marginea livezii lui Dorea Lungu, de la Popa Barbu, marginea livezii lui Ion Popa Bucur în pârâul Detunăturii şi răzorul locului lui Popa Barbu şi Tudose Vârvoră, în dreptul muchii Detunăturii;

       – la nord: hotarul porneşte pe muchie în sus, sub Coasta Mlăcii, pe marginea livezii lui Ghiţă Lungu de la N. Gurbăţ, pe aceea a lui Ghiţă Mardale în hotarul boişorenilor spre Târse, la movila din hotar, de acolo pe hotar în jos, prin movila de lângă pârâu şi drum de După Mlacă; de aici, pe marginea prunilor de la Gurbăţ, pe marginea livezii lui Ghiţă Mardale, pe marginea livezilor de După Mlacă, în hotarul Bumbuieştilor şi Bratoveştilor, de aici pe marginea locurilor Lungeştilor şi Mărcoilor, lui Matei Beşleagă, lui Răducu Popescu, lui Oprea Iorgu, lui Andrei Popescu şi lui Ilie Stanciu, în muchiuliţa de la capul locului, de aici în Valea Bârzănii, pe vale în sus, până la Gura Cheişorii.

 

b) Hotărnicia păşunii împădurite din imobilul „Izlazul Satului”:

-la est: din punctul Gura – Plaiului, merge linie dreaptă în Poiana Corbului şi Poiana Priporului, până-n hotarul cu moşnenii Spineni-Podeni – Comuna Perişani;

-la sud: livezile de coasă dinspre hotarul de miazăzi al satului;

-la vest: hotarul este linia ce desparte păşunea izlazului dinspre răsărit şi se continuă pe marginea de răsărit a livezilor de coasă din Bersicioi, Pleaşă şi Broaşte;

-la nord: din Vârful Tătarului, merge pe muchie până-n drumul lemnelor şi tot pe drum în sus, până la răscruce unde s-au făcut movilă şi de aici am coborât pe drum până în Valea Mică şi tot pe vale în sus, până la înfurcitura a două pâraie, în coada livezii lui Niţă Dorea Lungu. De aici până-n marginea livezii lui Ion Tudor Lungu, unde s-a făcut movilă (Gura Plaiului);

 

II) Imobilul „Suhatul – Pădurea”.

– est: din Plaiul de la Posadă, coboară pe poteca spinenilor până la „Bolovanul cel mare răsturnat de comoară”-colţul Poienii Lungi;

-sud: din colţul Poienii Lungi, de aici drept la fagul înfierat numit al Văleanului, de aici linie dreaptă în muchia Ţiglelor, de aici iarăşi linie dreaptă la movila de Sub Ţigle, de aici, linie dreaptă în movila din marginea Văii Barbului, de aici, pe Valea Barbului în jos, la bolovanul cu cruce din marginea văii;

-vest: este hotarul decris de noi,pentru păşunea împădurită a imobilului „Izlazul Satului”, în partea de răsărit;

-nord: din marginea livezii lui Ion Tudor Lungu (Gura Plaiului), pe plai în sus, până-n Valea lui Burlan, de aici în Gura Plaiurilor alături cu valea, apoi pe plaiul vechi, până la movila de la arinii albi, tot pe plai în sus, până la bolovanul cu cruce de sub Posada Mică şi din bolovan drept în Plaiul cel Mare, în poiană, în curmătură, unde se împreună trei hotare: Spinu, Titeşti, Boişoara.

 

III) Imobilul Titescu:

la est: imobilul „Mâzgavu”,pe limita de hotar stabilită pe „Izvorul Mâzgavului”,ce porneşte din Căldarea Mâzgavului,până-n apa râului Topolog.

– la sud: se învecinează cu Judeţul Argeş, pe limita de hotar stabilită de apa râului Topolog, până la confluenţa acestuia cu Izvorul Coastei.

– la vest: se învecinează cu imobilul Coasta Lungeşti, pe limita de hotar stabilită pe Izvorul Coastei, până-n apa Topologului şi Vârful Feţii.

– la nord: se învecinează cu Izlazul Comunal Titeşti, Faţa lui Sf. Ilie şi Pietriceaua.

 

  1. a)Hotarele Imobilelor Scara şi Mâzgavu

– la est: imobilul Negoiu, prin limita de hotar stabilită-creasta „Coastei lui Cazan”, ce aparţine de imobilul Scara-Mâzgavului.

– la nord: vechea graniţă, munţii Puha şi Avrigelul – Jud. Sibiu.

– la vest: culmea munţilor: Boia, Pietriceaua şi Titescu (pe izvorul Mâzgavului).

– la sud: Izvorul Negoiului (până la o stâncă mare şi puţin aplecată din marginea izvorului), apoi trece în curmeziş, până-n coada muchiei „Coasta lui Cazan”. După confluenţa izvorului Negoiului (Valea Negoiului), cu a izvorului Scara (Valea Scării), formând Râul Topolog, hotarul se continuă pe albia acestui râu, până la confluenţa cu izvorul Mâzgavului (din hotarul Titescului).

 

  1. b)Hotarele imobilului Coasta – Lungeşti

– la est: Muntele Titescu, pe limita de hotar stabilită pe izvorul Coastei, de la Căldăruşa Titescului, până-n apa Râului Topolog.

– la sud: Judeţul Argeş, pe limita de hotar stabilită de apa Râului Topolog, până la confluenţa cu Izvorul Coarneşului.

– la vest: Muntele Coarneşu, pe limita de hotar stabilită de apa Izvorul Coarneşului, continuându-se înspre M.N., prin punctele de hotar stabilite pe pietre statornice,până-n Plaiul Titescului.

– la nord: Izlazul Comunal Titeşti, pe limita de hotar stabilită pe Plaiul Titescului.

 

                                                               – II-

Primăria Comunei Perişani

Judeţul Vâlcea

Nr. 219 din 21 ianuarie 2002.

                                                 Către,

                       Obştea de Moşneni Coasta – Lungeşti

         Vă facem cunoscut că în ziua de 17 ianuarie 2002 Comisia Judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar a validat reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de 61,20 hectare teren cu vegetaţie forestieră.

           De urgenţă trebuie să convocaţi Comitetul de conducere al obştii care să hotărască şi să încheie contract de gestionare şi pază cu un ocol silvic de stat sau privat.

           Odată cu prezentarea acestui document se va trece la punerea în posesie, o copie de pe procesul-verbal cu hotărârea luată va fi depusă la primărie, precum şi o copie a contractului încheiat cu respectivul ocol.

           De nepunerea în posesie a obştii în termenul cel mai scurt sunteţi direct răspunzători faţă de membrii obştii.

           Contractele se încheie cu ocoalele silvice în raza de activitate a lor unde se găsesc terenurile cu vegetaţie forestieră.

           Pentru păşuni nu se vor elibera titluri de proprietate, fiind contrare O.G. nr. 102/2001.

           De asemenea, vă invităm la sediul primăriei pentru a trece la registrul agricol suprafeţele de păşune pe care le deţine obştea dumneavoastră.

                 Primar,                                                           Secretar,

           N. Antonescu                                                   S. Antonescu

              

           Suprafaţa de păşune este de 73,40 ha.

 

                                                            – II –

 

d) Descrierea limitelor şi vecinătăţilor, pe puncte cardinale ale Obştii de moşneni Cucoiu.

I. Izlazul obştii cuprinde două corpuri de păşune:

a) Vatra Satului:

-la est: se învecinează cu livezile de coasă din punctul „Socet”.

-la sud: se învecinează cu masivul împădurit al Cordoaiei (Corn).

-la vest: se învecinează cu terenurile de cultură din „Pajişti”-satul Bratoveşti, pe linia de hotar: Râpa Albă (unde se întâlnesc trei hotare: Cocoiu,Titeşti,Bratoveşti), de aici, linie dreaptă-Gura Pârâului Dobri (ce desparte hotarul dintre satele Cocoiu şi Bratoveşti-punctul ,‚Piatra Albă”-raza satului Cocoiu.

-la nord:se învecinează cu Valea Cucoiului.

b) La Râpă:

-la est: livezile de coasă din punctul „Fundul Câmpului”, raza satelor Podeni şi Spinu – Com. Perişani.

-la sud: livezile satelor Spinu şi Cucoiu (pe limita stabilită).

-la vest: livezile de coasă-raza satului Cucoiu.

-la nord: livezile din punctele: Lazuri, Glod, Dosu-Dealului-raza satului Titeşti.

 

II. Pădure

-la est: se învecinează cu izlazul din punctul „La Râpă” (Corn).

-la sud: se învecinează cu masivul împădurit al Obştii Spinu-Podeni, pe vârf, pe limita descrisă: Poiana din Dos – Fântâna Rece, Fagul Rotund, până-n Pârăul Dobri.

-la vest: Pârăul Dobri, desparte masivul împădurit al satului Bratoveşti.

-la nord: Izlazul satului Cucoiu „Vatra Satului”, continuându-se cu livezile de coasă din „Socet”-până-n izlazul din punctul „Corn”.

 

           Printr-o adresă a Primăriei Perişani, ca aceea prezentată la imobilul Coasta – Lungeşti, se comunică suprafeţele validate de Comisia Judeţeană de Împroprietărire şi anume: -izlazul satului=68 ha.

 

 Sursa: Vlădescu, Florea – Monografia comunei Titești, Rm. Vâlcea, Editura CONPHYS, 2003, p. 301-306.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *