Categories
68

SATCO EMIL

                                                                                                                                             

Câteva din iniţiativele avute la Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera”:

 – iniţierea, în 1981, a publicării dicţionarelor personalităţilor bucovinene;

 – înfiinţarea Secţiei de muzică şi arte plastice şi înfiinţarea a altor trei secţii specializate (Donaţii, Seriale şi Publicaţii în limbi străine

 – formarea Fondului documentar „Bucovina”;

 – iniţierea unei pinacoteci şi a colecţiei iconografice;

 – aducerea unor donaţii de carte, documente diverse, lucrări de artă, manuscrise, corespondenţă a unor personalităţi ş.a.;

 – publicarea primul Catalog al Bibliotecii;

 – propunerea şi susţinerea schimbării denumirii Bibliotecii judeţene în Biblioteca Bucovinei, în amintirea vechii Biblioteci a Ţării Bucovina, simbol al unităţii culturale a acestui spaţiu şi înscrierea, pe frontispiciul ei a numelui marelui cărturar care a fost „I. G. Sbiera”, membru fondator al Societăţii Academice Române, profesor al lui M. Eminescu, primul profesor de limbă şi literatură română de la Universitatea germană din Cernăuţi şi primul custode al Bibliotecii de la Universitate, fosta Bibliotecă a Ţării.

 – Fondator al revistei Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, Suceava, „Scriptum”

 

VOLUME PUBLICATE:

 1. Muzica în Bucovina. Ghid. Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1981, 198 pag.
 2. Arta în Bucovina. Vol. I, Suceava, Biblioteca Jud., 1984, 300 pag.
 3. Arta în Bucovina. Vol. II, 1991, 209 pag.
 4. Artişti plastici din Bucovina. Suceava, 1991, 69 pag.
 5. Prefectura. Repere istorice. (în colab.). Iaşi, Editura Junimea, 1995, 159 pag.
 6. Personalităţi bucovinene. Dicţionar, Vol. VIII. (în colab.), Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 1997, 219 pag.
 7. Dicţionar de literatură. Bucovina (în colab.), 1993, 264 pag.
 8. Bucovina. Contribuţii cultural-ştiinţifice. Dicţionar. IX Suceava, 2000, 473 pag.
 9. Antologia poeţilor români din Bucovina. Iaşi, Editura Junimea, 2003, 184 pag.
 10. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Mari aniversări. 1504-2004. Documente. Suceava, Fundaţia Culturală „Leca Morariu”, 2004, 64 pag.
 11. Enciclopedia Bucovinei, vol. 1 (693 pag.), 2 (767 pag.), Iaşi, Editura Princeps Edit, 2004.
 12. Pentru promovarea artei şi literaturii în Bucovina. Fundaţia Culturală a Bucovinei la un deceniu de existenţă. Suceava, Editura Muşatinii, 2005.
 13. Pentru promovarea artei şi literaturii în Bucovina. Fundaţia Culturală a Bucovinei la cincisprezece ani (împreună cu Alis Niculică). Suceava, Editura „Muşatinii”, 2010, 270 p.

 

VOLUME ÎNGRIJITE:

 1. Ioachim Popescu: Amintiri din anii tinereţii. Suceava, Euroland, 1997.
 2. Ioachim Popescu: Flori de cireş.  Suceava, 1998.
 3. C. Ştefuriuc. Structura lacrimei. Versuri. („Aflare şi selectare de versuri !”), Botoşani, 1997.
 4. Teodor Gherasim. Scrieri din exilul american. Suceava – Tigard, 2003.
 5. Mircea Grigoroviţă. Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică. Suceava, Grupul Editorial „Ion Grămadă”, 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *