Categories
Istorie locala

Texte esenţiale despre Brezoiul medieval (fragmente)

II. „Participarea localităţilor şi activitatea patrticipanţilor la negoţ, din Ţara Românească, Moldova, Transilvania şi alte ţări, la comerţul cu Braşovul (sfârşitul secolului al XV-lea – 1554).

Materialul este prezentat cronologic şi alfabetic, indicându-se valoarea activităţii comerciale şi numărul participanţilor şi al transporturilor (cu marfă, n. red.) pentru fiecare localitate din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, menţionată în registrele vamale braşovene

(. . .) 1549 (. . .) 18. Brezoi (1000 aspri, 1 part[icipant], 1 tr[ansport]) (. . .)”.

EDIŢII. Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei, cu Braşovul (secolele XIV-XVI), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965, pag. 252, 259, 287.

*

III. 1575 (7084) decembrie 5. Hrisov prin care domnitorul Alexandru Mircea vv. întăreşte lui Călin, lui Vlad, lui Călinel şi altora, o ocină pe apa Lotrului, care fusese cumpărată mai dinainte vreme; „ocina şi cu muntele şi din apa Lotrului cu peştii, să-i aibă cu Brezoii”.

+ Din mila lui Dumnezeu, Io Alixandru voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul marelui şi prebunului Mircea voievod, fiul lui Mihnea voievod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele, acestor oameni anume: Călin şi Vlad şi Badea şi Călinel şi Radul şi cu fiii lor, câţi Dumnezeu le va lăsa, ca să le fie ocină la Călineşti, partea Răcovicenilor, pentru că au cumpărat-o de la Gosteiu şi de la fiii lui Gosteiu, de la Ratea şi Stoia cu ceata lui, de la Dej şi de la fiii lor, pentru 2300 aspri. (. . .) Iar după aceea, şi cealaltă jumătate să fie a lui Calin şi a lui Vlad şi a lui Călinel şi a lui Badea, pentru că au cumpărat ocina şi cu muntele şi din apa Lotrului cu peştii, să-i aibă cu Brezoii. Şi încă sânt cumpărătură din zilele lui Radul voievod Călugărul.

 

 

După aceea, iar au cumpărat Bogdan şi Calin partea lui Pisc şi a lui Stan din Călineşti, toată, pentru 1200 aspri gata, încă din zilele răposatului Petraşco voievod. Iar apoi, iar au cumpărat Bogdan şi Calin partea lui Ion în Călineşti, toată, pentru 500 aspri gata; şi încă din zilele lui Petraşco voievod. Şi iar au cumpărat Dragotă şi Vlad ocină în Călineşti, partea lui Calin toată, pentru 500 aspri, însă să fie şi lui Bădilă şi lui Stoian, din acea ocină. Însă să li se ştie hotarele: de la apa Oltului până la . . . (loc şters) Piatra Crăpăturei, apoi este pe muche până în vârful măgurei şi în vârful culmii la Fântâna Planii şi la Pociovalişte şi până în drumul Pociovaliştei Mici şi din acea parte la Pociovalişte, în chica lui Veveriţă şi în Curmătura Socilor pe muche, la Curmătura Fagilor şi la Vârful Copiei pe muche, până la Pietricica Cerbului şi până la Gruiul Comorii şi din Lacul de la Lazuri până la Piatra Priboiului. Şi am văzut domnia mea şi cărţile altor domni răposaţi, Radul voievod şi Petraşco voievod şi cartea de cumpărătură a lui Petru voievod şi am înnoit şi am întărit şi eu această carte a domniei mele. Şi a cumpărat popa Şerban ocină în Călineşti, toată partea fratelui său Berivoie şi cu casă, pentru 1360 aspri gata. Şi au vândut de voia lor. (. . .) Am scris, deci, eu, Mihăilă grămătic, în cetate la Bucureşti, luna decembrie 4 zile, curgători în anul 7084.

+ Io Alixandru voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.

EDIŢII. Trad.: DIR, B, XVI/vol. IV, pag. 208-209, nr. 209. Text slav şi trad.: DRH, B, VII, pag. 349-350, nr. 256.

În foto: 56 – Biserica Schitul Cornet, 1966 (aniversare 300 ani); sursa – http://www.primariabrezoi.ro/orasul/galerii/64-fotografii-brezoi-vechi.html 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *