Categorii

Râmnicu Vâlcea – pitoresc

July 3, 2024 by

istorievalocalasm

99

Bibliografie

Badea Lucian, 1971, Judeţul Vâlcea, Editura Academiei, Bucureşti 

Badea Lucian, 1963, Depresiunea subcarpatică dintre Bistriţa Vâlcii şi Olt, Probleme de  Geografie, volumul IX.

Badea Lucian,1967, Terrasses des subcarpathes Getiques, Revue Roumaine de Geographie, Geophysique et Geologie, serie  Geographie., XI, 2.

Badea Lucian, 1981, Contribuţii geomorfologice asupra văii subcarpatice a Oltului, Travaux scientifiques de Staţiunea Stejarul, Geologie, Geographie, 7.

Ciurchea Maria, 1962, Analiza comparativă a elementelor florei vasculare  din Râmnicu-Vâlcea. Contribuţii botanice,      161-170/1962, Cluj.                                         

Ciurchea Maria, 1963,  Flora teritoriului raionului Vâlcea din dreapta Oltului, Autoreferat 1-30/1963.

Dinu Mihaela, 1999, Subcarpaţii dintre Topolog şi Bistriţa Vâlcii, Editura Academiei Române, Bucureşti.

Dinu Mihaela, 1988, Profile geomorfologice prin Subcarpaţii dintre Topolog şi Bistriţa Vâlcii. Studii şi Cercetări, Geografie, Geofizică, Geologie-Seria Geografie., XXXV.

Dragoş V., 1953, Cercetări geologice asupra regiunii dintre Topolog şi Olt, Dări de seamă, Comitetul geologic, 37,

(1949-1950).

Dragoş V., 1955, Asupra structurii geologice a regiunii dintre Topolog şi Valea Olăneştilor, Dări de seamă, Comitetul geologic, 39, (1953-1954)

Drăgoiescu P., 1944, Râmnicul Vâlcii, Editura Ramuri, Craiova.

Grigore C., 1944, Râmnicul – Vâlcii, loc de amintiri şi recreiere, Editura Primăriei Oraşului Râmnicu-Vâlcea.

Mrazec L., 1900, Contribution a l’etude de la depresion subcarpathique, Buletinul societăţii de ştiinţe, IX,6, Bucureşti.

Murgoci, G.M., 1907, Terţiarul din Oltenia cu privire la sare, petrol şi ape minerale, Analele Institutului Geologic al României, I, 1, Bucureşti.

Păun M., Popescu Gh., Rădoi Tr., 1974, Flora şi vegetaţia mlaştinii”Lacul Frumos” , jud. Vâlcea, Studii şi cercetări de Biologie 26,3,171-177.

Ploaie Gh., 1999, Natura sălbatică din Vâlcea (Vâlcea wild life), Editura Prisma, Râmnicu-Vâlcea;

Răuţ M., 1908, Monografia eclesiastică a judeţului Vâlcea, cu privire la monumentele religioase precum şi la viaţa

morală şi religioasă a poporului, alcătuită cu ocazia jubileului de 40 ani de domnie a M.S.Carol I-iu Regele României, Imprimeria judeţului şi a comunei R.-Vâlcea.

Lăzărescu Gr., 1967, Şiroiri şi piramide de pământ în apropiere de  Râmnicu-Vâlcea, „Ocrotirea naturii”, Editura

Academiei RSR, XI, 2.

Niculescu Gh., 1956, Contribuţii la studiul degradărilor de teren de pe Valea Stăncioiului (Râmnicu-Vâlcea), Analele Universităţii „C.I.Parhon”, Seria  Ştiinţele naturii, nr.10, Bucureşti.

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. II – Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012 (pag. 23-24). 

Coordonator: Ion SOARE; Autori Pr. C-tin CÂRSTEA, N. DANEŞ, Paul DINU, Gh. DUMITRAŞCU, D. DUMITRESCU, Florin EPURE, Emilian FRÂNCU, Ioan St. LAZĂR, Sorin OANE, Marian PĂTRAŞCU, Petre PETRIA, Gh. PLOAIE, Silviu PURECE, Ion SOARE. Colaboratori: Gh. DEACONU, Eduard DULĂCIOIU, Titi Mihai GHERGHINA, Ion MĂLDĂRESCU, Vasile ROMAN, Laurenţiu STILEA.

. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.”

 

Written By

istorievalocalasm

istorievalocalasm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Judete