Categories
63

Râmnicu Vâlcea – Sportul, de la începuturi până în zilele noastre

 

În monografia de faţă, vom prezenta doar o sinteză a sportului râmnicean în perioadele modernă şi contemporană, spaţiul neîngăduindu-ne să oferim prea multe amănunte şi nici să urmărim fenomenul sportiv în toate structurile organizatorice şi la toate nivelele.

1. ÎNCEPUTURILE SPORTULUI INSTITUŢIONALIZAT

Se poate aprecia că istoria sportului instituţionalizat din Râmnicu-Vâlcea începe cu un ilustru râmnicean – generalul Ioan Emanuel Florescu, unul dintre primii organizatori ai armatei române (în vremea domniei lui Al. I. Cuza). Lucrarea sa din 1863 – Ordonanţă asupra instrucţiunii gimnasticii prin corpuri şi stabilimente militare, stă la baza introducerii obligatorii a gimnasticii în armată şi în şcolile militare; ea a fost aprobată de „domnitorul Unirii” în acelaşi an, la 13 septembrie şi pusă în aplicare în Principatele Unite (Postolache, 1979, 33).

Printre primele structuri organizatorice în domeniul sportiv, este considerată asociaţia cu nume elocvent, „Razna” (se pare, cu profil de bază – turistic), despre care aflăm din relatările privitoare la organizarea unor excursii în Grecia şi Egipt, în 1906; peste câţiva ani, în 1911, va lua fiinţă Societatea „Sborul”, a cicliştilor din Râmnicu-Vâlcea (preşedinte – V. Săndulescu, secretar – Claudiu Dumitrescu), iar în 1921, Societatea „Muncitorul” a avut iniţiativa  constituirii unei societăţi sportive, la care vor adera Liceul „Al. Lahovari” şi militarii Regimentului 94 Infanterie din Râmnicu-Vâlcea (Tamaş, 1994, 191-192).

În anul 1915), „din iniţiativa lui Gheorghe Arsenie, un animator al sporturilor de iarnă din ţara noastră, a luat fiinţă Centrul de bob din Râmnicu-Vâlcea” (Postolache, 1979, 193).

2. SPORTUL ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

a) Perioada interbelică

Bob(sleigh) la Râmnicu-Vâlcea. Sportul de performanţă din Râmnicu-Vâlcea este legat de rezultatele obţinute în zilele de 12-15 februarie 1922, de echipa de bob Iorgu Arsenie din Râmnicu-Vâlcea, cu care acesta  a participat la prima ediţie a Campionatului Naţional de Bob şi Săniuţe, organizat la Sinaia, în cadrul Campionatelor Naţionale ale României la sporturile de iarnă, unde a câştigat titlul la proba „echipe de club” (Alexe, 2002, 234). Peste doi ani, Iorgu Arsenie şi Tită Rădulescu şi-au construit pe cont propriu un bob de două persoane („Avalanşa”), „la atelierele Rodeanu din Târgul de săptămână al Râmnicului de altădată” (N. Dinescu), şi au hotărât să participe (hors concours) la prima ediţie a JO de iarnă de la Chamonix din Franţa (24 ianuarie – 4 februarie 1924), unde au cucerit trei cupe, cu un utilaj omologat, tip Bachmann, procurat de acolo. „Participând în calitate de reprezentant al Comisiei de Constituire a Federaţiei Internaţionale de Bobsleigh şi Tobboganning (FIBT) de la Chamonix, în 1924, Iorgu Arsenie obţine afilierea României la acest organism sportiv internaţional” (Ibidem)22. În semn de preţuire a realizărilor obţinute de fraţii Arsenie în acest domeniu, una din cupele puse în joc la Campionatul naţionat de schi, bob şi săniuţe din 2-13 februarie 1927, organizat la Sinaia, s-a numit „Cupa Arsenie” (Bucur-Ionescu, 1986, 151).

A intrat în istoria (uneori, în legendele!) sportului râmnicean, pârtia de pe dealul Capela, legată de primele începuturi ale sporturilor vâlcene de iarnă. Construcţia (pârtia) a fost opera căpitanului Pleşoianu care, în 1920, după război, fusese detaşat de la Reg. din Slatina, la Reg. 2 Vâlcea; fiind un mare animator şi totodată practicant al sporturilor de iarnă, el a fost atras de poziţia ideală a Capelei şi de relieful dealului, care se pretau la amenajarea unui astfel de traseu. Timp de aproape cinci decenii, această pârtie de bob a adus mai mult bucurii vâlcenilor, fiind considerată, la timpul ei, printre primele amenajări de acest fel din ţară. Acelaşi cunoscut om de sport ne informează că, datorită nesiguranţei şi slabei securităţi a traseului, dotării tehnice insuficiente a echipajelor (echipament inadecvat, boburi rudimentare construite mai mult din lemn, fără o protecţie solidă), dar şi absenţei frecvente a zăpezii, s-a produs diminuarea treptată a numărului de antrenamente şi concursuri, ceea ce a avut repercusiuni în atragerea practicanţilor acestui sport. Ultimele apariţii pe pârtie datează din anii 1965-1973. De fapt, paharul se umpluse în urma tragicului accident din anul 1957, când, din cauze neelucidate până la capăt (s-au invocat implicaţii tehnice şi viteza excesivă), la un antrenament neoficial, pilotul a pierdut controlul bolidului şi cei patru ocupanţi ai lui (toţi, liceeni la „Lahovari”) şi-au găsit sfârşitul zdrobindu-se de un copac secular, după ce  au reuşit să-l salveze pe cel de-al cincilea însoţitor – un copil de nouă ani -, aruncându-l, din viteză, în nămeţii de pe marginea culoarului (N. Dinescu).

În anul 1924, la Râmnic, a fost înfiinţată Societatea Sportivă „Vâlceana”, în cadrul căreia,  în câţiva ani, se va înfiripa echipa de fotbal „Vâlceana” (Ionescu, Tudoran, 1984, 99), iar în 1926, cizmarul Anton Diaconescu, “patriarhul” social-democraţiei vâlcene, a înfiinţat – împreună cu Alexandru Bertoli – Societatea Sportivă a Muncitorilor, alcătuită din tineri meseriaşi ai Râmnicului, “care timp de trei ani, a desfăşurat o frumoasă activitate cultural-sportivă” (Tamaş, 1994, 216).

Începând cu anul 1925, Mariana Kõpetti s-a stabilit la Râmnicu-Vâlcea, împreună cu familia. Timp de aproape patru decenii, tânăra – profesoară de fizică şi desen, care a predat la mai multe şcoli din Râmnicu-Vâlcea – a reuşit, prin rezultatele deosebite obţinute la schi şi patinaj, să domine toate concursurile ce se organizau pe plan naţional în perioada interbelică, dar şi după cel de-Al doilea Război Mondial.

Din memoriile aceluiaşi profesor şi fost sportiv pe care l-am menţionat mai sus (N. Dinescu), în Râmnicu-Vâlcea s-a născut şi a trăit un renumit boxer de categorie grea,  Gheorghe Lungu, care a strălucit pe ringurile româneşti şi nu numai, timp de peste 15 ani, iar în anul 1930, generalul Virgil Bădulescu, de numele căruia se leagă înfiinţarea primei Academii de Educaţie Fizică şi Sport din România, a pus bazele întâiului poligon de tragere din zona Olteniei, aici, la Râmnicu-Vâlcea; în acelaşi an – 1930 – , s-a inaugurat ştrandul din Parcul Zăvoi, care avea drept finalitate învăţarea înotului de către un număr cât mai mare de elevi şi studenţi din oraşul nostru, dar şi din judeţ.

b) Perioada postbelică

Baza materială.Conform datelor furnizate de cercetători, „zestrea sportivă a municipiului Râmnicu-Vâlcea se reducea, în anul 1945, la sediul asociaţie sportive, 5 echipe de elevi şi 2 baze sportive” (Tamaş, 1994, 218). În Râmnic, dezvoltarea unor sporturi, în special – a fotbalului şi atletismului, a fost stimulată de construirea « prin muncă voluntară, între 1947-1948 », a stadionului «1 Mai » de lângă parcul Zăvoi (Oane, 2007, 241). Conform opiniei cercetătorului C. Tamaş, în aceşti ani a avut loc doar o îmbunătăţire a terenului, precum şi reorientarea suprafeţei de joc a acestuia în direcţia actuală, sud-nord, întrucât el ar fi existat din 1937, dar era orientat pe axa est-vest (Tamaş, 1994, 218) Situaţia bazei materiale se va mai îmbunătăţi şi ea: două terenuri de fotbal („Zăvoi” şi „Armata Râmnicu-Vâlcea”), 3 de volei („Tipografia”, „11 Iunie”, „Zăvoi”), un ştrand (construit anterior) şi 2 săli de gimnastică – în incinta liceelor de băieţi şi fete din oraş” (Ibidem).

În 1958, Complexul sportiv „1 Mai” şi parcul de odihnă „V. I. Lenin” (fostul şi actualul parc „Zăvoi”) sunt reamenajate de către Institutul Regional de Proiectare, condus de arhitectul Cezar Niculin (Oane, 2007, 241). În acelaşi an, în ciuda bazei materiale precare, a avut loc pe râul Olt (în apropierea piciorului podului care lega Râmnicu-Vâlcea de Goranu), primul concurs demonstrativ    de schi nautic, cu participare internaţională, care s-a bucurat de mare succes. La  scurt timp, caiaciştii şi canoiştii locali care, sub comanda prof. Dumitru Popescu, vor pune bazele primei secţii de specialitate din cadrul Liceului „Vasile Roaită” (azi, Colegiul „Mircea cel Bătrân”). Zestrea sportivă a Râmnicului, până în anul 1989, în ordinea cronologică a amenajării bazelor sportive, arăta astfel (Vâlcea. Monografie, 1980, 327):

● 1969 (în realitate – vezi mai sus –, datând din anii 1947-1948; după unii cercetători – chiar din 1937; reamenajat în 1958 şi, din nou, în zilele noastre): Complexul Sportiv „1 Mai” Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, bază multifuncţională în aer liber, cu 4 terenuri de handbal, 4 – de baschet, 4 – de tenis etc.; tribună cu 5000 de locuri (cifră valabilă pentru anul 2000, când apărea Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului – sursa acestei informaţii; după reamenajarea din 2007 a stadionului, numărul de locuri a ajuns la aproape 14.000), vestiare, grupuri sanitare, scenă pentru spectacole în aer liber, instalaţii pentru nocturne etc. Proprietari, sunt MTS şi DTSJ Vâlcea.

● 1960: Baza Sportivă „Oltul” (ulterior, “Carpatina”) aparţinând de fostul Combinat de Prelucrare a Lemnului (apoi, până la falimentul acesteia, S. C. “Carpatina” S. A. Râmnicu-Vâlcea): teren de fotbal gazonat, tribună cu 1000 de locuri, sală de popice, sală de culturism – haltere, terenuri de tenis (cu zgură), vestiare cu duşuri. În anul 2003, baza a fost cumpărată de omul de afaceri Ion Boby Marin – patronul de la RARORA; după arestarea acestuia, baza a fost pusă sub sechestru şi nu a mai fost utilizată („Monitorul de Vâlcea”, nr. 2939/ 20.11.2011, ediţia on line).

● 1977: Baza Nautică de Caiac-Canoe, din Râmnicu-Vâlcea; este alcătuită dintr-un hangar pentru bărci, un atelier pentru întreţinere; pontoane. Proprietar: DTSJ.

● 1980: Complexul Sportiv „Oltchim” din Râmnicu-Vâlcea, proprietate a SC „Oltchim” SA; cuprinde un teren de fotbal gazonat, terenuri de tenis bitumate şi cu zgură, sală de culturism; tribună cu o mie de locuri, vestiare cu duşuri, centrală termică proprie.

● 1980: Sala Sporturilor „Traian”, proprietate a MTS-DTSJ, cuprinde o suprafaţă totală de 13.132 mp, fiind alcătuită dintr-o sală multifuncţională pentru handbal, volei, baschet, lupte greco-romane, judo, karate, scrimă, gimnastică, tenis de câmp, tenis de masă etc.; tribună cu 2000 de locuri, vestiare, saună, cabinet medical, sonorizare, tabelă de afişaj electronic, instalaţie de iluminat PHILIPS, grupuri sanitare.

● 1980: Arenele „Traian” din Râmnicu-Vâlcea, proprietate a MTS-DJTS; reprezintă o bază multifuncţională în aer liber, cu patru terenuri de handbal, patru – de baschet, patru – de tenis de câmp etc.; tribună cu 5000 de locuri; vestiare, grupuri sanitare, scenă pentru spectacole în aer liber, instalaţie pentru nocturne.

● 1980: Baza Sportivă „Capela”, a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, formată din sală de sport pentru volei şi baschet, cu 500 de locuri; terenuri cu zgură; vestiare cu duşuri, posibilităţi de cazare a sportivilor la internatul liceului. Proprietar este Ministerul Educaţiei şi Cercetării).

Cluburi şi asociaţii.În 1946 a fost înfiinţat Clubul Sportiv „Chimia” din Râmnicu-Vâlcea (Ibidem). „În anul 1947, se găseau organizate un număr de 5 colective, care  numărau între 80 şi 100 membri, precum „Clubul Sportiv Muncitoresc” şi „Societatea Sport, Gimnastică şi Turism”, a liceului din Râmnicu-Vâlcea” (Tamaş, 1994, 218).  În anul 1973, după câştigarea Cupei României, a avut loc reorganizarea clubului menţionat. La acea dată, el dispunea de două secţii – atletism şi fotbal; în 1979, va ajunge să aibă patru secţii, afiliate la federaţiile naţionale de specialitate: atletism, caiac-canoe, fotbal şi volei, două dintre echipele clubului participând la competiţiile republicane: fotbal divizia A şi volei feminin tineret – divizia B (Vâlcea. Monografie, 1980, 327)

În anul 1953, pe Lângă Şcoala Medie de Băieţi (fostul şi actualul liceu „Alexandru Lahovari” din municipiu), a luat fiinţă Clubul Sportiv Şcolar Râmnicu-Vâlcea, unitate devenită independentă începând cu anul 1975. În anii ’50, numeroşi elevi de aici (Dan Gheorghe, Oncete Damian, Artropolescu Mircea, Nicolae Stan, Pavel Mihai ş. a.), pregătiţi de talentatul profesor şi antrenor Petre Darie, au făcut gloria liceului în domeniul gimnasticii, câştigând, cu echipa, mai multe concursuri şi campionate naţionale. Până în 1978, aici şi-au desfăşurat activitatea cinci secţii (afiliate la federaţiile de specialitate): atletism, baschet, box, handbal şi tenis de masă; începând cu anul 1978, prin integrarea în club a liceului cu program de educaţie fizică din localitate, s-au mai adăugat următoarele secţii: voleiul, fotbalul, gimnastica sportivă şi gimnastica ritmică. În 1958, pe lângă Combinatul Chimic, a fost înfiinţată Asociaţia Sportivă „Chimistul”, având ca secţii: luptele, fotbalul, şahul şi handbalul. Aceste asociaţii sportive au dat Vâlcii şi ţării renumiţi campioni, printre care: la fotbal – Ion Alexandrescu, Florin Cheran şi Constantin Marinescu; la volei – Laurenţiu Dumănoiu şi Ioana Liteanu; la atletism – Viorica Şuică-Enescu, Adrian Ghioroaie, Remus Cercel, Maria Barbu, Liliana Leau, Ion Rizea, Marius Băieşu; Minodora Pluteanu; la caiac-canoe: Gavril Dinică, Vasile Stamatie, Vasilica Mihai (Ibidem, 324).

Printr-o HCM din mai 1953, se înfiinţează în principalele localităţi din ţară, unde existau nuclee ale mişcării sportive în rândul copiilor şi elevilor, unităţi de învăţământ sub denumirea de şcoli sportive de elevi. Primul director al şcolii, a fost profesorul Petrică Darie, împreună cu mentorul său – prof. Marin Trincă; ei au pus bazele sportului şcolar de performanţă din municipiu şi din întregul judeţ. Printre directorii care au condus, cu excelente rezultate, sportul şcolar în cei 55 de ani de existenţă ai acestuia, se numără: Iovan Iulian (care va fi şi întîiul director al Liceului cu program sportiv din Râmnicu-Vâlcea, înfiinţat în 1958), prof. Elena Stănărângă (considerată, pe bună dreptate, părintele spiritual al handbalului vâlcean în şapte), Constanţa Trincă – baschetbalista de aur a acestui sport vâlcean din deceniile 6-7 ale secolului trecut; profesorul Dan Ceauşescu – un polisportiv în adevăratul sens al cuvântului, profesorul Vasile Stătescu ş.a. Profesorul Laurenţiu Stilea este considerat artizanul marilor rezultate obţinute în voleiul vâlcean de performanţă; de numele lui se leagă şi lansarea în circuitul internaţional, a unor mari personalităţi ale voleiului nostru (printre acestea: Laurenţiu Dumănoiu – maestru emerit al sportului, jucător de bază şi căpitan al echipei „Dinamo” Bucureşti şi al echipei naţionale a României, cu care a participat la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice de Vară – 1972, 1976 şi 1980; Radu Dumitrescu, Ion Popescu etc. La conducerea clubului, s-au succedat profesorii Marius Mărgărit, Cristian Iancu, Niculina Sima, C-tin Alexandrescu ş.a., contribuind la dezvoltarea bazei materiale şi întărirea organizatorică şi logistică a unităţii. Profesorii Nicolae Dinescu şi actuala directoare – Mihaela Truşcă au adus un nou suflu întregii organizări şi activităţi a Clubului Sportiv Şcolar. Un moment de răscruce în activitatea Clubului Sportiv Şcolar, l-a constituit anul 1979, când liceele cu program sportiv s-au desfiinţat, întregul arsenal al bazei materiale şi cadrele didactice trecând la şcolile sportive şi căpătând denumirea de cluburi sportive şcolare. Liceul cu Program de Educaţie Fizică „Vasile Roaită” (azi – „Mircea cel Bătrân”), prin fuziune cu Clubul Sportiv Şcolar, va fiinţa sub denumirea de Clubul Sportiv Şcolar Râmnicu-Vâlcea; acesta fusese înfiinţat în anul 1958, ca secţie a liceului de matematică-fizică, apoi profilat, în urma hotărârii CNEFS, pe volei şi atletism, o altă secţie fiind gimnastica. Liceul a excelat în volei, având două şi chiar patru echipe în divizia naţională de juniori. Printre performanţele sale din această perioadă: 4 titluri de campioni republicani de juniori – la volei băieţi şi 7 titluri de campioni republicani la atletism juniori (Ibidem, 327-328).  

Fotbal. O bună perioadă de timp, Clubul Sportiv „Chimia” din Râmnicu-Vâlcea s-a remarcat mai ales prin „participarea echipei sale de fotbal (sub mai multe denumiri – succesive, n. n. -: Flamura Roşie, Unirea, Şantierul Naţional Govora, Chimia), la campionatele diviziilor C, B şi A”(Ionescu, Tudoran, 1984, 99).La ediţia următoare a jocurilor (1947-1948), Vâlceana, devenită CSM Vâlcea, a ajuns ocupanta locului V în divizia menţionată (Ibidem).

În 1956, fotbalul vâlcean era reprezentat, în principal, de echipa „Flamura Roşie”, care juca în divizia C (locul II în seria a IV-a); în anul fotbalistic următor (1957-1958), echipa – sub numele de „Unirea”, va ocupa acelaşi loc, dar în seria a II-a, iar în ediţia 1958/1959 – „Şantierul Govora” (locul IV în seria a VI-a). După un an de absenţă din campionatul ţării (1959-1960), echipa va fi din nou prezentă la competiţii, direct în divizia B, sub numele de „Chimia Râmnicu-Vâlcea”, „echipă a cărei denumire s-a modificat de câteva ori: Unirea Râmnicu-Vâlcea (1962), Oltul (1966) şi – din nou – Chimia Râmnicu-Vâlcea (1967)” (Ibidem, 100).În anul competiţional 1972-1973 (mai exact, în 1973), Chimia (antrenată de D. Anescu) a realizat prima mare performanţă a sa: a câştigat Cupa României, învingând în finală pe Constructorul Galaţi (cu 1-1 şi 3-0), după ce a eliminat pe rând următoarele echipe: Steagu-Roşu Braşov (1-0), CFR Cluj-Napoca (1-0), F. C. Argeş (2-1) şi Metalul Bucureşti (7-6) – în urma loviturilor de la 11 m – , cu o echipă formată din următorii jucători: Stana-Burlacu, Ciobanu, Pintilie, Petrică-Haidu, I. Ionescu-Şutru (Orovitz), Donose, Gojgaru (H. Popescu),Iordache (Tifirel). În anul fotbalistic următor (1973-1974), echipa (sub preşedinţia lui N. Dinescu şi antrenamentul lui Gh. Nuţescu şi D. Anescu) a reuşit – pentru prima dată – să promoveze în A (Alexe, 2002, 322). Aici, ea s-a menţinut doar în prima ediţie care a urmat promovării (locul XVII), după care a retrogradat din nou în B, unde, la sfârşitul campionatului 1977-1978, ocupa primul locul din seria a II-a. În anul următor va reveni în A, unde se va menţine timp de şase ediţii, până în 1984. În acest din urmă an, din structura organizatorică a echipei făceau parte Ilie Pleşanu – preşedinte, Ion Oblemenco şi D. Anescu – antrenori, jucătorii fiind: Pavel, Roşca, Mârzea, Teleşpan, Basno, Udrea, Cincă, Iovan, Niculcea, Lazăr, Carabageac, Udrică, Alexandru, Ancuţa, Verigeanu, Preda, Ciupitu, Vergu, Gângu, Palea, Buduru, Ologu, Ciofâcă (Ionescu, Tudoran, 1984, 101).În prezent, Râmnicul dispune de două echipe de fotbal: „Clubul Sportiv Municipal (CSM)” (fosta „Chimia” Râmnicu-Vâlcea) care evoluează în Liga a II-a şi „Clubul Sportiv Oltchim” (Liga a III-a). Dintre arbitri, în această perioadă (1940-1955), s-a remarcat avocatul Paul Angelescu: „arbitru naţional de fotbal, handbal, baschet şi volei, unde, de asemenea, a avut funcţii de conducere, neremunerate, ca preşedinte al unor secţii judeţene sportive şi antrenor la echipele de tineret (elevi şi juniori), cu activitate permanentă în judeţul Vâlcea” (Enciclopedia Vâlcea, 805).

Volei. In anul 1979,  în urma unui ordin de la conducerea ţării, au fost desfiinţate toate liceele şi clasele cu program special de educaţie fizică şi sport. Secţiile au trecut cu profesorii şi întreaga bază materială construită special pentru aceste secţii – sala de sport, terenul de atletism, de volei, materialul şi echipamentul sportiv, cupe, diplome etc., – la CSŞ Râmnicu-Vâlcea, care a devenit unitate independentă. Clasele se vor reînfiinţa abia în anul 1990, pe lângă Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, cu secţiile de atletism şi volei, băieţi şi fete. Secţia cu program de educaţie fizică şi sport, înfiinţată la 1 septembrie 1958 şi având atuncidenumirea de Şcoala Medie nr. 3, a făcut parte din  cele zece şcoli medii cu acest profil, care au existat la acea vreme în ţara noastră. Secţia a avut patru categorii de discipline sportive: atletism, gimnastică sportivă (grupa de fete se transformă ulterior în gimnastică ritmică modernă), fotbal (care se va desfiinţa mai târziu din lipsa bazei materiale) şi volei. Rezultatele obţinute aici de tinerii sportivi, antrenaţi de profesori competenţi şi pasionaţi, au făcut să se vorbească, cu îndreptăţire, de o autentică Şcoală vâlceană de volei (http://www.voleivalcea.ro/istoric).13 fete şi 27 de băieţi au fost selecţionaţi în loturile de volei juniori, tineret sau seniori ale României. În plan internaţional, trei sportivi au făcut parte din loturile olimpice: Laurenţiu Dumănoiu, Ioana Liteanu şi Radu Dumitrescu (Ibidem). Componenţa din 1964, a primei echipe de campioni naţionali şcolari, era următoarea: Cheran Florin, Chiriţă Doru, Cristescu Lucian, Marinescu Silvian, Mărgărit Mircea, Popescu Tiberiu, Stan Marin, Stănculescu Nicolae, Ţapolovici loan, Vasilescu Caius, antrenor fiind prof. Laurenţiu Stilea. În anii următori, 1968-1989, sportivii de aici au obţinut numeroase premii de nivel naţional, sun conducerea şi antrenarea unor excelenţi antrenori precum Laurenţiu Stilea, Anton Săsăranu, Efrim Emil, Cristian Iancu, Marius Mărgărit şi Nicoleta Mărgărit. Din echipa care în 1978 a devenit campioană naţională junioare II – cadeţi, a făcut parte şi Ioana Liteanu

Handbal.În anul 1973, a fost înfiinţat „Handbal-Club Oltchim Râmnicu-Vâlcea, care, cu timpul, va aduce municipiului şi judeţului o notorietate naţională şi mondială. În 1984, echipa feminină „Chimistul” Râmnicu-Vâlcea a câştigat Cupa Federaţiei Internaţionale (de Handbal), antrenori fiind Constantin Popescu şi Maria Ciulei, acelaşi trofeu fiind obţinut în 1989 (antrenori: Ioan Gherhard şi Gheorghe Ionescu) (Alexe, 2002, 605)

Schi alpin.Timp de aproape 13 sezoane (1947-1960), Madi Marotineanu-Bâră, fiica colonelului Marotineanu – cdt. Regimentului 2 Dorobanţi Vâlcea, a dominat schiul alpin, pe plan naţional şi balcanic, fiind pregătită de antrenorul prof. Petrică Darie. S-a căsătorit cu profesorul Bâră – fostul campion mondial la schi alpin. S-a stabilit împreună cu familia la Braşov, unde îşi va afla şi sfârşitul (Inf. Nicolae Dinescu).

Patinaj artistic. Un mare sportiv al Vâlcii, multiplu campion naţional şi balcanic, a fost Dorin Stănciulescu – vicecampion european în proba de patinaj artistic. A deţinut supremaţia naţională în perioada postbelică, până către anii 1960. Era o mare  plăcere pentru vâlceni să-i admire superbele evoluţii pe luciul gheţii lacului din Zăvoi (N. D.).

 

c) Aspecte ale sportului vâlcean din perioada postdecembristă

În această perioadă, viaţa sportivă din  Râmnic s-a desfăşurat pe baza Programului propriu de acţiune, mai ales după 1992, al Oficiului Judeţean pentru Tineret şi Sport Vâlcea, devenit în 1994 – Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Vâlcea. Cu sprijinul nemijlocit al Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea (primarul Mircia Gutău – fost sportiv de performanţă, dovedindu-se deosebit de receptiv  la acest capitol, ca şi primarii care i-au urmat – Romeo Rădulescu şi apoi Emilian Frâncu.

În luna noiembrie 2005, la Râmnicu-Vâlcea, a fost constituită filala Vâlcea a Academiei Olimpice Române (aceasta fiind înfiinţată la 21 martie 1991). Directorul acesteia este inimosul profesor Nicolae Dinescu (fost fotbalist şi arbitru de fotbal), iar director onorific, prof. univ. dr. Al. Popescu-Mihăeşti. Printre numeroasele şi frumoasele iniţiative ale filialei, se cuvine menţionată înfiinţarea cercurilor şi cluburilor olimpice din Râmnicu-Vâlcea, cărora li s-a dat numele unor mari personalităţi ale sportului vâlcean: Petre Darie, Ion Petrică, Ion Rusu ş.a.

Consolidarea şi dezvoltarea bazei materiale. Direcţia pentru Sport a Judeţului Vâlcea a acordat o atenţie deosebită întreţinerii şi funcţionării tuturor bazelor sportive din patrimoniul ANS care sunt în administrare proprie, dar şi sprijinirii desfăşurării competiţiilor pe celelalte baze. DSJ a susţinut şi întărit propunerea Prefecturii privind construirea a încă opt săli de acest gen, dintre care una – la Şcoala Generală nr. 9 din Râmnicu-Vâlcea.  S-a reluat şi propunerea de amenajare cu suprafeţe sintetice, a cinci terenuri în incinta Arenelor „Traian”, şi de reamenajare a unora dintre terenurile existente, care au fost folosite intensiv de către amatori de toate vârstele; a fost înaintată la ANS (devenită, în zilele noastre MTS – Ministerul Tineretului şi Sportului) documentaţia necesară în vederea realizării unui parteneriat public pentru refacerea totală a Arenelor „Traian”, în vederea transformării acestei baze într-un complex sportiv multifuncţional, proiect pus în practică: Sala Sporturilor „Traian” – principala bază sportivă a judeţului, a fost complet reamenajată şi modernizată, odată cu dotările din sala propriu-zisă de jocuri, din sala de judo, lupte şi karate, şi finalizarea sălii de fitness şi forţă, precum şi a saunei, acestea din urmă – cu sprijinul direct al OLTCHIM, prin C. S. „Oltchim”. În urma implicării directe a instituţiei Prefecturii, s-a reuşit achiziţionarea unei surse neîntrerupte de energie electrică – UPS, a unei instalaţii de aer condiţionat şi a unei tabele electronice moderne, toate aceste investiţii fiind făcute din venituri proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Sport. În anul 2007, a fost reamenajat şi dat în folosinţă. terenul de fotbal din Căzăneşti. La începutul aceluiaşi an, se vorbea chiar despre o gazetă a CSM-ului, după ce, mai înainte, avusese loc lansarea site-ului acestuia pe Internet („ASP”, 2007, nr. 319, 9-15 ian.).De asemenea, au fost terminate modernele săli de sport din Râmnicu-Vâlcea.

Fotbal.După 1987, timp de 10 ani, Chimia a jucat „numai în eşalonul secund, până în 1996, când a mai făcut un pas în jos, ajungând în eşalonul trei (din 1994, sub denumirea de FC Vâlcea). În 1999, revine în Divizia B sub numele FC „Flacăra Bere Alutus” Vâlcea, ieşind cu mari sacrificii din conul de umbră al fotbalului românesc. (. . .) În campionatul 2000-2001 retrogradează, sub denumirea de FCM Vâlcea, şi va activa, în anul 2001-2002, în Divizia C”(Alexe, 2002, 322).Cauzele depărtării echipei de marea performanţă şi de gloria de altădată, au fost mai multe: dificultăţile financiare, o coordonare şi organizare slabe, frecventele schimbări de preşedinţi ai AJF etc. (Sima, 2007, 7). Printre antrenorii buni ai fotbalului râmnicean, mai menţionăm numele profesorului Nicolae Bugheanu – preşedintele Comisiei Tehnice, care organizează, din partea Inspectoratului Şcolar, faza judeţeană a Campionatului Naţional al liceelor, la fotbal în sală (Gerea, 2003). În fotbalul judeţean, joacă Metalul IPPC Râmnicu-Vâlcea.

Ceea ce contează cel mai mult, după părerea noastră, este că nimeni din conducerea clubului şi a echipei nu a renunţat (nici în returul şi apoi în turul din 2011, dar nici în 2012) la lupta pentru promovarea în prima ligă a ţării: se procură fonduri, se caută judecători de valoare pentru a fi aduşi la CSM etc.

Fotbal juniori.Lucru firesc, oficialii şi antrenorii acordă o mare şi statornică atenţie promovării fotbalului în rândul tineretului; printre activităţile desfăşurate în acest sens, se numără organizarea, începând cu anul 2001, a Memorialului „Marian Cincă” – marele fotbalist vâlcean.

Fotbal şcolar. În 1991, datorită rezultatelor excelente obţinute pe linie fotbalistică de către elevii Liceului Mecanic nr. 2 (azi, Grupul Şcolar „Henri Coandă” din Râmnicu-Vâlcea), aici s-au înfiinţat clase vocaţionale cu profil sportiv – specialitatea fotbal, începând cu clasa a V-a în ciclu gimnazial şi clasa a IX-a a ciclului liceal. Rezultatele au apărut foarte repede, de aici luându-şi zborul spre înalta performanţă, elemente de certă valoare ca Sergiu Radu, Victoraş Iacob, Florin Costea etc., însă clasele respective au dispărut treptat din oferta educaţională a liceului.

Fotbalul pe teren redusiniţiat şi promovat de C. Vlaşcu (preşedintele Asociaţiei Judeţene „Sportul Pentru Toţi”), Fotbalul în sală(Cupa ESO; vezi: Hereşeanu, 2003),Fotbalul-tenis /Tenis cu piciorul(antrenor şi jucător, Cristi Lazăr),s-au bucurat, de asemenea, de atenţia instituţiilor de profil şi a sponsorilor. LaFotbal feminin,s-aremarcat Ştefania Vătafu, descoperită şi pregătită de Viorel Ciofâcă. Estesingura vâlceancă din campionatul naţional de fotbal feminin;în numai doi ani, ea a devenit un nume de referinţă în sportul cu balonul rotund, fiind jucătoare de bază la Protherm Clujana – campioana ţării în 2009 (Lucian Corneci).

Volei.În perioada care a urmat evenimentelor din 1989, voleiul şcolar din Vâlcea s-a păstrat la aceleaşi cote înalte ca în perioada anterioară, obţinând numeroase performanţe de nivel naţional, majoritatea – „de podium”, dar şi de nivel internaţional: 1992 – locul I Marsilia – Franţa; 1994 – locul II, Nicosia – Cipru; 1995 – locul I, Larnaca – Cipru; 1996 – locul II, Nicosia – Cipru; 2002 – locul I, Oure – Danemarca.

O serie de sportive au făcut parte din lotul naţional: Ruxandra Dumitrescu, Ivona Silvilescu, Laura Halus, Dumitrescu Daniela, Daniela Militaru etc., iar în anii 1991 (Portugalia), 1992 (Franţa şi Grecia) şi 1996 (Brazilia), lotul naţional al României a făcut turnee internaţionale cu sportive de la CNMB Râmnicu-Valcea (http://www.voleivalcea.ro/bilant). Echipa Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea, pregătită de soţii Nicoleta şi Marius Mărgărit,  s-a calificat nu o dată în turneele finale de volei feminin, categoria de vârstă – cadete.

Clubul Sportiv Şcolar. La Râmnicu-Vâlcea, au reapărut clasele de atletism şi volei (desfiinţate după 1989, odată cu cluburile şcolare) ce funcţionează şi în prezent cu rezultate excelente, în cadrul renumitului Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân”; la Colegiul Tehnic Energetic Râmnicu-Vâlcea, fiinţează clase de handbal care constituie o adevărată pepinieră pentru echipa reprezentativă de handbal feminin „Oltchim” Râmnicu-Vâlcea. La sfârşitul anului 2005, a fost numită directoare a CSŞ, Truşcă Mihaela, care i-a urmat lui C-tin Alexandrescu. Obţinând fonduri de la MEC şi de la autorităţile locale, în anul 2006, sediul clubului a fost recondiţionat (Ciucescu, 2007, 10).

Centrul Naţional Olimpic de Excelenţă. În toamna anului 2007, s-au pus bazele primului Centru Naţional Olimpic de Excelenţă pe linie de handbal feminin, fiind a doua unitate de acest fel din ţară, după  cea de la Sighişoara (2006), rezervată băieţilor. La aceste centre de excelenţă, au fost selecţionate şi introduse în circuitul de pregătire spre înalta performanţă, cele mai valoroase elemente din ţară, cuprinse între 14-18 ani, atât la fete, cât şi la băieţi.

Handbal.Clubul Sportiv „Oltchim” Râmnicu-Vâlcea este primul club profesionist de handbal din România, care a dus faima judeţului nu numai la nivel naţional, ci şi internaţional, reuşind să cucerească numeroase titluri. Clubul este axat exclusiv pe handbal feminin (celelalte secţii au fost transferate la C. S. Chimia); tot prin intermediul acestui club, în cadrul Colegiului Tehnic „Energetic” funcţionează „Centrul Naţional de Excelenţă în handbalul feminin” (condus până de curând de Lucian Râşniţă, care a trebuit să plece). Echipa de junioare I a clubului şi-a confirmat şi ea valoarea, clasându-se de mai multe ori pe locul I. La obţinerea frumoaselor rezultate ale C. S. Oltchim, şi-au adus, de asemenea, contribuţia managerul general al clubului – ing. dr. Constantin Roibu, conducerea organizatorică şi tehnică a clubului, îndeosebi preşedintele Ioan Gavrilescu. Pregătită ani de-a rândul, de Gheorghe Tadici şi apoi  de Radu Voina (din 2008), echipa a obţinut o serie de rezultate remarcabile, atât în pălan intern, cât şi internaţional, câştigând în numeroase rânduri Liga Naţională de Handbal şi Cupa României, sau clasându-se pe locuri fruntaşe în Liga Campionilor, Cupa Campionilor, Cupa Cupelor, Challenge Cup  etc. De multă vreme, preşedintele clubului este Ioan Gavrilescu, vicepreşedinţi – Nicolae Luca şi Petre Berbecaru, membri în comitetul executiv – Săndel Bârsan şi Dan Mutu. Nume ca Târcă, Tõrõk-Verigeanu, Luca, Ardean-Elisei, Lecuşanu, Maier, Gatzel, Dinu, Pâslaru ş.a. Pentru sezonul 2009-2010, lotul echipei a fost următorul: portari – Paula Rădulescu-Ungureanu, Talida Tolnai, Mihaela Smedescu; extreme – Valentina Ardean, Ramona Maier, Adriana Nechita-Olteanu, Iulia Puşcaşu; pivoţi – Oana Manea, Ionela Stanca; interi – Narcisa Lecuşanu, Steluţa Luca, Valeria Beşe, Adina Fiera, Gabriela Szucs, Anastasiya Pidpalova, Clara Vădineanu, Patricia Vizitiu; centri – Cristina Neagu, Roxana Gatzel, Regina Shymkute, Adriana Ţăcălie.

Handbal junioare. Nici tinerelor handbaliste vâlcene (dar, mai ales, antrenorilor lor), nu le lipseşte ambiţia: la turneul final din 5-7 iunie 2009, echipa de handbal feminin Junioare IV, antrenată de Maria Ciulei, a reuşit să câştige titlul de vicecampioană naţională; ea a fost întrecută doar în partida finală (15-18), de către LPS Brăila

Baschet. Baschet masculin.În această perioadă, şi-a desfăşurat activitatea echipa de baschet masculin, BC Râmnicu-Vâlcea (din anul 1995, antrenor – Cristian Achim), care în ultimul timp acţionase în primul eşalon al baschetului românesc. În ultimul an, cunoscutul antrenor s-a ocupat de pregătirea echipei de baschet masculin Phoenix CSS Râmnicu-Vâlcea (Ciucescu, 2007, 10). Echipa BC Râmnicu-Vâlcea, pregătită de profesorul Cristi Achim, a încheiat turul campionatului din 2007, pe locul secund, în urma a cinci victorii obţinute şi doar o singură înfrângere, în faţa liderului la zi al seriei (Gerea, 2007).

Baschet feminin.Echipa de baschet-feminin, CET Govora, înfiinţată în anul 2000, a fost antrenată, în cei nouă ani de existenţă, de Doru Moise, Manuela Cornea, Mihai Toma şi Antoaneta Toma, evoluând în prima ligă. Cea mai bună clasare a formaţiei a fost în 2005, atunci când a cucerit  medaliile de bronz (Niculescu, 2009).

Atletism.Primii ani ai acestui deceniu au fost destul de buni pentru primul sport olimpic din judeţ şi din lume. Atletismul râmnicean a avut rezultate remarcabile, acestea concretizându-se în locurile fruntaşe obţinute de sportivii de la această ramură, înregistrate în topurile anuale întocmite de Direcţia Judeţeană de Sport; astfel, în 2005, karatistul „chimist” Marian Totelecan l-a devansat pe campionul drăgăşănean Ştefan Pătru, care fusese declarat cel mai bun sportiv al anului 2004.

Scrimă.Echipa de scrimă (fete şi băieţi) a CS Oltchim Râmnicu-Vâlcea, antrenate de profesoara Luminiţa Marcu, a câştigat locuri fruntaşe la „Cupa Alutus”, precum şi la Bucureşti, în septembrie 2003, la Cupa „Olimpia” (Preda, 2003).

Box.Antrenaţi de Eugen Petruş şi Nicolae Dobriţoiu,  în această perioadă, s-au distins, printre alţii, boxeriiMustaţă şi Gogoaşe de la clubul Oltchim, care s-au pregătit într-o sală modernă, dotată cu aparatură nouă şi performantă.

Kick-boxing.În ultimii ani, la această formă de box s-a remarcat Mihai Barbu. A început cu boxul la 12 ani, iar după şase ani (în care a acumulat peste 60 de meciuri) a decis să facă saltul într-o altă disciplină: kick-boxing, în care a obţinut mai multe rezultate de prestigiu. De câţiva ani, campionul s-a apucat de doi ani de antrenorat, având deja grupe de copii despre care, peste ani, speră să-i calce pe urme. Nu de mult, a câştigat „piramida” de 70 kg de la Ploeşti.

Şah.În urma decesului maestrului internaţional de şah – vâlceanul Constantin Rădulescu, oamenii de sport din judeţ, în special şahiştii, au iniţiat, în cinstea regretatului campion, instituirea Memorialului „Prof. Constantin Rădulescu”, care se desfăşoară an de an, spre stimularea şi dezvoltarea acestui sport. La acest „sport al minţii”, s-a ilustrat maestrul federal Alexandru Manea din Râmnicu-Vâlcea (fost „elev” al lui C. Rădulescu), care a câştigat mai multe concursuri şi trofee, ori s-a clasat pe locuri fruntaşe. S-au mai remarcat: Eduard Russu; Daniel Cârjan, Mrin Constantin ş.a. de la Şah Club Râmnicu-Vâlcea,  Dacian Pribeanu de la „Antares” (club înfiinţat de Dan Becşenescu – un alt fost elev al „Maestrului”) , iar la juniori – Vlad Motounu şi Radu Dănuţ Nicolae – ambii de la Şah Club Râmnicu-Vâlcea, etc. (http://sport_expres.ablog.ro/pagina/2/11.01.2007).

Şahul prin corespondenţăs-a bucurat, de asemenea de o participare relativ mare, Ioan Hervig Varlan şi Tiberiu Aniniş fiind printre printre principalii promotori şi antrenori la această formă de şah. La acest sport, au obţinut frumoase rezultate, reflectate în titluri de campioni naţionali: Viorel Crăciuneanu – MS (campion naţional în 2002-2003, finala 37), Florescu Virgil – MS (camp. naţ. 2001-2002, finala 36, Berbece Severian – MS (c. n. 1993-1994, finala 28), Maria Caravan Plass ş. a. În anul 2010, Tiberiu Aniniş a câştigat turneul naţional la acest sport, iar în acest an – 2011, Marius Horvath s-a clasat pe locul III.

Bridge.Federaţia Română de Bridge (înfiinţată prin 1970), a fost reînfiinţată în anul 1998, odată cu noua lege a sportului, cu ajutorul a şapte cluburi fondatoare, din care a făcut parte şi clubul „Vâlcea-75” din Râmnicu-Vâlcea (sediul: Liceul „Ferdinand I”). În prezent, aici există un jucător clasificat în nivelul II valoric, cu două trefle, şi alţi nouă jucători clasificaţi în nivelul III valoric, cu trei pici. Cu câţiva ani în urmă, la turneul open din Oradea, „Vâlcea-75” a ocupat locul al treilea, iar în turneul asemănător de la Buşteni, locul al doilea. În 2002, o echipă a clubului „Vâlcea-75” a fost în Divizia B, de unde a retrogradat însă imediat, în eşalonul inferior (Ciucescu, 2003).

Tenis de masă.În luna decembrie 2007, tenismenele de la CSŞ Chimia, antrenate de Mihaela Truşcă, au obţinut două victorii preţioase, de verificare, înaintea calificărilor pentru Divizia Naţională de juniori (Mediaş – 20 şi 21 inuarie 2007). Cu aceeaşi antrenoare, ele învinseseră, în decembrie 2006, pe CSŞ Râmnicu-Sărat şi pe CSŞ Slatina.

Scrimă. Laînceputul anului 2007, o echipă de floretă a Clubului Sportiv Chimia, pregătită de profesoara Luminiţa Turcu, a participat la finala Campionatului Naţional de Copii de la Satu Mare. Floretistele vâlcene au reuşit să devină campioane naţionale la proba pe echipe, izbutind să îmbunătăţească astfel rezultatul din 2006, când cuceriseră doar medalia de argint (Ciucescu, 2007, 11).

Karate.Abia trecut de 30 de ani, maestrul emerit al sportului, Paul Dinu, a fost din nou nominalizat printre primii 10 sportivi ai judetului, ocupând un onorant loc trei în ierarhia finală. După opinia acestuia, “are cine să vină din urmă: Totelecan, Safta şi sunt mai mulţi”. Ca om şi chiar ca om politic (este vicepreşedinte al PD-L Vâlcea), acelaşi admirabil sportiv afirmă că dacă ar ajunge vreodată la conducerea sau în structurile ANS-ului, ar putea să facă multe pentru sportul românesc. În urma punctajului obţinut la evaluarea organizată de către Ministerul Tineretului şi Sportului (fostul ANS), Paul Dinu a fost declarat admis şi a ocupat, o vreme, postul de director coordonator al Clubului Sportiv Chimia.

Sport persoane cu dizabilităţi. Instituţiile de profil şi oamenii de sport din Vâlcea au acordat atenţie şi acestei categorii, organizând mai multe ediţii ale Cupei „Speranţe”. 

O serie de râmniceni au fost antrenaţi în Programul „Sportul pentru Toţi”, participând la mai multe acţiuni cu caracter local şi chiar naţional, precum Cupa constructorilor, Cupa bugetarilor, Cupa industriilor, Cupa comerţului, Supercupa Vâlcii pentru adolescenţi etc. Timp de cinci ani consecutiv, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi” a obţinut locul I la nivel naţional; în 2005 a primit „Premiul de excelenţă”, iar în 2007 s-a aflat pe podium, alături de alte două asociaţii de profil din ţară.

Sportul şcolar.O atenţie susţinută i s-a acordat sportului şcolar, avându-se în vedere rolul de pepiniere al şcolilor, pentru formarea viitorilor performeri în sport. Pentru aceasta, a existat o colaborare permanentă a DSJ şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean, cu primăriile şi cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţ, precum şi cu profesorii de educaţie fizică şi sport.

*

Dintr-o „radiografie” a sportului râmnicean pe anul 2008, făcută de Adi Comănescu – fostul director al Direcţia pentru Sport a judeţului Vâlcea, rezultă că în timpul acestui an de referinţă, s-au consolidat asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, respectiv – handbal, atletism, fotbal, sportul pentru toţi, karate, judo, volei, tenis şi şah, „fiind în curs de definitivare a organizării  A.J. Baschet şi A.J. Box” (DSJ, dos. 1/2008), nepag.).  Din Raportul prezentat de acesta, rezulta că „C.S.Chimia deţine – statistic vorbind – cele mai multe rezultate la nivelul sporturilor individuale, (. . .) cu 110 de medalii (23 de aur, 40 de argint si 47 de bronz) obţinute îndeosebi de sportivii secţiilor de karate, haltere, judo, box, atletism, handbal şi scrimă”, însă clubul de elită al sportului vâlcean în anul 2008 este, indiscutabil, CS Oltchim (cu 8-10 jucătoare din naţională), care a adus faimă judeţului atât pe plan naţional, cât şi internaţional „în handbalul feminin” (Ibidem).Raportul preezentat scotea  în evidenţă şi rezultatele obţinute în alte domenii şi de alte cluburi sau asociaţii sportive din Râmnic. Colegiul Naţional „Mircea cel Batrân” – locul I la Campionatul Naţional de volei-cadete; CS Chimia Râmnicu-Vâlcea – locul II la Campionatul Naţional de scrimă; Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” – locul II la ştafeta 4x100m, Campionatul Balcanic de Juniori Muntenegru etc. (Ibidem). A continuat să deşfăşoare o activitate performantă, echipa de baschet feminin de divizia A, CET Govora (care a luat fiinţă în anul 2001),  încheind sezonul competiţional pe locul  IV.

La şcoli generale şi licee, s-au creat condiţii adecvate pentru derularea etapelor judeţene ale campionatelor şcolare, la cele circa 60 de cupe desfăşurate la nivel judeţean şi zonal, la sporturile – volei, handbal, fotbal, baschet, oină, softball şi atletism, măturisesc despre activitatea sportivă susţinută care s-a desfăşurat în acest an. 

 

3. PREZENT ŞI PERSPECTIVE

a) Handbal

Clubul de elită al sportului vâlcean continuă să fie, indiscutabil, CS Oltchim Râmnicu-Vâlcea, care îşi continuă seria succeselor de mare campioană. Echipa vâlceană este port-drapelul sportului din Vâlcea, mândria vâlcenilor, un adevărat brand în ţară şi în lume. „Serialul” de performanţe obţinute an de an, justifică aceste afirmaţii. Echipa de handbal feminin Oltchim Râmnicu-Vâlcea a fost campioana sezonului 2008-2009 şi a celor care au urmat. Ea se află la al 17-lea titlu naţional din istorie şi al cincilea consecutiv. A obţinut, de asemenea, rezultate deosebite la întrecerile internaţionale, care o plasează printre cele mai bune echipe ale lumii. Iată (după Wikipedia), câteva rezultate din ultimii ani: 2009/2010 – finalistă la Cupa Campionilor;  2008-2009, semifinalistă la Cupa Campionilor;  2007-2008, locul 5 în faza a doua a grupelor, la Cupa Campionilor; 2006-2007, câştigătoare a Trofeului Campioanelor şi a Cupei Cupelor; 2004-2005, ajunsă în sferturile de finală ale Challenge Cup, etc. Printre măsurile vizate de conducătorii clubului şi ai echipei, în primul rând – de antrenorul Radu Voina, în anul 2011, a fost aceea prind revitalizarea echipei prin efectuarea unor transferuri („Arena vâlceană”, 2011, nr. 571). În anii 2010 şi 2011, echipa s-a clasat pe locul I în Liga Naţională de Handbal, iar în anul 2011 a câştigat Cupa României la Handbal. La nivel internaţional, în ediţia 2010-2011, a fost semifinalistă (locul III) la Cupa Campionilor Europeni, un rezultat bun după cel de la ediţia anterioară, când s-a clasat doar pe locul VII (Wikipedia).

Anul acesta (2012), echipa a ratat calificarea la „Olimpicele” de la Londra; una dintre măsuri, a fost înştiinţarea lui Radu Voina de către conducerea clubului, că în viitor nu vor mai colabora, contractul antrenorului expirând la data de 30 iunie 2012. Noul antrenor a fost deja anunţat, în persoana lui Jakob Vastergaard. 

Tinerele handbaliste vâlcene au, de asemenea, pregătire, psihologie şi – ceea ce este cel mai important – rezultate de campioane. Un exemplu este edificator: la Campionatul Naţional de Handbal, trei echipe din seria I au participat, întrecându-se pentru poziţia de lider, la Campionatul Naţional de Handbal – Junioare III, desfăşurat la Mediaş în zilele de 2-4 octombrie 2009: CSŞ Râmnicu-Vâlcea – antrenată de Maria Ciulei, Grupul Şcolar Energetic – antrenată de Florina Petria şi HC Oltenia. În urma confruntărilor, cele trei echipe vâlcene s-au aflat pe primele trei locuri, ceea ce, într-un fel, constituie o performanţă rară.

 

b) Fotbal

Parcă pentru a lega prezentul fotbalului vâlcean cu tradiţiile acestuia, în ziua de 20 aprilie 2009, la  baza Hidroelectricii din Nordul Râmnicului a avut loc prima ediţie a Memorialului „Dumitru Anescu”, de numele căruia se leagă nu numai perioada de glorie a echipei Chimia Râmnicu-Vâlcea (promovarea, pentru câţiva ani buni, în Divizia A şi câştigarea Cupei României), ci şi formarea unor mari antrenori  – Costică Ştefănescu, Ion Oblemenco – şi jucători: Victor Piţurcă, Gheorghe Ţălnar, Tibor Selimes ş. a. (Sima, 2009, în http://www. arenavalceana.ro)

Prezent şi perspective la CSM Râmnicu-Vâlcea. În anul 2009, când s-au sărbătorit 5 ani de la înfiinţarea clubului din Zăvoi, CSM Vâlcea a ratat din nou, din multiple cauze, promovarea pe prima scenă fotbalistică a ţării, cu toate că acest club vâlcean nu duce lipsă de fotbalişti talentaţi; unii dintre aceştia au plecat să cunoască gloria la alte echipe şi se află în atenţia microbiştilor din întreaga ţară. Este vorba în primul rând de fraţii Florin şi Mihai Costea de la Universitatea Craiova, dar şi de Raul Rusescu, (fost) campion al României cu Unirea Urziceni. Coleg de generaţie cu Mihai Costea (Universitatea Craiova) şi Raul Rusescu (Unirea Urziceni), Mihai Deaconescu, fiul antrenorului de la FC Oltchim, a ajuns la Astra Ploieşti (Simona Sima). Ionel Stoica, Bogdan Preda şi Octavian Marinescu au făcut, şi ei, senzaţie la Cupa Regiunilor UEFA. Cei trei „chimişti” s-au remarcat la turneul din Croaţia, ajungând cu selecţionata Olteniei, echipă formată din jucători amatori, de la nivelul Ligii a III-a, până în finala competiţiei. Din echipa de tehnicieni făceau parte Alin Artimon – antrenor principal, Mitică Teleşpan şi Roberto Ivan – antrenori secunzi şi Robert Tufişi – antrenor cu portarii (Sport-Expres, 2009, 4). Ulterior, antrenorul Alin Artimon şi-a dat demisia (printre cauze: neprimirea drepturilor salariale), criza financiară a lovit mai rău ca oricând, se vântura ideea retrogradării şi perspectivele echipei erau sumbre.

La sfârşitul lunii mai 2011, când ne documentam pentru această lucrare, echipa se afla (cu 36 puncte; -6) pe locul 7 în seria a doua a ligii secunde de fotbal. La aceeaşi dată, echipa de fotbal „Oltchim” Râmnicu-Vâlcea (seria a IV-a din Liga a III-a; antrenor – Ion Lazăr) se afla pe locul 11, cu 31 puncte (-8) („Arena vâlceană”, 575). În ediţia 2011-2012 a campionatului, după 29 de etape, echipa se află pe locul 11, cu 34 de puncte, urmând ca în ziua de 2 iunie a.c., să joace etapa XXX, cu lidera grupei – Polin Timişoara. Anumite emoţii nu sunte excluse . . . ! Chiar şi din aceste câteva „eşantioane”, cititorul îşi poate face o idee despre nivelul şi şansele echipei.

În ceea ce priveşte fotbalul pentru tineri, menţionăm cele două grupe de juniori ale clubului Frăţia Râmnicu-Vâlcea, pregătite de antrenorii Dan Zguroiu şi Lucian Giurcă, pot reprezenta garanţia performanţelor de mâine. De asemenea, în ultimii ani s-a acordat mai multă atenţie fotbalului feminin: renumitul antrenor de fotbal Nicolae Bugheanu a organizat (mai 2009) – pe stadionul CSŞ din nordul municipiului Râmnicu-Vâlcea – cea de-a doua ediţie a Campionatului Judeţean de Fotbal Feminin (competiţie înscrisă şi în calendarul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar). Din Râmnicu-Vâlcea, au participat trei echipe. Locul I a revenit (după loviturile de departajare de la 7 metri) echipei Grupului Şcolar Energetic Râmnicu-Vâlcea (antrenoare: Alina Munteanu şi Laura Haş).

c) Baschet

Fosta echipă de baschet masculine BC Râmnicu-Vâlcea s-a desfiinţat oficial cu mai bine de un an în urmă, chiar înainte de startul sezonului 2008-2009. Iubitorii acestui sport – jucători, antrenori, oficiali – au continuat să promoveze baschetul; astfel, în ziua de 24 februarie 2009, Sala „Capela” din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” a găzduit Memorialul „Cristian Boteanu” (fost jucător şi apoi antrenor de baschet). Fostul antrenor al echipei de baschet masculin, Cristian Achim, a fost ales, la începutul lunii mai 2009, în Biroul Federaţiei Române de Baschet. Anterior, în 2007, Achim îl secondase pe sârbul Dragan Petricevic la lotul naţional Under 20  (Nicolae Ciucescu).

Baschet feminin.Din păcate,Formaţia feminină de baschet CET Govora nu s-a mai înscris în ediţia actuală de campionat, cei doi tehnicieni şi jucătoarele fiind anunţaţi că sunt liberi de contract. Motivul invocat de conducere a fost lipsa banilor, dar se pare că la luarea deciziei au contat şi „discuţiile” care au existat în timpul sezonului între jucătoarele străine şi tehnicieni (Niculescu, 2009). Este regretabilă desfiinţarea echipei de baschet feminine (senioare), în condiţiile în care rezultatele obţinute de junioare – antrenate de Manuela Cornea – au fost foarte bune. Proaspăta „tricoloră” nu este singura dintre valorile tinere al baschetului vâlcean, fiindcă “vin din urmă” şi se afirmă noi speranţe în acest sport, în primul rând – dintre elevele Manuelei Cornea: Alexandra Vâlcu, Adelina Andronache, Beti Neagoe etc.

d) Volei

Pentru valoarea lor, echipa CNMB a fost invitată să semneze un contract de fuziune cu clubul CET Govora, astfel că în prezent, toate voleibalistele – de la speranţe şi până la senioare – joacă sub numele de CET Govora – CNMB. Una dintre cele mai eficiente jucătoare pe care secţia de profil de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea le-a dat în ultimii ani, este Luiza Dinu, cea care a fost deja cooptată de câteva ori la lotul naţional junioare (Arena vâlceană, 2009).

e) Atletism

Dintr-un bilanţ întocmit de AJA Vâlcea (preşedinte: Mihai Şoimu) la sfârşitul anului 2008, a reieşit că rezultatele obţinute de atletismul vâlcean au fost cel puţin mulţumitoare. Au obţinut medalii la concursurile la care au participat, următorii sportivi: Adrian Mihăescu (CNMB) – la ştafetă, locul 1 la Campionatul Balcanic de juniori; Ana Maria Roşianu (CNMB) – la 60 şi 100 metri, locul 1 la Campionatul Naţional de juniori III; Valentina Delion (CS Chimia Râmnicu-Vâlcea) – la maraton, locul 2 la Campionatul Naţional; Laura Dumitraşcu (CNMB) – triplusalt, locul 2 la CN de juniori II; Cristina Giugă (CNMB) – 300 de metri, locul 3 la CN de juniori III; Adrian Mihăescu – (100 şi 200 metri, locul 3 la CN de juniori II; Marinela Mazilu (CNMB) – 200 metri, locul 3 la CN de juniori II şi Aura Vătafu – 800 metri, locul 3 la CN de juniori II. De la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, la proba de ştafetă (4x100m) s-au mai remarcat Trestianu, Dumitraşcu, Rizea şi Mazilu (acesta din urmă – locul 1 la CN de juniori II); Istratie, Giugă, Rădoi şi Roşianu (locul 2 la CN de juniori III), Cazacu, Dumitraşcu, Rizea şi Mazilu (locul 2 la CN de juniori I); Clavac, Dumitraşcu, Rizea, Cazacu, Văduva, Vlad, Zgripcea şi Mihăescu (locul 3 la Campionatele Naţionale şcolare). De la Clubul Sportiv Chimia, tot la proba de ştafetă, s-au evidenţiat Olaru, Ciocea, M. Rădescu şi C. Rădescu – locul 3 la Campionatul Naţional. În perioada 8-12 iulie 2009, la Bressanone (Italia) s-a desfăşurat Campionatul Mondial de atletism rezervat juniorilor II. Ultima întrecere de acest gen avusese loc în 1992, atunci când Ionela Târlea a obţinut medalia de aur. La competiţia din acest an, au participat şi doi sportivi legitimaţi la secţia de atletism a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”: Ana Maria Roşianu, pregătită de antrenoarea Marinela Mirea şi Adrian Mihăescu, elev al profesoarei Rodica Tomoiagă (Corneci, 2009).

Atletism şcolar.La sfârşitul lunii mai 2009, pe Stadionul Tineretului din Bucureşti a avut loc Campionatul Naţional Şcolar de atletism, la care au luat parte  şi sportivi de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea. O performanţă deosebită a realizat Ana Maria Roşianu, sportiva antrenată de Marinela Mirea reuşind să ocupe prima poziţie la proba de 100 metri plat. Echipa formată din Marinela Mazilu, Simina Rizea, Laura Dumitraşcu şi Ana Maria Roşianu, a reuşit de asemenea să se remarce, clasându-se pe locul 1 la proba de ştafetă 4×100 metri. La Campionatul Mondial din luna iulie, Ana Maria Roşianu a participat alături de alte trei sportive din România, la ştafeta de 1, 2, 3, 4, unde a alergat pentru proba de 100 metri plat. În urma rezultatelor obţinute, vâlceanca şi colegele sale de echipă au ocupat locul 3 şi au câştigat medalia de bronz (Dulăcioiu, 2009). Dintre toţi, s-a detaşat net aceeaşi Ana Maria Roşianu (elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, pregătită de antrenoarea Marinela Mirea), care a obţinut, numai în anul 2009, 10 medalii la diferite concursuri naţionale şi internaţionale. Alături de colegul său Adrian Constantin Mihăescu, ea face parte din lotul Federaţiei Române de Atletism (Ţârcomnicu, 2009). Dovedind o perseverenţă puţin obişnuită, ea a obţinut şi în anii care au urmat, rezultate asemănătoare. Recent (23-24 iunie 2012), ea a participat la Campionatul Balcanic de Atletism din Turcia (Eskisehir), unde a obţinut Medalia de argint la proba care a consacrat-o – 100 m plat; de asemenea, ea a obţinut titlul balcanic, cu echipa de stafetă a României, la 4×100 m (Arena vâlceană, 26.06.2012).

  

f) Culturism

Rezultate remarcabile la acest sport a obţinut multicampioana noastră naţională (2004– 2008) Mihaela Pasăre. Anul 2009 i-a adus alte două medalii (una la individual şi cealaltă – cu echipa), apoi – de bronz, la campionatele naţionale de culturism. Din cauza unui accidentări, a trebuit să renunţe la acest sport. Alţi culturişti care au obţinut rezultate deosebite în ultimii ani, au fost soţii Augustin şi Floriana Dumitrescu. Ca antrenor, Augustin a scos un vicecampion naţional, în persoana lui Cătălin Florescu. La juniori, s-a remarcat Andrei Bran (CS Culturistul) – cat. 70 kg.

g) Haltere

În cadrul Clubului Sportiv Chimia, despre care se spune că ar fi „monopolizat” domeniul performanţelor la diferite sporturi, printre secţiile sportive cu cele mai bune rezultate consemnate în ultimii ani, se numără şi cea de haltere. Antrenorul Gheorghe Dinu (Clubul Sportiv Chimia) spune că generaţia actuală pe care o pregăteşte este una de vârf, fiind mândru de ceea ce au demonstrat până acum elevii săi, printre care s-au remarcat Aexandru Şandru – 17 ani, Daniel Moldovan – 20 de ani, Lucian Vlad – 19 ani, Eliza Mureanu – 20 de ani şi Sorina Matei – 13 ani. 

La sfârşitul primăverii anului 2009, halterofilii de la Clubul Sportiv Chimia Râmnicu-Vâlcea s-au deplasat la Bistriţa, unde au participat la calificările pentru finala Campionatului Naţional de juniori II şi la Cupa României. Pe parcursul competiţiei, toţi sportivii pregătiţi de antrenorul Gheorghe Dinu au avut o evoluţie frumoasă, însă cea mai mare performanţă a fost realizată de Sorina Matei (categoria 58 kg.), care în afară de faptul că s-a calificat la finala Campionatului Naţional, a câştigat şi Cupa României. Aceeaşi Sorina Matei a obţinut recent, la Campionatul Naţional de Tineret şi Juniori I (Oneşti, 29 septembrie – 3 octombrie 2009), Medalia de argint la stilul smuls şi două medalii de bornz – la aruncat şi la total. Tot la concursul menţionat, Alexandru Şandru (69 kg.) a cucerit bronzul la toate cele trei categorii (smuls, aruncat şi total) (Alexa, 2009, 28). Elevii lui Gheorghe Dinu şi-au confirmat valoarea şi la competiţia amicală desfăşurată în ziua de 17 octombrie 2009 la Sala Polivalentă din Râmnicu-Vâlcea, obţinând 6 medalii de aur: Alexandru Măndică (37 kg), Andrei Măndică (48 kg), Angel Abuziloaie (55 kg), Bogdan Popa (74 kg), Ovidiu Cojocaru (96 kg) şi Ştefan Teodorescu 100 kg (Ibidem, 6).

h) Alte sporturi

La lupte greco-romane, au strălucit componenţii echipa Clubului Sportiv Şcolar – Chimia Râmnicu-Vâlcea, antrenată de Cornel şi Ilie Lupu (O. Dulăcioiu). Doi dintre tinerii luptători din echipă – Ovidiu Cojocaru şi Radu Zarioiu – au fost selecţionaţi pentru centrele olimpice de juniori.

La înot, profesorulSilviu Grecu rămâne acelaşi pasionat antrenor, continuând să se ocupe cu perseverenţă, de promovarea înotului în rândul copiilor.

O activitateconsecventă şi pasionată la dans sportiv, desfăşoară antrenoarea Mihaela Runceanu, iniţiatoarea, organizatoarea şi conducătoarea Clubului RU APOLLO. Dansatorii pregătiţi de ea au fost recompensaţi nu o dată cu premii şi distincţii naţionale şi internaţionale.

În perioada ianuarie – decembrie 2009, sportivii legitimaţi la C.S. CHIMIA Râmnicu-Vâlcea au câştigat de la cupele şi campionatele naţionale şi internaţionale la care au participat, nu mai putin de 173 medalii din care 34 de aur, 61 de argint si 78 de bronz. Secţia de Karate, condusă de antrenorul emerit Paul Dinu, a obţinut – prin sportivii: Paul Dinu, Marian Totelecan, Silviu Ghiţă, Andi Stifu, Daniel Păun, Nicolae Stanciu, Mihai Mazilu, Bogdan Gogoloşi, Remus Vişan, Alin Florea, Andrei Florea, Andrei Rotaru, Iuliana Avram, Andreea Bîlă, Raluca Frumuşelu, Cristina Ardeleanu, Diana Cocoşi şi Narcisa Căţea – 135de medalii, din care 33 de aur, 38 de argint şi 64 de bronz. Dintre acestea, la finala Campionatului European au fost obţinute11 medalii, din care 2 – de aur, 1 – de argint şi 8 de bronz; la finala Campionatului Naţional: 41 de medalii, din care 13 – de aur, 7 – de argint şi 21 de bronz; la Cupa României: 28 de medalii, din  care 5 – de aur, 9 – de argint şi 14 de bronz; la cupe naţionale şi internaţionale: 55 de medalii, din care 13 – de aur, 21 – de argint şi 21 – de bronz.

Secţia de HALTERE, condusă de antrenorul Gheorghe Dinu, şi-a înscris în palmares –  prin sportivii: Eliza Mureanu, Alexandru Şandru, Sorina Matei, Alexandru Tănăsie, Daniela Gonţan şi Daniel Moldovan – 11 medalii, din care 2 – de aur, 5 de argint si 4 de bronz, astfel: în finala Campionatului National –10 medalii, din care 2 de argint şi 8 de bronz; la Cupa României –7 medalii, din care 2 – de aur, 3 de argint şi 2 de bronz.

Secţia de JUDO, condusă de antrenorul Ion Luciu, a obţinut – prin sportivii: Viorel Pană, Andrei Bărcan, Ionuţ Luciu, Denisa Luciu, Mădălin Buşagă, Ioana Mazilu, Marian Mihai, Bianca Buşagă, Eduard Boloşteanu şi Andrei Sandu – 30 de medalii, din care 5 de aur, 9 de argint si 16 de bronz, după cum urmează: la Campionatul Naţional – 2 medalii de bronz; la cupe naţionale si internaţionale -28 de medalii, din care 5 de aur, 9 de argint şi 14 de bronz.

Secţia de ATLETISM, condusă de antrenorii Lelioara Alexandrescu, Claudiu Cîrstea şi Angela Popescu, a obţinut – prin sportivii Marius Florin Şerban, Cosmin Rădescu, Adrian Olaru, Alina Predescu, Mădălin Neaţă şi Valentina Delion – 6 medalii, din care 2 de argint şi 4 de bronz (la Campionatul National – 2 de argint şi 1 de bronz, la cupe naţionale şi internaţionale –1 de argint şi 3 de bronz).

Secţia de SCRIMĂ, condusă de antrenorii Luminiţa Marcu şi Ion Mihai, au obţinut – prin sportivii: Eliza Niţoi, Alexandra Gheorghe, Cătălin Tiţa, Petre Tudorache, Cosmin Cazacu, Ionuţ Ganciu şi Ştefan Ivănoiu – 8 medalii: 1 de argint şi 4 de bronz la Campionatul Naţional, iar la cupe naţionale şi internaţionale –1 de argint şi 2 de bronz.

Secţia de LUPTE, condusă de antrenorul Lupu Cornel, a obţinut – prin sportivii: Ovidiu Cojocaru, Radu Zarioiu, Alexandru Măndică, Anghel Abuziloaie, Alin Bică şi Şerban Teodorescu – 11 medalii, din care 1 de aur, 5 de argint şi 5 de bronz (la Campionatul Naţional – 1 medalie de argint şi 2 de bronz, iar la cupe naţionale şi internaţionale – 9 medalii, in care 1 – de aur, 4 de argint şi 4 de bronz.

Secţia de BOX, condusă de antrenorii Dobriţoiu Nicolae şi Marius Băluţă, a obţinut – prin sportivii: Adrian Dicu, Alexandru Dicu, Ionuţ Augustin Banu, Mihai Daragiu, Răzvan Vâlcea, Alexandru Mătuşoiu, Ionuţ Bica, Marian Popa, Radu Leonard, Ionuţ Pantea, Robert Dicu, Alexandra Nicula şi Narcisa Ghica – 22 de medalii, din care 12 de aur, 7 de argint şi 3 de bronz (la Campionatul National – 3 medalii de bronz, iar la cupe naţionale şi internaţionale – 19 medalii, din care 12 de aur şi 7 de argint).

Secţia de HANDBAL,condusă de către antrenoareleprof. Nicoleta Lazăr, Cristina Rouă şi Maria Rădoi, s-a calificat la turneele finale de junioare I şi II.

Secţia de TENIS DE MASĂ, condusă de către antrenorprof. Mihaela Truşcă, s-a clasat cu echipa pe locul IV la Campionatul Naţional Divizia A feminin; Secţia de FOTBAL TENIS, condusă de antrenorii Cristian Lazăr şi Marian Căruntu, a obţinut cu echipa locul IV la Cupa României; Sectia de ŞAH PRIN CORESPONDENŢĂ, compusă din antrenor Tiberiu Aniniş – MS şi sportivii: Plas Caravan – MMF, Viorel Crăciuneanu – MS, Marius Horvat – MS şi Florin Duţu – MS, participantă la Campionatul European, nu încheiase, până recent, competiţia, care – se ştie – durează 2 ani.  S-a finalizat, însă, Cupa României la această formă de şah; ediţia de anul acesta a fost câştigată de ing. vâlcean (de origine sibiană) Marius Horvath de la CS Chimia, „aducând încă o dată clubul vâlcean în careul de aşi al ţării”130. Din spusele maestrului Tiberiu Aniniş, rezultă că se află în desfăşurare alte două finale de campionat naţional la această formă de şah: ediţiile 42 şi 43, la care – în afară de el – mai participă şahiştii Marius Horvath şi Ştefan Ţicleanu. Sportivul Viorel Crăciuneanu participă la Turneul Candidaţilor (fază intermediară între semifinale şi finale) din cadrul Campionatului Mondial (la individual), care se apropie de finalizare. După aprecierea aceluiaşi „raportor”, obţinerea acestor rezultate de către secţiile din cadrul Clubului – Handbal, Judo, Scrimă, Lupte, Tenis de Masă, Box, Haltere, Atletism, Şah, Radio, Fotbal-Tenis şi Karate, se datorează umor antrenori precum  Nicoleta Lazăr, Ion Luciu, Ion Mihai, Ilie Lupu, Mihaela Truşcă, Nicolae Dobriţoiu, Gheorghe Dinu, Lelioara Alexandrescu, Tiberiu Aniniş, Florin Lupu, Cristian Lazăr, Constantin Daneş şi Paul Dinu. Printre numeroasele sugestii şi propuneri ale proaspătului director al DSJT Vâlcea, Paul Dinu, menţionăm: înfiinţarea mai multor  centre de înot, gimnastică sportivă, gimnastică ritmică, ski, caiac-kanoe, polo, patinaj, rugby, tir sau tir cu arcul – „discipline care au intrat într-un con de umbră nemeritat”; crearea unor secţii de pregătire în mai multe oraşe din ţară, înfiinţarea unor „catedre” pentru campionii României, aducerea în prim planul atenţiei, a unor personalităţi precum Ionela Târlea, Leonard Doroftei ş. a.

Considerăm că „simpla” enumerare a primilor zece sportivi, medaliaţi pentru performanţele obţinute în anul 2011, mărturiseşte despre posibilităţile sportului râmnicean, despre sporturile şi disciplinele la care sportivii noştri se prezintă cel mai bine: Locul 1. Andreea Bîlă (karate) – antrenor, Paul Dinu; Locul 2: echipa de handbal feminin Oltchim – antrenor, Radu Voina; Locul 3: Nicolae Stanciu (karate) – antrenor, Paul Dinu; Locul 4: Iuliana Avram (karate) – antrenor, Paul Dinu; Locul 5: Silviu Ghiţă (karate) – antrenor, Paul Dinu; Locul 6: Anda Matei (haltere) – antrenor, Dinu Gheorghe; Locul 7: Adrian Mihăescu (atletism) – antrenor, Rodica Tomoiagă; Locul 8: Daniel Moldovan (haltere) – antrenor, Dinu Gheorghe; Locul 9: Ana Maria Roşianu (atletism) – antrenor, Marinela Mirea; Locul 10: Paul Dinu (karate) – antrenor, Constantin Daneş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

logo

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper matti pibus leo.

Get Started

Tutorial

Resources

Docs

Example

About us

Story

Work with us

Blog

News

Downloads

Vertex 1.2

Templates

Sounds

Gradients

Copyright © My Company 2020