Categories
98

Ruinele vechiului Humor

Ştefan cel Mare s-a îngrijit in mod deosebit de Mănăstirea Humorului, donându-i moşii, odoare si manuscrise. Dintre manuscrise, se mai păstrează și astăziTetraevangheliarul de la Humor, dăruit Mănăstirii Humor în anul 1473.  Pe acest manuscrisse precizează că Ștefan cel Mare"a dat de s-a scris un Tetraevanghel cu mâna ierodiaconului Nicodim". Pe una din filele acestei cărți de cult se află o miniatură de o rară frumusețe care o înfățișează pe Maica Domnului cu pruncul Iisus. În partea de jos a miniaturii era pictat Ștefan cel Mare, în genunchi, oferindu-i Maicii Domnului, Tetraevangheliarul. Acesta este unul dintre primele portrete laice din Moldova.În prezent, acest manuscris este păstrat în MuzeulMănăstirii Putna.

Cercetarea ruinelor ctitoriei vornicului Oană arată că vechea biserică, de mici dimensiuni, a fost construită din piatră brută si că avea un „pronaos prevăzut cu doi pilaştri masivi in colţurile apusene, probabil meniţi să susţină o arhivoltă, prin care să se obţină reducerea planului încăperii, uşor alungită, la un pătrăt, indiciu că tinda fusese acoperită cu o calotă semisferică. Dimensiunea bisericii vechi sunt: 24 m lungime şi peste 10 m lăţime .

De la vechea mănăstire a lui Oana s-au moştenit patru icoane pictate pe lemn. După ce tătarii au dărâmat vechea mănăstire a lui Oana, în 1527, datorită nevoilor spirituale ale locuitorilor era necesar ridicarea unui alt lăcaş de cult. Este vorba de actuala biserică mănăstireacă, cu pictură exterioară, păstrată în condiţii surprinzător de bune.

Bibliografie:

 Biserici şi mănăstiri vechi din Moldova- N.Grigoraş şi I.Caproşu, Ed.Meridian,1971

Manastirea Humorului- Dragoș Corlățan,Ed.,,Cuvântul Nostru”, Suceava, 2000

Material realizat de : Buliga Ilinca, cl a 10-a B, Colegiul Alexandru cel Bun, 15 ani;

Foto: Pascovici Veronica, cl a   10-a B, Colegiul Alexandru cel Bun, 15 ani;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *