Categories
68

SIMION FLOREA MARIAN

Colaborează la numeroase reviste din ţară. A întemeiat, cu T. V. Ştefanelli, Revista politică, la Suceava. Este autorul unei impresionante opere folclorice şi etnografice. A cules cântece populare pe care le-a publicat în volume: Poesii populare din BucovinaBalade române culese şi corese (1869); Poesii poporale române (2 Vol., 1873, 1875); Tradiţiuni poporale române (1878); Descântece poporale române (1886); Satire poporale române (1893); Vrăji, farmece şi desfaceri (1893). Activitate de pionierat în folcloristica românească şi mondială concretizată în volumele: Descântece poporane române (1886); Păsările noastre şi legendele lor (1923) ş.a. Lucrări de sinteză care au pus bazele etnografiei româneşti: Chromatica poporului român (1882), prima lucrare de acest fel din România; Ornitologia poporană română (2 Vol., 1883), care a obţinut marele premiu „Năsturel-Herăscu” al Academiei Române şi care era o premieră şi pe plan mondial; Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor. Studii folclorice (1903). Autorul unor monografii tematice de mare interes: Nunta la români (1890); Naşterea la români (1892) şi Înmormântarea la români (1892), toate, studii etnografice, care au cunoscut mai multe reeditări. Între 1898 şi 1901 publică trilogia Sărbătorile la români. Studiu etnografic. I. Cârnilegile. II. Păresimile. III. Cincizecimea, având ca tematică calendarul popular. Scrieri cu caracter istoric: Câteva inscripţiuni şi documente din Bucovina (1885); Biserica din Părhăuţi (1887); Sf. Ioan de la Suceava (1895); Condica sfintei mănăstiri Voroneţul (1900); Domnia lui Ştefan voievod cel viteaz şi a lui Ştefan Tomşa (1904) ş.a. Postume: Legende istorice din Bucovina. Ed. îngrijită cu note şi studiu informativ de Paul Leu (1981); Legendele păsărilor. Ed. îngrijită de Mihai Cărăuşu şi O. Tofan (1975); Legendele păsărilor (1995); Trilogia vieţii. Studiu istorico-etnografic comparativ. Vol. I-III (Naşterea la români, Nunta la români, Înmormântarea la români, 1995); Basme populare româneşti. Ed. îngrijită, prefaţă şi note de Paul Leu (1997); Facerea lumii. Legende cosmogonice. Ed. îngrijită de Paul Leu (1998); Sărbătorile la români. Studiu etnografic. Vol. I, II, III. Ed. îngrijită şi introducere de Iordan Datcu (2001).

Bibliografie: Satco, Emil: Enciclopedia Bucovinei, Vol. II. Iaşi: Princeps Edit, 2004, p. 26-27.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *