Categorii

Turneul corului „Madrigalul Moravia” Din Krömeriz – Cehoslovacia (Râmnicu-Vâlcea, 17-23 noiembrie 1973)

July 3, 2024 by

Istorie Locala

87

 

"madrigal

            „Concertând pe scena Râmnicului, artiștii din Krömeriz dau impresia că oficiază un ritual în atmosfera castelelor și a parcurilor princiare ale Moraviei. Iată de ce momentul unic al turneului lor în România s-a petrecut la Complexul muzeistic de la Horezu, locul care oferea un corespondent ținutului lor natal. Încărcați de impresiile artei brâncovenești, cântăreții din Krömeriz au avut inspirația de a interpreta un cântec în Sala de recepție a domnitorului Brâncoveanu din Muzeul Mânăstirii. Frântura de timp, cât a durat cântecul, a anulat spațiile și veacurile, topindu-le într-o fulgerare de elevată trăire estetică. Numai în castelul medieval al Krömerizului, corul lor mai găsise, cred, o asemenea rezonanță, un asemenea făgaș spre inima omului. Aici, într-una din vetrele țării Românești, cântăreții din Krömeriz erau cavalerii și domnițele din suita voievozilor ale căror chipuri ne privesc, cu aura lor legendară, din inestimabile fresce. Într-un asemenea context, artiștii cehoslovaci au putut recepta valorile noastre artistice – caratele stilului brâncovenesc, originalitatea ceramicii de Hurez, virtuozitatea rapsozilor populari.” Gh. DEACONU Turneul artiștilor cehoslovaci în Vâlcea – remarcabil eveniment cultural („Orizont”, VI, 1574, 27 noiembrie 1973).

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete