Categories
Istorie locala

Răscoala țărănească din 1907 în valea Cernișoarei

 

Au fost arestați 14 “dintre capi” ceilalți reușind să fugă. Printre acești capi arestați se aflau și Manolache Mitruț și Ion Andrei Bârsan.

            Fără să știm cauza, în luna mai, încetează din viață un tânăr de 18 ani, Dumitru P. Bârsan, despre care tatăl său spunea că a participat la atacul conacului Sordoni. Considerat răsculat – conform ordinului primit – preotul refuză serviciul divin la înmormântare. Să fie acesta unul dintre răniții “nu de armă”? Este posibil. A zăcut mai bine de o lună.

            Față de răsculații din Pojogi, deținuți în arestul din Horezu, avem știri asupra violenței cu care au fost tratați.

“N. G. Măldărescu după ce a tras câteva focuri de revolver și pe străzile Târgului Horezu, pătrunde în dimineața zilei de 26 martie în arest, unde maltratează și trage focuri de armă asupra deținuților. Nu a fost ucis niciunul, poate nici răniți”. Procesul verbal, încheiat lui Măldărescu de Inspectorul Comunal I. St. Pleșoianu, nu menționează nicio victimă.

(1907 în Județul Vâlcea)

1907 martie 19. Horezu. Telegrama prin care Inspectorul Comunal al plășii Horezu informează Prefectura județului Vâlcea despre desfășurarea și înăbușirea răscoalei din Pojogi.

T e l e g r a m ă

Domnului Prefect

R[âmnicu] V[âlcea]

            În satul Pojogi proprietatea Domnului Sordoni, 18 corent, a fost devastată casa, țăranii dărâmând parte din acoperiș, coșurile, ferestrele, ușile, de asemenea au stricat tot mobilierul și vesela din toate camerele. Fiind avizat am trimis o secție de soldați și când aceștia au ajuns acolo, locuitorii se împrăștiaseră. Au fost arestați și aduși aici 14 dintre capi, ceilalți dispărând. S-a împușcat unul care nu a voit să se predea și care voia să lovească pe sergent. Sunt și 4 răniți “nu de armă”.

            Rog dispozați pentru cei arestați.

            Ordinea s-a restabilit, am postat acolo un gendarme și milițieni. Vă voi ține în corent.

            În trecere spre Pojogi am găsit Slătioara cu spiritele agitate, am făcut propagandă, s-au liniștit și împrăștiat. Astăzi însă am arestat unul din cei care era mai agitat.

Inspector Comunal Horezu

                                                               I. St. Pleșoianu

(1907 în Județul Vâlcea)

1907 martie 28. Horezu. Inspectoratul Comunal al plășii Horezu trimite Prefecturii Județului Vâlcea procesul verbal dresat lui N.G. Măldărescu care a torturat răsculații arestați.

INSPECTORATUL PLĂȘII HOREZU

Nr. 258, 1907 martie 28

                 [Rezoluție :]

Actele se vor înainta

                             Parchetului

                             ss. indescifrabil

Domnule Prefect,

            Am respectul a vă înainta alăturatul proces verbal ce am dresat contra domnului N. G. Măldărescu din care se constată că dumnealui în dimineața zilei de 26 martie a.c. a tras focuri de revorver pe străzile din acest târg și s-a introdus în arest unde se găseau cei care au făcut devastarea la proprietatea Pojogi pe care i-a bătut și a tras cu revorverul în ei.

            Primiți vă rog, domnule prefect, asigurarea respectului ce vi-l port.

   Inspector Comunal

I.St. Pleșoianu

Domniei sale domnului prefect al jud. Vâlcea

(1907 în Județul Vâlcea)

           

1907 martie31. Horezu. Adresa Inspectoratului Comunal al plășii Horezu prin care informează Prefectura județului Vâlcea că a trimis 11 arestați participanți la distrugerea proprietății Sordoni din Pojogi. Pe verso conceptul adresei Prefecturii către Procurorul județului în aceeași chestiune.

I.

            INSPECTORATUL PLĂȘII HOREZU 1907 martie 31

            Nr. 274

Domnule Prefect,

            Am respectul de a vă-nainta un proces verbal ce am dresat pentru devastarea făcută la proprietatea domnului C. Sordoni din Pojogi împreună cu 11 indivizi care au luat parte la devastare, binevoind a cunoaște că capii care au îndemnat pe locuitori la devastare sunt: Manole Mitruț și Ion A. Bârsan.

            Primiți vă rog, domnule Prefect, asigurarea respectului ce vă port.

Inspector C[omunal]

                                                                           ss. indescifrabil

II.

[verso]

Nr. 3318

1907 aprilie 2

Procuror Trib[unal]

            Am onoarea a înainta dumneavoastră pe lângă aceasta un proces verbal dresat de D-l Inspector c[omunal] al plășii Horezu și pe indivizi:

Zamfir Ion Andrei din comuna Pojogi;

Ion Andrei Bârsan din comuna Pojogi;

Manole Mitruț din comuna Pojogi;

Dumitru Ion Mitran din comuna Pojogi;

Florea Ion Sima din comuna Pojogi;

Dumitru Ion Din Anghel din comuna Pojogi;

Dumitru D. Surdoiu din comuna Pojogi;

Tudor Florea Sfurloagă din comuna Pojogi;

Vasile Florea Andreaș din comuna Pojogi;

Bârsan P. Dumitru din comuna Pojogi;

Ion N. Preoteasa și Grigorie Cosmescu din Costești care a devastate proprietatea domnului C. Sordoni din Pojogi și …

1907 în Județul Vâlcea)

           

1907 aprilie 26. Horezu. Adresa prin care Inspectoratul Comunal al Plășii Horezu informează Prefectura județului Vâlcea, că în timpul răscoalei a fost omorât Gheorghe Preda Canea din Pojogi.

INSPECTORATUL                                                     1907 aprilie 26

PLĂȘII HOREZU

Nr. 372

Domnule Prefect,

            Am respectul a vă comunica că în această plasă în timpul răscoalelor nu a fost niciun rănit prin armă de foc, iar morți a fost unul Gheorghe Preda Canea din Pojogi.

            Primiți vă rog, Domnule Prefect, asigurarea respectului ce vă port.

Inspector C[omunal]

                                                                          ss. indescifrabil

Domniei Sale,                                                                   La Vâlcea

Domnului Prefect al județului Vâlcea

(1907 în Județul Vâlcea)

           

1907 iunie 13. Vâlcea. Raportul Protoieriei județului Vâlcea dresat Episcopiei Râmnicului Noului Severin prin care locuitorul Pătru Bârsan din Pojogi cere efectuarea serviciului divin, pentru fiul său (4 iulie 1907).

Pr[imit] 4 iulie 1907 Nr. 1761

[Rezoluție :]

La Protoiereu

P P.S. Episcop

Arh. P. Stanu…

Prea Sfinte Stăpâne,

            În nenorocirile căzute pe țara noastră în primăvara anului 1907 au fost bănuit ca instigator și un fiu al meu anume Dumitru P. Bârsan în etate de 18 ani și iată cum în una din zilele lunii martie fiind călător pe șosea s-au întâlnit cu sătenii răsculați care luându-l forțat cu ei l-a întors în curtea proprietății dl C. Sordoni, acolo au spart geamurile din ferestre, atâta tot.

            Deși fiul meu nu a fost inculpat, dar încetând din viață la 22 mai l-am îngropat ca pe un animal deoarece preotul, din ordinile ce avea, a fost oprit ai face serviciile înmormântării.

            Prea Sfinte, în toate zilele îmi plânge inima când trec pe lângă cimitir și văd mormântiul în care zac osemintele fiului meu ca ale unui animal. Vă rog cu lacrimi în ochi binevoiți a da cuvenita voie spre a citi și în urmă serviciile religioase ale înmormântării fiului meu Dumitru P. Bârsan. În așteptarea cuvenitei voi rămâne al prea Sfintei voastre serv.

                                                                         Pătru Bârsan

Com. Pojogi Vâlcea

Prea Sfinției Sale

Părintele Episcop al Eparhiei Râmnicului Noului Severin

(1907 în Județul Vâlcea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *