Categorii

Structura actuala a unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Vâlcea

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

       A. Municipii:

1. RÂMNICU-VÂLCEA (Râmnicu-Vâlcea, Aranghel, Căzăneşti, Copăcelu, Dealu Malului, Feţeni, Goranu, Lespezi, Poenari, Priba, Râureni, Săliştea, Stolniceni, Troian);

2. DRĂGĂŞANI (Drăgăşani, Valea Caselor, Zărneni, Zlătărei).

       B. Oraşe:

1. Băile Govora (Curăturile, Gătejeşti, Prajila); 

2. Băile Olăneşti (Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia, Mosoroasa, Olăneşti, Pietrişu, Tisa);

3. Brezoi (Călineşti, Corbu, Drăgăneşti, Golotreni, Păscoaia, Proieni, Valea lui Stan, Văratica);

4. Băbeni (Băbeni, Bonciu, Capu Dealului, Pădureţu, Români, Tătărani, Valea Mare);

5. Bălceşti (Bălceşti, Beneşti, Chirculeşti, Cârlogani, Goruneşti, Irimeşti, Otetelişu, Preoteşti, Satu Poeni);

6. Berbeşti (Berbeşti, Dămţeni, Dealu Aluniş, Roşioara, Târgu Gânguleşti, Valea Mare);

7. Călimăneşti (Călimăneşti, Căciulata, Jiblea Nouă, Jiblea Veche, Păuşa, Seaca);

8. Horezu (Ifrimeşti, Râmeşti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăseşti, Urşani);

9. Ocnele Mari (Buda, Cosota, Făcăi, Gura Suhaşului, Lunca, Ocniţa, Slătioarele, Ţeica).

       C. Comune:

1. Alunu (Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, Ilaciu, Ocracu, Roşia);

2. Amărăşti (Amărăşti, Mereşeşti, Nemoiu, Padina, Palanga, Teiul);

3. Bărbăteşti (Bodeşti, Bărbăteşti, Bârzeşti, Negruleşti);

4. Berislăveşti (Stoeneşti, Berislăveşti, Brădişor, Dângeşti, Rădăcineşti, Robaia, Scăueni);

5. Boişoara (Boişoara, Bumbueşti, Găujani);

6. Budeşti (Budeşti, Barza, Bercioiu, Bârseşti, Linia, Piscu Pietrei, Racoviţa, Ruda);

7. Bujoreni (Olteni, Bogdăneşti, Bujoreni, Gura Văii, Lunca, Malu Alb, Malu Vârtop);

8. Buneşti (Buneşti, Coasta Mare, Fireşti, Răpăneşti, Teiuşu, Titireci);

9. Cernişoara (Armăşeşti, Cernişoara, Groşi, Mădulari, Modoia, Obârşia, Sărsăneşti);

10. Câineni (Câinenii Mici, Câinenii Mari, Grebleşti, Priloage, Râu Vadului, Robeşti);

11. Copăceni (Ulmetu, Bălteni, Bondoci, Copăceni, Hotărasa, Veţelu);

12. Costeşti (Costeşti, Bistriţa, Pietreni, Văratici);

13. Creţeni (Creţeni, Izvoru, Mreneşti, Streminoasa);

14. Dăeşti (Dăeşti, Băbueşti, Fedeleşoiu, Sânbotin);

 15. Dănicei (Dealu Lăunele, Bădeni, Ceretu, Cireşul, Dealu Scheiului, Dobreşti, Drăguleşti, Glodu, Gura Crucilor, Lăunele de Jos, Linia pe Vale, Udreşti, Valea Scheiului);

16. Diculeşti (Diculeşti, Budeşti, Băbeni-Olteţu, Colelia);

17. Drăgoeşti (Drăgoeşti, Buciumeni, Geamăna);

18. Făureşti (Mileşti, Bungeţani, Făureşti, Găineşti, Mărcuşu);

19. Fârtăţeşti (Fârtăţeşti, Afânata, Becşani, Căţetu, Cuci, Dăncăi, Dejoiu, Dozeşti, Giuleşti, Giuleştii de Sus, Gârnicetu, Măriceşti, Nisipi, Popeşti, Rusăneşti, Seciu, Stănculeşti, Şotani, Tanislavi, Valea Ursului);

20. Frînceşti (Frînceşti, Băluţoaia, Coşani, Dezrobiţi, Genuneni, Mănăileşti, Moşteni, Surpatele, Viişoara);

21. Galicea (Galicea, Bratia din Deal, Bratia din Vale, Cocoru, Cremenari, Dealu Mare, Ostroveni, Teiu, Valea Râului);

22. Ghioroiu (Ghioroiu, Căzăneşti, Herăşti, Mierea, Poienari, Ştirbeşti);

23. Glăvile (Glăvile, Aninoasa, Jaroştea, Olteanca, Voiculeasa);

24. Goleşti (Popeşti, Aldeşti, Blidari, Coasta, Drăgăneşti, Gibeşti, Giurgiuveni, Opăteşti, Poeniţa, Tulei-Câmpeni, Vătăşeşti);

25. Grădiştea (Grădiştea, Diaconeşti, Dobricea, Linia, Obislavu, Străchineşti, Turburea, Ţuţuru, Valea Grădiştei);

26. Guşoeni (Guşoeni, Burdăleşti, Dealu Mare, Guşoianca, Măgureni, Spârleni);

27. Ioneşti (Ioneşti, Bucşani, Dealu Mare, Delureni, Fişcălia, Foteşti, Guguianca, Marcea, Prodăneşti);

28. Laloşu (Laloşu, Berbeşti, Ghindari, Mologeşti, Olteţani, Portăreşti);

29. Lădeşti (Lădeşti, Cermegeşti, Chiriceşti, Ciumagi, Dealu Corni, Găgeni, Măldăreşti, Olteanca, Păsculeşti, Popeşti);

30. Lăcusteni (Lăcustenii de Sus, Găneşti, Contea, Lăcusteni, Lăcustenii de Jos);

31. Lăpuşata (Săruleşti, Bereşti, Broşteni, Mijaţi, Scoruşu, Şerbăneşti, Zărneşti);

32. Livezi (Livezi, Părăuşani, Pârâienii de Jos, Pârâienii de Mijloc, Pârâienii de Sus, Pleşoiu, Tina);

33. Lungeşti (Lungeşti, Carcadieşti, Dumbrava, Fumureni, Gănţulei, Stăneşti-Lunca);

34. Malaia (Malaia, Ciungetu, Săliştea);

35. Mateeşti (Mateeşti, Greci, Turceşti);

36. Măciuca (Oveselu, Bocşa, Botorani, Ciocăneşti, Măciuceni, Măldăreşti, Popeşti, Stefăneşti, Zăvo-ieni);

37. Mădulari (Mădulari, Bălşoara, Bănţeşti, Dimuleşti, Iacovile, Mamu);

38. Măldăreşti (Măldăreşti, Măldăreştii de Jos, Roşoveni, Telecheşti);

39. Mihăeşti (Buleta, Arsanca, Bârseşti, Govora, Gurişoara, Măgura, Mihăeşti, Munteni, Negreni, Rugetu, Scărişoara, Stupărei, Vulpueşti);

40. Milcoiu (Milcoiu, Căzăneşti, Ciuteşti, Izbăşeşti, Şuricaru, Tepşenari);

41. Mitrofani (Mitrofani, Cetăţeaua, Izvoraşul, Racu);

42. Muereasca (Muereasca, Andreeşti, Frânceşti-Coasta, Găvăneşti, Hotarele, Muereas-ca de Sus, Pri-poara, Şuta);

43. Nicolae Bălcescu (Rotărăşti, Băneşti, Corbii din Vale, Dosu Râului, Ginerica, Gâltofani, Linia Hanului, Măzăraru, Mângureni, Pleşoiu, Popeşti, Predeşti, Schitu, Şerbăneasa, Tufanii, Valea Bălcească, Valea Viei);

44. Olanu (Olanu, Casa Veche, Cioboţi, Drăgioiu, Nicoleşti, Stoicăneşti);

45. Orleşti (Orleşti, Aureşti, Procopoaia, Scaioşi, Silea);

46. Oteşani (Oteşani, Bogdăneşti, Cârstăneşti, Cuceşti, Sub Deal);

47. Păuşeşti (Păuşeşti, Barcanele, Buzdugan, Cernelele, Păuşeşti-Otăsău, Şerbăneşti, Şoliceşti, Vă-leni);

48. Păuşeşti-Măglaşi (Păuşeşti-Măglaşi, Coasta, Pietrari, Ulmeţel, Valea Cheii, Vlăduceni);

49. Perişani (Perişani, Băiaşu, Mlăceni, Podeni, Poiana, Pripoare, Spinu, Surdoiu);

50. Pesceana (Pesceana, Cermegeşti, Lupoaia, Negraia, Roeşti, Ursoaia);

51. Pietrari (Pietrari, Pietrarii de Sus);

52. Popeşti (Popeşti, Curtea, Dăeşti, Firijba, Meieni, Urşi, Valea Caselor);

53. Prundeni (Prundeni, Bărbuceni, Călina, Zăvideni);

54. Racoviţa (Racoviţa, Balota, Blănoiu, Bradu-Clocotici, Copăceni, Gruiu Lupului, Ţuţuleşti);

55. Roeşti (Roeşti, Băiaşa, Băjenari, Bărbărigeni, Ciocâltei, Cueni, Frasina, Piscu Scoarţei, Râpa Cără-mizii, Saioci);

56. Roşiile (Roşiile, Balaciu, Cherăşti, Hotăroaia, Lupuieşti, Păsărei, Perteşti, Pleşeşti, Răţăleşti, Romaneşti, Zgubea);

57. Runcu (Runcu, Căligi, Gropeni, Snamăna, Valea Babei, Vărateci);

58. Sălătrucel (Sălătrucel, Păteşti, Seaca, Şerbăneşti);

59. Scundu (Scundu, Avrămeşti, Blejani, Crângu);

60. Sineşti (Sineşti, Ciucheţi, Dealu Bisericii, Mijlocu, Popeşti, Urzica);

61. Slătioara (Slătioara, Coasta Cerbului, Goruneşti, Milostea, Mogeşti, Rugetu);

62. Stăneşti (Stăneşti, Bărcăneşti, Cioponeşti, Cuculeşti, Gârnicetu, Linia Dealului, Suieşti, Valea Lungă, Vârleni);

63. Stoeneşti (Stoeneşti, Bârlogu, Budurăşti, Deleni, Dobriceni, Gruieri, Gruiu, Mogoşeşti, Neghineşti, Piscu Mare, Popeşti, Suseni, Zmeurătu);

64. Stoileşti (Stoileşti, Balomireasa, Bârsoiu, Bulagei, Delureni, Geamăna, Ghiobeşti, Giuroiu, Izvoru Rece, Malu, Neţeşti, Obogeni, Stăneşti, Urşi, Vlăduleşti);

65. Stroeşti (Stroeşti, Cireşu, Dianu, Obroceşti, Pojogi-Cerna);

66. Suteşti (Suteşti, Boroşeşti, Măzili, Verdea);

67. Şirineasa (Şirineasa, Aricioaia, Ciorăşti, Slăviteşti, Valea Alunişului);

68. Ştefăneşti (Ştefăneşti, Condoeşti, Dobruşa, Şerbăneşti);

69. Şuşani (Şuşani, Râmeşti, Sârbi, Stoiculeşti, Uşurei);

70. Tetoiu (Tetoiu, Băroiu, Budele, Măneasa, Nenciuleşti, Popeşti, Ţepeşti);

71. Titeşti (Titeşti, Bratoveşti, Cucoiu);

72. Tomşani (Tomşani, Băltăţeni, Bogdăneşti, Chiceni, Dumbrăveşti, Foleştii de Jos, Foleştii de Sus, Mireşti);

73. Vaideeni (Vaideeni, Cerna, Cornet, Izvoru Rece, Mariţa);

74. Valea Mare (Valea Mare, Bătăşani, Delureni, Drăganu, Mărgineni, Pietroasa);

75. Vlădeşti (Vlădeşti, Fundătura, Pleaşa, Priporu, Trundin);

76. Voiceşti (Voiceşti, Tighina, Voceştii din Vale);

77. Voineasa (Voineasa, Valea  Măceşului, Voineşiţa);

78. Zătreni (Zătreni, Butanu, Ciorteşti, Dealu Glămeia, Dealu Văleni, Făureşti, Mănicea, Mecea, Olteţu, Săştioara, Stanomiru, Valea Văleni, Văleni, Zătrenii de Sus).

 În cadrul unui program PHARE, pentru o „Dezvoltare Regională”, în perioada 1994-1996, România a fost împărţită în 8 regiuni de dezvoltare, pentru „a asigura o dezvoltare echilibrată la nivelul tuturor zonelor ţării, astfel încât, accesul la fondurile Uniunii Europene să se facă mai uşor”.

Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia (Judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea), Vest, Nord-Vest şi Centru. Aceste regiuni se suprapun în linii generale provinciilor istorico-geografice71.

__________________

71. Ion Iordan, op. cit., 2003, pag. 26. 


 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 299-301). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.” 

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete