Strada Tabaci – 1876*

July 3, 2024 by

Istorie Locala

          Începând cu anul 1899, strada făcea parte din circumscripţia nr. 4 „începea din str. Călăraşilor, podul de piatră peste «Iazul Morilor» mergea înainte pe lângă casele Ilie Antonovici până la râul Râmnic, de acolo înainte până în str. Traian, casele Iordănescu.

          Pe partea stângă „începea cu nr. 2 al casei Radu Georgescu, şi se termina la nr. 62 al casei Ştefan Iordănescu .

Pe partea dreaptă „începea cu nr. 1 casa Filip Georgescu şi se termina la nr. 41, casa M. Inătescu (de meserie fierar, T.M.G.)”.

          Strada avea pe stânga 32 de case şi pe dreapta 21 (dosar nr. 138/ 1899). în anul 1920, prin hotărârea Consiliului Orăşenesc, strada va lua numele eroului Lt. Al. Costeanu (dosar nr. 26 /1920).

 

Resurse: GHERGHINA, Titi Mihai. Imagini citadine din Râmnicul de odinioară. Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 2007

          Vechea stradă era calea de trecere a carelor şi căruţelor spre Olt şi dincolo de el, era despărţită de râul Râmnic (Olăneşti) de locul unde se organizau târgurile de săptămână.

          Strada Tabaci se afla în apropierea Pieţii şi era locuită de tot felul de oameni, cu cele mai diverse meserii şi ocupaţii. Dacă în capul străzii, dinspre strada Traian era o cârciumă, acolo unde strada făcea un ocol spre nord, ce da în strada Călăraşilor, îşi ducea viaţa, frumoasă şi fructuoasă, o grădiniţă de copii la nr. 23, care era condusă de directoarea Lucreţia Iordănescu. Această grădiniţă a fost înfiinţată în anul 1919-1920, în localul închiriat de la domnul Ilie Georgescu (dosar nr. 1 / 1924), în anul 1876, la întrunirea Consiliului Comunal s-a hotărât ca străzile să facă parte din diverse culori, astfel „Strada TABACI va face parte din culoarea albastră şi „începea de la casele domnului Vasile Dumitru, trecea peste «Iazul Morilor» pe un pod de piatră până la «Răul cel Mare» (râul Râmnic, T.M.G.), până la casele foste ale răposatei Dina Brutăreasa (dosar 11/5 februarie 23 /1876). In anul 1891, poliţaiul oraşului, C. Economu, înaintează Primăriei adresa nr. 4920 din 3 decembrie prin care propune ca străzile oraşului să fie împărţite pe culori pentru uşurarea controlului. Strada Tabaci făcea parte din culoarea roşie şi începea din str. Traian până în strada Călăraşi” (dosar nr. 6 / 1891).

          Începând cu anul 1899, strada făcea parte din circumscripţia nr. 4 „începea din str. Călăraşilor, podul de piatră peste «Iazul Morilor» mergea înainte pe lângă casele Ilie Antonovici până la râul Râmnic, de acolo înainte până în str. Traian, casele Iordănescu.

          Pe partea stângă „începea cu nr. 2 al casei Radu Georgescu, şi se termina la nr. 62 al casei Ştefan Iordănescu .

Pe partea dreaptă „începea cu nr. 1 casa Filip Georgescu şi se termina la nr. 41, casa M. Inătescu (de meserie fierar, T.M.G.)”.

          Strada avea pe stânga 32 de case şi pe dreapta 21 (dosar nr. 138/ 1899). în anul 1920, prin hotărârea Consiliului Orăşenesc, strada va lua numele eroului Lt. Al. Costeanu (dosar nr. 26 /1920).

 

Resurse: GHERGHINA, Titi Mihai. Imagini citadine din Râmnicul de odinioară. Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 2007

Written By

Istorie Locala

Istorie Locala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete