Repertoriul monumentelor istorice din judeţul Vâlcea

iulie 3, 2024 by

Valentin Smedescu

 

Repertoriul monumentelor istorice al județului Vâlcea, lucrare de incontestabilă importanță în materie, prima lucrare de acest fel pentru zona geografică respectivă, reprezintă rezultatul strădaniei și muncii susținute a întregului colectiv al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Vâlcea, în urma cercetărilor de teren întreprinse în județ începând cu anul 2000.

Acest repertoriu zonal, la fel ca altele cu profil similar, prezintă un maxim interes pentru deținătorii de patrimoniu cultural și cercetătorii în domeniu, deoarece în cuprinsul său sunt înregistrate cu rigurozitate și pricepere toate valorile de patrimoniu din județul Vâlcea, plecând de la Lista Monumentelor Istorice din 2004 și de la listele precedente acesteia.

Județul Vâlcea, atestat documentar în secolul al XIV-lea, a fost însă un consistent creuzet în care s-au plămădit și au evoluat comunități umane acoperind o vastă perioadă preistorică și istorică, s-au succedat culturi și civilizații ce ne-au lăsat moștenire un considerabil tezaur patrimonial, dacă ar fi să-l judecăm atât cantitativ, cât și sub aspectul valorii sale culturale, istorice și artistice.

Zestrea județului cuprinde 89 de monumente și situri arheologice, 360 de monumente și ansambluri de arhitectură, 56 de monumente comemorative de artă, 13 zone urbane si rurale protejate, la care se adaugă un însemnat număr de obiecte de artă, îdeosebi eclezială și  peste 10.500 de volume de carte veche.

 Importante descoperiri arheologice au dovedit existența locuirii umane în acest areal geografic înca din cele mai vechi timpuri: Bugiulești – Valea lui Stan, Copăcelu – Valea Răii, Ocnița – Buridava, Stolniceni, Călimănești – Arutela, Dăești – Sâmbotin, Titești, Racovița si multe altele.

Marile mănăstiri și schituri vâlcene (Hurezi – monument U.N.E.S.C.O, Cozia, Bistrița, Arnota, Govora, Turnu, Dintr-un Lemn, Surpatele, Frăsinei, Ostrov, Stănișoara, Iezer, Cornet, Jgheaburi, Dobrușa, Sărăcinești, Mamu, Pahomie, Pătrunsa, Troianu, Bradu) sunt puternice centre spirituale care atrag mii de pelerini, dar și locuri unde s-a zămislit istoria plină de încercări a neamului nostru. Valorile de prim rang ale patrimoniului cultural vâlcean, ce amintesc pe cei mai destoinici voievozi – Mircea cel Bătrân, Radu cel Mare, Mircea Ciobanu, Neagoe Basarab, Radu Paisie, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu –, importanți clerici – Eftimie, Mihail, Varlaam, ștefan, Teodosie, Climent, Calinic, Iustinian Marina și mari dregatori – Barbu Craiovescu, Mogos banul, Teodosie Rudeanu, Mihail Cantacuzino, Preda Brancoveanu, Mareș Băjescu –, ca să amintim doar pe cei mai importanți ctitori, dau dimensiunea participării județului Vâlcea la fapte și evenimente de seamă ale istoriei românilor.

Întrând în resorturile intime ale lucrării, se poate constata că în cele peste 200 de pagini se află 89 localități cu monumente istorice, ordonate alfabetic pe orașe și comune, însoțite de bibliografia aferentă, judicios selectată.

Din punct de vedere al conținutului, Repertoriul oferă un bogat inventar al monumentelor din toate epocile, situri arheologice, așezări și cimitire, biserici medievale, cruci, cule, conace, case aparținând unor mari familii boierești, monumente de for public, monumente tehnice și altele, care reflectă viața și activitatea diferitelor comunități omenești de-a lungul mileniilor pe teritoriul de astăzi al județului Vâlcea. Toate aceste descoperiri, materiale documentare și informații științifice sunt redate în mod obiectiv, sub „formă nudă”, fără a se recurge la descrieri, comentarii sau polemici în chestiunile neclare sau controversate. Se înțelege de la sine că materialul patrimonial repertoriat reflectă totodată stadiul cunoștințelor actuale, sfera și gradul de intensitate al investigațiilor și rezultatele obținute în cursul timpului în această parte de țară.

Sigur că în acest vast și variat material documentar, înfățișat și orânduit după norme științifice, există încă unele probleme controversate (datare), dar prezentarea lui sistematică, cu toate datele esențiale, constituie o realizare apreciabilă și de durată. Însoțită de ilustrația necesară, ca și în cazul altor opere cu tematică asemănătoare, se poate spune fără ezitare că lucrarea atinge parametrii exigențelor de specialitate, înscriindu-se cu succes în seria repertoriilor de patrimoniu județene apărute la noi în ultimele decenii.

Spre deosebire de unele lucrări arheologice de același tip, elaborate și tipărite la noi în țară în ultima vreme, prezentul Repertoriu se distinge și prin anumite particularități, care îi conferă un plus de informație utilă. Așa, bunăoară, în cazul multor localități, când există sursa de informație, este menționat și anul primei atestări scrise, fapt care furnizează o informare rapidă pentru cei interesați de trecutul istoric al zonei. Datele foarte concise se referă la datarea, localizarea, ctitorii, categoria valorică, codul numeric  și elemente arhitectonice ale monumentelor istorice.

Instructiv și de mare utilitate se dovedește a fi și indexul cronologic, care sintetizează distribuirea ctitoririi în funcție de epocă, secol sau datare exactă. Operația a necesitat o muncă stăruitoare și riguroasă, dar rezultatele ei benefice sunt pe măsură și înregistrează pregnant conținutul tematic-științific al întregii lucrări. Acest volum a fost coordonat de către doamna sociolog Ligia Rizea, care a valorificat acest bogat inventar în mod științific, în colaborare cu doamna Ioana Ene, muzeograf la Muzeul Județean Vâlcea.

În ansamblu, repertoriul vâlcean, parte componentă a unui viitor repertoriu național de mare amploare, prin bibliografia pusă în operă și prin bogăția materialului documentar – aproape exhaustiv adunat, bine studiat și metodic prezentat – reflectă fidel situația actuală în domeniul cercetărilor, în linii mari. Reflectând în același timp și patrimoniul local existent acum, el se constituie într-o lucrare de referință pentru spațiul geografic și istoric luat în considerare, fiind extrem de necesar și util atât deținătorilor, specialiștilor, cât și tuturor acelora care se interesează de istoria județului Vâlcea.

 

(recenzie scrisă de prof. dr. Florin EPURE, director executiv al Direcței pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Vâlcea, în 2007, şi publicată în paginile 28-29 ale revistei Casa Cărţii vâlcene, nr. 9/ 2007).

 

Conţinutul integral al volumului Repertoriul monumentelor istorice din județul Vâlcea se poate descărca/ vizualiza în Drive (n-avem pe moment o altă posibilitate de găzduire) la: https://drive.google.com/file/d/1iiBnPR56g10kr7rpvPpVYN4b3_sZ9TeM/view?usp=sharing  

 

 

 

Written By

Valentin Smedescu

Valentin Smedescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Judete