Categories
87

Sărbătorirea teatrului Căminului cultural Jible-Călimănești-20 de ani (Călimănești, 1970)

 "1"

"2"

”Sunt foarte mulţumit că animatorii din Jiblea au reprezentat, în repertoriul lor, comedia mea «Omul   care   a văzut moartea». Mulţumesc întregului colectiv pentru râvna pe care şi-a dat-o ca  să  scoată la capăt  această piesă în cele mai bune condițiuni. Vă felicit pentru cei 20 de ani de muncă și vă urez și de azi încolo mari înfăptuiri în slujba artei dramatice naționale.

Acad. Victor Eftimiu

”Prestigiul de care se bucură colectivul sărbătorit în teatrul românesc de amatori este rodul unei fericite îmbinări între pasiunea pentru frumos, zestrea artistică, tenacitatea interpreților și aportul de specialitate al colaboratorilor profesioniști.  Felicitându-i pe artiștii amatori de la Jiblea, le urez pentru viitor aceeași efervescență spirituală și tinerețe creatoare.

Beatrice Moscu
                 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 


 


                     
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *